اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- سه‌شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰

امور شاهد و ایثارگر

مسؤول امور شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت

{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جمالی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول امور دانشجویی و شاهد و ایثار - کارشناس وام و تسویه حساب (گروههای: حسابداری، مالی، علم اطلاعات، دولتی و مدیریت فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117719
 ایمیل:  zjamali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست) نیم‌طبقه بالایی- اتاق اول