دکتر هاشم آقازاده

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، مدیر گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
ایمیل :
تلفن : 61117624
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1379, مدیریت بازرگانی, دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد, 1381, مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین المللی, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1387, مدیریت بازاریابی, دانشگاه تهران

عناوین دروس

 • اصول بازاریابی و مدیریت بازار، کارشناسی، 1384-1385، 1
 • بازاریابی بین المللی، کارشناسی، 1385-1386، 1
 • بازاریابی و مدیریت بازار، کارشناسی، 1387-1388، 2
 • سازمانهای پولی ومالی بین المللی، کارشناسی، 1387-1388، 2
 • مدیریت نوآوری، کارشناسی، 1387-1388، 1
 • ارتباطات بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • استراتژی بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1393-1394، 2
 • اصول بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 2
 • بازاریابی و مدیریت بازار، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 1
 • بازارشناسی و مسایل بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 2
 • بازارشناسی و مسائل بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • تحقیقات بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 2
 • تحلیل محیط ملی و جهانی، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 1
 • خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی، کارشناسی ارشد، 1394-1395، 1
 • سمینار در مسایل بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 1
 • مدیریت بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • استراتژیهای بازرگانی، دکتری Ph.D، 1393-1394، 2
 • بازاریابی بین الملل، دکتری Ph.D، 1391-1392، 2
 • بازاریابی بین الملل پیشرفته، دکتری Ph.D، 1395-1396، 1
 • طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمانهای بازرگانی، دکتری Ph.D، 1391-1392، 2

فعالیت‌های اجرایی

 • نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1388/03/02، ایران، تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/09/20، ایران، تهران
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/11/13، 1394/11/13، ایران، تهران
 • عضویت کارگروه روابط بین الملل دانشکده، 1393/09/02، ایران، تهران
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/02/19، 1396/11/19، ایران، تهران
 • مشاور و سرپرست امور اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 1395/03/26، ایران، تهران
 • سرپرست معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 1395/04/09، ایران، تهران
 • عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 1395/05/01، 1397/05/01، ایران، تهران
 • عضو دائم کمیته راهبردی آموزش دانشکده مدیریت، 1395/08/08، ایران، تهران
 • مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن، 1395/10/28، ایران، تهران
 • قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان"، 1395/10/28، ایران، تهران

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

 • اصول بازارشناسی، بین المللی، جشنواره بین الملل دانشگاه، 1395/03/05

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • Aghazade, Hashem. "PRINCIPLES OF MARKETOLOGY, VOLUME 1." : PALGRAVE MACMILLAN, 2016.
 • Aghazade, Hashem. "PRINCIPLES OF MARKETOLOGY, VOLUME 2." : PALGRAVE MACMILLAN, 2017.
 • آقازاده، هاشم و مینا مهرنوش. "وضعیت بازاریابی کسب و کارهای ایران." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1384.
 • ، سلیمان فرخزاد، هاشم آقازاده، محمدرحیم اسفیدانی ، رضا عیوضلو و آرمین طاهری . "طراحی مراحل لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1386.
 • ، محمد اعرابی، هاشم آقازاده و هوشنگ نظامی وند چگینی . "دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک." : دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1390.
 • آقازاده، هاشم، الهه بخشی زاده و مریم خلیل. "بازاریابی حرفه ای بیمه: اصول و کاربردها (با رویکرد صنعت بیمه ایران)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1393.
 • آقازاده، هاشم و احسان سلطانی فر. "کتاب جامع بازرگانی بین الملل." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

