دکتر بیتا مشایخی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی حسابداری، مدیر گروه آموزشی حسابداری
ایمیل :
تلفن : 611177787
آدرس : آدرس پستی: تهران- تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان امام رضا (ع)- طبقه چهارم- اتاق 407

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1375, حسابداری, دانشگاه صنعت نفت
 • کارشناسی ارشد, 1377, حسابداری, دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتری, 1383, حسابداری, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • سرپرست مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/10/21، 1395/01/23، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی حسابداری، 1393/02/24، 1393/02/25، ایران، شیراز
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک 1393، 1393/09/04، 1393/09/05، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 1394/10/01، 1394/10/02، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، 1394/11/05، 1395/03/06، ایران، ارومیه
 • مدیر گروه حسابداری، 1395/02/01، 1397/02/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، 1395/11/27، 1395/11/28، ایران، تهران
 • مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران، 1396/05/09، ایران، تهران

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

 • استاد برگزیده دانشکده مدیریت در جشنواره آموزش دانشگاه تهران، ملی، سایر، 1396/02/12

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • انجمن حسابداری مدیریت، عضو، ملی، 1391/07/01
 • انجمن مهندسان مالی، عضو، ملی، 1391/07/01
 • انجمن حسابداری ایران، عضو، ملی، 1388/07/01
 • انجمن حسابرسان داخلی، عضو، ملی، 1391/07/01

علائق شخصی

 • کوهنوردی
 • مطالعه کتب داستانی

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • نوروش، ایرج و بیتا مشایخی . "حسابداری بهای تمام شده (3)." : کتاب نو، 1386.
 • نوروش، ایرج ، بیتا مشایخی و فریما نوروش . "حسابداری مدیریت." : انتشارات صفار، 1390.
 • مشایخی ، بیتا و مهین شاکری. "راهبری شرکتی: مفاهیم و مورد کاوی." تهران: انتشارات بورس، 1392.
 • مشایخی ، بیتا و ساسان مهرانی . "حسابرسی داخلی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

کتاب‌های ترجمه شده

 • نوروش، ایرج و بیتا مشایخی . "اصول حسابداری 3." تهران: انتشارات کتاب نو، 1389.
 • مشایخی ، بیتا، الهام حسنی آذر و غلامرضا بیگلرخانی. "مروری بر مفاهیم حسابداری بهای تمام شده." تهران: هوشمند تدبیر، 1394.
 • مشایخی ، بیتا. "حسابداری برای مدیران." تهران: انتشارات بورس، 1394.
 • مشایخی ، بیتا. "راهبری شرکتی و اخلاق." تهران: شرکت جاپ و نشر بازرگانی، 1394.
 • مشایخی ، بیتا، عالمه یزدانیان و الهام جمالی. "مطالعات موردی در اخلاق، تقلب و راهبری شرکتی." تهران: شرکت جاپ و نشر بازرگانی، 1395.

تحقیقات در دست انجام

 • مشایخی ، بیتا. "نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود." 1392 - .

