دکتر منوچهر انصاری

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : رئیس مشاور بین الملل، هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏، مدیر گروه آموزشی MBA‏
ایمیل :
تلفن : 61117699
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد, 1373, مهندسی نوآوری, روئن فرانسه
 • دکتری, 1378, علوم مدیریت, روئن فرانسه

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه MBA، 1394/11/15، ایران، تهران

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • شورای تخصصی گروه مطالعات راهبردی و اقتصادی (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، عضو، ملی، 1388/05/01
 • جامعه کیفیت ایران، عضو هیات موسس، ملی، 1380/08/01
 • نماینده دانشکده مدیریت در پروژه‌های تحقیقاتی اینترن‌شیپ (دانشکده فنی دانشگاه تهران)، عضو، ملی، 1383/07/01
 • شورای تخصصی معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران، عضو، ملی، 1391/04/01
 • انجمن میان رشته‌ای در تصمیم گیری (A2ID) فرانسه، عضو، بین المللی، 1378/07/01
 • مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، عضو، ملی، 1390/07/01

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • انصاری ، منوچهر. "اصول مدیریت کیفیت فراگیر." : انتشارات کتاب نو، 1383.
 • انصاری ، منوچهر، سید علی رییس کرمی و سید وحید عماد اسلام اسکویی . "نقش روابط عمومی در توسعه فنآوری اطلاعات در سازمانها." : انتشارات کتاب نو، 1385.

