اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی،

دانشیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : 61117702
اتاق : -

پروفایل

  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت 1396←1399
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت 1394←1396
  • پردیس البرز دانشگاه تهران ، معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی _ گرایش تولید

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1374 ← 1378

فعالیت های علمی