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Ali Ebrahimi Kordla, Bita Mashaiekhi, and Farzad Ziviyar . "Information Content of Value Added Data : An Empirical Evidence from IRAN." Iranian Accounting and Auditing Review -, no. 46 (2006): 44-69.
 • Mashaiekhi, Bita. "Corporate governance and earnings management: evidence from Iran." Afro-Asian Journal of Finance and Accounting 1, no. 2 (2008): 198-180.
 • Mashaiekhi, Bita, and Shahnaz Mashayekh . "Development of accounting in Iran." International Journal of Accounting 1, no. 43 (2008): 86-66.
 • , Arash Tahriri, Behrouz Bagheri , and Bita Mashaiekhi. "Free Cash Flows, Financial Leverage, and Earnings Management." Accounting and Management Information Systems 18, no. 1 (2009): 407-388.
 • Mashaiekhi, Bita, طالبی سید احمد , and بهاورنیا وحیده . "EVA versus Earnings : evidence from Iran." Accounting and Management Information Systems 8, no. 2 (2009): 250-236.
 • Mashaiekhi, Bita. "Incremental information center of Accural Value added and Cost Value added Beyond Earning and Operating Cash Flows The Case of IRAN." Finance India -, no. 4 (2009): 1248-1231.
 • Mashaiekhi, Bita, and Mahmood Bazzaz . "Corporate Governance and Firm Performance." Journal of Contemporary Accounting and Economics 4, no. 2 (2011): 172-156.
 • Mashaiekhi, Bita, and Mohammad Sadegh Bazaz . "The Effects of Corporate Governance on Earnings Quality : Evidence from Iran." Asian Journal of Business and Accounting 3, no. 2 (2011): 71-100.
 • Mashaiekhi, Bita, and Farzaneh Jalali. "Relationship between Matching Principle and Earnings Properties- The Case of Iran." World Review of Business Research 4, no. 1 (2014): 161-146.
 • Mashaiekhi, Bita, and Roya Mohammadi. "The Perceived Gap between Academics and Professionals about Accounting Education System in Iran." Science Journal of Education (SJEDU) 2, no. 1 (2014): 12-21.
 • Mashaiekhi, Bita, Farzaneh Jalali, and Alemeh Yazdanian. "Toward an Appropriate Model for Corporate Governance in Banking Industry- Case Study of Iran." International Journal of Business and Economics Research(IJBER) 3, no. 2 (2014): 117-108.
 • Mashaiekhi, Bita, and Farzaneh Jalali. "CULTURAL VALUES AND CORPORATE GOVERNANCE IN IRAN." INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 4, no. 1 (2015): 145-157.
 • Naseri, Amin, Rahmat allah Gholi pour souteh, and Bita Mashaiekhi. "Iran’s Privatization Policy Analysis Based on Good Corporate Governance Principles." Sustainability and Social Responsibility: Regulation and Reporting book chapter, no. book chapter (2017): 369-390.
 • مشایخی ، بیتا و پریسا السادات بهبهانی نیا . "بررسی فرضیه سرمایه گذار ساده لوح در بورس اوراق بهادار تهران." بصیر 16، 40 (1388): 23-47.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Mashaiekhi, Bita, and Sepideh Sadat Nasiry . "Examining the changes of conservatism in financial reporting with emphasis on the time - series changes of accruals and MTB." International Journal of Finance, Accounting and Economic Studies 1, no. 3 (2011): 87-100.
 • Mashaiekhi, Bita, Mehrdad Sadr Ara, and Ashraf Jafari. "Gold Price and Exchange Rate Volatility: Effects of Economic Sanctions." International Journal of Management & Information Tecnology 4, no. 1 (2013): 121-127.
 • Mashaiekhi, Bita, Seyed Mostafa Seyed Hosseini, and Navid Attaran. "Feasibility Study of Designing and Implementing Performance Budgeting at the Iranian Public Universities: A Case study for the Sharif University of Technology." International Journal of Management & Information Tecnology 5, no. 3 (2013): 229.
 • Mashaiekhi, Bita, Omid Faraji, and Arash Tahriri. "Accounting disclosure, value relevance and firm life cycle: Evidence from Iran." International Journal of Economic Behavior and Organization 1, no. 6 (2013): 69-77.
 • ، داود پناهی و بیتا مشایخی . "بررسی رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام به تفکیکشرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود." تحقیقات مالی 9، 3 (1111): -.
 • مشایخی ، بیتا و ایرج نوروش. "محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده نقدی درمقابل سود حسابداری ووجوه نقد حاصل از عملیات." تحقیقات مالی 6، 1 (1383): 131-150.
 • نوروش، ایرج و بیتا مشایخی . "سودمندی ارزش افزوده درپیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادر تهران طی سالهای 1375الی 1381." بررسی های حسابداری و حسابرسی 11، 36 (1383): 95-108.
 • مشایخی ، بیتا و ایرج نوروش. "نیازها واولویت های آموزشی حسابداری مدیریت : فاسله ادراکی بین دانشگاهیان وشاغلین در حرفه حسابداری." بررسی های حسابداری و حسابرسی -، 41 (1384): 161-133.
 • کرمی، غلامرضا، بیتا مشایخی ، ساسان مهرانی و کاوه مهرانی . "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی -، 42 (1384): 61-74.
 • ، محمد عرب مازار یزدی ،  افسانه رفیعی  و بیتا مشایخی . "محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 13، 1 (1385): 99-118.
 • مشایخی ، بیتا و مریم صفری . "وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 13، 44 (1385): 35-54.
 • مشایخی ، بیتا و بهروز باقری . "بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." حسابداری مدیریت 1، 1 (1387): 44-29.
 • مشایخی ، بیتا، محمد بزاز و مهدی محمدآبادی . "بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." بورس اوراق بهادار 1، 3 (1387): 54-33.
 • مشایخی ، بیتا، رسول کاظمی و پریسا بهبهانی نیا . "تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس." دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) 1، 3 (1387): 46-19.
 • نوروش، ایرج ، بیتا مشایخی و محمد نوری جاوید . "نقد و بررسی روش های برآورد بهای تمام شده نرم افزار ( مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم )." حسابداری مدیریت 2، 3 (1388): -.
 • مشایخی ، بیتا و بهنام توتاخانه بناب . "بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره بعنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." حسابداری مدیریت 2، 3 (1388): 71-59.
 • مشایخی ، بیتا و سید احمد طالبی. "آیا ارزش افزوده اقتصادی جایگزین مناسبی برای سود می باشد؟." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 1، 2 (1388): 60-35.
 • مشایخی ، بیتا، مهدی محمدآبادی و رضا حصارزاده . "تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود _x000D_." بررسی های حسابداری و حسابرسی 16، 3 (1388): 107-123.
 • نوروش، ایرج ، بیتا مشایخی و زهرا برقعی . "بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 1، 3 (1388): 53-31.
 • مشایخی ، بیتا، محمد اسماعیل فدایی نژاد و راحله کلاته رحمانی . "قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی ( غیر عادی ) در رابطه با رفتار بازده سهام : بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکتها_x000D_." تحقیقات حسابداری 1، 4 (1388): 183-164.
 • ، راحله کلاته رحمانی و بیتا مشایخی . "نابهنجاری های بازار." حسابدار -، 214 (1388): 70-75.
 • مشایخی ، بیتا. "شفافیت اطلاعات حسابداری مالی و سامانه ی راهبری شرکتی." حسابدار -، 217و216 (1388): 81-74.
 • مشایخی ، بیتا، محمد اسماعیل فدایی نژاد و راحله کلاته رحمانی . "مخارج سرمایه ای اقلام تعهدی و بازده سهام." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 2، 1 (1389): 92-78.
 • مشایخی ، بیتا و مهدی محمدآبادی . "رابطه جنسیت و عملکرد آموزشی دانشجویان حسابداری." زن در توسعه و سیاست 8، 3 (1389): 91-73.
 • مشایخی ، بیتا، آرش تحریری ، حمیدرضا گنجی و محمدرضا عسگری . "تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورت های مالی و بازده سهام." بورس اوراق بهادار 3، 12 (1389): 109-127.
 • مشایخی ، بیتا و مهدی محمدآبادی . "رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 3، 2 (1390): 32-17.
 • مشایخی ، بیتا. "روانشناسی تقلب." حسابدار 26، 236 (1390): 73-70.
 • مشایخی ، بیتا و مجید شفیع پورمطلق . "بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها." بررسی های حسابداری و حسابرسی 19، 67 (1391): 119-142.
 • مشایخی ، بیتا، محمدمهدی میرزایی عباس آباد و مهدی محمدآبادی . "بررسی تاثیر محافظه کاری و ویژگی های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا." تحقیقات حسابداری و حسابرسی 4، 13 (1391): 111-96.
 • مشایخی ، بیتا و هانیه بیرامی . "علامت دهی و ارزشگذاری در عرضه اولیه سهام." پژوهش های تجربی حسابداری 1، 4 (1391): 55-72.
 • مشایخی ، بیتا، هانیه بیرامی، هانی بیرامی و سارا سادات اخلاقی . "کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه‌های عصبی." مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 4، 11 (1391): 63-79.
 • مشایخی ، بیتا و سپیده سادات نصیری . "تغییرات سری زمانی محافظه‌کاری در حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی 1، 2 (1391): 1-28.
 • مشایخی ، بیتا و سپیده سادات نصیری . "بررسی تغییرات محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 1، 1 (1391): 19-32.
 • مشایخی ، بیتا و فرزانه جلالی. "ارزش های فرهنگی و حاکمیت شرکتی." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 4، 14 (1391): 51-66.
 • مشایخی ، بیتا. "تقلب، اقدامی فریبکارانه." دو ماهنامه حسابرس 15، 64 (1392): 48.
 • علی پناه، صبری، حجت اسماعیل زاده و بیتا مشایخی . "خطای پیش بینی مدیریت از سود و تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر آن." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 1، 5 (1392): 27-38.
 • مشایخی ، بیتا و فرزانه جلالی. "بررسی ارتباط میان رعایت اصل تطابق و ویژگی های سود." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 4، 15 (1392): 67.
 • مشایخی ، بیتا، وحید افتخاری و اکبر پروایی. "بررسی معیارهای مختلف رشد دارایی ها در پیش بینی بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی)." فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 6، 19 (1392): 112-99.
 • مشایخی ، بیتا و محسن مطمئن. "ریسک سیستماتیک و محافظه‌کاری مشروط." تحقیقات مالی 15، 1 (1392): 109.
 • مشایخی ، بیتا، کاوه مهرانی ، علی رحمانی و آزاده مداحی. "تدوین مدل کیفیت حسابرسی." بورس اوراق بهادار 6، 23 (1392): 137-103.
 • مشایخی ، بیتا و سوران فرهادی. "تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشاء و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." حسابداری مدیریت 6، 19 (1392): 115-101.
 • مشایخی ، بیتا و وحید منتی. "بررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سود." حسابداری مالی 5، 20 (1392): 66-90.
 • مشایخی ، بیتا و وحید منتی. "تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری." فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 11، 40 (1392): 101.
 • مشایخی ، بیتا و منا پارسایی . "رابطه تامین مالی شرکت از طریق بدهیها با کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." دانش حسابرسی 13، 53 (1392): 91-111.
 • مشایخی ، بیتا، محمد عبدزاده و امید فرجی. "بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاههای دولتی ایران: (مطالعه موردی دانشگاه تهران)." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 3، 9 (1393): 13-32.
 • شهبازی، مجید و بیتا مشایخی . "بررسی رابطۀ نسبت بدهی، اندازه و هزینۀ سرمایۀ شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط." دانش حسابداری 5، 16 (1393): 33-54.
 • مشایخی ، بیتا، سید جلال سیدی و هستی زرگران یزد. "بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 21، 2 (1393): 251-270.
 • قدس حسن آباد، مریم و بیتا مشایخی . "ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان." فصلنامه دانش حسابداری مالی 1، 1 (1393): 49-65.
 • مشایخی ، بیتا و حمیدرضا گنجی. "تاثیر کیفیت سود بر پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 6، 22 (1393): 147-173.
 • مشایخی ، بیتا، هانیه بیرامی و هانی بیرامی. "تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی." فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 4، 2 (1393): 223-238.
 • مشایخی ، بیتا و فرشاد محمدپور. "سرمایه کارایی و بدهی سررسید مالی، گزارشگری کیفیت گذاری." راهبرد مدیریت مالی 2، 4 (1393): 1-14.
 • مشایخی ، بیتا و صبری علی پناه. "تاثیر راهبری شرکتی بر رابطه ی بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 7، 25 (1394): 55-70.
 • مشایخی ، بیتا و سید جلال سیدی. "راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی." دانش حسابداری 6، 20 (1394): 83.
 • مشایخی ، بیتا و احمد آژنگ. "بررسی عوامل متمایزکننده شرکتهای خانوادگی از شرکتهای غیرخانوادگی." فصلنامه پژوهش حسابداری --، 19 (1394): --115-131.
 • مشایخی ، بیتا، شادی حسن زاده، یاسین امینی و وحید منتی. "تاثیر همکاری حسابرسی داخلی در به‌موقع بودن گزارش حسابرسی مستقل." فصلنامه حسابرسی، نظریه و عمل 2، 3 (1394): 92-109.
 • مشایخی ، بیتا و احمد آژنگ. "بررسی تاثیر خانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه." فصلنامه دانش سرمایه گذاری 6، 21 (1394): 129-144.
 • مشایخی ، بیتا و زینب خاک نجاتی. "قابلیت پیش بینی سود و ارتباط با ارزش: بررسی نقش هزینه های کارکنان." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 4، 16 (1394): 35-44.
 • مشایخی ، بیتا و امیر حسین حسین پور. "بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های متقلب بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 14، 49 (1395): 29-52.
 • قلی پورسوته ، رحمت اله ، بیتا مشایخی و امین ناصری. "حاکمیت شرکتی در بخش عمومی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی." سیاست های مالی و اقتصادی- وزارت امور اقتصاد و دارایی 4، 14 (1395): 107-130.
 • ، غلامحسین نیکوکار، فرزانه جلالی، مهدیه فلاح و بیتا مشایخی . "بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحۀ تفریغ بودجه." فصلنامه مدیریت دولتی 8، 2 (1395): 349-372.
 • اسدی، غلامحسین، بیتا مشایخی و عالمه يزدانيان. "امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران." چشم انداز مدیریت مالی 6، 14 (1395): 23-44.
 • بهبهانی نیا، پریسا سادات و بیتا مشایخی . "طراحی مدل تبیین واکنش به سود در ایران." دانش حسابرسی 16، 63 (1395): 63-88.
 • مشایخی ، بیتا و عابد عظیمی. "تأثیرتوانایی‌های مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت." بررسی های حسابداری و حسابرسی 23، 2 (1395): 253-267.
 • مشایخی ، بیتا و مصطفی دلدار. "ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه‌های تجاری." دانش حسابداری 7، 26 (1395): 33-58.
 • مشایخی ، بیتا، شادی حسن زاده، یاسین امینی و وحید منتی. "تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 8، 31 (1395): 41-56.
 • مشایخی ، بیتا و قربان اسکندری. "بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس." دانش حسابرسی 17، 66 (1396): 61-80.
 • جلالی، فرزانه ، بیتا مشایخی ، علی اصغر پورعزت و عزت اله عباسیان. "تبیین مدل درک ذهنی بودجه تهیه کنندگان بودجه در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران." حسابداری مدیریت 10، 35 (1396): 15-29.

