اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- یک‌شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۰

همکاران فرهیخته و زنده یاد

اعضای هیات علمی

نمایش 21 نتیجه
از 1
 
نقی بهرامفر

نقی بهرامفر (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی تنعمی

محمدمهدی تنعمی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61117664
اتاق: ساختمان امام رضا
پست الکترونیکی: 
محمد حقیقی

محمد حقیقی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61117609
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 50
پست الکترونیکی: 
داود سلمانی

داود سلمانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

منوچهر شجاعی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود صارمی

محمود صارمی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباس صدقی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدصادق ضیائی

محمدصادق ضیائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا طالقانی

غلامرضا طالقانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61117648
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 419
پست الکترونیکی: 
حسن عابدی جعفری

حسن عابدی جعفری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا فدائی

غلامرضا فدائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر فرهنگی

علی اکبر فرهنگی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود فیروزیان

محمود فیروزیان (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

داود کریمی دستجردی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد مدرس

احمد مدرس (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن میرزائی اهرنجانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طهماسب مظاهری خورزنی

طهماسب مظاهری خورزنی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهراندخت نظام شهیدی

مهراندخت نظام شهیدی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج نوروش

ایرج نوروش (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریدون وردی نژاد

فریدون وردی نژاد (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

داور ونوس (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 نتیجه
از 1

اسدپور- سیدحسن

اسدپور- سیدحسن


 نام خانوادگی:  اسدپور
 نام:  سیدحسن
 سمت:  بازنشسته
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117622
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- زیر زمین

بخشی- مرضیه

بخشی- مرضیه


 نام خانوادگی:  بخشی
 نام:  مرضیه
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 2 (سمت چپ)

بشردوست- قاسم

بشردوست- قاسم


 نام خانوادگی:  بشردوست
 نام:  قاسم
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117750
 ایمیل:  ghbashardoust@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب کلاس 31

پراینده- اعظم

پراینده- اعظم


 نام خانوادگی:  پراینده
 نام:  اعظم
 سمت:  کارشناس گروه‌ها
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  parayandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 5

پراینده- فرشته

پراینده- فرشته


 نام خانوادگی:  پراینده
 نام:  فرشته
 سمت:  کارشناس امور اداری
 تحصیلات:  کارشناس علوم اجتماعی
 تلفن:  61117718
 ایمیل:  fparayandeh1344@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- همکف شرقی- انتهای راهرو

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات


 نام خانوادگی:  حاجی میرعبدالمجید
 نام:  اکرم السادات
 سمت:  بازنشسته
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  mirabdolmajid@ut.ac.ir
 اتاق:  

حسینی هاشم‌زاده- سید داوود

حسینی هاشم‌زاده- سید داوود


 نام خانوادگی:  حسینی هاشم‌زاده
 نام:  سید داوود
 سمت:  کارشناس پژوهش‌های کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- جامعه شناسی
 تلفن:  61117677
 ایمیل:  dhosseini@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم- اتاق سرپرست مرکز

دلخوش- اسماعیل

دلخوش- اسماعیل


 نام خانوادگی:  دلخوش
 نام:  اسماعیل
 سمت:  بازنشسته
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

زیادی- خوشطریق

زیادی- خوشطریق


 نام خانوادگی:  زیادی
 نام:  خوشطریق
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

سرکی- اعظم

سرکی- اعظم


 نام خانوادگی:  سرکی
 نام:  اعظم
 سمت:  فرایند دانش آموختگی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  ۶۱۱۱۷۷۳۳
 ایمیل:  azamserki1333@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

شکری- انسیه

شکری- انسیه


 نام خانوادگی:  شکری
 نام:  انسیه
 سمت:  روابط عمومی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 تلفن:  
 ایمیل:  shokri_nc@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

قناتی- سوسن

قناتی- سوسن


 نام خانوادگی:  قناتی
 نام:  سوسن
 سمت:  بازنشسته
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  

ناظم- مرضیه

ناظم- مرضیه


 نام خانوادگی:  ناظم
 نام:  مرضیه
 سمت:  
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117762
 ایمیل:  
 اتاق:  

نجفی- پانته‌آ

نجفی- پانته‌آ


 نام خانوادگی:  نجفی
 نام:  پانته‌آ
 سمت:  بازنشسته
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق: