- یک‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷

راهنمای تلفن‌های دانشکده راهنمای تلفن‌های دانشکده

توضیح:

تلفنهای داخلی دانشکده چهار رقمی بوده و با گرفتن عدد 6111 و چهار رقم داخلی، مستقیما می‌توانید شماره داخلی دانشکده را بگیرید. برای مثال با گرفتن شماره 61117630 مستقیما به شماره داخلی دفتر ریاست دانشکده وصل خواهید شد.

  • بعضی از واحدهای اداری شماره تلفن مستقیم نیز دارند که هشت رقمی بوده و با شماره 88 آغاز می‌شود. مثل 88005005 که شماره مستقیم دفتر ریاست دانشکده است.

 

تلفنها تلفنها

تلفن کارکنان- واحد اداری

نام خانوادگی

نام

عنوان سازمانی

تلفن

عبدالله زاده

قدرت

دفتر ریاست دانشکده

7630

6111

فلاح

مهدی

دفتر معاون آموزشی

7645

6111

دلخوش

اسماعیل

مسؤول آموزش(کارشناسی)

7631

6111

غفاری

جواد

کارشناس آموزش(کارشناسی)

7718

6111

مالکی

محمدباقر

کارشناس آموزش(کارشناسی)

7706

6111

نجفی

پانته آ

مسؤول آموزش(تحصیلات تکمیلی)

7735

6111

صفابخش

خسرو

دفتر معاون پژوهشی

7644

6111

پنده

غلامرضا

کارشناس کتابخانه

7678

6111

قناتی

سوسن

کارشناس کتابخانه

7602

6111

صفابخش

خسرو

دفتر معاون اجرایی و دانشجویی

7644

6111

ناصری

ربابه

رئیس حسابداری

7639

6111

شریفی

اکرم

کارشناس حسابداری

7649

6111

طالبی

سعید

کارشناس حسابداری

7649

6111

عصارش

خدیجه

کارشناس حسابداری

7649

6111

 

نام خانوادگی

نام

گروه آموزشی

تلفن

ایمیل

آقازاده

هاشم

مدیریت بازرگانی

61117624

haghazade@ut.ac.ir

ابراهیمی کردلر

علی

حسابداری و حسابرسی

61117774

aebrahimi@ut.ac.ir@ut.ac.ir

ابویی اردکانی

محمد

مدیریت دولتی

61117722

abooyee@ut.ac.ir

استیری

مهرداد

مدیریت منابع انسانی

61117724

mehrdadstiri@ut.ac.ir

اسمعیلی گیوی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117642

s.givi@ut.ac.ir

اصغری زاده

عزت اله

مدیریت صنعتی صنعتی

61117655

asghari@ut.ac.ir

امیری

مجتبی

مدیریت دولتی

61117663

mamiry@ut.ac.ir

امین

فرشته

مدیریت منابع انسانی

61117684

famin@ut.ac.ir

انصاری

منوچهر

MBA

61117699

mansari@ut.ac.ir

باجلان

سعید

مدیریت مالی و بیمه

 

saeedbajalan@ut.ac.ir

پورابراهیمی

محمدرضا

مدیریت مالی و بیمه

   

پورعزت

علی اصغر

مطالعات اسلامی

61117665

pourezzat@ut.ac.ir

پیران نژاد

علی

مدیریت دولتی

61117782

Pirannejad@ut.ac.ir

تحریری

آرش

حسابداری و حسابرسی

61117759

arashtahriri@ut.ac.ir

تسلیمی

محمدسعید

مدیریت دولتی

61117741

taslimi@ut.ac.ir

تقی زاده یزدی

محمدرضا

مدیریت صنعتی صنعتی

61117761

mrtaghizadeh@ut.ac.ir

تنعمی

مهدی

مدیریت منابع انسانی

61117664

mtanaomi@hotmail.com

تهرانی

رضا

مدیریت مالی و بیمه

61117675

rtehrani@ut.ac.ir

ثقفی

فاطمه

مدیریت صنعتی صنعتی

61117769

fsaghafi@ut.ac.ir

جعفرزاده

حامد

مدیریت فناوری اطلاعات

61117776

Hamed.jafarzadeh@ut.ac.ir

جعفرنژاد چقوشی

احمد

مدیریت صنعتی صنعتی

61117651

jafarnjd@ut.ac.ir

حاجی حیدری

نسترن

MBA

61117726

nhheidari@ut.ac.ir

حسنقلی پور

طهمورث

مدیریت بازرگانی

61117630

thyasory@ut.ac.ir

حسین زاده

مهناز

مدیریت صنعتی صنعتی

 