کتاب‌های ترجمه شده

 • انصاری ، منوچهر و امیر سامان خیرخواه . "مدیریت نوآوری." : سازمان مدیریت صنعتی، 1385.
 • انصاری ، منوچهر، محمود صارمی ، مریم درویش و مهرداد یاسایی . "خلاقیت در کسب و کار (برطرف کردن موانع نامریی)." : انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
 • انصاری ، منوچهر. "تحقق قابلت پنهان سازمان ها از طریق مدیریت اجتماعی-اقتصادی." : سازمان مدیریت صنعتی، 1391.
 • انصاری ، منوچهر. "عوامل حیاتی موفقیت: بهبود چشمگیر کسب و کار با پیاده سازی محرکهای قدرتمند." تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • ANSARI, Manouchehr. "Studying the effect of cohesion conflict and power distribution on the performance of top management team." Press University Caen -, no. --- (2008): 217-227.
 • , Mohsen Abolhasanpour, M M Seyed Esfahani , A Afrazeh , Manouchehr ANSARI, A Abolhasanpoor , and M Tajalli . "Retail Sales Chain : A Study of Human Resource Management Actions in Iranian Cosmetics Retail Chains." American Journal of Science -, no. --- (2011): 479-467.
 • ANSARI, Manouchehr, Hosein Rahmani, and Mohammad Mirkazemi Mood . "A Conceptual Model for Success in Implementing Knowledge Management : A Case Study in Tehran Municipality." Journal of Service Science and Management 5, no. 2 (2012): 212-222.
 • ANSARI, Manouchehr, and Amir Norouznezhad Darzi Naghibi. "Identifying and ranking knowledge management factors using fuzzy TOPSIS: a case in securities and exchange organization." Journal of Basic and Applied Scientific research 3, no. 3 (2013): 426-433.
 • Fathi Moghaddam, Mehdi, and Manouchehr ANSARI. "Surveying the influence of servant Leadership on employees commitment (Case study of Iran Mellat Bank)." Journal of Basic and Applied Scientific research 3, no. 7 (2013): 327-334.
 • Javid, Minoo, and Manouchehr ANSARI. "Studying the Influence of Intellectual Capital on Gaining Competitive Strenght." European Journal of Scientific Rsearch 1, no. 105 (2013): 38-45.
 • Shojaei, Fereshteh, and Manouchehr ANSARI. "Intellectual Factors; Any Link to Organizational Performance." European Journal of Scientific Rsearch 111, no. 2 (2013): 274-280.
 • ANSARI, Manouchehr, and Hassan Abdolmaleki. "Evaluation of Service Quality, Image, and Customer Satisfaction in LG International Corp." applied mathematics in engineering management and technology 2, no. 3 (2014): 770-778.
 • ANSARI, Manouchehr. "Providing Solutions to Assess Effectiveness of Human Resource actions in Tehran Electrical Distribution Co.." International Journal of Innovation and Applied Studies 10, no. 3 (2015): 965-968.
 • hosaini, somayyeh, and Manouchehr ANSARI. "Evaluating Relationship between Job Characteristics Model and Organizational Silence." jamaican Journal of Science and Technology 26, no. 26 (2015): 175-182.
 • Soltanifar, Ehsan, and Manouchehr ANSARI. "Matrix-collage: aninnovative methodology of business research methods." Journal of Mixed Methods Research 10, no. 1 (2016): 12-27.
 • AJdar, payman, Ehsan Soltanifar, and Manouchehr ANSARI. "International opportunity recognition among Iranian practitioners: analysis and practical application." Journal for International Business and Entrepreneurship Development 9, no. 4 (2016): 379.
 • ANSARI, Manouchehr, Ehsan Ghahremani, and hoda jebelli. "New Approach to an Old Concept: Quality of Working Life in Small and Medium-Sized Organizations." European Online Journal of Natural and Social Sciences 5, no. 2 (2016): 514-534.
 • انصاری ، منوچهر و جمشید صالحی صدقیانی . "مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات : روابط و کارکردها." معتبر مدیریتی -، --- (1383): -.
 • انصاری ، منوچهر. "ارائة مدلی برای سنجش ظرفیت جذب دانش مشتری (پیمایشی پیرامون صنعت مواد غذایی)." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 6، 4 (1393): 550-529.
 • انصاری ، منوچهر، علی حیدری و علي ستاره گوران آباد. "ارائۀ مدلی برای بیشینه‎سازی سود بر مبنای تصمیمات طبقه‌بندی محصول و تخصیص فضا با رویکرد داده‎کاوی." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 8، 4 (1395): 663-680.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Jafar nezhad chaghoushi, Ahmad, Manouchehr ANSARI, Hosein Rahmani, and Mohammad mirkazemi Mood . "A Hybrid MCDM Approach for Solving the ERP System Selection Problem with Application to Steel Industry." International Journal of Enterprise Information Systems 8, no. 3 (2012): 54-73.
 • انصاری ، منوچهر. "ازریابی کیفیت فراگیر در شرکت های متوسط." فصلنامه مطالعات مدیریت 34-33، 34-33 (1381): 228-205.
 • انصاری ، منوچهر. "نگاهی به برنامه ریزی استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک." مدیریت و توسعه 18، 18 (1382): 74-64.
 • انصاری ، منوچهر و اقا زاده . "خصوصیات روش کیفیت فراگیر در موسسات دولتی." مدیریت و توسعه 22، 2 (1383): 30--17.
 • انصاری ، منوچهر، عزت اله اصغری زاده و وحید اسکوئی    . "بررسی و ارزیابی اجزای تکنولوژی در شرکتهای تابع برق تهران به کمک مدل اطلس تکنولوژی." دانش مدیریت 20، 77 (1386): 3-20.