کتاب‌های ترجمه شده

 • ، سید محمد اعرابی و هاشم آقازاده. "تحقیق سازمانی." : دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1385.
 • ، محمد اعرابی و هاشم آقازاده. "مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار: تجزیه و تحلیل محیط و تدوین استراتژی (2 جلد)." : دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1389.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Aghazade, Hashem, Hadi Ganji Moghanlou, and Afshin Rahnama. "Consideration of Relationship between Services Quality and Customers Satisfaction." Archives Des Sciences Journal 5, no. 66 (2012): 451-460.
 • Aghazade, Hashem, Masoud Keymasi Ben Kamari, and abbas alaei. "evaluation of impact of employees empowerment dimensions on organizational commitment." Journal of Basic and Applied Scientific research 3, no. 5 (2013): 367-372.
 • Eshghi, Kamran, Reza Mohammadkazemi, Hashem Aghazade, and Apena Hedayatnia. "Evaluating Sport Sponsorship Model among Soccer Fans in Iran." Business and Management Research 2, no. 2 (2013): 37-51.
 • Aghazade, Hashem. "Strategic marketing management: achieving superior business performance through intelligent marketing strategy." Procedia-Social and Behavioral Sciences 000, no. 000 (2015): 000.
 • آقازاده، هاشم، جورج استاک و راب لاچناور . "پنج راهبردی کشنده برای پیروزی در رقابت." گزیده مدیریت 5، 38 (1383): 38-49.
 • ، محمد اسفیدانی و هاشم آقازاده. "الگوبرداری برای ایجاد رقابت پذیری : گزارشی از ایران." روسیه در سیاست جهانی 13، 87 (1383): -.
 • آقازاده، هاشم. "تربیت مردان آهنین." گزیده مدیریت 5، 39 (1383): 31-42.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Esfidani, Mohammad Rahim, and Hashem Aghazade. "Internet Marketing Strategies." Iranian Economic Review 30, no. 2&3 (1999): 67-68.
 • Aghazade, Hashem, Mohammad Rahim Esfidani, and mina mehr nush. "Intellectual Marketing Strategy." journal of Knowledge Management 17, no. 65 (2004): 124-135.
 • آقازاده، هاشم و حجت جلیل نژاد . "ترکیب QFD، AHP و الگوبرداری در بازاریابی استراتژیک." دو فصلنامه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای -، 29 (1111): -.
 • آقازاده، هاشم، مهرداد استیری و علی محمدی . "بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی موسسه های ورزشی ایران." حرکت 1، 36 (1111): 129-150.
 • دیواندری ، علی ، هاشم آقازاده، محمد نهاوندیان ، غلامحسین نیکوکار ، محمد نهاوندیان و غلامحسین نیکوکار . "بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران." مدیریت بازرگانی 1، 1 (1111): 39-54.
 • تسلیمی ، محمدسعید، هاشم آقازاده، محمد اسفیدانی و مسعود کرمی . "نقدی بر فلسفه های بازاریابی." دانش مدیریت 16، 60و61 (1382): 3-21.
 • آقازاده، هاشم. "مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک." ماهنامه تدبیر -، 140 (1382): 67-73.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، هاشم آقازاده و محمد رحیم اسفندیانی . "استراتژی بازاریابی هوشمند." مدیریت بازرگانی 17، 65 (1383): 123-134.
 • مهرنوش، مینا و هاشم آقازاده. "نقدی بر جایگاه بازاریابی در برنامه چهارم توسعه." دو فصلنامه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای 35، 35 (1383): 14-19.
 • آقازاده، هاشم. "تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها." ماهنامه تدبیر 15، 147 (1383): -.
 • ، طهمورث حسنقلی پور، هاشم آقازاده و محمد اسفیدانی . "بررسی مدل سلسله مراتب اثرات در برنامه های تبلیغاتی." مدیریت و توسعه 6، 21 (1383): 35-46.
 • آقازاده، هاشم. "رفتار مصرف کننده : مفاهیم کلیدی." دو فصلنامه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای 37، 37 (1383): 37-42.
 • آقازاده، هاشم. "توسعه تفکر استراتژیک: یک قابلیت اصلی." ماهنامه تدبیر 15، 149 (1383): 18-23.
 • ، حسین رضازاده و هاشم آقازاده. "کارآفرینان سازمانی." ماهنامه تدبیر 15، 152 (1383): 14-20.
 • آقازاده، هاشم و مسعود کرمی . "تکامل پارادایم استراتژی ( 1 )." میثاق مدیران 1، 2 (1384): 27-31.
 • آقازاده، هاشم و مسعود کرمی . "تکامل پارادایم استراتژی ( 2 )." میثاق مدیران 2، 3 (1384): 31-35.
 • ، طهمورث حسن قلی پور و هاشم آقازاده. "برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک و متوسط." فرهنگ مدیریت -، 8 (1384): 5-44.
 • ، محمد اسفیدانی، مسعود کرمی و هاشم آقازاده. "جامعه پذیری رفتار مصرف کننده." میثاق مدیران -، --- (1384): 35-40.
 • ، حسین رضازاد و هاشم آقازاده. "آموزش و پرورش کار آفرینان، ضرورت توسعه تعاونی ها ( 1 )." تعاون 172، 260 (1384): 24-30.
 • آقازاده، هاشم و حسین رضازاده . "آموزش و پرورش کار آفرینان، ضرورت توسعه تعاونی ها ( 2 )." تعاون 172، 261 (1384): 38-46.
 • آقازاده، هاشم و محمدرحیم اسفیدانی. "بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر سال 1382." مجله تحقیقات اقتصادی 41، 75 (1385): 75-109.
 • آقازاده، هاشم و محمدرضا طبیبی . "ماهیت رقابت پذیری: نگاه چند بعدی." دانش مدیریت 20، 76 (1386): 139-158.
 • آقازاده، هاشم، مهرداد استیری و بهاره اصانلو . "بررسی مولفه های موثر بر رقابت پذیری بنگاه ها در ایران." پژوهشهای اقتصادی 6، 3 (1386): 37-58.
 • حقیقی ، محمد، مهرداد استیر و هاشم آقازاده. "مولفه های توانمند سازی موسسات ارایه کننده خدمات ماپ مالی در فضای کسب وکار و کار ایران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 14، 5 (1386): 139-158.
 • آقازاده، هاشم و محمدرحیم اسفیدانی. "کاربرد فناوری اطلاعات ( IT ) در مزیت رقابتی پایدار، مطالعه موردی شرکتهای برتر تولیدی." پژوهشنامه بازرگانی 12، 46 (1387): 89-117.
 • آقازاده، هاشم و مینا مهرنوش. "مقیاس رقابت پذیری بانکهای تجاری ایران با تاکید بر عملکرد بخش بین المللی." پژوهشهای اقتصادی -، 1 (1389): 21-42.
