دکتر محمدسعید تسلیمی

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی
ایمیل :
تلفن : 61117741
آدرس :

بیوگرافی

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو شورای علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392/11/07، 1394/11/07، ایران، تهران
 • عضویت هیئت امنای بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393/01/17، 1396/01/17، ایران، تهران
 • مشاور کار گروه تدوین برنامه ی راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393/02/25، 1396/02/25، ایران، تهران
 • رئیس گروه تخصصی علوم انسانی دفتر گسترش آموزش عالی، 1393/04/29، 1395/04/29، ایران، تهران
 • عضو کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1393/05/05، 1393/07/01، ایران، تهران
 • عضویت در شورای راهبردی توسعه مدیریت وزارت علوم ، تحقیقات، و فناوری، 1393/11/07، 1395/12/16، ایران، تهران
 • عضویت هیأت امناء انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع (LNG)، 1393/12/11، 1396/12/11، ایران، تهران
 • عضویت در هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"، 1394/06/03، 1396/06/03، ایران، تهران
 • عضویت شورای شناسائی برگزیدگان ادبی بنیاد ملی نخبگان، 1395/04/12، 1395/12/16، ایران، تهران
 • جانشین ریاست هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"، 1395/04/22، 1395/12/16، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • تسلیمی ، محمدسعید. "مدیریت تحول سازمانی." : سمت، 1376.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Taslimi, Mohammad saeid. "base transformation in managerial grid and its application in theorecal analysis for orgnizational development." Iranian Journal of Horticultural Science and Technology 2, no. 3,4 (1991): 37-40.
 • , S Rafati, A Nakhaee , T Taheri , Mohammad saeid Taslimi, H Darabi , D Eravani , S Sanos , P Kaye , M Taghikhani , S Jamshidi , and Mohammad Ali Rad . "Protrctive accination against experimental cannine visceral leishmaniasis using a combination of DNA and protein immunization whit cysteine proteinases type 1 and 2 of infantum." VACCINE 28, no. 23 (2005): 3716-3725.
 • Taslimi, Mohammad saeid, Abolfazl Sherafat, and abolfazl ershadifar. "an evalluation of a managing directors performance in an organization in terms of time." Journal of Management Studies 7, no. 2 (2014): 223.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • تسلیمی ، محمدسعید، میکائیل برقی ، مهران عمادی اندانی و طاهر روشندل اربطانی . "بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران." دانش مدیریت 18، 2 (1111): -.
 • تسلیمی ، محمدسعید. "رفتارشناسی فعالیتهای توام ( رسمی و غیر رسمی )." دانش مدیریت -، 14 (1370): 25-30.
 • تسلیمی ، محمدسعید. "نگرشی بر مدیریت برای نتایج." دانش مدیریت -، 19 (1371): 60-66.
 • تسلیمی ، محمدسعید، هاشم آقازاده، محمد اسفیدانی و مسعود کرمی . "نقدی بر فلسفه های بازاریابی." دانش مدیریت 16، 60و61 (1382): 3-21.
 • ، مهدوی عبدالمحمد و محمدسعید تسلیمی . "بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیکهای محلی بهبود سیستم." دانش مدیریت -، 64 (1383): 3-25.
 • ، بدیع، محمدسعید تسلیمی ، خورشید ، جعفرنژاد و کارو لوکس. "رتبه بندی پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی بصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS." فرهنگ مدیریت -، 5 (1383): 5-29.
 • تسلیمی ، محمدسعید، میکائیل برقی ، عزت اله اصغری ز اده ، رضا قربانی و طاهر روشندل اربطانی . "اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره بارویکرد madem." دانش مدیریت -، 5 (1383): 18-3.
 • تسلیمی ، محمدسعید،  وجیهه اسماعیلی و علی اکبر فرهنگی . "سازوکارهای یادگیری سازمانی، مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده." دانش مدیریت 19، 3 (1385): -.
 • ، حسن نودهی، سیدمحمد میرکمالی ، محمدسعید تسلیمی و ناصر میرسپاسی . "طراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرورش : ( مدارس مقطع متوسطه نظری )." فصلنامه تعلیم و تربیت 26، 101 (1389): -.
 • تسلیمی ، محمدسعید، عباس بازرگان هرندی ، محمد موسی خانی و حسن الواردی . "تدوین الگوی توسعه رهبری تحول آفرین در دانشگاه های کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی ( مورد مطالعه : دانشگاه پیام نور )." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 8 (1390): 19-38.
 • تسلیمی ، محمدسعید، عباس بازرگان هرندی ، علی دیواندری و حسن الوداری. "ـدوین الگوی توسعه رهبری تحول آفرین در دانشگاه های کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی ( مورد مطالعه : دانشگاه پیام نور)." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 8 (1390): 19.
 • تسلیمی ، محمدسعید، عباس بازرگان هرندی ، محمد موسی خانی و حسن الوداری . "الگوی توسعه رهبری تحول آفرین در دانشگاههای گشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 8 (1390): 19-38.
 • تسلیمی ، محمدسعید و حسن الوداری. "بررسی میزان اثر بخشی روش های کلینیکی در کاهش بیگانگی شغلی کارکنان ( مورد مطالعه : دانشگاه یام نور مرکز خوی)." فصلنامه مدیریت دولتی 4، 4 (1391): 1-18.
 • تسلیمی ، محمدسعید، محمدعلی شاه حسینی و محمد حسین نقوی. "تاثیر باورهای توحیدی بر چشم انداز سازمان." مدیریت در دانشگاه اسلامی 1، 4 (1393): 45.
 • تسلیمی ، محمدسعید، فرشته امین و کاظم حسن زاده. "اولویت بندی موانع برنامه ریزی استراتژیک در هیات های مذهبی استان قم با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی )AHP(." مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 7، 2 (1393): 34.
 • تسلیمی ، محمدسعید و آمنه کلاته آقامحمدی. "بازطراحی سازوکار سیاستگذاری رسانه ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه ای." تحقیقات فرهنگی ایران هشتم، 2 (1394): 1-28.
 • تسلیمی ، محمدسعید، خلیل نوروزی، محمد عبدالحسین زاده و مجتبی جوادی. "مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم)." فصلنامه راهبرد 25، 79 (1395): 5-28.
 • تسلیمی ، محمدسعید، خلیل نوروزی، احمد مخدومی و مهدی هاجری. "ارایه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسیولان علمی و دیپلماسی کشور." فصلنامه راهبرد تابستان 96، 83 (1396): 22.

همایش‌های بین المللی

 • Taslimi, Mohammad saeid, and Ameneh kalati Agha Mohammadi. "Redesining the mechanism of media policy making influenced by promoting media literacy approach." The Fiest International Conference on Media Literacy in Iran, Tehran.

همایش‌های داخلی

 • سعدآبادی، علی اصغر، محمدسعید تسلیمی و علی اصغر پورعزت . "الگوی پیشرفت و تعالی علوی (مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی علیه‌السلام)." دومین کنفرانس ملی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، تهران.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018