 • انصاری ، منوچهر، مهدی محمدی و نیما مختارزاده . "مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات." فصلنامه علوم مدیریت ایران 2، 8 (1386): 157-137.
 • انصاری ، منوچهر و علی زارع . "تعیین عوامل موثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی : ( خط تولید بدنه ی ایران خودرو )." پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 9، 33 (1388): 37-56.
 • انصاری ، منوچهر. "بررسی شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز آموزش عالی بخش خصوصی." مدیریت در آموزش و پرورش 1، 4 (1388): 45-68.
 • احمد پورداریانی، محمود، منوچهر انصاری و زهرا بهروزاذر . "ویژگیهای فردی اثرگذار بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در موسسه های خیریه استان تهرن." توسعه کارافرینی 2، 8 (1389): 37-64.
 • روشندل اربطانی، طاهر ، طیبه علی پور و منوچهر انصاری . "نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض آنها." تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 16، 62 (1389): 39-57.
 • بهاری، نادر، منوچهر انصاری و بابک سهرابی یورتچی . "بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهبود مدیریت فرهنگی." فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 3، 11 (1389): 1-15.
 • انصاری ، منوچهر و مژگان نبی پور . "موانع توسعه کارآفرینی زنان کارآفرین در شهر تهران." مطالعات زنان 4، 2 (1389): 40-24.
 • انصاری ، منوچهر، حسین رحمانی یوشانلویی ، محمود دانیالی ده حوض و ایوب مردانی . "بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار." بررسی های حسابداری و حسابرسی 18، 63 (1390): 1-20.
 • ، پیمان قیاسی و منوچهر انصاری . "بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات گلخانه ای در استانهای تهران و البرز." بیمه کشاورزی 8، 27-28 (1390): 131-111.
 • انصاری ، منوچهر، حسین رحمانی یوشانلوئی ، وحید اسکویی و احد حسینی . "شناسای عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی )." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 7 (1390): 30-23.
 • انصاری ، منوچهر. "مطالعه موردی رابطه مولفه مشتری مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی می - یر - آلن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه." فراسوی مدیریت - دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تبریز 5، 18 (1390): 53-76.
 • انصاری ، منوچهر، حسین رحمانی و محمد میر کاظمی . "ارائه پشتیبان تصمیم گیری جهت انتخاب سیستم های فناوری اطلاعات در محیط فازی." مطالعات کمی در مدیریت 2، 4 (1390): 46-31.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، منوچهر انصاری ، اکرم الهی گل و حسین رحمانی. "تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران." تحقیقات بازاریابی نوین 2، 1 (1391): 25-46.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، منوچهر انصاری و اکرم الهی گل. "بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ،." مدیریت بازرگانی 4، 11 (1391): 39-54.
 • ، منوچهر بهبودی اصل ، حسین رحمانی یو شانلوئی ، منوچهر انصاری و محمد میرکاظمی مود . "شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی ( ERP ) از دیدگاه خبرگان." مدیریت فناوری اطلاعات 4، 12 (1391): 22-1.
 • انصاری ، منوچهر و احد حسینی. "تاثیر رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک‌ها." انجمن ایرانی اخلاق در علوم رفتاری 7، 3 (1391): 62-73.
 • انصاری ، منوچهر. "تاثیر رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک ‌ها.." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 7، 3 (1391): 62-73.
 • رحمانی یوشانلوئی، حسین، منوچهر انصاری و محمد میرکاظمی مود. "شناسایی و الویت‌بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع آذربایجان غربی." تحقیقات بازاریابی نوین 3، 1 (1392): 139-160.
 • انصاری ، منوچهر، حسین رحمانی یوشانلویی، کمال الدین رحمانی، محمد پاسبانی و محمدعلی عسگری. "ارائه مدل مفهومی تاثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)." مدیریت بازرگانی 5، 1 (1392): 21-40.
 • انصاری ، منوچهر، حسین رحمانی یوشانلویی، کمال الدین رحمانی، احد حسینی و حسین حسن خانی. "طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی سستم مدیریت دانش در سازمانها بر اساس عوامل حیاتی موفقیت." فرایند مدیریت و توسعه 26، 1 (1392): 61-86.
 • انصاری ، منوچهر و وحیدرضا نصابی. "ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات: بررسی نقش میانجی دانش، وفاداری و ارتباط برند." چشم انداز مدیریت بازرگانی 3، 14 (1392): 37-51.
 • انصاری ، منوچهر. "تاثیر عوامل فردی و سازمانی در اخلاق کاری مدیران بازاریابی با وجود متغیر تعدیل‌گر عدالت سازمانی و." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 8، 3 (1392): 14-24.
 • انصاری ، منوچهر، جواد قربانی جواد قربانی و حسین رحمانی یوشانلویی. "تاثیر عوامل فردی و سازمانی در اخلاق کاری مدیران بازاریابی با وجود متغیر تعدیل‌گر عدالت سازمانی." انجمن ایرانی اخلاق در علوم رفتاری 8، 3 (1392): 14-24.
 • انصاری ، منوچهر و محمد جانعلی زاده شوکی. "بررسی رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و احتمال بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت." فرایند مدیریت و توسعه 28، 3 (1394): 3-20.
 • انصاری ، منوچهر و سیدمهدی شریفی. "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت تبلیغات تلویزیونی در ایران." مدیریت بازرگانی 7، 4 (1394): 720-745.
 • انصاری ، منوچهر، شیدا اشرفی و هدی جبلی. "بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز." فصلنامه مدیریت صنعتی- دانشگاه آزاد سنندج 8، 2 (1395): 141-162.