 • آقازاده، هاشم، غلامرضا جندقی و زینب مولوی. "بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند." مدیریت کسب و کار 2، 5 (1389): 161-183.
 • آقازاده، هاشم و الهه بخشی زاده. "ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی بر اساس مدل سلسله مراتب اثرات (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)." فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 1، 22 (1389): 123-144.
 • آقازاده، هاشم، غلامرضا جندقی و زینب بزاز. "رفتار متصدیان بانکی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری مشتری." مدیریت کسب و کار 2، 7 (1389): 61-80.
 • آقازاده، هاشم، غلامرضا جندقی و زینب بزاز . "رفتار متصدیان بانکی و تاثیر آن بر تصمیم گیری مشتری." مدیریت در آموزش و پرورش 2، 7 (1389): 61-80.
 • آقازاده، هاشم، مینا مهرنوش و مهرداد استیری . "شناسایی بسترهای بهکارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاههای ایران از دیدگاه خبرگان." دانش مدیریت 3، 8 (1390): -.
 • آقازاده، هاشم، مینا مهرنوش و مهرداد استیری. "شناسایی بسترهای بکارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاههای ایران از دیدگاه خبرگان." مدیریت فناوری اطلاعات 3، 8 (1390): 1-18.
 • آقازاده، هاشم، محمد حقیقی و الهام ابراهیمی. "بررسی تاثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید." چشم انداز مدیریت بازرگانی 10، 7 (1390): 111-135.
 • آقازاده، هاشم، مجید بلالی و سمیه احمدی. "بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور." مدیریت بازرگانی 2، 14 (1391): 1-20.
 • جندقی ، غلامرضا، هاشم آقازاده و مریم خلیل. "بررسی اثربخشی روشهای فروش بیمه عمر." پژوهشنامه بیمه 27، 4 (1391): 71-95.
 • آقازاده، هاشم و مریم خلیل. "بررسی کارکردهای هوشمندی بازار." بررسی های بازرگانی 11، 60 (1392): 87-96.
 • آقازاده، هاشم، حبیب بابایی و مهدی محسنیان راد. "توسعه فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران." توسعه کارافرینی 1، 20 (1392): 135-154.
 • آقازاده، هاشم، رحمت اله قلی پورسوته و الهه بخشی زاده. "بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان)." تحقیقات بازاریابی نوین زمستان 92، 11 (1392): 1-22.
 • آقازاده، هاشم. "تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت مصرف‌کننده." مطالعات مدیریت راهبردی 5، 18 (1393): 143-168.
 • آقازاده، هاشم و علی حیدری. "ارائه مدلی جهت تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونه ایران." مدیریت بازرگانی 6، 3 (1393): 213-232.
 • آقازاده، هاشم، محمدصادق هاشمی و محمد صدری نیا. "تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت مصرف کننده." مطالعات مدیریت راهبردی 5، 18 (1393): 177-200.
 • آقازاده، هاشم و امیر خانلری. "بررسی رابطه بین ارزش ویژه مشتری و عملکرد گروه هتل های بین المللی پارسیان." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1393): 125.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمود بهمنی، محمد جواد ایروانی، هاشم آقازاده و مرتضی انوشه. "طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)." توسعه کارافرینی 8، 1 (1394): 21-40.
 • آقازاده، هاشم، غدیر مهدوی و احمدرضا الهی چورن. "بررسی استراتژی های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی." پژوهشنامه بیمه 30، 1 (1394): 187-214.
 • ودیعی نوقابی، علی، هاشم آقازاده و محمد حقیقی . "شناسایی شیوه های موثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمۀ ایران." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 501-513.
 • مطلق، مجید قلی، هاشم آقازاده و محمدرحیم اسفیدانی. "تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان." مدیریت فرهنگ سازمانی 13، 2 (1394): 623-646.
 • آقازاده، هاشم، محمدعلی شاه حسینی و فاطمه پریشان. "بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران." فصلنامه مدیریت برند 2، 3 (1394): 67-92.
 • آقازاده، هاشم، عماد جعفری و حسین اسمعیلی. "بررسی رابطه همخوانی شخصیت مصرف کننده با برند، هویت پذیری مصرف کننده از برند و نیات رفتاری پس از خرید." راهبردهای بازرگانی جدید، 6 (1394): 17-40.
 • آقازاده، هاشم و سجاد یزدانی. "بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانکهای تجاری کشور." کاوش های مدیریت بازرگانی 7، 14 (1394): 146-121.
 • بخشی زاده، الهه، رحمت اله قلی پورسوته و هاشم آقازاده. "ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه گذاران بیمه های عمر." کاوش های مدیریت بازرگانی 7، 14 (1394): 33-57.
 • آقازاده، هاشم، محمدعلی شاه حسینی و فاطمه پریشان. "بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 10، 38 (1394): 146-158.
 • آقازاده، هاشم، حسین امینی کسبی و عماد جعفری. "بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی اپراتور همراه اوّل)." پژوهشهای مدیریت در ایران 20، 2 (1395): 1-20.
 • آقازاده، هاشم و فاطمه عباسی بنی. "اثر رقابت بر رفاه بیمه گذاران و ریسک بیمه گران." تحقیقات مالی 18، 2 (1395): 218-201.
 • آقازاده، هاشم، محمدرحیم اسفیدانی و مجید قلی مطلق. "طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی." پژوهشهای مدیریت در ایران 20، 3 (1395): 1-24.
 • آقازاده، هاشم، احسان آقامیری و فرینام شهرامی. "بررسی تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کنندۀ نهایی." مدیریت بازرگانی 4، 4 (1395): 699-720.
 • آقازاده، هاشم، علی حیدری، حمید ضرغام بروجنی و علی اصغر شالبافیان. "ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب." گردشگری و توسعه 5، 9 (1395): 1-24.
 • آقازاده، هاشم، ایمان احمدی و محمدمهدی دبیران. "بررسی تأثیر کارکردهای سامانۀ مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان بر رضایت و وفاداری الکترونیک (مطالعۀ موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی‎کالا)." مدیریت فناوری اطلاعات 8، 4 (1395): 645-662.

