گروه مدیریت دولتی گروه مدیریت دولتی

معرفی گروه:

گروه مدیریت دولتی که در گذشته به سبب قدمت این رشته که در گذشته به‌عنوان اداره امور عمومی شناخته می‌شد، قدیمی‌ترین گروه در رشته‌های مدیریت به‌شمار می‌آید و از آغاز تأسیس توسعه علوم اداری در ایران این رشته نیز در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ارائه می‌شد. در فاصله سال‌های 1333 الی 1341 به سبب ایجاد رشته‌های مختلف علوم اداری، این گروه، از رشته علوم سیاسی جدا شده و از سال 1441 تا به حال به‌طور مستقل در دانشکده مدیریت که تا سال 1374 نیز دانشکده علوم اداری و بازرگانی نامیده می‌شد، ارائه شده است.

اگر نظام تصمیم‌گیری کشور را شامل سه بخش نظام سیاسی، نظام اداری و بخش خصوصی به‌شمار بیاوریم، مدیریت دولتی عهده دار اجرای خط‌مشی‌هایی است که در نظام سیاسی تعیین شده و سپس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مدیریت دولتی واسطه نظام سیاسی و بخش خصوصی نیز به‌شمار می‌آید؛ از این رو، موفقیت نظام سیاسی و بخش خصوصی کشور در گرو اجرای موفق خط‌مشی‌ها و توانمندی‌ نظام اداری یا مدیریت دولتی است.

گروه مدیریت دولتی اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد که این دانشجویان در رشته‌های زیر می‌توانند مشغول به تحصیل شوند:

 • در مقطع کارشناسی: رشته مدیریت دولتی
 • در مقطع کارشناسی ارشد:

الف) رشته مدیریت دولتی با هفت گرایش:

 1. توسعه منابع انسانی
 2. طراحی سازمان‌های دولتی
 3. بودجه و مالیه عمومی
 4. خط‌مشی گذاری عمومی
 5. مدیریت تحول
 6. مدیریت رفتار سازمانی
 7. مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

 ب) رشته مدیریت امور شهری

 • در مقطع دکتری:
 1. تصمیم گیری و خط‌مشی گذاری عمومی
 2. مدیریت منابع انسانی
 3. رفتار سازمانی
 4. مدیریت توسعه

معرفی رشته:

 مدیریت دولتی به عنوان یک رشته آکادمیک سال های متمادی در حال تغییر و تحول بوده است. امروزه نمونه های زیادی در حوزه دانشکده مستقل مدیریت دولتی در دانشگاه ها وجود دارند. پیشینه علمی مدیریت دولتی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هنوز در حال تغییر و تحول است و نتوانسته است بر بیماری دوران طفولیت خود غلبه کند. در مقابل، اختلافات درباره هویت رشته مدیریت دولتی در طول این سال ها افزایش و تشدید یافته است. در طول چند دهه اخیر، آسیب شناسی مدیریت دولتی در اواخر دهه 1960 توسط والدو به عنوان یک علم در شکل گیری مبارزه با بحران کشنده هویت تغییر زیادی نکرده است. همچنین اندیشمندان دیگر تاکید می کنند که مدیریت دولتی مدرن به طور فزاینده ای هم در علم و هم در حرفه فاقد اعتماد به نفس است. این فقدان در شیوه های متفاوتی تجلی می یابد که مهمترین آن به دلیل ناتوانی در هدایت دولت ها از طریق جریان تغییر خط مشی گذاری عمومی است. بخش اعظم دانش موجود در رشته مدیریت دولتی از طریق آزمون های اجتماعی، خطاهای خط مشی و یادگیری از آنها در زمینه روش های ارائه بهتر خدمات به شهروندان کسب شده است. در حقیقت، علم به طور بالقوه در جستجوی دانش جدید، ارائه تعاریف بهتری از مشکلات عمومی و اداری مربوطه، به کار گیری روش های حرفه ای مفید و پیچیده و مهمتر از همه هدایت همه منابع قابل دسترس به منظور ارائه پیشنهادات کاربردی و موفقیت آمیز برای افراد حرفه ای است. به عبارتی هدف اولیه علم، تدوین یک چهارچوب نظری جامع در مورد نظام های دولتی شفاف، کارآ، اثربخش و صرفه جو است. چنین هدفی بدون درک جامعی از تنوع، پیچیدگی و میان رشته ای بودن علم مدیریت دولتی حاصل نمی شود.

تاریخچه رشته:

 قابل تامل است در ایران، رشته اداره ابتدا در موسسه علوم اداری ارائه شد. این موسسه در سال 1333 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشکیل شد، در فاصله 1333 تا 1341 در دانشکده حقوق رشته های متعددی ایجاد شدند و به تدریج رشته علوم اداری از رشته علوم سیاسی جدا شد تا این که در سال 1341 به صورت مستقل در دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران ارائه گردید. از سال 1374 نیز این دانشکده به دانشکده مدیریت تغییر نام داد.