دکتر محسن نظری

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
ایمیل :
تلفن : 61117652
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1365, اقتصاد نظری, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1368, علوم اقتصادی, تهران
 • دکتری, 1375, اقتصاد گرایش اقتصاد نظری اقتصاد سنجی اقتصاد بخش عمومی, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/08/11، 1392/09/30، ايران، ايران
 • سر ذبیر مجله انگلیسی دانشکده مدیریت، 1391/12/15، ایران، تهران
 • هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران، 1392/03/06، ایران، قم
 • معاون علمی و فناوری دانشکده مدیریت، 1392/09/24، 1393/09/27، ایران، تهران
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی و MBA پردیس البرز، 1393/06/16، 1395/07/02، ایران، تهران
 • عضو وابسته گروه MBA، 1393/11/12، 1395/11/30، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/02/05، 1395/07/01، ایران، تهران
 • عضو شورای اموزشی و پژوهشی پردیس البرز، 1394/06/14، 1395/07/02، ایران، تهران

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Nazari, M. & , الهام فرزانگان. (2011) . Seasonal Anomalies in TEHRAN Stock Exchange. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(3), 1177-1183.
 • , Saeid Tajedini. & Nazari, M. (2011) . An Empirical Investigation of the Relationship between Market Structure and Advertising Intensity. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(3), 211-218.
 • , Amirreza Rohani. & Nazari, M. (2012) . Impact of Dynamic Pricing Strategies on Consumer Behavior. journal of management research, 4(4), 143-159.
 • Nazari, M. & , Mahdi Elahi. (2012) . A Study of Consumer Preferences for Higher Education Institutes in Tehran through Conjoint Analysis. journal of management research, 4(1), -.
 • , Saeed Tajdini. , Nazari, M. & Hasangholi pouryasouri, T. (2012) . Identifying the Determinants of Advertising Intensity in Irans Industries Using the Multiple Discriminant Analysis Technique. journal of management research, 4(3), 170-189.
 • Nazari, M. & , Mohammad Safari Kahreh. (2012) . PRESENTING A FRAMEWORK FOR EVALUATING ECONOMICS OF STRATEGIC KNOWLEDGE MANAGEMENT: EVIDENCES FROM IRANIAN BANKING SECTOR. International Journal of Arts Sciences, 4(15), 183-199.
 • Nazari, M. & , Mojtaba Alidadi. (2013) . Measuring Credit Risk of Bank Customers Using Artificial Neural Network. journal of management research, 5(2), 17-27.
 • Alidadi, M. & Nazari, M. (2013) . The Most Effective Strategy to Improve Customer Satisfaction in Iranian Banks: A Fuzzy AHP Analysis. Journal of Business Studies Quarterly, 4(4), 83-93.
 • Hasangholi pouryasouri, T. , Nazari, M. & Ghafouri, M. (2013) . External Quality Cues’ Impact on Developing Cigarette Brand Image. Business Management and Strategy, 4(2), 1-11.
 • Nazari, M. & Aminpour, S. (2016) . A SURVEY OF THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN STRATEGIC ORIENTATION, ORGANIZATIONAL INNOVATION AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT. International Journal of Applied Business and Economic Research, 14(3), 2129-2141.
 • Nazari, M. , Hasangholi pouryasouri, T. , soleimani, G. , Abbasian, E. & Mousavi, S. (2017) . Investigation of the Productivity of Networking Activities and Improvement Projects on the Sales and Employment of Iranian Agricultural Clusters. Iranian Economic Review, 21(1), 45-70.
 • نظری، م. (1377) . مشخصه های تحول بازار نیروی کار ایران در چهار دهه اخیر ( 1375 - 1335 ). اطلاعات سیاسی-اقتصادی، -(131-132)، 158-171.
 • نظری، م. و ، فاطمه گوهریان. (1381) . بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخش های عمده اقتصادی در ایران ( 1378 - 1345 ). مجله تحقیقات اقتصادی، -(60)، -.
 • نظری، م. و ، معصومه بازرگانی کیا . (1383) . اثر جهانی شدن برصنایع نساجی پوشاک و چرم. مجله تحقیقات اقتصادی، 64(---)، 103-126.
 • ، سعید محمودی. و نظری، م. (1383) . اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران. نامه مفید، -(42)، 119-136.
 • نظری، م. و ، زهرا فتوره چی. (1389) . رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس استالپر-ساموئلسون و ماندل در ایران. رفاه اجتماعی، 10(36)، 237-254.
 • نظری، م. ، دامن کشیده، م. و رضایی، ا. (1389) . بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2 در ایران (مطالعه موردی نیروگاهها). فصلنامه علوم اقتصادی (دانشگاه آزاد تهران مرکزی)، 12(4)، 63-79.
 • ،  اصغر مبارک . و نظری، م. (1389) . وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 7(27)، 47-68.
 • نظری، م. و ، الهام فرزانگان . (1389) . سیاست پولی و حباب مسکن در تهران. مجله تحقیقات اقتصادی، -(91)، 229-249.
 • نظری، م. ، ، سید وحید طباطبائی کلجاهی. ، ، امید محمودیان. ، ، سید وحید طباطبائی کلجاهی. و ، امید محمودیان. (1389) . تحلیل روش‎های قیمت‎گذاری شرکت ام‎تی‎ان ایرانسل. مدیریت بازرگانی، 2(6)، 147-164.