همایش‌های بین المللی

 • Aghazade, Hashem, and Mina Mehrnoush. "Balancing the rights of both customers and noncustomers." Third International Marketing Management Conference, Tehran, January 22-23, 2009 .
 • Aghazade, Hashem, Mohammad Rahim Esfidani, and Mina Mehrnoush. "A Contingent Model of Internet Marketing Strategy." International Marketing Trends Conference 17-19 January 2013 Paris France, paris, January 17-19, 2013 .
 • Aghazade, Hashem, Mohammad Rahim Esfidani, and Mina Mehrnoush. "Comprehensive Model of Intellectual Marketing Strategy." International Marketing Trends Conference 17-19 January 2013 Paris France, paris, January 17-19, 2013 .
 • Aghazade, Hashem. "Strategic marketing management: achieving superior business performance through intelligent marketing strategy." 11th International Strategic Management Conference 2015, Vienna, July 23-25, 2015 .
 • Aghazade, Hashem. "Value-based International Political Marketing (VIPM): Analysis of Iran and 5+1 World Powers Nuclear Deal by game theory." Academy of Mraketing conference 2016, Newcastle, July 4-7, 2016 .
 • Aghazade, Hashem, and Iman Ahmadi. "Value-based International Political Marketing (VIPM): Analysis of Iran and 5+1 World Powers Nuclear Deal by game theory.." Academy of Mraketing conference 2016, Newcastle, July 4-7, 2016 .