همایش‌های بین المللی

 • ANSARI, Manouchehr, and . "Vital Importance of Modern Decision Support Technologies for Companies in Obtaining Competitive Advantages." 4eme Colloque International de L A2ID, Bordeaux, May 17-18, 2005 .
 • ANSARI, Manouchehr, and . "Online Trading Dimensions, Concepts, Architecture and Requirements." دومین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اطلاعات, Isfahan, June 22-23, 2005 .
 • ANSARI, Manouchehr. "Determining the effective factors on technology selection and transfer in automobiles body prduction line: a cas study." The 19th international conference for Management of Technology, Cairo, March 9-12, 2010 .
 • ANSARI, Manouchehr, , and . "Value-Relevance of Accounting Information: evidence from Iranian Emerging Stock Exchange." World Academy of Science Engineering Technology, Amsterdam, July 14-16, 2010 .
 • , , Manouchehr ANSARI, Hosein Rahmani, and . "Investigating the interaction Between Relationship Marketing and Improvement of Namking Services." Conference on Globale Mindset Developpment in Leadership and Management, California, March 5-6, 2011 .
 • ANSARI, Manouchehr, Hosein Rahmani, , and . "Identifying and Ranking the Critical Success Factors in the Implementation of Knowledge Management Using the DELPHI Method : A Case Studey of the Municipality of 22th district of Tehran." Proceeding of the 12th European Conference on Knowledege Management, Passau, September 1-2, 2011 .
 • ANSARI, Manouchehr. "Providing Solutions to Assess Effectiveness of Human Resource actions in Tehran Electrical Distribution Co.." Providing Solutions to Assess Effectiveness of Human Resource actions in Tehran Electrical Distribution Co., Tehran, October 26-27, 2014 .
 • ANSARI, Manouchehr, and Ehsan Soltanifar. "Innovation Strategy R&D to open Innovation; Review and Recommendation." 4th International Conference on Strategic Management, Tehran, December 6-7, 2016 .
 • انصاری ، منوچهر و مظاهر یوسفی امیری مظاهر یوسفی امیری. " بررسی نقش نام تجاری در کسب، حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات استان زنجان." کنفرانس بین المللی برند، تهران، دي 27-28، 1390.
 • انصاری ، منوچهر. "شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تمایل به خرید مشتریان آنلاین با استفاده از MADM." سیزدهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات،، خرداد 4-6، 1391.
 • انصاری ، منوچهر. "ارزیابی ارتباط بین سازه های بازاریابی داخلی و بازارگرایی در بنگاههای پولی و مالی: مطالعه موردی بانک ملت." سیزدهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات،، خرداد 4-6، 1391.
 • انصاری ، منوچهر. "ادغام روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی در رتبه بندی کالاهای وارداتی." سیزدهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات،، خرداد 4-6، 1391.
 • انصاری ، منوچهر و حسین رحمانی. "شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات شرکتهای صنایع کوچک و متوسط SMEs صنایع غذایی براساس مدل الماس رقابت ملی پورتر." سیزدهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات،، خرداد 4-6، 1391.
 • انصاری ، منوچهر و جبلی جبلی. "مروری بر ادبیات و پیشینه کیفیت زندگی کاری." کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، استانبول، تير 3-3، 1394.