mhosseinzadeh@ut.ac.ir

حقیقی

محمد

مدیریت بازرگانی

61117609

mhaghighi@ut.ac.ir

حیدری

علی

MBA

61117757

Aheidary@ut.ac.ir

حیدری دهوی

جلیل

مدیریت صنعتی صنعتی

61117686

heidaryd@ut.ac.ir

خانلری

امیر

MBA

61117794

Khanlari@ut.ac.ir

خندان

محمد

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

khandan@ut.ac.ir

خواجه ئیان

داتیس

مدیریت رسانه

61117657

khajeheian@ut.ac.ir

دیواندری

علی

مدیریت بازرگانی

61117674

divandari@ut.ac.ir

ذوالفقاری

محمدمهدی

مطالعات اسلامی

61117731

zolfaghar@ut.ac.ir

راعی

رضا

مدیریت مالی و بیمه

61117621

raei@ut.ac.ir

رحیم اسفیدانی

محمد

مدیریت بازرگانی

61117779

esfidani@ut.ac.ir

رضوی

سیدمصطفی

مدیریت صنعتی صنعتی

61117670

mrazavi@ut.ac.ir

روحانی

سعید

مدیریت فناوری اطلاعات

61117606

Srouhani@ut.ac.ir

روشندل اربطانی

طاهر

مدیریت رسانه

61117645

arbatani@ut.ac.ir

سلمانی

داود

مدیریت دولتی

61117667

salmani@ut.ac.ir

سهرابی یورتچی

بابک

مدیریت منابع انسانی

61117673

rjavadin@ut.ac.ir

سیدجوادین

سیدرضا

مدیریت فناوری اطلاعات

61117788

bsohrabi@ut.ac.ir

شامی زنجانی

مهدی

مدیریت فناوری اطلاعات

61117661

shamizanjani@ut.ac.ir

شاه حسینی

محمدعلی

MBA

61117789

shahhoseini@ut.ac.ir

شریفی

سیدمهدی

مدیریت رسانه

61117786

sharifee@ut.ac.ir

شوالیه

فرانسوا

MBA

   

شیرکوند

سعید

مدیریت مالی و بیمه

61117746

shirkavnd@ut.ac.ir

صادقی مقدم

محمدرضا

مدیریت صنعتی صنعتی

61117681

Rezasadeghi@ut.ac.ir

صراف زاده

مریم

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117723

m.sarrafzadeh@ut.ac.ir

صفری

حسین

مدیریت صنعتی صنعتی

61117653

hsafari@ut.ac.ir

طالقانی

غلامرضا

مدیریت دولتی

61117648

gtalghani@ut.ac.ir

طاهری عطار

غزاله

مطالعات اسلامی

61117611

taheriattar@ut.ac.ir

عباسی

طیبه

مدیریت دولتی

61117785

t.abbasi@ut.ac.ir

عموزاد مهدیرجی

حنان

مدیریت صنعتی صنعتی

 

h.amoozad@ut.ac.ir

عیوض لو

رضا

مدیریت مالی و بیمه

 

