دکتر عباس منوریان

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی
ایمیل :
تلفن : 61117662
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1370, اقتصاد, شیراز
 • کارشناسی ارشد, 1374, مدیریت کسب و کار, آدلاید
 • دکتری تخصصی, ---, خط مشی گذاری عمومی, فلیندرز استرالیا

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • منوریان ، عباس، محمدحسین قربانی و مسلم شریفی . "فرهنگ سازمانی: با تاکید بر مدل دنیسون." : دانشگاه شیراز، 1387.
 • منوریان ، عباس و ناصر عسگری . "سازمان در عصر صنعت با اطلاعات و دانایی." : انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
 • منوریان ، عباس. "تفکر استراتژیک: مفهوم، عناصر و مدلها." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
 • منوریان ، عباس. "اجرا و ارزیابی خط مشی ul,ld." تهران: نشر مهربان، 1394.
 • منوریان ، عباس. "تحلیل خط مشی عمومی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.
 • منوریان ، عباس. "مدیریت تحول در بخش دولتی." تهران: نشر مهربان، 1396.

کتاب‌های ترجمه شده

 • منوریان ، عباس. "حکومت داری مدیریت و توسعه." : مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379.
 • منوریان ، عباس. "برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی وغیرانتفاعی." : آموزش مدیریت دولتی ، 1381.
 • منوریان ، عباس و م نیکزاد لاریجانی . "نتایج آموزشهای خود را پایدار کنید: راهنمای عملی برای مهارتهای تدریس." : مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1384.
 • منوریان ، عباس و مهین تیشه زن . "سنجش تاثیر آموزش." : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1384.
 • منوریان ، عباس. "مدیریت هوشمند در اقتصاد دانایی محور." : سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، 1385.
 • منوریان ، عباس و ناصر عسگری . "اداره امور عمومی و مسایل حکومتی." : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1388.
 • منوریان ، عباس. "مدیریت تطبیقی (راگونات)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1392.
 • منوریان ، عباس و ناصر عسگری. "مدیریت دانش در سازمان." : مدیریت صنعتی، 1393.
 • منوریان ، عباس، مژگان اصغری و محمد علی شریعت. "مدیریت ایده." تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1393.
 • منوریان ، عباس و ابراهیم گلشن. "مطالعه خط مشی عمومی." تهران: نشر مهربان، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Monavariyan, Abas. "analysis of the perceived degree of success of reform efforts;reform agents perceptions." Journal of Management Development 23, no. 6 (2004): 579-595.
 • Monavariyan, Abas, and فرشته لطفی . "Measuring intellectual Capital." Journal of Indian Management 2, no. 2 (2007): 18-35.
 • Monavariyan, Abas, and میترا کسایی . "A KM Model for public sector: The case of Labour Ministry,." Vine: The Journal of Information and Knowledge management System 3, no. 3 (2009): 33-52.
 • Monavariyan, Abas, Zahra Khamda, and Mahdieh Akbari. "People development management and knowledge management." Iranian Journal of Research in Educational Systems 3, no. 6 (2009): 17-42.
 • Monavariyan, Abas, and Mostafa Ashna. "Intrapreneurship: the role of social capital -empirical evidence and proposal of a new model of intrapreneurship and its relation with social capital." Business Strategy Series 10, no. 6 (2009): 383-399.
 • , Leili Aghaei Meibodi, and Abas Monavariyan. "Recognizing Critical Success Factors CSF to achieve the strategic goals of SAIPA Press." Business Strategy Series 11, no. 2 (2010): 124-133.
 • Monavariyan, Abas, and Azadeh Amini . "Do interactions within networks lead to Knowledge Management." Business Strategy Series 10, no. 3 (2010): 139-155.
 • Monavariyan, Abas, and Zahra Khamda . "Towards successful knowledge Management : People development approach." Business Strategy Series -, no. --- (2010): -.
 • Monavariyan, Abas, and زهرا خامدا . "People Development Management and Knowledge Management." Iranian Journal of Research in Educational Systems 3, no. 3 (2010): 17-42.
 • Mohaghar, Ali, Abas Monavariyan, and Hamid Raassed . "Evaluation of technology transfer strategy of petrochemical process." JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER 10, no. --- (2010): 1-14.
 • Monavariyan, Abas, and Zahra Khamda. "Towards successful knowledge management: people development approach." Business Strategy Series 11, no. 1 (2010): 20-42.
 • Monavariyan, Abas, Mohammad Reza Fathi, mohammad karimi zarchi, and alireza faghih. "Combining ANP with Topsis in selecting knowledge management strategies." European Journal of Scientific Rsearch 54, no. 4 (2011): 26-42.
 • Momeni, Mansour, and Abas Monavariyan. "A conceptual model for KM process capabilities and core competencies by SME: The case of Iranian automative industry." European Journal of Social Sciences 22, no. 4 (2011): 35-51.
 • Monavariyan, Abas, and Mohammad Reza Fathi. "Creating learning university through integration of ANP and SWOT with Fuzzy AHP methodology (Case of University of Tehran)." Journal of American Science 7, no. 10 (2011): 23-35.
 • Monavariyan, Abas, and Golnaz Mehdi Asri. "An empirical study on the relationship between effective organizational communication and the performance of central office staff." Management Science Letters 2, no. 4 (2012): 123-147.
 • Monavariyan, Abas, and . "Developing Social Capital for Facilitating Knowledge Management Practices." Management Science Letters 40, no. 9 (2013): 826-844.
 • Monavariyan, Abas, and Sahar Keshavarzi. "Examining and formulating the strategy of HR system in hotel industry of Isfahan Province." World Of Sciences Journal 2, no. 2 (2014): 12-28.
 • Monavariyan, Abas, , and Leila Hajiloyi. "The role of Implicit Knowledge sharing in psychological empowerment of employees." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 9 (2014): 62-79.
 • Monavariyan, Abas, Naser Asgari, and Adel Rostayi Hossein Abadi. "STUDYING THE EFFECTS OF BRAND EQUITY ON THE CONSUMERS RESPONSES IN THE SERVICE MARKETS." International Journal of Economics, Commerce and Managements 3, no. 3 (2015): 1.