همایش‌های بین المللی

 • Mashaiekhi, Bita, and Iraj Nourosh. "Incremental Information Content of Accrual Value Added and Cash Value Added Beyond Earnings and Operating Cash Flow The Case of Iran." IAAER Bordeaux 2005, Bordeaux, September 5-8, 2005 .
 • Mashaiekhi, Bita. "Incremental Information Content of AVA and CVA beyond Earning and Operating cash Flow." International acoounting Education and Research, Bordeaux, October 29-30, 2005 .
 • Mashaiekhi, Bita. "board of director characteristics and firms' discretionary accruals management: the case of Iran." Fifth International Business Research Conference, Dubai, April 26-27, 2007 .
 • Mashaiekhi, Bita. "THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN IRAN." 10TH INTERNATIONAL INSTITUTE, Lyon, June 13-15, 2007 .
 • Mashaiekhi, Bita, and Iraj Nourosh. "Corporate Governance and Earnings Management Evidences from Iran." AFFI 2007, Bordeaux, June 27-29, 2007 .
 • , , and Bita Mashaiekhi. "The Development of Accounting in Iran: Origin, growth and practice." 19TH ASIAN-PACIFIC CONFERENCE, Kuala Lumpur, November 11-11, 2007 .
 • Mashaiekhi, Bita. "AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS ON THE PROFIT MANIPULATION BY IRANIAN FIRMS." 19TH ASIAN-PACIFIC CONFERENCE, Kuala Lampur, November 11-14, 2007 .
 • Nourosh, Iraj, Bita Mashaiekhi, , and . "EVA Versus Earnings." NINETEENTH ASIAN-PACIFIC CONFERENCE, Kuala Lumpur, November 11-14, 2007 .
 • Nourosh, Iraj, Bita Mashaiekhi, , and . "EVA Versus earnings Iranian Evidence Concerning The Information Content Of Economic Value Added." 19th Asian-Pacific Conference On International Accounting Issues, Kuala Lumpur, November 11-14, 2007 .
 • , , Bita Mashaiekhi, and . "THE INFORMATION CONTENT OF CASH AND ACCRUALS: SOME EVIDENCES FROM IRAN." 19TH ASIAN-PACIFIC CONFERENCE, Kuala Lumpur, November 11-14, 2007 .
 • Mashaiekhi, Bita, and . "Earnings management and long-run performance of Iranian IPO companies." Annual conference of British Accounting Associoation (BAA),, April 31-3, 2008 .
 • , , Bita Mashaiekhi, and . "An International Investigation of Earnings Management and Long-term Performance in IPO Companies: The Case of Iranian IPOs." Annual Meeting of American Accounting Association (AAA), Anaheim, August 3-6, 2008 .
 • , , Bita Mashaiekhi, and . "An International Investigation of Earnings Quality." 2008 Conference on Trends in Global Business, New Haven, October 8-11, 2008 .
 • Mashaiekhi, Bita, , , and . "ACCRUALS AND EARNINGS QUALITY: THE CASE OF IRAN." Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Paris, November 9-12, 2008 .
 • , , Bita Mashaiekhi, and . "THE ABILITY OF ACCOUNTING DATA TO PREDICT FUTURE CASH FLOWS: PANEL DATA ANALYSIS." Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Paris, November 9-12, 2008 .
 • Mashaiekhi, Bita, and . "The Effects of Corporate Governance on Earnings Quality An Iranian Study." the twentith Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Las Vegas, November 12-14, 2009 .
 • Mashaiekhi, Bita, Arash Tahriri, Hamidreza Ganj, and Mohammadreza Asgari . "The Effects of Macroeconomic Variables on The Relation between Fundamental Signals Derived from Financial Statements and Stock Returns." BAI 2013 conference, Baly, July 1-2, 2013 .
 • Mashaiekhi, Bita, Farzaneh Jalali, and Alemeh Yazdanian. "Cultural Values And Corporate Governance In Iran." International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference, paris, April 30-4, 2014 .
 • Mashaiekhi, Bita, and Zeynab Lotfi Aghel. "Earnings Response Coefficient: The Case of Iran." 1st IBESRA (INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS SOCIAL SCIENCES RESEARCH ASSOCIATION)CONFERENCE, İSTANBUL, January 29-2, 2015 .
 • Mashaiekhi, Bita, Marjan Fayyazi, Seyed Jalal Seyedi, and Hasti Zargaran Yazd. "The Effective Factors on Disclosure of Intellectual Capital in listed Companies in Tehran Stock Exchange." 1st IBESRA (INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS SOCIAL SCIENCES RESEARCH ASSOCIATION)CONFERENCE, İSTANBUL, January 29-2, 2015 .
 • Mashaiekhi, Bita, and Seyed Meisam Tabatabaie Nasab. "The Influence of the Intellectual Capital on the Firms’ Market Value: A Study of Listed Firms in the Tehran Stock Exchange (TSE)." 18th International Conference on Finance and Accounting, Zurich, January 12-13, 2016 .
 • Mashaiekhi, Bita, azadeh maddahi, and Arash Tahriri. "Developing an Audit Quality Model for an Emerging Market." ICEBFC 2016 : 18th International Conference on Economic, Business and Financial Challenges, Zurich, July 8-15, 2016 .
 • Mashaiekhi, Bita, and Zeynab Lotfi Aghel. "A Study on the Determinants of Earnings Response Coefficient in an Emerging Market." ICEBFC 2016 : 18th International Conference on Economic, Business and Financial Challenges, Zurich, July 15-15, 2016 .
 • Mashaiekhi, Bita, and Hamid Kalhornia. "Relationship between Financial Reporting Transparency and Investment Efficiency: Evidence from Iran." ICEBFC 2016 : 18th International Conference on Economic, Business and Financial Challenges, Zurich, July 15-15, 2016 .
 • Mashaiekhi, Bita, and Mohammad Ara. "Activity-Based Costing in the Hospitality Industry: A Case Study in a Hotel." 19th International Conference on Hospitality Accounting, Zurich, September 15-16, 2017 .
 • مشایخی ، بیتا. "تقلب کارکنان." دومین همایش بین المللی تقلب، تهران، آذر 29-30، 1390.
 • مشایخی ، بیتا. "روانشناسی تقلب." اولین همایش بین المللی تقلب، تهران، دي 30-1، 1390.
 • مشایخی ، بیتا. "بررسی موضوعی ماده 124 قانون تجارت :مسئله اخلاقی ادغام مسئولیت های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره." دومین همایش بین المللی مدیران مالی ، تهران، دي 1، 1388.