 • کرمی، غ. ، نظری، م. و ، سید مجتبی شفیع پو. (1390) . ارزش افزوده اقتصادی نقدشوندگی بازار سهام. تحقیقات مالی، 12(30)، 117-132.
 • نظری، م. و ، محمد بخشی زاده. (1390) . تجزیه عوامل مثر بر انتشار CO2 در صنعت ایران. پژوهشهای اقتصادی، 11(4)، 1-17.
 • نظری، م. و ، الهام فرزانگان. (1390) . بی قاعده گیهای دوره ای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران ( روش باز نمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک ). تحقیقات مالی، 13(31)، 147-167.
 • نظری، م. ، پارسایی، م. و نصیری، س. (1391) . رابطه ی عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست های تقسیم سود در شرکت ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(2)، 103-113.
 • ، عزت اله عباسیان. ، نظری، م. و ، الهام فرزانگان. (1391) . اثر سیاست پولی در پیدایش حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 5(18)، 19-38.
 • نظری، م. و بحری نژاد، ر. (1391) . تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری، مطالعه موردی بانک ملت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 7(28)، 131-153.
 • نظری، م. و ، اصغر مبارک. (1391) . اثر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه ( D & R ) بر بهره‌وری در صنایع ایران. فصلنامه اقتصاد کلان، 7(14)، 6-6.
 • عباسیان، ع. ، نظری، م. و ذوالفقاری، م. (1391) . بررسی قابلیت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آزمون های نسبت واریانس و گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 19(4)، 101-118.
 • نظری، م. ، حاجی حیدری، ن. و نصری، م. (1391) . بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن. مدیریت بازرگانی، 4(4)، 127-146.
 • نظری، م. ، طبا طبایی کلجاهی، س. و احراری، م. (1392) . مقایسه سه روش برآورد قیمت رایانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه (هدانیک)، شبکه عصبی بازگشتی و GMDH شبکه عصبی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12(13)، 45-60.
 • نظری، م. ، طاهری هشی، ع. و مرادی، ش. (1392) . تاثیر هوش عاطفی بر بهروری سرمایه انسانی. مطالعات منابع انسانی، 2(7)، 99-118.
 • نظری، م. ، قدس الهی، ا. و شهریوری، ش. (1392) . بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان. تحقیقات بازاریابی نوین، 3(1)، 119-138.
 • حقیقی ، م. ، نظری، م. ، مومنی ، م. و ابر هیمی داریانی، ش. (1392) . بررسی رضایت مشتریان بیمارستانهای مناطق یک و دو شهر تهران ( 1389. THE JOURNAL OF QAZVIN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES، 17(3)، 42-47.
 • نظری، م. و بغدادی، م. (1392) . شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاه های تخفیف گروهی در ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(3)، 223-239.
 • غفاری، ر. ، نظری، م. ، افضلی، ش. و عمرانی فرد، م. (1392) . هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: مقایسة بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران). مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(3)، 169-193.
 • ابراهیمی، ع. و نظری، م. (1392) . ارائة چارچوب بررسی وضعیت بانک‌های ایرانی از لحاظ رقابت‌پذیری: به‌کارگیری پارادایم S-C-P. مجله تحقیقات اقتصادی، 48(3)، 149-164.
 • نظری، م. و ادیب، ث. (1392) . بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید خودرو ( (مورد مطالعه: خودروی پراید و پژو 206. مدیریت بازرگانی، 5(4)، 121-140.
 • نظری، م. ، ، سعید شیرزادی. و قیافه داودی، م. (1393) . بررسی «اثر پولِ‏ برد» در میان سرمایه ‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 16(1)، 147-162.
 • دیواندری ، ع. ، نظری، م. و رایج، ح. (1393) . بررسی چگونگی تاثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی . مدیریت بازرگانی، ()، .
 • اسفیدانی، م. ، نظری، م. و کریمی، م. (1393) . بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران. تحقیقات بازاریابی نوین، 2(13)، 173-190.
 • نظری، م. و رضایی عرب، ر. (1393) . بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا (مورد مطالعه: لپ تاپ). تحقیقات بازاریابی نوین، 2(13)، 209-226.
 • نظری، م. ، عابدی، ا. و خراسانی طرقی، ح. (1393) . عوامل تعیین‌کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه مدیریت برند، 1(2)، 61-84.
 • گودرزی ، ف. ، نظری، م. ، رحمانی، ح. و ترک زاده، م. (1393) . بخش بندی بازار توریسم درمانی در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای توریسم درمانی و تحلیل خوشه ای. فصلنامه بیمارستان، 50(3)، 69-76.
 • نظری، م. ، شاه حسینی، م. و طباطبایی، و. (1393) . تاثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام تی ان ایرانسل). مدیریت بازرگانی، 6(3)، 647-664.
 • شاه حسینی، م. ، نظری، م. و هاشمی، م. (1393) . تحلیل استراتژی های بانک های خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی سالهای 1391 و 1392. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(33)، 125-145.
 • نظری، م. و ولی نتاج، م. (1393) . برآورد الگو و پیش‌بینی انتشار تلفن همراه در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 8(31-32)، 123-143.
 • نظری، م. ، دیواندری ، ع. ، حمیدی زاده، م. و الهیاری، ا. (1393) . کاربرد نظریه روانشناسی سازه های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 13(20)، 33-49.