 • Monavariyan, Abas, and Mehrdad Gholami. "Role of information technology in the implementation of accountability in Public Sector Organizations." European Journal of Social Sciences 54, no. 4 (2016): 78-93.
 • Monavariyan, Abas, Naser Askari, Abbas Nargesian, and Mehrdad Gholami. "“Identifying and Explaining the Components of the Accountability of Public Sector Organizations in Islamic Republic of Iran”." International Journal of Humanities and Cultural Studies 3, no. 2 (2016): 223-245.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Monavariyan, Abas, Mohammad Mousakhani, and Mahdie Akbari . "Is Tehran a Knowledge sity." Journal of Place Management and Development 5, no. 2 (2012): 158-173.
 • Monavariyan, Abas, Mohammad Mousakhani, and Mahdieh Akbari. "Is Tehran a knowledge city." Journal of Place Management and Development 5, no. 2 (2012): 158-173.
 • ، کیومرث فلاحی و عباس منوریان . "بررسی عوامل مهاجرت نخبگان ( سرمایه های انسانی ) و ارایه راهبردهای مناسب برای پیشگیری از این پدیده." دانش و توسعه 15، 24 (1111): -.
 • منوریان ، عباس و سامع امیری . "ارزیابی کیفیت خدمات بیمه ای ازدیدگاه مشتریان." پژوهشنامه بیمه 20، 2 (1384): 5-44.
 • منوریان ، عباس و محمد محسن اشرف پور . "بررسی اثربخشی ادغام سازمانهای اموراداری واستخدامی وبرنامه وبودجه سابق ازدید مدیران وکارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور." فصلنامه مطالعات مدیریت 1، 48 (1385): 85-55.
 • منوریان ، عباس، آرین قلی پور و حمیدرضا یزدانی . "نقش سرمایه های فکری در بقا یا فنای سازمانها : تحقیقی پیرامون بانک ملت." فصلنامه علوم مدیریت ایران 1، 3 (1385): 37-64.
 • قلی پور، آرین ، رضا طهماسبی و عباس منوریان . "بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی." مدرس علوم انسانی 14، 2 (1389): 147-123.
 • منوریان ، عباس و فاطمه غزائیان. "بررسی جایگاه نظام مدیرت پروژه در برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای پیمانکاری." مدیریت بازرگانی 2، 5 (1389): 139-158.
 • منوریان ، عباس، مهدی خیراندیش و ناصر عسگری. "توسعه ابعاد ساختاری سازمان در تناسب با رویکرد مدیریت دانش." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 3، 7 (1390): 133-150.
 • منوریان ، عباس و فروغ تهامی. "شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت در استقرار نظام مدیریت دانش." مطالعات منابع انسانی 1، 1 (1390): 25-48.
 • ضیائی ، محمدصادق ، عباس منوریان و ابراهیم کاظمی کفرانی. "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش (مطالعهی شرکت فولاد ساز ایرانی)." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 8 (1390): 179-188.
 • منوریان ، عباس، محمد موسی خانی ، پیمان اخوان و ناصر عسگری . "ارائه مدلی زیر ساخت انسانی - اجتماعی تقویت کننده اقدامات مدیریت دانش." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 4، 10 (1391): 159-178.
 • منوریان ، عباس، آرین قلی پور، حیدر احمدی و اسماعیل شعبانی. "شناسایی فرهنگ سازمانی در چارچوب ارزشهای رقابتی کوئین و تاثیر آن بر فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی." پژوهشنامه بیمه 27، 1 (1391): 25-48.
 • منوریان ، عباس و مهدی احمدی تنکابنی. "بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینی سازمانی در بانک کارافرین." فرایند مدیریت و توسعه 25، 2 (1391): 53-76.
 • منوریان ، عباس، هاشم آقازاده و مینا شهامت زاده. "سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران." مدیریت بازرگانی 4، 12 (1391): 130-146.
 • منوریان ، عباس، سیدمحمد مقیمی ، مسعود موحدی و ماشاءا.. حسین زاده . "تبیین خط مشی گذاری توسعه ی صادرات بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد." فصلنامه مدیریت دولتی 4، 3 (1391): 122-143.
 • منوریان ، عباس، ناصر عسگری و حسین نامدار. "نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه سرمایه های انسانی سازمان (مطالعه موردی: سازمانهای دولتی منتخب استان یزد)." فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 3، 4 (1391): 34-60.
 • منوریان ، عباس و ژاله ذوقی خواه . "تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT, BSC و با استفاده از ابزارهای QFD, MBNQA و ارزیابی عملکرد." فرایند مدیریت و توسعه 24، 4 (1391): 23-57.
 • منوریان ، عباس، محمد ابویی اردکان، سید محمد کربلایی سید جوادی و محمدرضا زندی منش. "طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور بهبود محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 2 (1392): 158-173.
 • منوریان ، عباس، امیر مانیان ، مسعود موحدی و محسن اکبری. "بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه تجارت الکترونیک: مطالعه موردی بنگاههای کوچک و متوسط." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 1، 6 (1393): 145-160.
 • منوریان ، عباس. "مدل اجرای خط مشی های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 3 (1393): 31-48.
 • منوریان ، عباس، فاطمه فضلی و جمشید مصباحی. "شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده تسهیم دانش در یک سازمان دولتی." فرایند مدیریت و توسعه 27، 4 (1393): 25-47.
 • منوریان ، عباس، داریوش محمدی و اصغر محمدی فاتح. "خط مشی گذاری خوب در قوة مجریه، مدل سازی نقش ظرفیت های سازمانی و زمینة ملی." فصلنامه مدیریت دولتی 8، 2 (1395): 233-254.
 • منوریان ، عباس، طیبه عباسی، غلامرضا سلیمانی و علی آقا محسنی فشمی. "طراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری توسعه خوشه های کسب و کار در ایران." سیاستگذاری عمومی 3، 4 (1396): 9-28.
 • منوریان ، عباس، هادی اسکندری و نسرین عرفانی. "رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: نقش میانجی جهت گیری استراتژیک." مطالعات منابع انسانی ششم، 23 (1396): 1-20.
 • منوریان ، عباس، جواد صفویه، نرگس آقاخانی و جلال رضایی نور. "بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژیهای برندسازی دانشگاههای مبتنی بر آموزش الکترونیکی." فصلنامه فناوری آموزش 11، 3 (1396): 221-236.
 • منوریان ، عباس، اکبر پیوسته، سیدکمال واعظی و محمد خوش چهره جمالی . "طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور ) مطالعة موردی : اساتید دانشگاه تهران." فصلنامه مدیریت دولتی 9، 3 (1396): 463 - 488.
 • منوریان ، عباس، حمیدرضا یزدانی و علی اصغر زارع. "بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در شرکت میدکو." فصل نامه علمی - ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت ، ( ): .