همایش‌های داخلی

 • مشایخی ، بیتا. "راهبری شرکتی و شفافیت اطلاعاتی." راهبری شرکتی: ضرورت ها و الزامات، تهران، مرداد 30-30، 1387.
 • مشایخی ، بیتا. "مدیریت سود." همایش گزارشگری نوین مالی، تهران، دي 15-16، 1388.
 • مشایخی ، بیتا. "ارزیابی ریسک تقلب." سومین همایش ملی تقلب، تهران، دي 19-20، 1391.
 • مشایخی ، بیتا. "ارزش گذاری سرمایه انسانی در سازمانها و گزارشگری آن در سازمانها." همایش ملی ارزش گذاری سرمایه انسانی- انجمن حسابداری مدیریت، تهران، ارديبهشت 29-29، 1392.
 • مشایخی ، بیتا. "نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از تقلبات مالی." نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی- بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه الزهرا، تهران، تير 11-12، 1392.
 • مشایخی ، بیتا، سجاد نقدی و یاسین امینی. "پیش بینی سیاست‌های بدهی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک." سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران، ارديبهشت 30-31، 1394.
 • مشایخی ، بیتا و رویا محمدی. "شکاف انتظاراتی میان دانشگاهیان و اهل حرفه در مورد کیفیت آموزشی دانشجویان حسابداری." سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران، ارديبهشت 30-31، 1394.
 • مشایخی ، بیتا، پری قلی پناه و عالمه یزدانیان. "تحلیل محتوای مقالات علمی پژوهشی حسابرسی داخلی طی دو دهه اخیر." چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 1-2، 1395.
 • مشایخی ، بیتا، قربان اسکندری و مصطفی دلدار. "بررسی اثر مداخله گر راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی و اجتناب مالیاتی." چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 1-2، 1395.
 • مشایخی ، بیتا. "گذار از سیستم نقدی به سیستم تعهدی." همایش بزرگ حسابداری تعهدی، تهران، آذر 12، 1391.
 • مشایخی ، بیتا. "مدیریت بهای تمام شده و راههای کاهش آن." همایش حسابداری مدیریت و کاهش قیمت تمام شده، تهران، تير 31، 1391.
 • مشایخی ، بیتا. "تکنولوژی در آموزش حسابداری." همایش حسابداران: تجارب گذشته، افق های آینده (به مناسبت روزجهانی حسابدار)، تهران، آذر 15، 1391.

راهنمایی پایان نامه

 • طرحی برای حاکمیت شرکتی با توجه به شرایط کشور، مصطفی رازیانی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1390/06/01
 • بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، صبری علی پناه، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/01
 • بررسی رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت سود در طول چرخه عمر شرکت، ناهید چهاردولی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/12
 • شناسائی نقاط ضعف ماژول حسابداری صنعتی در نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان ( erp ) و ارائه راهکار برای بهبود آن( شرکت ملی نفت ایران )»، راضیه ذوالفقارکرهرودی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/12/01
 • رابطه مکانیزم های راهبردی شرکتی با سیاست های تقسیم سود در طول چرخه عمر شرکت، سمانه کارگرحاجی ابادی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/12/01
 • رابطه بین کیفیت سود و اختلاف مالیات تشخیصی و ابرازی، هستی زرگران یزد، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/10/17
 • طراحی مدل تبیینی واکنش به سود در ایران، پریسا سادات بهبهانی نیا، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/10/28
 • تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود، زهرا سادات فاضلیان، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1394/05/12
 • عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای خانوادگی، احمد آژنگ، غیرکاربردی، تهران، 1394/06/29
 • جریان نقد آزاد و هموارسازی سود: با تاکید بر نقش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، وحید حاجی آقا بزرگی، غیرکاربردی، گروه حسابداری، 1394/09/15
 • مروری بر پژوهش های راهبری شرکتی: محرک ها و پیامدها، مریم اصلانی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1395/06/21
 • تحلیل محتوای تحقیقات علمی-پژوهشی حسابرسی داخلی در ایران طی دو دهه اخیر، پری قلی پناه، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1395/06/21
 • بررسی رابطه بین معیارهای کیفیت حسابرسی با بقای حسابرس مستقل، پریسا صفاتی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/06/29
 • اثر محافظه کاری حسابداری بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها، محمد اسفندیاری، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • طراحی مدل اجتماعی تدوین بودجه در حوزه علوم تحقیقات و فناوری در ایران، فرزانه جلالی علی ابادی، غیرکاربردی، گروه حسابداری، 1395/07/07
 • بررسى ارتباط میان مکانیزم هاى راهبرى شرکتى و هزینه بدهى در شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طاهره نظری مشتاق، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/11/17
 • بررسی تغییرات کیفیت گزارشگری مالی پس از تصویب و اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی، ملیحه نوروزی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1395/11/25

مشاوره پایان نامه

 • بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی حسابرسی داخلی، الهه زمان کوچه باغ، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • بررسی اثر راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقد شوندگی بازار، علیرضا نصیری فروزی، غیرکاربردی، گروه حسابداری، 1394/09/15

بلاگ شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

زمینه های تخصصی- تحقیقاتی

راهبری شرکتی

حسابرسی داخلی و مستقل

حسابداری مالی و مدیریت

سایت تخصصی:

من حسابدارم (www.manhesabdaram.com)

سوابق پژوهشی

 

کتب چاپ شده

 1. راهبری شرکتی: مفاهیم و موردکاوی، انتشارات بورس، 1392، به همراه مهندس مهین شاکری (این کتاب یک مرتبه تجدید چاپ شده است)
 2. حسابداری مدیریت، انتشارات کتاب نو، 1390، به همراه دکتر ایرج نوروش (چاپ دوم این کتاب در سال 1393 توسط انتشارات صفار انجام شده است)
 3. زبان تخصصی حسابداری، انتشارات کتاب نو، 1389، به همراه دکتر ایرج نوروش و پریسا سادات بهبهانی نیا
 4. اصول حسابداری 3، انتشارات کتاب نو، 1387، به همراه دکتر ایرج نوروش (این کتاب 4 مرتبه تجدید چاپ شده است)
 5. حسابداری بهای تمام شده 3 (حسابداری صنعتی 3)، انتشارات کتاب نو، 1386، به همراه دکتر ایرج نوروش (چاپ دوم این کتاب در سال 1393 توسط انتشارات صفار انجام شده است)

 

کتب در دست تالیف و ترجمه

 1. حسابداری برای مدیران- در دست چاپ در انتشارات بورس
 2. راهبری شرکتی و اخلاق- در دست چاپ در انتشارات بورس با همکاری مرکز مالی ایران
 3. مجموعه موردکاوی‌های حسابداری مالی و مدیریت- در دست تدوین

 

طرح‌های کاربردی

 1. ارزیابی و تدوین اصول حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تاریخ شروع طرح: مهر 1392، مدت اجرای طرح: 9 ماه ، وضعیت: در دست اجرا، سمت: همکار و عضو کمیته راهبردی پروژه- پژوهشکده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 2. بررسی الگوهای مناسب حاکمیت شرکتی برای بانک‌های کشور، تاریخ شروع طرح: مهر 1392، مدت اجرای طرح: 9 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری- صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران شرکت
 3. مطالعه امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه بندی عملیاتی در دانشگاههای دولتی ایران: مطالعه موردی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف، تاریخ شروع طرح: خرداد 1391، مدت اجرای طرح: 6 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری- صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران شرکت
 4. طراحی سیستم حسابداری و گزارشگری صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران شرکت، تاریخ شروع طرح: تیر 1391، مدت اجرای طرح: یک سال ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 5. طراحی سیستم گزارشگری مالی و مدیریتی مطلوب در شرکت گلپخش اول، کارفرما: گروه صنعتی گلرنگ، تاریخ شروع طرح: مرداد 1392، مدت اجرای طرح: 4 ماه ، وضعیت: در دست اجرا، سمت: مجری

6٫ ارائه مدلی برای اندازه گیری بهای تمام شده و حاشیه سود محصولات در سالن بدنه سازی ایران خودرو، تاریخ شروع طرح: مرداد 1387، مدت اجرای طرح: 4 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری

 1. تهیه RFP جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در شرکت مخابرات ایران- سمت: مجری-1385

 

طرح‌های پژوهشی

 1. راهبری شرکتی و محافظه کاری در حسابداری- تاریخ شروع طرح: بهار 1390، مدت اجرای طرح: 6 ماه، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 2.  بررسی ارتباط میان رعایت اصل تطابق و یژگی‌های سود، تاریخ شروع طرح: زمستان 1390، مدت اجرای طرح: 4 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 3. بررسی تاثیر جنسیت بر عملکرد آموزشی دانشجویان حسابداری، تاریخ شروع طرح: خرداد 1388، مدت اجرای طرح: 3 ماه، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 4. بررسی ارتباط میان مدیریت سود قبل از عرضه عمومی اولیه و ساختار سرمایه بعد از عرضه عمومی اولیه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- تاریخ شروع طرح: بهار 1389، مدت اجرای طرح: 6 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 5.  حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، تاریخ شروع طرح: اردیبهشت 1388، مدت اجرای طرح: 3 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 6. بررسی کیفیت نظام آموزش حسابداری دانشگاههای ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، تاریخ شروع طرح: زمستان 1388، مدت اجرای طرح: 6 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 7. بررسی امکان ایجاد گرایش MBA برای رشته حسابداری در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران، تاریخ شروع طرح: مهر 1387، مدت اجرای طرح: 6 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: همکار
 8. تاثیر مدیریت سود بر عملکرد شرکت‌هایIPO ایرانی، تاریخ شروع طرح: بهار 1387، مدت اجرای طرح: 3 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری

 9. بررسی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تاثیر نظام راهبری شرکتی، تاریخ شروع طرح: مهر 1387، مدت اجرای طرح: 3 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 10. تاثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری: مطالعه موردی ایران، تاریخ شروع طرح: زمستان 1385، مدت اجرای طرح: 3 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 11. بررسی اعمال مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاریخ شروع طرح: تابستان 1385، مدت اجرای طرح: 3 ماه ، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری
 12.  نیازها و اولویت‌های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری ، تاریخ شروع طرح: خرداد 1384، مدت اجرای طرح: 9 ماه، وضعیت: خاتمه یافته، سمت: مجری

 

مقالات چاپ شده

الف- مقالات علمی پژوهشی بین المللی

 1. “Toward an Appropriate Model for Corporate Governance in Banking Industry- Case Study of Iran”, Bita Mashayekhi, Alemeh Yazdanian, Farzaneh Jalali, International Journal of Business and Economics Research, 2014; Vol 3, No 2, pp: 108-117
 2. “Accounting disclosure, value relevance and firm life cycle: Evidence from Iran”, Bita Mashayekhi, Omid Faraji, Arash Tahriri, International Journal of Economic Behavior and Organization, 2013, Vol 1, No 6, pp.69-77.
 3. “The perceived gap between academics and professionals about accounting education system in Iran”, Bita Mashayekhi, Roya Mohammadi, Science Journal of Education (SJEDU), Vol 2, No 1, pp.12-21.
 4. “Relationship between Matching Principle and Earnings Properties in Iran”, Bita Mashayekhi, Farzaneh Jalali, Vahid Menati, World Review of Business Research, 2014, Vol 4, No 1 , pp. 146 – 161
 5.  “Gold Price And Exchange Rate Volatility: Effects Of Economic Sanctions”, Bita Mashayekhi, Mehrdad Sadr Ara, Ashraf Jafari, International Journal Of Management & Information Technology, 2013, Vol 4, No1, pp.121-127
 6. Feasibility Study of Designing and Implementing Performance Budgeting in the Iranian Public Universities and Academic Institutions: A Case study for the Sharif University of Thechnology ”, Bita Mashayekhi, Seyed Mostafa SeyedHosseini, Navid Attaran, International Journal of Management & Information Technology, 2013, Vol. 5, No. 3, pp.229-235
 7. “The Effects of Corporate Governance on Earnings Quality: Evidence from Iran”, Bita Mashayekhi And Mohammad S. Bazaz, Asian Journal of Business and Accounting, 29 Dec 2010
 8.  “EVA versus Earnings: evidence from Iran”. Mashayekhi, B., Talebi, S.A., and Bahavarnia, V. Accounting and Management Information Systems, (2009), Vol. 8, No. 236-250, pp.388-407.
 9.  “Free Cash Flows, Financial Leverage, and Earnings Management: The Case of Iran”, Mashayekhi, B., Bagheri, B. and Tahriri, A., Accounting and Management Information Systems, (2009), Vol. 8, No. 3, pp.388-407.
 10.  “Corporate governance and firm performance in Iran”, Mashayekhi, B. and Bazaz, M.S., Journal of Contemporary Accounting and Economics, (2008), Vol. 4, No. 2 (Elsevier, ProQuest)
 11.  “Corporate Governance and Earnings Management: Evidence from IRAN”- Mashayekhi, B. Afro Asian Journal of finance and Accounting (AAJFA), 2008, 2, 1, 180-198. (Inder Science)
 12. Incremental Information Content Of Accrual Value Added (AVA) and Cash Value Added (CVA) Beyond Earning and Operating Cash Flow: The Case of IRAN- Mashayekhi, B. Finance India , No. 4, pp. 1231-1248 (ProQuest)
 13. "Development of Accounting in Iran,” Mashayekhi, B. and Mashayekh, S., The International Journal of Accounting, 2008, 43, 66-86. (Elsevier, SCOPUS)

 

ب- مقالات علمی پژوهشی فارسی (مورد تایید وزارت علوم)

 1. طراحی مدل تبیین واکنش به سود در ایران- دانش حسابرسی- به همراه پریساسادات بهبهانی نیا- اخذ پذیرش چاپ

 2. قابلیت پیش بینی سود و ارتباط با ارزش: بررسی نقش هزینه های کارکنان- دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت-به همراه زینب خاک نجاتی- اخذ پذیرش چاپ
 3. گزارشگری بدهی های مالی به ارزش منصفانه و ارزشیابی سهام با استفاده از مدل سود باقیمانده- پژوهش های تجربی حسابداری مالی- به همراه زینب خاک نجاتی- اخذ پذیرش چاپ

 4. بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی- به همراه صبری علی پناه- دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 55-70

 5. بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال 21 – شماره 2 – تابستان 1393- به همراه سید جلال سیدی و هستی‌ زرگران یزد- صفحه 270-251

 6. بررسی رابطۀ نسبت بدهی، اندازه و هزینۀ سرمایۀ شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط– سال پنجم- شماره 16- بهار 1393- به همراه مجید شهبازی- صفحه 54-33
 7. رابطه تامین مالی شرکت از طریق بدهی‌ها با کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابرسی- زمستان 1392- به همراه خانم منا پارسایی- دوره 13، شماره 53
 8. بررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سود، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1392، به همراه وحید منتی،  صفحات 90-66
 9. تدوین مدل کیفیت حسابرسی- فصلنامه علمی و پژوهشی بورس اوراق بهادار – سال ششم- شماره 23- پاییز 1392- به همراه دکتر کاوه مهرانی، دکتر علی رحمانی و آزاده مداحی- صفحه 137-103
 10. ریسک سیستماتیک و محافظه کاری مشروط، تحقیقات مالی، 1392- به همراه محسن مطمئن، دوره 15، شماره 1، صفحه 109-128  
 11. تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت- زمستان 1392- به همراه سوران فرهادی- سال ششم، شماره 19، صفحه 115-101  
 12. بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه­های دولتی ایران: (مطالعه موردی دانشگاه تهران)- بهار 1393- به همراه محمد عبدزاده و امید فرجی، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 3، شماره 9، صفحه 32-13  
 13. ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان: بررسی مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه‌ی دانش حسابداری مالی، به همراه مریم قدس سال سوم، شماره 1 ، پیاپی (7)، بهار 1392، صفحه 70-53
 14. بررسی معیارهای مختلف رشد دارایی‌ها در پیش بینی بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی)- مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار- سال ششم- شماره 19- پاییز 1392- به همراه وحید افتخاری و اکبر پروایی
 15. “Examining the changes of conservatism in financial reporting with emphasis on the time-seris changes of accruals and MTB”, Bita Mashayekhi And Farzaneh Sadat Nasiri, International Journal of Finance, Accounting, and Economic Studies, Vol.1, Number 3, Summer2011
 16. بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا- مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی- سال چهارم- شماره 13- بهار 1391- به همراه آقای محمدآبادی و محمد مهدی میرزایی عباس آباد
 17. بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاههای ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها – مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال نوزدهم – شماره 67 – بهار 1391- به همراه آقای سید مجتبی شفیع پور
 18. علامت دهی و ارزشگذاری در عرضه اولیه سهام- فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری- تابستان 1391- به همراه خانم‌هانیه بیرامی- سال اول- شماره 4
 19. کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی- فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار – تابستان 1391- به همراه خانم‌هانیه بیرامی، آقای‌هانی بیرامی و خانم سارا سادات اخلاقی- شماره 11
 20. بررسی تغییرات محافظه‌کاری در‌ گزارشگری مالی شرکت‌ها- دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - 1391- به همراه خانم سپیده سادات نصیری- دوره 1، شماره 1
 21. ارزش‌های فرهنگی و راهبری شرکتی- فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی (دانشگاه اصفهان)- زمستان 1391- به همراه فرزانه جلالی – سال چهارم- شماره 4 (پیاپی 14)
 22. بررسی ارتباط میان رعایت اصل تطابق و ویژگی‌های سود- فصلنامه حسابداری مالی (مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد مبارکه)-1392- به همراه فرزانه جلالی – سال چهارم- شماره 15
 23. خطای پیش بینی مدیریت از سود و تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر آن- صبری علی پناه و حجت اسماعیل زاده، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1391، شماره 2
 24. تاثیر راهبری شرکتی راهبری شرکتی بر کیفیت سود- فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی (دانشگاه اصفهان)- به همراه مهدی محمد آبادی – سال سوم- شماره دوم (شماره پیاپی 8)-تابستان 1390 – صفحه 32-17
 25. اقلام تعهدی، سرمایه گذاری‌های بلند مدت و بازده سهام- فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی (دانشگاه اصفهان)- سال دوم، شماره 1 (پیاپی 3)، بهار- به همراه راحله رحمانی کلاته 1389
 26. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورتهای مالی و بازده سهام- فصلنامه علمی و پژوهشی بورس اوراق بهادار – سال سوم- شماره 12- زمستان 1389- به همراه آرش تحریری، حمیدرضا گنجی و محمدرضا عسگری- صفحه 127-109
 27.  بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری در پایداری و توزیع سود- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال شانزدهم – شماره 56 – زمستان 1388- به همراه آقای حصارزاده و محمدآبادی
 28. قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیر عادی) در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکتها- مجله تحقیقات حسابداری- سال اول- شماره 4- زمستان 1388- به همراه دکتر اسماعیل فدایی نژاد و راحله رحمانی کلاته
 29. رابطه جنسیت و عملکرد آموزشی دانشجویان حسابداری- فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان دانشگاه تهران)- سال 4- شماره 8 – 1388 صفحه 91-73- به همراه مهدی محمد آبادی
 30. بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- فصلنامه علمی و پژوهشی بورس اوراق بهادار – سال اول- شماره 3- پاییز 1387- به همراه دکتر محمد بزاز و مهدی محمد آبادی
 31. محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال سیزدهم – شماره 43 – بهار 1385- به همراه دکتر محمد عرب مازار یزدی و افسانه رفیعی
 32. وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در ایران- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال سیزدهم – شماره 44 – تابستان 1385- به همراه مریم صفری
 33. نیازها و اولویت‌های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال دوازدهم – شماره 41 – پاییز 1384- به همراه دکتر ایرج نوروش
 34. “Information content of value added data: an empirical evidence from Iran”, Ebrahimi, A., Mashayekhi, B., and Ziviar, F., Iranian Accounting and Auditing Review, Winter 2007, Vol. 13, No. 46, pp.44-69
 35. نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال دوازدهم – شماره 42 – زمستان 1384- به همراه دکتر ساسان مهرانی– دکتر کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی
 36. سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران طی سالهای 81-1375- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی – سال یازدهم – شماره 36 – تابستان 1383- به همراه دکتر ایرج نوروش