 • حسین خانی، ا. ، نظری، م. ، حسینی، ش. و فرزیان پور، ف. (1394) . جایگاه قیمت در تعیین کننده های کیفیت محصولات (مطالعه موردی در جزیره کیش). پژوهش در کیفیت، 2(4)، 6-14.
 • نظری، م. و طباطبایی، و. (1394) . برآورد ارزش پولی اطلاعات در اینترنت. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(1)، 185-194.
 • موسوی، س. ، نظری، م. ، حسنقلی پوریاسوری ، ط. ، عباسیان، ع. و سلیمانی، غ. (1394) . طراحی مدل شبکه سازی فعالیتهای بازاریابی بنگاههای فعال در خوشه های صنعتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 10(37)، 51-77.
 • نظری، م. و اشکانی، م. (1394) . ارزیابی انصاف قیمتی ادراک شده بر اساس نظریه اِسنادی. تحقیقات بازاریابی نوین، 5(2)، 109-126.
 • نظری، م. ، دیواندری ، ع. و رایج، ح. (1394) . بررسی تأثیر پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی ) HLM ) )مورد مطالعه: بانک ملت(. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(3)، 945-972.
 • محترم قلاتی، ر. ، حسنقلی پوریاسوری ، ط. ، نظری، م. و ، احمد روستا. (1394) . تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق. مدیریت بازرگانی، 7(3)، 721-736.
 • نظری، م. ، دیواندری ، ع. و رایج، ح. (1394) . بررسی تاثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(3)، 945-972.
 • نظری، م. و شاه طهماسبی، ا. (1394) . الگو یابی در کار شایسته برای استان ها از طریق تحلیل کارایی در مرز های واقعی در برنامه سوم و چهرم توسعه. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 9(33)، 1-19.
 • نظری، م. ، قادری، ز. و فضلوی، ف. (1394) . بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران. فصلنامه مدیریت دولتی، 3(4)، 699-720.
 • نظری، م. ، اشکانی، م. و هزاوه هزار مسکن، ب. (1394) . تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری , تمایل به پرداخت و رفتار های شکایتی و تلافی جویانه مشتریان. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 4967-984.
 • دیواندری ، ع. ، داودیان، ا. ، نظری، م. و معماریانی، ع. (1395) . تبیین الگوی انتخاب استراتژی های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی بر ارزش ویژه مشتری. مدیریت بازرگانی، 8(1)، 47-72.
 • نظری، م. (1395) . فرا تحلیل عوامل موثر بر انصاف ادراک شده در استراتژی های قیمت گذاری پویا. مدیریت بازرگانی، 1(2)، 3-4.
 • التماسی، م. ، فهیم نیا، ف. ، ناخدا، م. ، حسن زاده، م. و نظری، م. (1395) . مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 50(2)، 13-26.
 • نظری، م. و اشعری پور، م. (1395) . بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بیمه درمان تکمیلی (مطالعه موردی یک شرکت بیمه). پژوهشنامه بیمه، 31(2)، 57-79.
 • مهرگان ، م. ، ابویی اردکان، م. ، صادقی، ز. ، نظری، م. و روزمند، ا. (1395) . شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار ؛رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل. مدیریت فردا، 15(48)، 35-64.
 • نظری، م. ، دلدار، م. و صابرماهاني، م. (1395) . بررسی انگیزه های مالیاتی عضویت در گروه های تجاری. پژوهشنامه مالیات، 24(31)، 119-144.
 • احسان، ع. ، نظری، م. ، حسنقلی پوریاسوری ، ط. و صمدی ، م. (1395) . تدوین مدل ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل (مطالعۀ موردی: لوازم خانگی). مدیریت بازرگانی، 8(3)، 529-548.
 • نظری، م. (1396) . پژوهش های بازاریابی: بایدها و نبایدها. مدیریت بازرگانی، 8(4)، 1-2.
 • نظری، م. و قزلباش، م. (1396) . بررسی تأثیر قالب‌بندی پیام تخفیف و برند بر صرفه‌جویی ادراک‌شده، کیفیت ادراک‌شده و قصد خرید مصرف‌کنندگان. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 193-211.
 • نظری، م. ، اسفیدانی، م. و طباطبایی، م. (1396) . ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی با استفاده از مدل جاذبه. مجله تحقیقات اقتصادی، 52(1)، 215-243.
 • نظری، م. (1396) . آموزش و پژوهش بازاریابی در چهار نسل بازاریابان ایران. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 1-4.
 • نظری، م. (1396) . موضوعات و عناوین پژوهش های بازاریابی در تحقیقات اخیر (تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در سه مجلة برتر بازاریابی دنیا). مدیریت بازرگانی، 9(2)، 1-5.
 • عباسي بني، ف. و نظری، م. (1396) . بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی‎های رقابتی مناسب. مدیریت بازرگانی، 9(3)، 641-660.
 • نظری، م. (1396) . روندهای تأثیرگذار بر آیندة تحقیقات بازاریابی. مدیریت بازرگانی، 9(3)، 1-2.
 • نظری، م. و دستار، ح. (1396) . عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب. تحقیقات بازاریابی نوین، ()، .
 • نظری، م. ، شریفی، س. ، عقیلی، س. و محسني، م. ( ) . طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکیر بر نقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، ()، .