همایش‌های داخلی

 • ANSARI, Manouchehr. "Examining the evolution of human resource management and electronic human resource management system." Examining the evolution of human resource management and electronic human resource management system, Tehran, October 26-27, 2014 .
 • انصاری ، منوچهر و مهدی بوشهری. "برنامه ریزی منابع سازمان." کاربرد فن آوری اطلاعات درحوزه سیستمهای مالی، تهران، خرداد 2-2، 1383.
 • انصاری ، منوچهر و عماداسلام اسکویی. "طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مدیریت مالی." کاربرد فن آوری اطلاعات درحوزه سیستمهای مالی، تهران، خرداد 2-2، 1383.
 • انصاری ، منوچهر. "لزوم حرکت سازمانهای ایرانی به سمت مدلهای نتیجه گرا در سیستمهای مدیریت کیفیت وارایه یک مدل مدیریت کیفیت نتیجه گرا." کنفرانس مدیران کیفیت، تهران، تير 2-2، 1383.
 • انصاری ، منوچهر و ک یکله. "پرسش از علم و تکنولوژی : ضرورتی در جهت توسعه معرفت محور تکنولوژی." دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، ارديبهشت 26-28، 1384.
 • انصاری ، منوچهر و م جلیلی. "مدیریت عملکرد با استفاده از تکنیک کارت های امتیازی متوازن (Balanced Scorecard)." دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران، ارديبهشت 28-29، 1384.
 • انصاری ، منوچهر و ا مصطفوی. "مدیریت سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات? چاچوبی برای ارزیابی و بهبود فرآیند بلوغ سازمان ها." دومین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اطلاعات، اصفهان، تير 1-2، 1384.
 • انصاری ، منوچهر و س امیریان صدر. "نقش مهارت های ارتباطی فردی در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت جامع." ششمین کنفرانس بین اللملی مدیران کیفیت، تهران، تير 26-29، 1384.
 • انصاری ، منوچهر و م محمدی. "فلسفه و جایگاه مسئوولیت اخلاقی و اجتماعی در مدیریت کیفیت سازمان ها." ششمین کنفرانس بین اللملی مدیران کیفیت، تهران، تير 26-29، 1384.
 • انصاری ، منوچهر. "ضرورت بررسی جایگاه اصول اخلاقی در مدیریت." نخستین کنفرانس بین اللملی ممیزین و سرممیزین سیستم های مدیریتی، تهران، دي 4-5، 1384.
 • انصاری ، منوچهر و مهدی محمدی. "فرصت های جذب سرمایه?گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مناطق آزاد تجاری و تأثیر آن در دستیابی به ت?نولوژی های برتر." اولین ?نفرانس ملی منطقه آزاد ارس (تبریز)، تبریز، آبان 10-12، 1385.
 • انصاری ، منوچهر و لیلا حق نگهدار. "کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های صنعتی (مطالعه موردی شرکت ایران خوردرو)." چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، مرداد 29-30، 1387.
 • موسی خانی ، محمد، منوچهر انصاری و راحیل مهرابی. "نقش کیفیت وب سایت و عادت به آن در تجارت الکترونیک." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران، تير 1-2، 1389.
 • موسی خانی ، محمد، منوچهر انصاری و راحیل مهرابی لواسانی. "بررسی نقش کیفیت وب سایت و عادت به آن در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافربری رجا." کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران، تير 1-12، 1389.
 • انصاری ، منوچهر و حسین رحمانی. "بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در جهت کسب مزیت رقابتی." سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، بهمن 19-20، 1389.
 • انصاری ، منوچهر و حسین رحمانی. "بررسی نوآوری و پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی دورکاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران." سومین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، شیراز، بهمن 27-28، 1389.
 • انصاری ، منوچهر. "سیستم یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان دانشگاههای ایران." سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، تهران، بهمن 25-26، 1390.
 • مصلح، عرفان و منوچهر انصاری . "شایسته سالاری و چگونگی آن در کشور های مختلف جهان." دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع، تهران، شهريور 12-12، 1394.
 • معماریان، پرنیاز و منوچهر انصاری . "ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل GKMMM (مطالعه موردی: بانک مرکزی ایران)." دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، اسفند 4-5، 1394.
 • انصاری ، منوچهر، مریم حجتی نجف آبادی و مهدی ارجلو. "تدوین استراتژی سرمایه گذاری در محصولات ارگانیک کشاورزی با استفاده از مدل GE." سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 24-25، 1395.
