دکتر کاوه مهرانی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی حسابداری، مدیر گروه آموزشی حسابداری
ایمیل :
تلفن : 61117623
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1371, حسابداری, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1375, حسابداری, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1386, حسابداری, تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیرکل مالی، 1394/07/07، 1395/11/30، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • مهرانی ، کاوه ، کیارش مهرانی و سید روح اله میر صانعی . "ارزشیابی سهام." : مهربان، 1389.

کتاب‌های ترجمه شده

 • مهرانی ، کاوه . "مطالعات بازار سرمایه در حسابداری." تهران: مهربان، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • ، ساسان مهرانی ، کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی . "استفاده از اطلاعات تاریخی مالی وغیر مالی جهت تفکیک شرکتهای موفق از ناموفق." بررسی های حسابداری و حسابرسی 1، 38 (1383): 92-77.
 • بهرامفر، نقی و کاوه مهرانی . "رابطه بین سود هر سهم سودتقسیمی وسرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 11، 36 (1383): 46-27.
 • مهرانی ، ساسان ،  غلامرضا کرمی  ، یاشار منصفی  و کاوه مهرانی . "بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار." بررسی های حسابداری و حسابرسی 12، 41 (1384): 105-131.
 • کرمی، غلامرضا، بیتا مشایخی ، ساسان مهرانی و کاوه مهرانی . "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی -، 42 (1384): 61-74.
 • مهرانی ، کاوه . "نحوه انتخاب استراتزی مذاکره با مدیر توسط حسابرس." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 2، 8 (1392): 32.
 • مهرانی ، کاوه . "کیفیت سود و ریسک ورشکستگی و جریان نقد." بررسی های حسابداری و حسابرسی 20، 20 (1392): 112.
 • مهرانی ، کاوه ، ابراهیم ابراهیمی و مصطفی احمد خان بیگی. "پایداری و ارزشیابی اقلام غیر عملیاتی." فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 2، 8 (1392): 43-58.
 • مهرانی ، کاوه و علیرضا نصیری. "بررس سازوکارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام." دانش حسابرسی دوره 8 شماره 1، 2008-8914 (1396): 7.

راهنمایی پایان نامه

 • کیفیت حسابرسی در شرکتهای خانوادگی، ایمان حطیطه، دانشگاه تهران، 1393/06/31

بلاگ شخصی

رزومه

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

عناوین دروس

سوابق پژوهشی

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه

افشا اجباری و محتوای سود، یوسف داوریان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/12/03

کتاب‌های تالیفی مهرانی

کاوه ، کیارش مهرانی و سید روح اله میر صانعی . "ارزشیابی سهام." : مهربان،-1389 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • ، ساسان مهرانی ، کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی . "استفاده از اطلاعات تاریخی مالی وغیر مالی جهت تفکیک شرکتهای موفق از ناموفق." بررسی های حسابداری و حسابرسی 1، 38 (1383): 92-77٫
 • بهرامفر، نقی و کاوه مهرانی . "رابطه بین سود هر سهم سودتقسیمی وسرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 11، 36 (1383): 46-27٫
 • مهرانی ، ساسان ،  غلامرضا کرمی  ، یاشار منصفی  و کاوه مهرانی . "بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار." بررسی های حسابداری و حسابرسی 12، 41 (1384): 105-131٫
 • کرمی، غلامرضا، بیتا مشایخی ، ساسان مهرانی و کاوه مهرانی . "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی -، 42 (1384): 61-74٫
 • مهرانی ، کاوه . "نحوه انتخاب استراتزی مذاکره با مدیر توسط حسابرس." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 2، 8 (1392): 32٫
 • 1392): 112٫
 • مهرانی ، کاوه ، ابراهیم ابراهیمی و مصطفی احمد خان بیگی. "پایداری و ارزشیابی اقلام غیر عملیاتی." فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 2، 8 (1392): 43-58٫

سوابق اجرائی

معاون اداری و مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: 1388-1385

مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت:1393-1391

معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1394

 

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018