 • نظری، م. ، کیماسی، م. و قدس اللهي، ا. ( ) . ارایه مدلی جهت کسب مزیت رقابتی در بانکداری اکترونیک با استفاده از نظریه مفهوم سازی بنیادی. مدیریت بازرگانی، 1(2)، 3-4.
 • نظری، م. ( ) . ارائه مدلی برای بررسی تأثیر قالب‌های ارائه تخفیف بر قصد خرید مصرف‌کنندگان. مدیریت بازرگانی، 1(2)، 3-4.
 • مهرانی ، ک. و نظری، م. ( ) . نقش رقابت پذیری در قیمت گذاری عدم تقارن و کیفیت اطلاعات حسابداری. پژوهش های تجربی حسابداری، 1(2)، 3-4.
 • نظری، م. و سمیع زاده، م. ( ) . بررسی اثر ساختار بیان قیمت ، مطلوبیت پیامد و ارائه اطلاعات بر انصاف ادراک شده در قیمتگذاری پویا. مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1(2)، 3.
 • اسفیدانی، م. ، نظری، م. ، اقایی، م. و عبدالعلي، ح. ( ) . طراحی مدل بازاریابی رابطه ای بین بنگاهی در شبکه کسب و کار گردشگری پارسیان. تحقیقات بازاریابی نوین، 1()، .

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , عزت اله عباسیان. , Nazari, M. & , میثم نسرین دوست. (2010) . Energy Consumption and Economic Growth in the Iranian Economy: Testing the Causality Relationship. Middle East Journal of Cancer, 5(5), 374-381.
 • Daman Keshideh, M. , Nazari, M. & Rezaei, E. (2010) . DECOMPOSITION OF CO2 EMISSIONS IN IRAN (CASE OF POWER PLANT). ECONOMICS JOURNAL, 4(12), 63-79.
 • Nazari, M. & , اصغر مبارک. (2010) . Resource Dependency and the Empirical Validity of PPP : The Oil Exporter Countries. World Applied Sciences Journal, 10(8), 945-949.
 • , Meysam Nasrin Doust. , Nazari, M. & , EzatOllah Abbasian. (2010) . The Role of Technical Infrastructure in the Quality of Relationship Between Tourism and Economic Growth in Iran. World Applied Sciences Journal, -(10), 146-152.
 • Nazari, M. & , اصغر مبارک. (2010) . The Causality between economic growth and volatility. International Journal of Academic Research, 2(6), -.
 • Nazari, M. , Hasangholi pouryasouri, T. & , samane mousavi. (2011) . Evaluation of Influential Factors on Letter of Credit Debtors : A case study in one of the private banks in Islamic Republic of Iran. Journal of Basic Applied Scientific Research, 1(7), 509-515.
 • Nazari, M. & , Mona AkbariRad. (2011) . Analysis and Diagnosis of Calendar Effect in Tehran Stock Exchang. Journal of Applied Sciences Research, 1(8), 854-862.
 • , . , Panahi, D. & Nazari, M. (2011) . The Effect of Globalization on Poverty in Iran: Urban And Rural Area Separately. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), 1334-1338.
 • , Saeed Tajdini. & Nazari, M. (2012) . Is Outsourcing Decision : A Quantitative Approach. International Journal of Business and Management, 7(2), 113-130.
 • , ezatalahe abasiyan. , Nazari, M. & , meysam nasrindoost. (2012) . The Sustainable Development Strategies for Energy Sector in Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(9), 216-229.
 • Nazari, M. , , Mohammadreza Qaemi Divkolaei. & , Majid Bagheri Sorkhi. (2012) . Prioritizing the Effective Factors to Customers Satisfaction. International Journal of Business and Management, 7(2), 236-243.
 • Nazari, M. & , Seyed Vahid Tabatabaie Kalejahi. (2012) . Comparing Mobile Phone Price Estimators in the IranMarket : Hedonic Regression and Artificial Neural Network. Business and Management Review, 3(1), 46-60.
 • Hadjali1, H. , Salimi, M. , Nazari, M. & ardestani, M. (2012) . Exploring main factors affecting on impulse buying behaviors. Journal of American Science, 8(1), 245-251.
 • Nazari, M. , , . & , Farhang Khalili. (2012) . Identifying and ranking of Iran tractor manufacturing companys export problems and obstacles. African Journal of Business Management, 6(17), 5702-5709.
 • Nazari, M. & Hesari, P. (2012) . ROLE OF SHOPPING MALLS IN CHANGING CONSUMERS BEHAVIOR: CASE STUDY OF LOW INVOLVEMENT PRODUCTS IN HYPER STAR MALL AS THE BIGGEST SHOPPING MALL IN TEHRAN. International Journal of Business and Society, 1(2), 281-291.
 • Nazari, M. & Heydarifard, Z. (2013) . EFFECTIVENESS OF CUSTOMER INFORMATION SOURCES ON PRICE SIGNALING OF QUALITY PERCEPTION. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 5(1), 339-346.
 • Vesal, M. , Nazari, M. , Hosseinzadeh, M. , Shamsaddini, R. & Nawaser, K. (2013) . The Relationship between “Labor Market Efficiency” and “Business Sophistication” in Global Competitiveness. International Journal of Business and Management, 8(13), 83-92.
 • Hojand, K. & Nazari, M. (2013) . Determination of Electricity Price in the Peak and Off Peak Times Separately for Each Season in Household Electricity Market of Iran. Research in Applied Economics, 5(4), 131-148.