eivazlu@ut.ac.ir

فلاح پور

سعید

مدیریت مالی و بیمه

61117743

falahpor@ut.ac.ir

فهیم نیا

فاطمه

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117713

fahimnia@ut.ac.ir

فهیمی فر

سپیده

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117723

sfahimifar@ut.ac.ir

فیاضی

بی بی مرجان

مدیریت منابع انسانی

61117783

mfayyazi@ut.ac.ir

قلی پور

آرین

مدیریت منابع انسانی

61117745

agholipor@ut.ac.ir

قلی پور

رحمت اله

مدیریت دولتی

61117605

rgholipor@ut.ac.ir

گروسی مختارزاده

نیما

مدیریت صنعتی صنعتی

61117625

mokhtarzadeh@ut.ac.ir

مؤمنی

منصور

مدیریت صنعتی صنعتی

61117658

mmomeni@ut.ac.ir

مانیان

امیر

مدیریت فناوری اطلاعات

61117619

amanian@ut.ac.ir

محقر

علی

مدیریت صنعتی صنعتی

61117742

amohaghar@ut.ac.ir

محمد اسماعیلی

ندا

مطالعات اسلامی

   

محمد اسمعیلی

ندا

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

nedaesmaeili@ut.ac.ir

محمدی

شاپور

مدیریت مالی و بیمه

61117748

shmohmad@ut.ac.ir

محمدی

مهدی

مدیریت صنعتی صنعتی

61117618

memohammadi@ut.ac.ir

محمدیان

ایوب

مدیریت فناوری اطلاعات

61117698

mohamadian@ut.ac.ir

محمودی

وحید

مدیریت مالی و بیمه

61117775

vmahmodi@ut.ac.ir

مختاریان پور

مجید

مدیریت دولتی

61117796

mokhtarianpour@ut.ac.ir

مرادی

محمد

حسابداری و حسابرسی

61117795

moradimt@ut.ac.ir

مشایخی

بیتا

حسابداری و حسابرسی

61117787

mashaykhi@ut.ac.ir

مصلی نژاد

عباس

مدیریت بازرگانی

61117727

mossalanejad@ut.ac.ir

مظاهری خورزنی

طهماسب

مدیریت مالی و بیمه

 

