دکتر سید حامد وارث

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏
ایمیل :
تلفن : 61117728
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • دکتری, 1388, مدیریت دولتی, علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد, 1388, مدیریت بازرگانی, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، 1392/11/06، 1394/03/01، ایران، تهران
 • قائم مقام شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 1394/01/01، 1395/12/30، ایران، تهران
 • دبیر هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 1394/03/31، 1395/06/31، ایران، تهران
 • مدیر گروه MBA پردیس البرز دانشگاه تهران، 1394/10/15، 1396/10/15، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Hamed Vares. "corporate portfolio management: developnig a modified model." International Research Journal of Finance and Economics issue 114, no. issue 114 (2013): 92-87.
 • , Hamed Vares, and Zohreh Naseri....... "corporate governance: mechanisms and functions." International Research Journal of Finance and Economics 140, no. 14502887 (2015): 47-43.
 • , Hamed Vares. "Roadmap: Multiple Perspectives on Strategic Management." International Research Journal of Finance and Economics 150, no. 14502887 (2016): 150-157.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • سیدجوادین ، سیدرضا، مسعود کیماسی، حمید رضا یزدانی و سیدحامد وارث. "اندازه گیری کیفیت خدمات در دانشگاه های ایران UNQUAL در برابر UNPEREF." بررسی های حسابداری و حسابرسی 14، 48 (1386): 136-125.
 • وارث، سیدحامد و طهمورث حسنقلی پوریاسوری . "بررسی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک." مدیریت بازرگانی 5، 4 (1392): 160-141.

راهنمایی پایان نامه

 • ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، محمد علی علیمرادیان، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/04/27
 • بررسی تاثیر استراتژی های پیام بر دنبال کردن کسب و کار توسط مشتریان بالقوه کاربر شبکه های اجتماعی در ایران، محمد حسن پوستی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/04/27

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017