دکتر علی اکبر فرهنگی

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیات علمی بازنشسته گروه آموزشی مدیریت دولتی
ایمیل :
تلفن :
آدرس :

بیوگرافی

کارنامه پژوهشی

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018