tmazaheri@ut.ac.ir

مقیمی

سیدمحمد

مدیریت دولتی

61117640

moghimi@ut.ac.ir

منوریان

عباس

مدیریت دولتی

61117662

amonavar@ut.ac.ir

مهرانی

ساسان

حسابداری و حسابرسی

61117666

smehrani@ut.ac.ir

مهرانی

کاوه

حسابداری و حسابرسی

61117623

kmehrani@ut.ac.ir

مهرگان

محمدرضا

مدیریت صنعتی صنعتی

61117676

mehregan@ut.ac.ir

موسی خانی

محمد

مدیریت فناوری اطلاعات

61117617

mosakhani@ut.ac.ir

میرا

سید ابوالقاسم

مدیریت بازرگانی

61117615

smira@ut.ac.ir

نرگسیان

عباس

مدیریت دولتی

61117635

anargesian@ut.ac.ir

نظری

محسن

مدیریت بازرگانی

61117652

Mohsen.nazari@ut.ac.ir

نقشینه

نادر

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117751

nnaghsh@ut.ac.ir

نوروزی

علیرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117669

noruzi@ut.ac.ir

نیکبخت

محمدرضا

حسابداری و حسابرسی

61117689

mnikbakht@ut.ac.ir

هندیجانی

رزا

MBA

61117711

rosa.hendijani@ut.ac.ir

وارث

سیدحامد

MBA

61117728

vares@ut.ac.ir@ut.ac.ir

واعظی

سیدکمال

مدیریت دولتی

61117758

vaezi_ka@ut.ac.ir

وصفی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117642

mvasfi@ut.ac.ir

کاظمی

عالیه

مدیریت صنعتی صنعتی

61117771

aliyehkazemi@ut.ac.ir

کرمی

غلامرضا

حسابداری و حسابرسی

61117697

ghkarami@ut.ac.ir

کیماسی

مسعود

MBA

61117749

keimasi@ut.ac.ir@ut.ac.ir

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

  مدیریت منابع انسانی
استیری مهرداد 61117724 mehrdadstiri@ut.ac.ir
امین فرشته 61117684 famin@ut.ac.ir
تنعمی مهدی 61117664 mtanaomi@hotmail.com
سهرابی یورتچی بابک 61117673 rjavadin@ut.ac.ir
فیاضی بی بی مرجان 61117783 mfayyazi@ut.ac.ir
قلی پور آرین 61117745 agholipor@ut.ac.ir
 مدیریت دولتی
ابویی اردکانی محمد 61117722 abooyee@ut.ac.ir
امیری مجتبی 61117663 mamiry@ut.ac.ir
پیران نژاد علی 61117782 Pirannejad@ut.ac.ir
تسلیمی محمدسعید 61117741 taslimi@ut.ac.ir
سلمانی داود 61117667 salmani@ut.ac.ir
طالقانی غلامرضا 61117648 gtalghani@ut.ac.ir
عباسی طیبه 61117785 t.abbasi@ut.ac.ir
قلی پور رحمت اله 61117605 rgholipor@ut.ac.ir
مختاریان پور مجید 61117796 mokhtarianpour@ut.ac.ir
مقیمی سیدمحمد 61117640 moghimi@ut.ac.ir
منوریان عباس 61117662 amonavar@ut.ac.ir
نرگسیان عباس 61117635 anargesian@ut.ac.ir
واعظی سیدکمال 61117758 vaezi_ka@ut.ac.ir
 مدیریت فناوری اطلاعات
جعفرزاده حامد 61117776 Hamed.jafarzadeh@ut.ac.ir
روحانی سعید 61117606 Srouhani@ut.ac.ir
سیدجوادین سیدرضا 61117788 bsohrabi@ut.ac.ir
شامی زنجانی مهدی 61117661 shamizanjani@ut.ac.ir
مانیان امیر 61117619 amanian@ut.ac.ir
محمدیان ایوب 61117698 mohamadian@ut.ac.ir
موسی خانی محمد 61117617 mosakhani@ut.ac.ir
 مدیریت مالی و بیمه
باجلان سعید   saeedbajalan@ut.ac.ir
پورابراهیمی محمدرضا    
تهرانی رضا 61117675 rtehrani@ut.ac.ir
راعی رضا 61117621 raei@ut.ac.ir
شیرکوند سعید 61117746 shirkavnd@ut.ac.ir
عیوض لو رضا   eivazlu@ut.ac.ir
فلاح پور سعید 61117743 falahpor@ut.ac.ir
محمدی شاپور 61117748 shmohmad@ut.ac.ir
محمودی وحید 61117775 vmahmodi@ut.ac.ir
مظاهری خورزنی طهماسب   tmazaheri@ut.ac.ir
MBA
انصاری منوچهر 61117699 mansari@ut.ac.ir
حاجی حیدری نسترن 61117726 nhheidari@ut.ac.ir
حیدری علی 61117757 Aheidary@ut.ac.ir
خانلری امیر 61117794 Khanlari@ut.ac.ir