ج- سایر مقالات علمی پژوهشی

 1. روند تغییرات سری زمانی محافظه‌کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران- فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران- 1391- به همراه خانم سپیده سادات نصیری- سال اول- شماره 2- تابستان 1391
 2. تاثیر کیفیت سود بر کارائی متغیرهای سودآوری در پیش بینی ورشکستگی، فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی (دانشگاه آزاد اسلامی)، به همراه حمیدرضا گنجی- اخذ پذیرش چاپ
 3. مقایسه تاثیر روش‌های سنجش کارایی مدیریت بر پایداری سود و جریانهای نقدی- فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی (دانشگاه آزاد اسلامی)-سال دوم- شماره هفتم- تابستان 1389- به همراه محمد حسین دهقانی
 4. بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران– فصلنامه حسابداری مالی (مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)-سال اول- شماره سوم- پاییز 1388- صفحه 31 الی 53- به همراه دکتر ایرج نوروش و زهرا سادات برقعی
 5. آیا ارزش افزوده اقتصادی جایگزین مناسبی برای سود می باشد؟– فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی (دانشگاه آزاد اسلامی)-سال اول- شماره سوم- تابستان 1388- صفحه 35 الی 60- به همراه سید احمد طالبی
 6. مقایسه سود و جریانات نقدی به عنوان معیارهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت با بررسی نقش اقلام تعهدی- فصلنامه حسابداری مالی (مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد مبارکه) – سال اول- شماره چهارم- زمستان 1388- صفحه 1 الی 25- به همراه علیرضا شریعتی
 7. بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی، با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- مجله حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی)- سال دوم- پیش شماره سوم- بهار 1388-صفحه 59 الی 71- به همراه بهنام توتاخانه بناب
 8. نقد و بررسی روش‌های برآورد بهای تمام شده نرم افزار: مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم- مجله حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی)- سال دوم- پیش شماره سوم- بهار 1388- صفحه 1 الی 15- به همراه دکتر ایرج نوروش و محمد نوری جاوید
 9. بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت‌های هموارساز و غیر هموارساز سود- مجله تحقیقات مالی – سال نهم – شماره 24 – پاییز و زمستان 1387- به همراه داود پناهی
 10. بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- مجله دانش و توسعه مدیریت (وزارت نیرو)- اخذ پذیرش چاپ- به همراه داود حسن پور بهابادی
 11. تجزیه وتحلیل عملکرد مالی بانکهای دولتی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانکهای اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس- مجله مطالعات مالی (انجمن علمی بازرگانی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی)-سال اول- پیش شماره سوم- زمستان 1387- صفحه 19 الی 46- به همراه رسول کاظمی و پریسا بهبهانی نیا
 12. بررسی رابطه­ی بین مدیریت سود و جریان­های نقد آزاد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- مجله حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی)- سال اول- شماره اول- پاییز 1387- به همراه بهروز باقری
 13. بررسی فرضیه سرمایه گذار ساده لوح در بورس اوراق بهادار تهران- بصیرت (مجله علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)- 1386- به همراه پریسا بهبهانی نیا
 14. محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات- مجله تحقیقات مالی – سال ششم – شماره 17- بهار و تابستان 1383- به همراه دکتر ایرج نوروش

 

د- سایر مقالات علمی

 1. حسابداری دادگاهی و عدالت- مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره)- شماره 264- بهمن و اسفند 1392
 2. دستورالعمل کنترل های داخلی ونقش تازه حسابرسان، ماهنامه بورس، شماره 107، دی 1392،  ص 39
 3. امید به رونق بورس در سایه بودجه 93، ماهنامه بازار و سرمایه ، شماره 46، آذر و دی 1392، ص 10
 4. تقلب اقدامی فریبکارانه- مجله حسابرس (دو ماهنامه جامعه حسابداران رسمی)- شماره 64- شهریور 1391
 5. مسئله اخلاقی ادغام مسئولیت‌های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره- مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره)- شماره 235- مهر 1390
 6. روانشناسی تقلب- مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره)- شماره 236- آبان 1390
 7. نابهنجاری‌های بازار- مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره)- شماره 214- دی 1388- به همراه راحله کلاته رحمانی
 8. شفافیت، اطلاعات حسابداری مالی و سامانه راهبری شرکتی،- مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره)- شماره 217-216- اسفند 1388
 9. پذیرش انتقاد گامی در آغاز مشارکت ماهنامه پیام بهره وری (نشریه داخلی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)- 1382
 10. استراتژی‌های مدیریت اطلاعات در مدیریت پروژه, کتاب مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت پروژه- 5 و6 خرداد 1381
 11. مدیریت زمان همان استفاده بهینه از زمان است, نشریه داخلی وزارت نفت (مشعل)-1381
 12. بررسی لزوم ایجاد بازار خارج از بورس در ایران کتاب مجموعه مقالات دومین همایش مدیریت مالی-1377