 • Abdollahzadeh, S. , Nazari, M. & Hasangholi pouryasouri, T. (2013) . Categorizing of price satisfactions base on KANO model (Case study: Sony computer company in IRAN). applied mathematics in engineering management and technology, 2(1), 205-218.
 • Esfidani, M. , Nazari, M. & Karimi, M. (2014) . Factors influencing social shopping behavior of fashion in Tehran apparel market. Management Science Letters, 4(6), 1201-1210.
 • Nazari, M. & Hafezi, H. (2014) . GENERATIONAL DIFFERENCES IN PURCHASING DECISION. International Journal of Multidisciplinary Thought, 3(3), 21-27.
 • Nazari, M. , Tavakoli, L. & Panahandeh, A. (2014) . The Role of Brand Love and Excitement in the Word of Mouth. NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal), 103(1), 304-313.
 • Nazari, M. , Shah Hoseini, M. & Tabatbaee, V. (2014) . Impact of Price fairness on Price Satisfaction, Customer satisfaction and Customer Loyalty in Iran Telecommunication Market (Case: MTN Irancell Company). Asian Journal of Research in marketing, 3(1), 131-144.
 • Jirofti, M. & Nazari, M. (2014) . Identifying and Prioritizing Effective Factors on Price Satisfaction in. Research Journal of Recent Sciences, 3(3), 33-39.
 • ABBASI BENI, F. , Nazari, M. & HADIAN, H. (2014) . DOES ASYMMETRIC INFORMATION ONLY THREATEN THE INSURERS’ BENEFITS?. Indian Journal of Scientific Research, 5(1), 255-263.
 • Nazari, M. & Badrkhani, M. (2014) . The effect of nine-ending prices on customers’ behavior on necessity goods. Asian Journal of Research in marketing, 3(4), 127-135.
 • Nazari, M. , Hoseinkhani, A. , Farzianpour, F. & hosseini, S. (2015) . Position of Price in Determinants of Quality of Products (Case Study). Journal of Service Science and Management, 08(02), 149-160.
 • Nazari, M. (2015) . Dimensions of Price Satisfaction and its Effects on Loyalty in Iranian Dairy Market. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 3(2), 375-381.
 • Nazari, M. & Naghian, M. (2015) . INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTO BODY POLICYHOLDERS DIMENSIONS OF PRICE SATISFACTION AND WILLINGNESS TO PAY (CASE STUDY: KARAFARIN INSURANCE COMPANY). Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(6), 902-913.
 • Shah Hoseini, M. , Nazari, M. & Behrooz, A. (2015) . Proposing a Comprehensive Framework for Strategic Planning of Public and Nonprofit Organization (Case Study: Mashhad Beautification Organization). Global Journal of Management Studies and Researches, 2(3), 187-195.
 • bazargan, A. , Hasangholi pouryasouri, T. , Nazari, M. & , . (2016) . EXPLAINING THE NEW PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGY USING AN OPEN INNOVATIVE APPROACH IN IRAN KHODRO. Trends in life Sciences, 5(1), 75-85.

علائق شخصی

 • هم آفرینی
 • رفتار مصرف کننده
 • اقتصاد اطلاعات
 • قیمت گذاری

کارنامه پژوهشی

همایش‌های داخلی

 • نظری، م. (1375). بررسی اهمیت بخش مسکن در توسعه اقتصاد ملی از روش جدول داده-ستانده. سومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن. تهران.
 • نظری، م. و طاعی، ح. (1375). اشتغال نیروی انسانی متخصص روند گذشته و پیش بینی آینده. نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. تهران.
 • نظری، م. (1375). ارزیابی بخش تحقیقات در ایران از روش جدول داده-ستانده. نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. تهران.
 • نظری، م. و مبارک، ا. (1387). بررسی رابطه علت و معلولی میان تجارتصادرات و واردات با توسعه مالی در اقتصاد ایران( با تاکید در جذب سرمایه گذاری خارجی. اولین همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی. تهران.
 • نظری، م. (1389). اثرات هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی تقاضا و تولید بنگاه ها. کنفرانس ملی چالشها و راهکارهای مدیریت بنگاه اقتصادی پس از هدفمندی یارانه ها. تهران.
 • نظری، م. و موسوی، س. (1389). محاسبه و تحلیل شاخص های دانش محوری در بنگاههای بزرگ صنعتی ایران و رابطه آن با عملکرد اقتصادی بنگاهها (مدلسازی FCM. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.
 • نظری، م. (1390). کاربرد گراندد تئوری در تدوین نظریه مواجهه با مشکلات اقتصادی عوامل و پیامدهای آن. اولین همایش سراسری اقتصاد. تهران.
 • نظری، م. ، عباس بنی، ف. و هادیان، ه. (1391). بررسی وجود اطلاعات نامتقارن در بیمه عمر و چگونگی تثیر آن بر منافع بیمهگر و بیمهگذار. پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه. تهران.
 • نظری، م. ، شاه حسینی، م. و ، سیدوحید طباطبایی کلجاهی. (1391). بررسی عوامل موثر بر رضایت قیمتی مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت امتیانایرانسل. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.
 • نظری، م. و رحیمی باغ ملک، ج. (1391). نقش تبانی در انتخاب مزایده. بررسی راهکارهای ارتقا مباحث مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها. گچساران.