شاه حسینی محمدعلی 61117789 shahhoseini@ut.ac.ir
شوالیه فرانسوا    
هندیجانی رزا 61117711 rosa.hendijani@ut.ac.ir
وارث سیدحامد 61117728 vares@ut.ac.ir@ut.ac.ir
کیماسی مسعود 61117749 keimasi@ut.ac.ir@ut.ac.ir
حسابداری و حسابرسی
ابراهیمی کردلر علی 61117774 aebrahimi@ut.ac.ir@ut.ac.ir
تحریری آرش 61117759 arashtahriri@ut.ac.ir
مرادی محمد 61117795 moradimt@ut.ac.ir
مشایخی بیتا 61117787 mashaykhi@ut.ac.ir
مهرانی ساسان 61117666 smehrani@ut.ac.ir
مهرانی کاوه 61117623 kmehrani@ut.ac.ir
نیکبخت محمدرضا 61117689 mnikbakht@ut.ac.ir
کرمی غلامرضا 61117697 ghkarami@ut.ac.ir
علم اطلاعات و دانش شناسی
اسمعیلی گیوی محمدرضا 61117642 s.givi@ut.ac.ir
خندان محمد 6111 khandan@ut.ac.ir
صراف زاده مریم 61117723 m.sarrafzadeh@ut.ac.ir
فهیم نیا فاطمه 61117713 fahimnia@ut.ac.ir
فهیمی فر سپیده 61117723 sfahimifar@ut.ac.ir
محمد اسمعیلی ندا   nedaesmaeili@ut.ac.ir
نقشینه نادر 61117751 nnaghsh@ut.ac.ir
نوروزی علیرضا 61117669 noruzi@ut.ac.ir
وصفی محمدرضا 61117642 mvasfi@ut.ac.ir
مدیریت بازرگانی
آقازاده هاشم 61117624 haghazade@ut.ac.ir
حسنقلی پور طهمورث 61117630 thyasory@ut.ac.ir
حقیقی محمد 61117609 mhaghighi@ut.ac.ir
دیواندری علی 61117674 divandari@ut.ac.ir
رحیم اسفیدانی محمد 61117779 esfidani@ut.ac.ir
مصلی نژاد عباس 61117727 mossalanejad@ut.ac.ir
میرا سید ابوالقاسم 61117615 smira@ut.ac.ir
نظری محسن 61117652 Mohsen.nazari@ut.ac.ir
مدیریت رسانه
خواجه ئیان داتیس 61117657 khajeheian@ut.ac.ir
روشندل اربطانی طاهر 61117645 arbatani@ut.ac.ir
شریفی سیدمهدی 61117786 sharifee@ut.ac.ir
مدیریت صنعتی صنعتی
اصغری زاده عزت اله 61117655 asghari@ut.ac.ir
تقی زاده یزدی محمدرضا 61117761 mrtaghizadeh@ut.ac.ir
ثقفی فاطمه 61117769 fsaghafi@ut.ac.ir
جعفرنژاد چقوشی احمد 61117651 jafarnjd@ut.ac.ir
حسین زاده مهناز   mhosseinzadeh@ut.ac.ir
حیدری دهوی جلیل 61117686 heidaryd@ut.ac.ir
رضوی سیدمصطفی 61117670 mrazavi@ut.ac.ir
صادقی مقدم محمدرضا 61117681 Rezasadeghi@ut.ac.ir
صفری حسین 61117653 hsafari@ut.ac.ir
عموزاد مهدیرجی حنان   h.amoozad@ut.ac.ir
گروسی مختارزاده نیما 61117625 mokhtarzadeh@ut.ac.ir
مؤمنی منصور 61117658 mmomeni@ut.ac.ir
محقر علی 61117742 amohaghar@ut.ac.ir
محمدی مهدی 61117618 memohammadi@ut.ac.ir
مهرگان محمدرضا 61117676 mehregan@ut.ac.ir
کاظمی عالیه 61117771 aliyehkazemi@ut.ac.ir
مطالعات اسلامی
پورعزت علی اصغر 61117665 pourezzat@ut.ac.ir
ذوالفقاری محمدمهدی 61117731 zolfaghar@ut.ac.ir
طاهری عطار غزاله 61117611 taheriattar@ut.ac.ir
محمد اسماعیلی ندا    

تلغن کارکنان- الفبایی

نام خانوادگی

نام

واحد اداری

تلفن

پنده

غلامرضا

کارشناس کتابخانه

61117678

دلخوش

اسماعیل

مسؤول آموزش(کارشناسی)

61117631

شریفی

اکرم

کارشناس حسابداری

61117649

صفابخش

خسرو

دفتر معاون اجرایی و دانشجویی

61117644

صفابخش

خسرو

دفتر معاون پژوهشی

61117644

طالبی

سعید

کارشناس حسابداری

61117649

عبدالله زاده

قدرت

دفتر ریاست دانشکده

61117630

عصارش

خدیجه

کارشناس حسابداری

61117649

غفاری

جواد

کارشناس آموزش(کارشناسی)

61117718

فلاح

مهدی

دفتر معاون آموزشی

61117645

قناتی

سوسن

کارشناس کتابخانه

61117602

مالکی

محمدباقر

کارشناس آموزش(کارشناسی)

61117706

ناصری

ربابه

رئیس حسابداری

61117639

نجفی

پانته آ

مسؤول آموزش(تحصیلات تکمیلی)

61117735