همایش‌های داخلی

 • آقازاده، هاشم، محمدرحیم اسفیدانی، محمد ناطق و رضا عیوضلو. "مزیت رقابتی مبتنی بر IT: ارزش آفرینی دانش محور." اولین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM)، تهران، آذر 14-16، 1383.
 • آقازاده، هاشم، محمد اسفیدانی و محمد ناطق. "رقابت‌پذیری در بازارهای اینترنتی از طریق ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی." سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، دي 29-1، 1384.
 • آقازاده، هاشم. "راهبردهای بازاریابی منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در بازارهای هدف." همایش راهبردهای توسعه منطقه آزاد ارس، تبریز، آبان 10-11، 1385.
 • نهاوندیان، مجمد و هاشم آقازاده. "بررسی نظرات مدیران اقتصادی بخش خصوصی پیرامون لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی." همایش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تهران، تير 1-2، 1387.
 • فرشباف ماهریان، جواد، هاشم آقازاده و مینا مهرنوش. "فضای کسب و کار صنعت بیمه." اولین همایش فضای کسب و کار در اقتصاد ایران، تهران، اسفند 4-5، 1387.
 • آقازاده، هاشم. "مسایل اقتصادی و مدیریتی." اولین همایش ملی ارایه راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی، تهران، مهر 16-16، 1388.
 • آقازاده، هاشم. "فضای کسب و کار و مدیریت فروش." دومین کنفرانس مدیریت فروش، تهران، آبان 9-10، 1388.
 • حقیقی ، محمد، هاشم آقازاده و امیر موسویان . "بررسی رابطه بین اعتبار نام تجاری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک پارسیان)." چهارمین کنفرانس بین المللی برند، تهران، آبان 20-21، 1388.
 • آقازاده، هاشم و مینا مهرنوش. "مشتری مداری در بانکهای تجاری ایران." اولین کنفرانس بین المللی خدمات بازاریابی بانکی، تهران، آذر 21-22، 1388.
 • آقازاده، هاشم. "فروش حرفه ای و اثربخش." سومین کنفرانس مدیریت فروش، تهران، آذر 20-21، 1389.
 • آقازاده، هاشم، طاهر روشندل اربطانی و زهرا خودمهر. "طراحی الگوی ارتباط با مشتری تحویلداران و ارزیابی آن در شعب بانک پارسیان." کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، شیراز، بهمن 27-28، 1389.
 • آقازاده، هاشم، غلامرضا جندقی و مریم خلیل. "بررسی مقایسه ای روشهای حرفه ای فروش بیمه." چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه، تهران، مهر 27-28، 1390.
 • آقازاده، هاشم. "راهبردهای بازاریابی منطقه آزاد تجاری صنعت ماکو در بازارهای هدف." اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، ارومیه، تير 12-13، 1392.
 • آقازاده، هاشم. "جایگاه کانال های فروش در زنجیره ارزش بیمه." ششمین کنفرانس کسب و کار بیمه، تهران، بهمن 28-29، 1392.
 • آقازاده، هاشم. "چارچوب 6*4 (6 مسیر و 4 اقدام): الگوی توسعه محصول جدید در بستر استراتژی اقیانوس آبی." اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها، مشهد، ارديبهشت 10-11، 1393.
 • آقازاده، هاشم. "نسبت شناسی بازاریابی ارشادی و اغوایی." الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، تهران، خرداد 31-1، 1393.
 • آقازاده، هاشم. "تحلیل محیط کسب و کار." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژِک، تهران، آذر 4-5، 1393.
 • آقازاده، هاشم. "مدیریت استراتژیک سازمان‌های مادر." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژِک، تهران، آذر 4-5، 1393.
 • آقازاده، هاشم. "استراتژی های بازارگرایی و نوآوری: رویکردی به پویایی کسب وکار." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 4-5، 1393.
 • آقازاده، هاشم، علی حیدری و آیدا شیوا. "استراتژّی‌های بازارگرایی و نوآوری: رویکردی به پویایی کسب و کار." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژِک،، آذر 4-5، 1393.
 • آقازاده، هاشم، علی حیدری و آیدا شیوا. "بررسی تاثیر رویکردهای اکتشافی و بهره‌برداری در بازار گرایی و نوآوری ب عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی)." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران، بهمن 7-8، 1393.
 • آقازاده، هاشم. "تحلیل نقش دیپلماسی عمومی در توسعه بازار و صنعت میهمان نوازی." گفتمان فرهنگ میهمان نوازی با رویکرد توسعه گردشگری،، ارديبهشت 10-10، 1396.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی موانع ورود بلوک TS به بازار ایران و ارائه راهکارهای بهبود آن، شهرام جلالی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/03/31
 • بررسی ضرورت بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و تاثیر آن در توسعه بازار بیمه های عمر از دیدگاه خبرگان و کارشناسان بیمه های اشخاص در شرکتهای بیمه ای کشور، داود محمدی سلطان آبادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/07/13