 • نظری، م. ، مبرا مکی، ا. و رنجبر، ا. (1392). تاثیر قیمت گذاری حداکثر بار در صرفه جویی مصرف برق با رویکرد شبکه های عصبی. بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق. تهران.
 • نظری، م. و اقا قزوینی، ن. (1392). ارائه مدلی برای تعیین استراتژی قیمت گذاری شرکت ها. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک. تهران.
 • اکبری، م. و نظری، م. (1392). بررسی رابطه بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و عملکرد. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تهران.
 • نظری، م. ، امیری، ی. و دستار، ح. (1392). بررسی تاثیر برون سپاری برکاهش هزینه های عملیاتی وعملکرد زنجیره. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.
 • نظری، م. و نقیان، م. (1393). بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر تمایل به پرداخت بیمه گذاران بدنه اتومبیل. اولین همایش دوسالانه ملی "بازاریابی: فرصت ها و چالش ها". مشهد.
 • نظری، م. و حشمتی، ر. (1393). هزینه های تغییر بانک و تأثیر آن بر میزان وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری. پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در ایران. تهران.
 • نظری، م. و دعاوی، س. (1393). در Social-CRM ارایه چارچوبی مفهومی جهت پیاده سازی رستوران زنجیره ای پدر خوب. کنفرانس ملی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار. تبریز.
 • شاه حسینی، م. ، نظری، م. و هاشمی، م. (1393). ارائه چارچوبی برای استراتژی های بازاریابی شرکت ها در دوران رکود اقتصادی. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شریف. تهران.
 • نظری، م. و عباسی بنی، ف. (1393). بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی های رقابتی مناسب. کنفرانس سالانه مدیریت استراتژیک. تهران.
 • نظری، م. و جلالی، ا. (1393). بررسی تمایل به پرداخت شهروندان تهرانی برای برند آبمیوه های ارگانیک و عوامل موثر بر آن. اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند. تهران.
 • نظری، م. و طباطبایی، و. (1393). بررسی تاثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند. اولین کنفرانس بین المللی استراتزی برند. تهران.
 • نظری، م. ، شالچیان، ج. و حیدری فرد، ز. (1393). بررسی تاثیر رایحه محیطی بر ارزیابی و یادآوری برندهای آشنا و ناآشنا. کنفرانس استراتژی برند. تهران.
 • شاه حسینی، م. ، نظری، م. و هاشمی، م. (1393). تحلیل آثار رکود تورمی بر فعالیت بانک¬های ایران: ارزیابی مناسب محیط اقتصادی، گام نخست فرایند مدیریت استراتژیک در دوران رکود. کنفرانس مدیریت خدمات. تهران.
 • نظری، م. و دارابی، ط. (1393). برآورد خطای قیمتی مصرف کننده درخدمات خرده فروشی و بررسی عوامل موثر بر دانش قیمتی. کنفرانس ملی خدمات. تهران.
 • عباسی بنی، ف. و نظری، م. (1393). رفاه از دست رفته مصرف کننده در بازار خدمات بیمه ای ایران. کنفرانس مدیریت خدمات. تهران.
 • نظری، م. و لنگرودی، ع. (1393). قیمت‌گذاری خدمات اتاق هتل‌های کیش با استفاده از روش هدانیک. کنفرانس مدیریت خدمات. تهران.
 • نظری، م. و حیدری فرد، ز. (1393). بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی در ارزیابی علامت دهی قیمت. کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی. تهران.
 • نظری، م. ، اشکانی، م. و هزاوه هزار مسکن، ب. (1393). مدلی برای ارزیابی اثرات ادراک انصاف قیمتی در خرید اینترنتی بلیت هواپیما. کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی. تهران.
 • نظری، م. ، پریشان، ف. و کریمی فرد، ا. (1394). عوامل موثر بر انصاف قیمتی مصرف کنندگان: مورد مطالعه خریداران لباس و پوشاک در شهرستان شیراز. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد های کاربردی و پژوهشی نوین. تهران.
 • نظری، م. و اشعری پور، م. (1394). بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی بر تمایل به پردتخت بیمه گذاران بیمه تکمیلی. همایش ملی علوم مدیریت نوین. گرگان.
 • نظری، م. و سعادتی زاده، م. (1394). بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان فروشگاه های رفاه استان کهگیلویه وبویراحمد. کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار. تبریز.
 • صادقی، ز. ، مهرگان ، م. ، نظری، م. و ابویی اردکان، م. (1394). توسعه مدل شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی با رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل. کنفرانس بین المللی "مدیریت، اقتصاد و حسابدری". تهران.
 • نظری، م. و قهرمانی، ع. (1395). ارایه مدل مدیریت توسعه محور برای سازمان های رسانه ای در ایران. نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی. تهران.
 • نظری، م. ، کمره ای، م. ، حیدری، ع. و قادری عابد، ا. (1395). رقابت همکارانه: مروری بر یک تنش در استراتژی. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تهران.
 • نظری، م. ، عباسي راد، ا. و متقي خامنه، ص. (1395). بررسی تاثیر عوامل درونی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان و ایجاد وفاداری مشتریان. دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی..

کتاب‌های ترجمه شده

 • نظری، م. و قلی مطلق، م. (1395). مدیریت قیمت گذاری و درامد در خدمات. تهران: سازمان اتکا ؛مرکز تحقیقات و توسعه .
