دکتر محمد مرادی

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی حسابداری
ایمیل :
تلفن : 61117795
آدرس : آدرس پستی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشکده مدیریت، ساختمان امام رضا (ع)، طبقه چهارم، اتاق 412

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1384, حسابداری, دانشکده شهید شمسی پور
 • کارشناسی ارشد, 1386, حسابداری, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1391, حسابداری, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • مشاور معاون اداری مالی دانشگاه، جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی و تغییر سیستم مالی دانشگاه تهران، 1394/10/16، ایران، تهران
 • معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 1395/04/27، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • مرادی، محمد، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی و جلال وافی ثانی. "حسابداری مالی و صنعتی." تهران: نگاه دانش، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Mehrani, Sasan, mohammad moradi, and hoda eskandar. "Corporate Governance: Convergence v.s Divergence." British Journal of Economics Finance and Management Sciences 9, no. 1 (2014): 23-34.
 • Mehrani, Sasan, mohammad moradi, and Hoda Eskandar . "Institutional Ownership Type and Earnings Quality: Evidence from Iran." Emerging Markets Finance and Trade 53/1, no. 2017 (2017): 54-73.
 • moradi, mohammad, هدی اسکندر , Hadi Eskandar, and ali sadollah. "The application of water cycle algorithm to portfolio selection." ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA 1, no. 30 (2017): 1277-1299.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • moradi, mohammad, and hoda eskandar. "Using Accounting Information in Decision Making of Hospitals Managers." International Journal of Finance and Managerial Accounting 1/2, no. 2 (2016): 51-59.
 • مهرانی ، ساسان ، علی فعال قیومی و محمد مرادی. "رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری." دانش حسابداری 3، 11 (1392): 31-56.
 • مهرانی ، ساسان ، محمد مرادی، منصور نخعی و محسن مطمئن. "نقش ویژگی های حسابرس در کیفیت سود." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 5/2، 16 (1392): 93-108.
 • مرادی، محمد، محمد اصولیان و محمد نوروزی. "اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود: با تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت." بررسی های حسابداری و حسابرسی 21، 3 (1393): 313-328.
 • مرادی، محمد، هدی اسکندر و مهدی الهی سحر. "حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی های ثابت مشهود." مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 2/4، 8 (1393): 111-126.
 • مرادی، محمد و هدی اسکندر . "بررسی کیفیت سود طی چرخه عمر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." دانش حسابداری 5/3، 19 (1393): 121-139.
 • مرادی، محمد. "طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی." تحقیقات حسابداری و حسابرسی 7/1، 25 (1394): 76-99.
 • مرادی، محمد و سعیده سپهوندی. "تاثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 7/3، 25 (1394): 75-90.
 • مهرانی ، ساسان ، محمد مرادی، هدی اسکندر و میر محمد جواد هاشمی. "مالکین نهادی و انعطاف پذیری مالی." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 7/4، 28 (1394): 43-56.
 • مرادی، محمد و رضا صفی خانی. "تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی." بررسی های حسابداری و حسابرسی 23، 4 (1395): 547-574.
 • مرادی، محمد، مریم آذرنیاد و سهراب حسین زاده. "تاثیر دفعات بازنگری پیش‌بینی سود هر سهم بر نقدشوندگی، هزینه سرمایه سهام عادی و ارزش شرکت." فصلنامه دانش حسابداری مالی 4، 1 (1396): 61-78.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی رابطه بین نوسان پذیری بازده سهام با عملکرد عملیاتی شرکت و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، محمد رضا وحیدی قزوینی، غیرکاربردی، پردیس بین المللی ارس، 1393/12/01
 • تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه، مریم دباغی، غیرکاربردی، پردیس البرز، 1393/12/10
 • تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی، محمد شنوائی، غیرکاربردی، پردیس البرز، 1394/06/26
 • تاثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد مالی و ریسک شرکتها، سعیده سپهوندی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • مروری بر پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران، رضا صفی خانی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • مطالعه و مقایسه پاسخگویی مالی دولت در چهار دوره ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی با استفاده ار تحلیل گفتمان انتقادی، هانیه اخوان جعفرابادی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/18
 • بررسی رابطه برخی عوامل با کیفیت کمیته حسابرسی، آیدا اسمعیلی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/18
 • بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی، فاطمه محقق، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • اجتناب مالیاتی شرکت ها و به موقع بودن گزارشگری مالی، مریم مقیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/07