 • بررسی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در راستای افزایش سهم بازار بیمه بدنه خودرو در شرکت بیمه میهن، محمد مهدی عزیزی امیری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/10/25
 • بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات خدمات مهندسی در صنعت ساختمان و صنایع زیربنایی به منطقه خاورمیانه، مجید مثنایی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/10/25
 • تعیین و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در خدمات پس از فروش صنعت خودرو مطالعه موردی شرکت ایران خودرو، فریبرز زینالی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/16
 • بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر (مطالعه موردی: بیمه سامان)، الهه بخشی زاده، کاربردی، پردیس فارابی، 1390/11/28
 • بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر، مریم خلیل، کاربردی، پردیس فارابی، 1390/11/28
 • بررسی ارتباط بین استفاده از ابزارهای نوین بانکی و حفظ یا افزایش سپرده های کوتاه مدت (مطالعه موردی: بانک تجارت استان تهران)، لیلا صفدری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • مقایسه فضای کسب و کار صنعت داروی کشور بر اساس مدل بانک جهانی، خلیل سلطانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/14
 • عوامل موثربرموفقیت بازاریابی ویروسی دربنگاه های کوچک ومتوسط، محمد پروین، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/15
 • نسبت شناسی بازاریابی ارشادی و اغوایی در نظام های بیع و سرمایه گرایی، ابراهیم نوروزی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/20
 • تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پاسارگاد، لیلی رضوی زاده، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/23
 • بررسی رابطه میزان رعایت مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت های پیمانکار در صنعت تجهیزات هیدرومکانیکال، محمد رضا بدر، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/23
 • شناسایی فرصت های کارآفرینی در صادرات گیاهان دارویی در ایران، اکبر ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/02/10
 • تحلیل وضعیت و ارائه بسته فروش متقاطع در بانک کارآفرین، مونا مهری نژاد، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/05/17
 • الزامات و کاربردهای واقعیت مجازی در صنعت گردشگری در ایران، حسین امجدی کلور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/31
 • بررسی مقایسه ای جایگاه محصول لپ تاپ مارک های سونی ،اچ پی، ایسر و دل در ذهن مشتریان ساکن شهر تهران، زهرا انصاری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/10/12
 • بخش بندی مشتریان بانک ملّت بر مبنای نوع نگرش نسبت به جاذبه های تبلیغاتی، امیر جمشیدپور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • بررسی موانع تجاری¬سازی پیام¬های رسانه¬های جمعی از صاحب¬نظران ارتباطات (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردی: سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران)، سعیده جعفری جاجائی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/07/06
 • بررسی استراتژی های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی، احمدرضا الهی چورن، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/26
 • « بررسی مقایسه ای اثربخشی رسانه ها، برای ترغیب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، سماء بانی فاضل، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • جایگاه‌یابی مجدد برند سون شرکت کاله در تهران، اشکان فرامرزی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/11/13
 • بررسی رابطه بین بازاریابی سیاسی و انصراف از دریافت یارانه نقدی (مطالعه موردی: منطقه 5 شهر تهران)، داریوش طهماسبی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/03/02
 • بررسی رابطه بین تجربه برند، رضایت و قصد مشتری در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی در تهران، سیده زهرا موسوی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/04/08
 • بررسی اثر میانجی هویت پذیری مصرف کننده از برند در فرآیند اثرگذاری همخوانی شخصیت برند بر مقاصد رفتاری پس از خرید مصرف کنندگان شرکت کاله، حسین اسمعیلی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/07/06
 • نقش استراتژی های سازمان در موفقیت مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، مجید سلمانی، کاربردی، پردیس بین المللی ارس، 1394/07/14
 • بررسی تأثیر هویت ملی بر ترجیح برندهای داخلی به برندهای وارداتی محصولات آرایشی- بهداشتی از سوی خریداران در تهران، مسعود اسپندار، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/10/15

