خدمات و پشتیبانی آموزشی خدمات و پشتیبانی آموزشی

« بازگشت

سرکی- اعظم

{name=name, data=اعظم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سرکی
 نام:  اعظم
 سمت:  فرایند دانش آموختگی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117733
 ایمیل:  azamserki1333@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی (راست) نیم طبقه بالا- اتاق اول