مشاوره پایان نامه

 • تاثیر چرخه عمر شرکت بر قدرت توضیح دهندگی معیارهای مختلف ارزشیابی اولسون، فرزانه سادات تربت نژاد، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/06/29
 • بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی، مسعود طاهری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • وجود عدم تقارن زمانی سود در شرکت های دارای چسبندگی هزینه، الهه احمدی امین، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/29
 • نقش حاکمیت شرکتی در کاهش اثر منفی مدیریت سود، سونا نوروزی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/11/29
 • تاثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام، موسی جوانی قلندری، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • تاثیر توانایی های مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت، عابد عظیمی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • کیفیت اطلاعات داخلی شرکت و اجتناب مالیاتی، مهین خویینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/31
 • رابطه بین تورم و چرخه عملیاتی با سطح نگهداشت وجه نقد، انسیه ماهی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/07/01
 • تاثیر مستقیم و تعاملی کیفیت حسابرس مستقل و ساختار مالکیت بر مدیریت سود، الهام فرج نژاد، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/18
 • بررسی رابطه بین دستکاری سوداز طریق مدیریت فعالیت های واقعی و درک سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، اسماعیل روشنایی خمامی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/18
 • بررسی اثر نوع اظهار نظر حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی صادرکننده گزارش بر میزان اشتباهات در گزارش حسابرسی، رزا صالح آبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/31
 • موفقیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی شرکتها، فاطمه نظام آبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/12
 • بررسی رابطه بین چرخش موسسات حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، طیبه عطایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/12
 • ارائه مدل اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی، محمد عبدزاده کنفی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

بلاگ شخصی

سوابق تحصیلی

دکتری: حسابداری، 1391، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: حسابداری،1386، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی: حسابداری، 1384، دانشکده شهید شمسی پور تهران

سوابق آموزشی

دروس مقطع کارشناسی

اصول حسابداری یک و دو

حسابداری میانه یک و دو

حسابداری صنعتی یک و سه

حسابداری دولتی

حسابداری و حسابرسی دولتی

مدیریت مالی یک و دو

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

حسابداری دولتی پیشرفته

حسابداری مدیریت

حسابداری برای مدیران

تصمیم گیری در مسایل مالی

سوابق پژوهشی

تالیف کتاب:

 • حسابداری میانه (1)، انتشارات کتاب نو
 • حسابداری شرکتها (1)، انتشارات نگاه دانش
 • حسابداری شرکتها (2)، انتشارات کتاب نو
 • حسابداری مالی (صورتهای مالی اساسی)، انتشارات نگاه دانش
 • مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)، انتشارات نگاه دانش
 • مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد دوم) ، انتشارات کتاب نو
 • مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی، انتشارات نگاه دانش

 

مقالات بین المللی:

 

 

مقالات علمی – پژوهشی:

 • بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علمی و پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی ، 1385: شماره 44
 • بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبتهای مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علمی و پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1385: شماره 46
 • بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت، مجله علمی و پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1387: شماره 52
 • بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت گزارشگری مالی، مجله علمی و پژوهشی پیشرفتهای حسابداری، 1389: پیاپی 3/58
 •  رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه، مجله علمی و پژوهشی پژوهش های حسابداری مالی، 1389: پیاپی 3
 •  تاثیز نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1385-1377)، مجله علمی و پژوهشی تحقیقات حسابداری، 1389: پیاپی 8

طرح درسی

طرح درس حسابداری میانه 1

الف. مشخصات درس:

 • تعداد واحد: 4 /نظری
 • مقطع: کارشناسی رشته حسابداری

 

ب. سرفصل ها:

 • حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
 • حسابداری و گزارشگری مالی: ساختار تئوریک
 • گزارشگری عملکرد
 • ترازنامه
 • صورت جریان وجوه نقد
 • شناسایی درآمد و تعیین سود
 • نقد، مطالبات و بدهی های جاری و ذخایر
 • ارزیابی موجودی کالا: تعیین بهای تمام شده و گزینش فرض های بهای تمام شده
 •  ارزیابی موجودی کالا: عدول از بهای تمام شده تاریخی و روش های برآورد بهای تمام شده موجودی کالا
 • دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود: تحصیل و مخارج بعدی
 •  دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود: استهلاک، تجدید ارزیابی و کنار گذاری

 

ج. منابع:

 • حسابداری میانه 1 تالیف دکتر نوروش و همکاران انتشارات کتاب نو
 • مروری جامع بر حسابداری مالی تالیف دکتر نوروش و همکاران انتشارات کتاب نو

 

د. نحوه ارزشیابی:

 • تکالیف کلاسی: 3 نمره
 • امتحان میان ترم: 5 نمره
 • امتحان پایان ترم: 12 نمره
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017