اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نسترن حاجی حیدری

نسترن حاجی حیدری،

دانشیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، رییس اداره امور پژوهشی دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، رییس اداره امور پژوهشی دانشکده مدیریت 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت سیستم ها

1383 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت فناوری اطلاعات

1380 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت صنعتی

1376 ← 1379

فعالیت های علمی