مشاوره پایان نامه

 • برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی شرکت لوله و ماشین سازی ایران، محمد رضا رستگارنیا، کاربردی، دانشگاه تهران، 1389/10/06
 • شناسائی عوامل موثر بر افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، فریبا رازقی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1389/11/10
 • بررسی راهبردهای ورود به بازار مواد غذایی کشور عراق، سعید صادقی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • بررسی تاثیرات تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، مریم خلیلی مقدم، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/23
 • موانع توسعه بخش خصوصی در گردشگری سلامت، مریم شفائی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • اندازه گیری کارایی شبکه فروش بیمه ایران در حوزه بیمه های مسئولیت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، سیده فاطمه شریفی قلعه سری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/30
 • تدوین استراتژی های شرکتهای پیمانکاری بر اساس نظریه مبتنی بر منبع (RBT)، سیروس عزیزالهی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/15
 • بررسی موانع موفقیت بسته بندی محصولات کشاورزی (میوه و تره بار) صادراتی و ارائه راه کارهای بهبود آن، موسی امیری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/03/07
 • بررسی اثر بازارگرایی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه گروه همکاران سیستم)، ارسلان نمکی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/05
 • بررسی نقش تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای اتکا)، آرمین بهبهانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/28
 • سنجش رضایت داروخانه ها از عملکرد شرکت های پخش دارو، هوشنگ شاه اکبری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/07/11
 • ارائه مدلی برای اندازه گیری هوشمندی رقابتی سازمانها (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونه)، علیرضا والی پور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/11/17
 • بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی و رفتار مصرف مد مصرف کنندگان پوشاک در تهران، سارا فراهانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/03/18
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران، ملیکا مهدیزاده، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/05/14
 • بررسی مدلی از مجموعه ابزارها و فرآیندهای مدیریت دانش مشتری در محیط کسب و کار الکترونیک(ECKM)برای موسسات ارزیابی موسسه مالی و اعتباری مهربر مبنای آن مالی واعتباری و، محمد جاهد، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1393/06/28
 • بررسی عوامل کلیدی موثر بر تصمیم خرید بیمه های عمر در سطح شهر تهران، علی شادی آلانق، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/07/07
 • طراحی مدل توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط. مورد مطالعه: صنایع غذایی استان تهران، مرتضی انوشه، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • بررسی آمیخته بازاریابی پنیرلبنه (آنا) شرکت کاله از دیدگاه مصرف کنندگان شهرتهران با استفاده از تحلیل اهمیت - عملکرد، علی محدث، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/14
 • بررسی رابطه بین قابلیت¬های ارتباطی، مزیت برندسازی، و عملکرد صادراتی فراورده¬های نفتی، الهام بهشتی جزن آبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • بررسی تاثیرات اجتماعی و روانشناختی مصرف¬کننده بر رفتار خرید تفننی مشتریان، مریم امین شکروی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/25

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017