 • حیدریان شهری، سعید، منوچهر انصاری و ایوب محمدیان. "ارائه ابزاری جهت باز طراحی و نوآوری در مدل های کسب و کار الکترونیکی." سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، تهران، بهمن 11-12، 1395.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی روتد کارآیی بانک‌‌های تجاری دولتی با رویکرد تحلیل پنجره‌ای با شاخص مالم کوئیست، مهدی افخمی اردکانی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/02/14
 • مطالعه سبک‌های تصمیم‌گیری کارآفرینان نوپا و تثبیت شده در صنایع تکنولوژی پیشرفته در استان تهران، علی شمس، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/04/15
 • اندازه گیری ابعاد توجه کارآفرینان به نوآوری، محمد کیهانی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1387/05/08
 • تعیین اولویت‌بندی پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمان ERP با TQM و BPR، ولی قاسمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/07/14
 • بهبود کارآیی سیستم مدیریت انبارداری از طریق اصلاح چیدمان کالا با استفاده از شبیه سازی تبرید، سید رضا تقوی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/08/10
 • بررسی موفقیت‌آمیز بودن پروژه مهندسی مجدد در یک شرکت تولیدی، محمد شفیق زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/08/11
 • بررسی آنالیز تاثیر آموزش کارآفرینی بر ادراک دانشجویان از کارآفرینی، سکینه حسینی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/09/08
 • بررسی روتد کارآیی بانکهای تجاری دولتی با رویکرد تحلیل پنجرهای با شاخص مالم کوییست، مهدی افخمی اردکانی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/09/08
 • تدوین الگوی انتقال تجاری دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی، سمیرا ندیر خانلو، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/10/05
 • تدوین الگوی انتقال تجاری دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی، سمیرا ندیر خانلو، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/10/08
 • بررسی رابطه بین عوامل شناختی و تصمیم به راه‌اندازی کسب‌و‌کار مخاطره آمیز، محسن میرزاقربانعلی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1387/11/02
 • بررسی و ارایه فرآیند های پیشنهادی شبکه برترین عملکرد ها، سارا آقایی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388/04/24
 • بررسی عوامل تاثیر گذار بر اجرای پروژه های نوآوری در شرکت قطعه سازی خوردو در استان تهران، پوریا گلدسته، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388/05/10
 • بررسی تاثیر استفاده از پوشش های بیمه ای در ترویج کارآفرینی در ایران، حسین یاوری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388/06/18
 • بررسی رابطه بین نوآوری در خدمات فرایند خدمت رسانی و فرهنگ نوآوری یادگیری سازمانی در بانک کشاورزی، نسرین عرفانی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/21
 • بررسی نقش میانجی رضایت در رابطه بین آمیخته بازاریابی و خرید مجدد در آژانس‌های گردشگری آنلاین، مهرناز اسمعیلی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/03/28
 • بررسی تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان بایت ابمیوه‌های ارگانیک در تهران، افسانه جلالی علی آبادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/27
 • ارائه مدلی جهت همراستایی استرتژی‌های کسب‌و‌کار: مورد کاوی بانک سینا، مرضیه آشوری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/07/15
 • شناسایی عوامل موفقیت پیاده سازی تصمیمات استراتژک در صنعت برق بر اساس روش شناسی کیو، شروین حسن پور یامچلو، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/29
 • بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان اسباب بازی‌های فکری، آگاه ابراهیمیان خویگانی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1392/11/30
 • بررس تاثیر انواع فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط (SMES)، ابوالفضل درخشانی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/12/10
 • بررسی تأثیر انواع فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط، ابوالفضل درخشانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/12/15
 • سنجش سطح تعالی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور بر اساس مدل الماس تعالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاطمه کلانتری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/06/30
 • بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مدا استالفوت و یو بر سطح خلاقیت تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی از منظر متخصیصن تبلیغات، نفیسه انصاری قرهآغاجی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/11/13
 • تاثیر ابعاد نوع دانش، استراتژی محوری و یادگیری تیمی بر موفقیت توسعه محصول جدید، علیرضا سراجیان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • بررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر هوشمندی رقابتی شرکت‌های فعال ماشین آلات صنایع چوب، علیرضا جلایی پور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر استراتژی سبز و عملکرد مالی، شیدا اشرفی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • بررسی تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری، بابک رستمی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • انتخاب مدل و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک مرکزی ایران، پرنیاز معماریان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه خلاقیت، سید حسین علی سجادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی تاثیر آموزش عالی و حرفه‌ای بر کارآیی بازار نیروی کار بر اساس الگوی رقابت‌پذیری جهانی، محیا حاجی ولی زاده شبستری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/17
 • ارایه یک مدل با رویکرد داده‌کاوی برای بیشینه‌کردن سود فروشگاه‌های زنجیره‌ای با در نظر گرفتن تصمیمات طبقه‌بندی محصول، تخصیص فضا و محل نمایش، علی ستاره گوران آبادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/21
 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتقال فناوری در بالا دستی صنعت نفت، احمد جنتی شریفی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/11/28
 • بررسی رابطه اعتیاد به کار و بهره‌وری کارکنان در بانک شهر، فاطمه مقدمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/12/04
 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان ایرانی، صحرا حقیقتی ملکی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/12/19
 • بررسی مقاسیه‌ای عوامل موثر بر پیشرفت شغلی اعضای هیات علمی ایران و عراق، محمد عبدالمجید، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/03/11
 • بررسی مقاسیه‌ای عوامل موثر بر پیشرفت شغلی اعضای هیات علمی ایران و عراق، محمد عبدالمجید، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/03/11
 • تاثیر نوآوری سازمانی و قابلیت‌های نوآوری بر عملکرد شرکت‌های قطعه سازی خوردرو، فرهاد یوسفی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1395/06/24
 • بررسی رایطه بین معنویت سازمانی با توانمند سازی روانشناختی و خلاقیت مطالعه مرودی: کارکنان بانک پاسارگاد شعبه مرکزی بخش بین الملل، مینا شریفی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/28
 • بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و میزان رضایت کارکنان در شرکت‌های EPC، شاهین شیرونی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/06/29
 • توسعه مدل کسب و کار برای مرکز اسپای آلفا، محمد رضا صرام، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • اولویت بندی عوامل موثر بر انتقال اثر بخش فناوری نوین در صنعت خودرو ایران، هادی بومند شیخ اسلامی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/07/03
 • شناسایی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های نوپا در ایران مورد مطالعه: شرکت‌های تولید کننده نرم افزارهای تلفن همراه شهر تهران، ساسان یوسفی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/03

مشاوره پایان نامه

 • بررسی میزان تناسب فرد شغل و فرد و سازمان با رضایت شغلی، زهرا کریمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/05/11
 • بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: کانون زبان ایران، یاسمن گل افشان، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1395/06/27
 • بررسی نقش فضای ارائه خدمت و اداراکات مشتریان از تصویر بر تمایلات رفتاری در هتل اسکان الوند، زهرا جبلی نائینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/28
 • تاثیر بخشودگی های مالیاتی بر درآمدهای مالیاتی دولت، اوتادی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/06/29

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017