 • نظری، م. و طباطبایی، م. (1395). بازاریابی رسانه های اجتماعی در گردشگری و مهمان نوازی. تهران: مهکامه .
 • نظری، م. و پاوندی، ش. (1396). هم آفرینی :سکویی جدید برای بازاریابی و نوآوری. تهران: صهبا رایان .
 • نظری، م. و پاوندی، ش. (1396). اعترافات یک قیمت گذار. تهران: صهبا رایان .
 • نظری، م. (1396). راهبر دهای قیمت گذاری با رویکرد بازاریابی. : صهبا رایان .

مشاوره پایان نامه

 • شنا سایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مزیت رقابتی صادرات خدمات فنی-مهندسی ایران با استفاده از مدل های مزیت رقابتی، محبوبه نوروزی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/30
 • تدوین مدل بومی بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق، رحیم محترم، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/28
 • بررسی تاثیر تنوع محصول بر ثبات اشتغال و فروش در شرکت های تولیدی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بابک پزشکی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1391/06/17
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر صادرات لوله و چدن نشکن بر اساس مدل الماس ملی پورتر، محمد مقصودی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/29
 • تدوین مدل استراتژیهای بازار سبز برای بنگاههای ساختمانی ایران جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، شهریار توکلی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1391/07/14
 • بررسی موانع درون سازمانی و برون سازمانی صادرات سیمان کشور به حوزه خاور میانه، سعید اکبریان تفاقی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/11/24
 • پیش بینی میزان فروش محصول جدید نان صنعتی نیمه پخت با استفاده از ازمون مفهوم، سعید عزیزی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/12/15
 • عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند خدمات آموزشی جهاد دانشگاهی، محمد احمدی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/12/22
 • بررسی نقش نشانه های کیفیت در شکل دهی تصویر برند و ایجادترجیح برای برند سیگار ایرانی، مهدی غفوری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/12/22
 • بررسی اثر شخصیت مشتریان بر قدرت اجتماعی برند، با توجه به متغیر میانجی شخصیت برند (پیمایشی پیرامون شرکت ایرانسل در سطح شهر تهران)، سودابه فیاضی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/06/31
 • بررسی تصویر ذهنی گردشگران داخلی از شهر اصفهان، نیلوفر طلای نیک، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران، مریم کریمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/11/06
 • شناسایی عوامل موفقیت پیاده سازی تصمیمات استراتژک در صنعت برق بر اساس روش شناسی کیو، شروین حسن پور یامچلو، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/29
 • شناسایی و ارزیابیِ موفقیت استراتژی های بازاریابی بانکهای خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی، محمد صادق هاشمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/06/25
 • بررسی عوامل موثر بر تاب اوری خوشه های صنعتی در مواجه با تحریمهای اقتصادی؛مطالعه موردی: خوشه تجهیزات بیمارستانی، ارین عظیمی، کاربردی، گروه مدیریت دولتی، 1393/06/30
 • تبیین مفهوم و ابعاد سازنده هویت شرکتی با استفاده از روش فراترکیب، سید عباس میرعنایت، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/06/31
 • بررسی تأثیر ساده گرایی و سبک های مختلف زندگی بر نیات خرید برند لوکس (مطالعه صنعت پوشاک)، پونه مظهری، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1393/06/31
 • بررسی و مطالعه تاثیر تجربه برند و وفاداری مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش شخصیت برند و رضایت مشتری مطالعه تجربی برند هاکوپیان، سمیه شمس حائری، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1393/11/20
 • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند در گردشگری غذا بر قصد سفر مجدد گردشگران(مورد مطالعه شهر رشت)، تمنا جاهد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/16
 • ارزیابی ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری کویر ایران )مطالعه موردی:مقایسه کویر، سمانه اسکندری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • بررسی انگیزه های سفر گردشگران خروجی ایرانی (مورد مطالعه: گردشگران خروجی ایرانی به ترکیه، حمید طالبی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • تاثیر همخوانی شخصیت برند بر نیات رفتاری پس از خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن اثر میانجی هویت پذیری مصرف کننده از برند، حسین اسمعیلی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای گردشگری (مورد مطالعه هتل‌های اردبیل)، هاجر رسولی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی کارافرینانه بر بهبود انواع عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی استان تهران، ژاله بهادری کوسجی راد، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1394/06/25
 • قش نمایشگاههای بینالمللی به عنوان ...، مریم نجفی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/29
 • تحلیل رابطه بین کیفیت و قیمت درک شده، پگاه قاسمیان، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/30
 • بررسی عوامل موثر بر مزیت رقابتی شرکتها ی وارد کننده محصولات شبکه (مورد محصولات HP)، هلنا یوسف، غیرکاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1394/07/03
 • بررسی وضعیت مزیت رقابتی ملی شمش فولاد ایران، عارفه ملایی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/07/08
 • بررسی نقش بازاریابی سبز در صنعت هتلداری: مورد مطالعه هتل های تهران بزرگ، شادی رحیمی بافرانی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/11/13
 • بررسی نقش بازاریابی سبز در صنعت خدمات هتلداری ،مورد مطالعه هتل های سه و چهار ستاره تهران، شادی رحیمی بافرانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/18
 • عوامل موثر بر رضایت زبان آموزان از کیفیت خدمات در موسسات آموزش زبان های خارجی، آرش راسی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/11/19
 • عوامل موثر بر جایگاه رقابتی شرکت های سازنده مسکن در استان تهران، عبد الحسین قادری، کاربردی، پردیس بین الملل کیش، 1394/11/21
 • بررسی تاثیر ترکیب اعضای هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت، کوروش کمره ای، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/11/24