همایش‌های بین المللی

 • Monavariyan, Abas. "New Approaches in Public service Delivery." Service delivery in public organizations, Tehran.
 • Monavariyan, Abas. "Applying technology acceptance model to E- Recruitment." International conference on commerce in Developing Countries: with focus on Export,.
 • Monavariyan, Abas, and Zahra Vahdat. "Model designing for Operational planning from strategic planning by use of strategic map and BSC: In an Iranian Company." EBES 2011 confererence , İSTANBUL.
 • منوریان ، عباس و زهرا خامدا. "همسویی استراتژیک: مدیریت آموزش و مدیریت دانش." دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش، تهران.

همایش‌های داخلی

 • منوریان ، عباس، سلطانی جنابی و قنبر تهرانی. "نقش ICTMدرصنایع دستی وارائه یک مدل تجاری برای آن." کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات(ICTM)که درروزهای 13-14و15 دی ماه برگزارگردید ارائه شده است . این گواهی جهت تائید ارائه این مقاله صادرشده است .، تهران.
 • منوریان ، عباس. "عوامل موثربرتوانمندی سازی کارکنان سازمان ومدیریت وبرنامه ریزی." سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.
 • منوریان ، عباس، ناصر عسگری و مصطفی اشنا. "ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌های دانش محور." اولین کنفرانس مدیریت دانش، تهران.
 • منوریان ، عباس، علی زارع میرک اباد، مهدی اسدنژاد رکنی و امیر اعظمی. "تاثیرپذیری مدیریت استراتژیک سازمان از همراستایی استراتژی پروژه و استراتژی سازمان در پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات." سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
 • منوریان ، عباس. "مدیریت دولتی نوین: رویکردی تطبیقی." تحول و توسعه، تهران.
 • منوریان ، عباس، تهمینه ناطق و احسان مراتی. "بررسی تطبیقی دورکاری و مجازی سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه." دورکاری در نظام اداری: چالشها و راهکارها، تهران.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی و شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی نظام پیشنهادها در گروه صنعتی برنز، مائده صفری محمدی، دانشگاه تهران، 1390/11/29

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018