تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی

رحیمیان- سیمین

{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول اداره تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117732 و 61117735
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 1

آدوسی- حسین

{name=name, data=حسین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  کارشناس دانشجویان مقطع دکترا (تمام رشته‌ها)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117734
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 6

آقایی- فروزان

{name=name, data=فروزان, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آقایی
 نام:  فروزان
 سمت:  کارشناس دانشجویان مقطع دکترا (تمام رشته‌ها)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117734
 ایمیل:  forozan_aghee@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

پارسامنش- الهه

{name=name, data=الهه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پارسا‌منش
 نام:  الهه
 سمت:  کارشناس حق التحقیق و حق التدریس
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت روابط عمومی
 تلفن:  61117743
 ایمیل:  e.parsamanesh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی - اولین اتاق سمت راست

پراینده- اعظم

{name=name, data=اعظم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پراینده
 نام:  اعظم
 سمت:  کارشناس گروه‌ها
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  parayandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 5

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات

{name=name, data=اکرم السادات, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حاجی میرعبدالمجید
 نام:  اکرم السادات
 سمت:  کارشناس مالی و حسابداری
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117620
 ایمیل:  mirabdolmajid@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

خزائی- احمد

{name=name, data=احمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  احمد
 سمت:  کارشناس رشته‌های MBA و مدیریت بازرگانی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117620
 ایمیل:  ahmadkhazaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 2

شهرابی- مرضیه

{name=name, data=مرضیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شهرابی
 نام:  مرضیه
 سمت:  کارشناس بازرگانی و MBA
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  m.shahrabi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 5

علیزاده- فریبا

{name=name, data=فریبا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیزاده
 نام:  فریبا
 سمت:  کارشناس صنعتی، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117765
 ایمیل:  falizadeh1375@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 3

نظامی- زهره

{name=name, data=زهره, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نظامی
 نام:  زهره
 سمت:  کارشناس منابع، جهانگردی، رسانه، شهری، آینده پژوهی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
 تلفن:  61117764
 ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی

همکاران پشتیبان آموزشی (تحصیلات تکمیلی) همکاران پشتیبان آموزشی (تحصیلات تکمیلی)

آبدار اصفهانی- فاطمه

{name=name, data=فاطمه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آبدار اصفهانی
 نام:  فاطمه
 سمت:  کارشناس فرایند دانش آموختگی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117733
 ایمیل:  f.abdaresfahani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی (راست) نیم طبقه بالا- اتاق اول

احمدی- رسول

{name=name, data=رسول, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  احمدی
 نام:  رسول
 سمت:  بایگان آموزشی (کلیه مقاطع تحصیلی)
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117762
 ایمیل:  saroolahmadi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- طبقه بالا- جنب آسانسور- روبروی کلاس 21

سرکی- اعظم

{name=name, data=اعظم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سرکی
 نام:  اعظم
 سمت:  فرایند دانش آموختگی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117733
 ایمیل:  azamserki1333@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی (راست) نیم طبقه بالا- اتاق اول

قیاسی- سیدرضا

{name=name, data=سیدرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قیاسی
 نام:  سیدرضا
 سمت:  مسؤول امور کلاسها (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117601
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی(چپ)- نیم‌طبقه بالا- اتاق 126

اطلاعیه در خصوص حمایت مالی از رساله دکترا
اطلاعیه در خصوص حمایت مالی از رساله دکترا
اطلاعیه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ...
دکتری- اعلام زمان برگزاری آزمون جامع و لزوم شرکت دانشجویان دکتری در آزمون (در ترم چهارم تحصیلی)
دکتری- اعلام زمان برگزاری آزمون جامع و لزوم شرکت دانشجویان دکتری در آزمون (در ترم چهارم تحصیلی)
زمان برگزاری آزمون جامع 20 خرداد ماه 1398
دکترا: تکمیل ظرفیت سهمیه فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷
دکترا: تکمیل ظرفیت سهمیه فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷
اطلاعیه در خصوص فرصت مطالعاتی (مقطع دکترا)
اصلاح و تغییر آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه در سامانه جامع آموزش
اصلاح و تغییر آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه در سامانه جامع آموزش
در صورت هر گونه تغییر در آدرس پست الکترونیک و یا شماره تلفن همراه، لازم است ...
مواد امتحانی آزمون جامع دکترا
مواد امتحانی آزمون جامع دکترا
علم اطلاعات- حسابداری- بازگانی- منابع انسانی- صنعتی- مالی (آخرین تغییرات: منابع درس روش تحقیق در مدیریت بازرگانی- رشته سیاستگذاری)
فوری- لزوم تمدید سنوات دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد (فقط تا 7 اسفند 97)
فوری- لزوم تمدید سنوات دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد (فقط تا 7 اسفند 97)
داشجویان دکترای ترم 11 و ارشد ترم هفتم نسبت به تمدید سنوات برای ترم بعد اقدام نمایند
ارشد- برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی 98-1397
ارشد- برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی 98-1397
برنامه درسی مقطع ارشد،‌ نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397
دکترا- برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی 98-1397
دکترا- برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی 98-1397
برنامه درسی مقطع دکترا (با آخرین تغییرات)