دکتر سید حامد وارث

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏
ایمیل :
تلفن : 61117728
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1376, مدیریت بازرگانی, تهران
 • کارشناسی ارشد, 1379, مدیریت بازرگانی, تهران
 • دکتری, 1386, مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه, علامه طباطبایی

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو کمیته نظارت بر اجرا و تدوین گزارش عملکرد سالانه برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران، 1390/10/30، 1393/10/30، ایران، تهران
 • عضو کمیته بازنگری طرح توسعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران و علوم پزشکی دانشگاه تهران، 1393/09/10، 1394/02/10، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Hamed Vares, and Zohreh Naseri. "corporate portfolio management: developnig a modified model." International Research Journal of Finance and Economics issue 114, no. issue 114 (2013): 92-87.
 • , Hamed Vares, and Zohreh Naseri....... "corporate governance: mechanisms and functions." International Research Journal of Finance and Economics 140, no. 14502887 (2015): 47-43.
 • , Hamed Vares. "Roadmap: Multiple Perspectives on Strategic Management." International Research Journal of Finance and Economics 150, no. 14502887 (2016): 150-157.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • سیدجوادین ، سیدرضا، مسعود کیماسی، حمید رضا یزدانی و سیدحامد وارث. "اندازه گیری کیفیت خدمات در دانشگاه های ایران UNQUAL در برابر UNPEREF." بررسی های حسابداری و حسابرسی 14، 48 (1386): 136-125.
 • وارث، سیدحامد، یحیی پروندی و روح اله قاسمي. "مدل دستیابی به چشم انداز اقتصادی." مدیریت کسب و کار ١، ٣ (1388): ٣٣-١٧.
 • وارث، سیدحامد، شاپور محمدی و یحیی پروندی . "بررسی تاثیر رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورها بمنظور ارایه مدلی جهت ارتقای رقابت پذیری جهانی ایران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 25، 25 (1391): -.
 • وارث، سیدحامد و طهمورث حسنقلی پوریاسوری . "بررسی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک." مدیریت بازرگانی 5، 4 (1392): 160-141.
 • وارث، سیدحامد، رضا تهرانی و محمد جواد بنازاده. "تاثیر تنوع بخشی پرتفوی شرکت های هلدینگ بر عملکرد مالی: مورد مطالعه شرکت های سهامی عام ایران." تحقیقات مالی ١٩، ٢ (1396): 5٠-4٠.

همایش‌های داخلی

 • وارث، سیدحامد. "چشم انداز اقتصادی و عملکرد مالی: ارتقاء رقابت پذیری جهانی کشور." همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه عالی دفاع ملی با سخنرانی ریاست محترم جمهوری، تهران.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018