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های بین المللی

 1. The Effective Factors on Disclosure of Intellectual Capital in listed Companies in Tehran Stock Exchange,  with Dr. Marjan Fayyazi, Seyed Jalal Seyedi and Hasti Zargaran Yazd, 1st IBESRA (International Business Economics Social Sciences Research Association) Conference,  29-31 December 2014, Istanbul, Turkey.
 2. Earnings Response Coefficient: The Case of Iran, with Zeynab Lotfi Aghel, 1st IBESRA (International Business Economics Social Sciences Research Association) Conference, 29-31 December 2014, Istanbul, Turkey.
 3. Cultural Values And Corporate Governance In Iran,  with Farzaneh Jalali and Alemeh Yazdanian,  International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference,  31 March to 3 April 2014, Paris, France.
 4. The Effects of Macroeconomic Variables on The Relation between Fundamental Signals Derived from Financial Statements and Stock Returns with Arash Tahriri Hamidreza Ganj, and Mohammadreza Asgari abadi , BAI 2013 conference, July 7-9 2013 ,Bali, Indonesia
 5. The Effect of Accounting Student Gender on Academic Performance: The Case of Iran, with Mahdi mohammad abadi and Arash Tahriri, International Journal of Arts and Sciences' (IJAS) conference, May 30 to June 3 2012 ,Bad Hofgastein, Austria (Accepted for presentation)
 6. Accruals, Capital Investments, and Stock Returns, with Raheleh Rahmani, International Journal of Arts and Sciences' (IJAS) conference, , May 30 to June 3 2010 ,Bad Hofgastein, Austria (Accepted for presentation)
 7. The Effects of Corporate Governance on Earnings Quality: An Iranian Study, with Dr. Mohammad Bazaz, the 21th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 12-14 November 2009, Nevada, USA
 8. Earnings management and Firm performance in Iranian IPO Companies, Annual Conference of British Accounting Association, 1-3 April 2008, Blackpool, UK.
 9. EVA or Earnings: which does explain stock returns’ behaviour better?, with Sayeid Ahmad Talebi, Business & Economics Conferences (EABR(, June 18-20, 2008, Rothenburg,  Germany
 10. An International Investigation of Earnings Management and Long-term Performance in IPO Companies: The Case of Iranian IPOs, with Alireza Daneshfar (University of New Haven, SA and Elham Hasani Azar, American Accounting Association (AAA) Annual Meeting, August 3-6, 2008, Anaheim, CA, USA
 11. The Ability of Accounting Data to Predict Future Cash Flows: Panel Data Analysis, with Mohammad Arabmazar Yazdi and Mohammad Hosein Safarzadeh, the twentith Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 12-14 November 2008, Paris, France
 12. Accruals and Earnings Quality: The Case of Iran, with Zahra Sadat Borghei and Arash Tahriri, the twentith Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 12-14 November 2008, Paris, France
 13. Board of director characteristics and firms’ discretionary accruals management: the case of Iran- Fifth International Business Research Conference, 26- 27 April 2007, Dubai, United Arab Emirates
 14. The Development of Accounting in Iran: Origin, growth and practice, 10th International Institute Of Costs Annual Meeting “Management Control, Costs Control And Worldwide Competition”, 13-15 June 2007, Lyon, France
 15. Corporate Governance and Earnings management: The case of Iran- French Finance Association (AFFI) Annual Meeting, , 27-29 June 2007, Bordeaux, France
 16. An Empirical Analysis of the Impact of Corporate Governance Mechanisms on the Profit Manipulation by Iranian Firms, the Nineteen Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 12-14 November 2007, Kuala Lumpur, Malaysia
 17. The Information Content of Cash and Accruals: Some Evidences from Iran, the Nineteen Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 12-14 November 2007, Kuala Lumpur, Malaysia
 18. EVA versus Earnings: Iranian Evidence Concerning the Information Content of Economic Value Added, the Nineteen Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 12-14 November 2007, Kuala Lumpur, Malaysia
 19. The Development of Accounting in Iran: Origin, growth and practice, the Nineteen Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 12-14 November 2007, Kuala Lumpur, Malaysia
 20. Incremental Information Content Of Accrual Value Added (AVA) and Cash Value Added (CVA) Beyond Earning and Operating Cash Flow: The Case of IRAN- International Research Conference For Accounting Educators –29- 30 September 2005, Bordeaux – France

 

شرکت در سمینار‌های داخلی

 1. اولین همایش حسابرسان داخلی گروه شستا- ارائه مقاله "دشواریهای اجرای حسابرسی داخلی در هلدینگها و راه های برون رفت از مشکلات"- 26 آذر 1393
 2. همایش حسابداران به مناسبت روزجهانی حسابدار- دانشگاه الزهرا (س)- ارائه مقاله "ابعاد اجتماعی پایداری کسب و کار"- 13 آذر 1393
 3. دومین گنگره سالانه حسابرسی داخلی-  انجمن حسابرسان داخلی- ارائه مقاله " تاثیر حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر فرهنگ پاسخگویی در شرکت ها"- 28 مهر ماه 1393
 4. کنفرانس مدیریت استراتژیک-  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ارائه مقاله "ابعاد اجتماعی پایداری کسب و کار"- 4 و 5 آذر 1393
 5. همایش حسابداران به مناسبت روزجهانی حسابدار- انجمن علمی- دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)- ارائه مقاله "حسابداری دادگاهی"- 14 آذر 1392
 6. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- دانشگاه صنعتی شریف و گروه آریانا، ارائه کارگاه آموزشی در بخش علمی-کاربردی با عنوان "مدیریت هزینه در شرایط بحران"- دی 1392
 7. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- دانشگاه صنعتی شریف و گروه آریانا، ارائه سخنرانی در بخش علمی- پژوهشی با عنوان "مدیریت هزینه در شرایط بحران "- آذر 1392
 8. چهارمین همایش ملی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله " رشوه: پدیده ای شوم"- 18 و 19 دی 1392
 9. دومین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری- دانشگاه تهران- ارائه سخنرانی با عنوان" عوامل موثر بر موفقیت انتشار نتایج پژوهش‌های دکتری"- آذر ماه 1392
 10. نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی- بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه الزهرا- ارائه مقاله "نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از تقلبات مالی"- 12 اردیبهشت 1392
 11. همایش ملی ارزش گذاری سرمایه انسانی- انجمن حسابداری مدیریت- ارائه مقاله " ارزش گذاری سرمایه انسانی در سازمانها و گزارشگری آن در سازمانها"- 29 اردیبهشت 1392
 12. همایش حسابداری مدیریت و کاهش قیمت تمام شده- گروه آموزشی تحقیقاتی تعالی سازان- ارائه مقاله " مدیریت بهای تمام شده و راههای کاهش آن"- 31 خرداد 1391
 13. همایش بزرگ حسابداری تعهدی- شرکت شماران سیستم- ارائه مقاله " گذار از سیستم نقدی به سیستم تعهدی"- 13 آذر 1391
 14. همایش حسابداران: تجارب گذشته، افق‌های آینده، به مناسبت روزجهانی حسابدار- انجمن علمی- دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)- ارائه مقاله " تکنولوژی در آموزش حسابداری"- 15 آذر 1391
 15. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- دانشگاه صنعتی شریف و گروه آریانا، ارائه کارگاه آموزشی "نقش هیأت مدیره در راهبری شرکتی و پایداری سازمانی"- 10 دی 1391
 16. سومین همایش ملی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله " ارزیابی ریسک تقلب"- 19 و 20 دی 1391
 17. سخنران مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان- عنوان سخنرانی: مدیریت سود و تقلبات مالی، 12 آذر 1390
 18. دومین همایش بین المللی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله " تقلب کارکنان"- 29 و 30 آذر 1390
 19. اولین همایش بین المللی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله "روانشناسی تقلب"- 30 آذر و 1 دی ماه 1389
 20. همایش گزارشگری نوین مالی- انجمن حسابداران خبره ایران- ارائه مقاله- 15و 16 دی ماه 1388
 21. دومین همایش بین المللی مدیران مالی- بررسی موضوعی ماده 124 قانون تجارت:مسئله اخلاقی ادغام مسئولیت‌های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره- ارائه مقاله توسط همکار (هدی اسکندر)- دی ماه 1388
 22. همایش راهبری شرکتی- شرکت بورس اوراق بهادار تهران- ارائه مقاله- 30 مرداد 1387
 23. سومین همایش مدیریت مالی به عنوان داور و عضو پنل – 1385
 24. دومین سمینار ارزیابی مالی پروژه‌های سرمایه گذاری و اجرای کارگاه آاموزشی نرم افزارCOMFAR-1382
 25. اولین همایش مدیریت پروژه وزارت نفت و ارائه مقاله- 5 و6 خرداد 1381
 26. اولین سمینار ارزیابی مالی پروژه‌های سرمایه گذاری و آموزش نرم افزارCOMFAR 1381
 27. دومین همایش مدیریت مالی وارائه مقاله-1377
 28. اولین سمینار شرکتهای سرمایه گذاری و شرکت در میزگرد بازار خارج از بورس-1377

 

سایر فعالیت‌های پژوهشی

راهنمایی، مشاوره و داوری ده‌ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری در دانشگاه‌های تهران، الزهرا و شهید بهشتی- داور مجلات بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، تحقیقات مالی، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، مجله پژوهش‌های مالی دانشگاه اهواز، مجله پژوهش‌های حسابداری دانشگاه الزهرا، مجله تحقیقات حسابداری انجمن علمی حسابداری ایران، و مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و واحد مبارکه.

