رئیس اداره تحصیلات تکمیلی رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

نجفی- پانته آ

تحصیلات: کارشناسی

رشته: زبان و ادبیات فرانسه

تلفن تماس: 61117732


همکاران اداره تحصیلات تکمیلی همکاران اداره تحصیلات تکمیلی

آبدار اصفهانی- فاطمه
آبدار اصفهانی- فاطمه
فاطمه آبدار اصفهانی
آقایی- فروزان
آقایی- فروزان
فروزان آقایی
پراینده- اعظم
پراینده- اعظم
اعظم پراینده
پراینده- فرشته
پراینده- فرشته
فرشته پراینده
رحیمیان- سیمین
رحیمیان- سیمین
سیمین رحیمیان
سرکی- اعظم
سرکی- اعظم
اعظم سرکی
شهرابی- مرضیه
شهرابی- مرضیه
مرضیه شهرابی
علیزاده- فریبا
علیزاده- فریبا
فریبا علیزاده
قیاسی لیمنجوب- سید رضا
قیاسی لیمنجوب- سید رضا
سید رضا قیاسی لیمنجوب
کریمی- شهلا
کریمی- شهلا
شهلا کریمی
میر عبدالمجید- اکرم السادات
میر عبدالمجید- اکرم السادات
اکرم السادات میر عبدالمجید
ناظم- مرضیه
ناظم- مرضیه
مرضیه ناظم
نجفی- پانته آ
نجفی- پانته آ
پانته‌آ نجفی
نظامی- زهره
نظامی- زهره
زهره نظامی