سوابق اجرائی

 1. عضو هیات علمی و دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- از 1383 تا کنون
 2. رئیس مرکز آموزشهای کاربردی حسابداری و مدیریت دانشگاه تهران- از 1392 تا کنون
 3. دبیر علمی سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران- دانشگاه تهران-  اردیبهشت ماه 1394
 4. سردبیر مجله علمی-پژوهشی "حسابرسی: نظریه و عمل" تحت امتیاز انجمن حسابرسان داخلی
 5. سردبیر دو ماهنامه "حسابرسی داخلی" تحت امتیاز انجمن حسابرسان داخلی
 6. عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا- از 1391 تا کنون
 7. عضو کمیته حسابرسی شرکت رایان سایپا- از 1392 تا کنون
 8.  عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خارک- از 1393 تا کنون
 9. عضو کمیته حسابرسی شرکت پارس دارو- از 1393 تا کنون
 10. کارشناس ارشد امور مجامع و سهام در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 1381 الی 1382
 11. کارشناس ارشد حسابرسی داخلی، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و بودجه در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی از 1375 الی 1381
 12. عضو کارگروه مدیریت و اقتصاد- صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور- از 1390 تا 1393
 13. عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- از 1390 تا کنون
 14. عضو مدعو کمیته استانداردها و آموزش بورس اوراق بهادار تهران- از 1390 تا کنون
 15. عضو کمیته راه اندازی حسابداری تعهدی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری-1391
 16. عضو کمیته آموزش انجمن حسابرسان داخلی- از 1391 تا کنون
 17. مشاور در شرکت نظم پویان صنعت نوین از 1380 تا 1384
 18. عضو کارگروه حاکمیت شرکتی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا 1387
 19. عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران از 1385 تا 1389
 20. عضو کمیته انتخاب اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی- گروه مدیریت و اقتصاد- از 1388 تا 1389
 21. عضو کارگروه آموزش حسابداری شرکت راهبران پتروشیمی از 1387 تا 1388

سوابق تحصیلی

Pic 2

مشخصات تحصیلی:

کارشناسی: حسابداری، سال 1375، معدل 17/99، دانشکده حسابداری و علوم مالی صنعت نفت با رتبه ممتاز

کارشناسی ارشد: حسابداری , سال 1377 , نمره پایان نامه 19، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی با رتبه اول فارغ التحصیلی

دکترای تخصصی: حسابداری، 1383، رتبه اول در آزمون ورودی, نمره پایان 19/5، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

عضویت در مجامع علمی ملی و بین المللی

 1. عضو هیات تحریریه مجله سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)
 2. عضو هیات تحریریه مجله الکترونیکی حسابرسان داخلی تحت امتیاز انجمن حسابرسان داخلی
 3. عضو هیات تحریریه مجله حسابداری و حسابرسی دولتی (دانشگاه پیام نور)
 4. عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی (دانشگاه آزاد اسلامی)
 5. عضو هیات تحریریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی)
 6. عضو سابق انجمن راهبری شرکتی اروپا (European Corporate Governace Institute- ECGI)
 7. عضو سابق انجمن حسابداران آمریکا (American Accounting Association- AAA)
 8. عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
 9. عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
 10. عضو انجمن مهندسی مالی ایران
 11. عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 12. عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران- دانشگاه تهران-  اردیبهشت ماه 1394
 13. عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت - 1393
 14. عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (دبیر محور مدیریت مالی)- 1393
 15. عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک- 1393
 16. عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- 1392
 17. عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران- دانشگاه شیراز-  اردیبهشت ماه 1393
 18. عضو کمیته علمی یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران- دانشگاه الزهرا-  اردیبهشت ماه 1392
 19. عضو کمیته علمی همایش ملی ارزش گذاری سرمایه انسانی- انجمن حسابداری مدیریت ایران- اردیبهشت 1392
 20. عضو کمیته علمی همایش حاکمیت شرکتی – شرکت بورس اوراق بهادار و دانشگاه الزهرا- 10 و 11 اردیبهشت 1392
 21. عضو کمیته علمی سومین سالانه ی پیش گیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی – 19 و 20 دی ماه 1391
 22. عضو کمیته علمی همایش چالش‌های حسابرسان و حسابرسی– جامعه حسابداران رسمی کشور- 26 و 27 دی 1391
 23. عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی حسابداری و حسابرسی–15 آذر 1391 (دانشگاه زاهدان)
 24. عضو کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی حسابداران و مدیران مالی–27 و 28 آذر 1390
 25. عضو کمیته علمی دومین سالانه ی پیش گیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی- 30 آذر و 1 دی ماه 1390
 26. عضو کمیته علمی همایش بین المللی تقلب- 30 آذر و 1 دی 1389
 27. عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی مدیران مالی – 26و 27 دی ماه 1388
 28. عضو کمیته علمی همایش گزارشگری نوین مالی- انجمن حسابداران خبره ایران- 15و 16 دی ماه 1388

سوابق آموزشی

 1. تدریس تحقیقات جاری حسابداری– دکتری تخصصی- دانشگاه تهران
 2. تدریس توسعه عقاید و افکار حسابداری– دکتری تخصصی- دانشگاه تهران
 3. تدریس حسابداری برای مدیران- کارشناسی ارشدMBA- دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 4. تدریس حسابداری برای مدیران- کارشناسی ارشدMBA- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 5. تدریس حسابداری مدیریت– کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران و شهید بهشتی
 6. تدریس حسابداری دولتی پیشرفته – کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
 7. تدریس مباحث جاری حسابداری – کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
 8. تدریس بررسی موارد خاص در حسابداری – کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
 9. تدریس متون حسابداری 1 و 2 – کارشناسی- دانشگاه تهران
 10. تدریس حسابداری صنعتی2 در دانشگاه صنعت نفت به زبان انگلیسی
 11. تدریس حسابداری دولتی و حسابداری و حسابرسی دولتی در دانشگاه صنعت نفت

 12. تدریس حسابداری صنعتی1-2-3 در دانشگاه تهران- علامه طباطبایی و شهید بهشتی
 13.  تدریس مدیریت مالی 2 در دانشگاه الزهرا
 14. تدریس حسابداری دولتی و حسابداری و حسابرسی دولتی در دانشگاه تهران

 15. تدریس مباحث جاری حسابداری در دانشگاه تهران

 16.  تدریس اصول حسابداری 2-3 در دانشگاه تهران و الزهرا
 17. تدریس بررسی موارد خاص، حسابداری مدیریت، و حسابداری دولتی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد دوره مجازی در دانشگاه تهران

 

سوابق آموزشی حرفه ای

 1. تدریس راهبری شرکتی دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1393
 2. تدریس حسابداری برای مدیران دوره MBA در موسسه نگاره 1393
 3. برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری برای مدیران غیر مالی برای مدیران همکاران سیستم 1393
 4. برگزاری دوره آموزشی اصول حسابرسی و مبانی بودجه ریزی در گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، 1393
 5. برگزاری کارگاه آموزشی راهبری شرکتی برای مدیران هلدینگ شستا، 1392
 6. برگزاری کارگاه آموزشی راهبری شرکتی برای مدیران مخابرات، 1392
 7. تدریس راهبری (حاکمیت) شرکتی دوره DBA مدیران در موسسه توسعه مدیریت (سه دوره) 1391 و 1392
 8. برگزاری کارگاه آموزشی راهبری شرکتی برای مدیران گروه بهمن، 1392
 9. تدریس حسابداری مالی و مدیریت و حسابداری برای مدیران در مؤسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان (Iranian Business School)- 1391 و 1392 (3 دوره)
 10. برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت هزینه در شرایط بحران در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1392
 11. برگزاری کارگاه آموزشی نقش هیأت مدیره در راهبری شرکتی و پایداری سازمانی در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1391
 12. برگزاری کارگاه آموزشی نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی برای مدیران شرکت هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا، 1391
 13. برگزاری کارگاه نظام راهبری شرکتی و آشنایی با دستورالعمل‌ها و منشورهای منتشره بورس، انجمن حسابرسان داخلی، شهریور 1392
 14. تدریس دوره علمی کاربردی تحلیل ریسک پروژه‌های سرمایه گذاری درسازمان صنایع دفاع
 15. تدریس کارگاه‌های آموزشی حسابداری دولتی، حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه در در وزارت آمــوزش و پرورش، وزارت کشـــاورزی، ایران خودرو دیزل، سازمان آب و فاضلاب همدان
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017