 • طراحی مدل توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط مورد مطالعه: صنایع غذایی استان تهران، مرتضی انوشه، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/26
 • شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت صادرات صنعتی،مطالعه موردی گروه رز ما کارون، سحر قربانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/26
 • بررسی اثرات بکارگیری استراتژی بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند در صنایع غذایی، صدف ملایی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/11/27
 • تبیین الگوی شنا سایی استراتژی های بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر ارزش ویژه مشتری بانکداری تجاری، امیر حسین داودیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • شنا سایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تمایل شرکت های خارجی به مشارکت در طرح های سرمایه گاری تولیدی مشترک در ایران، افسانه لک تبریز، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1394/11/28
 • بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری، عباس مظفری، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1394/11/28
 • بررسی شاخص های مدیریت مقصد بر تعدیل فصلی بودن گرشگری، آرمین رفعتی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/02
 • یکپارچه سازی استراتژی های تکنو لوژی،محصول و بازار از نقشه راه تکنو لوژی، وحید کهکشانی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1394/12/02
 • بررسی تاثیر نظرات آنلاین مشترین بر انتخاب نهایی کالا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل متقارن، نوشین معتمدی دهکردی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/03/17
 • بررسی اثرات به کار گیری رویکرد بازاریابی پایدار بر وفاداری مصرف کنندگان، ایمان حسنی، کاربردی، پردیس البرز، 1395/04/13
 • تجزیه و تحلیل پویایی های رقابتی با استفاده از رویکرد نقشه گروه های استراتژیک(مورد مطالعه صنعت مبلمان)، حامد ابوتراب، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/06/14
 • تدوین استراتژ ی های بازاریابی گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس، مهدی اشکانی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1395/06/27
 • بررسی تاثیر عوامل کلیدی موثر بر تمایل به تغییر برند بر فرایند تصمیم خرید استفاده کنندگان تلفن همراه هو شمند، مریم داوود ابادی فراهانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/11
 • مدل سازی قیمت گذاری عدم تقارن وکیفیت اطلاعات، ابراهیم ابراهیمی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/11
 • تدوین مدل بازارهای کارای اطلاعاتی ایران بر مبنای مطلوبیت استفاده کنندگان پایگاه های اطلاعاتی، مهشید التماسی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/21

راهنمایی پایان نامه

 • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات تلویزیون در خصوص طرح هدفمندکردن یاراته هابر ذهنیت افراد جامعه، رویا شهپریان، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/25
 • ارزیابی کیفیت خدمات وسایط حمل و نقل عمومی(اتوبوس از دیدگاه شهروندان تهرانی، ندا گلشن، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/25
 • برسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی مشتریان جدید در بانک سپه با تاکید بر عناصر امیخته بازاریابی خدمات( مطالعه موردی: شعب بانک سپه در شهر تهران، حمید رضا خیری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/26
 • براورد تابع هدانیک اجاره در کیش، شبنم ضرغام، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1390/11/28
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در صادرات قطعات ریختگی خودرو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر، سید علی میر سعیدی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/30
 • بررسی تاثیر عوامل مالی رفتاری در تصمیم گیری سهامداران بورس کیش، حشمت اله کاظمی راد، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1390/12/11
 • بررسی آثار و پیامد های قاچاق کالا با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری، بهناز صمیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/12/21
 • بررسی تفاوت نسل ها در فرآیند تصمیم گیری خرید(مطالعه خرید گوشی موبایل در بازار تهران میان سه نسلabc، هدیه حافظی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/02/23
 • شناسایی عوامل تعیین کننده مخارج تبلیغات در صنایع ایران با استفاده از فن تحلیل تمایزی، سعید تاجدینی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/03/23
 • بررسی اثر امیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری فروشگاههای شهروند از دید مشتریان، سمیه بوداقلی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/28
 • بررسی تاثیر قیمت منصفانه رضایت و وفاداری مشتری بر پذیرش قیمت مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام تی ان ایرانسل، سید وحید طباطبایی کلجاهی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/15
 • طراحی مدل همسو سازی اقدامات مدیریت منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار با رویکرد اقیانوس ابی در بانک های تجاری ایران، فرشته امین، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/18
 • بررسی تاثیر سازوکارهای نظام راهبری بر هزینه های نمایندگی ناشی از جریان وجه نقد آزاد در شرکت، تانیا کاوسی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1391/07/06
 • بررسی تمایل مصرف کنندگان به خرید کالاهای تقلبی با برندهای لوکس (مطالعه موردی: شهر تهران)، ابوالفضل عابدی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/07/08
 • بررسی تمایل مصرف کنندگان به قصد خرید برند های لوکس تقلبی، ابو لفضل عابدی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/07/08
 • حساسیت مشتریان شرکت راه آهن نسبت به قیمت (تعرفه با استفاده از مدل Van westerdrop، یوسفعلی ملکان، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/07/15
 • شناسایی عوامل تاثیرگذار بر خریدهای آنیآنلاین در ایران، مرجان بغدادی، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1391/07/25
 • بررسی تاثیر ویژگی های یک فروشگاه اینترنتی در افزایش قصد خرید بر خط مشتریان بت استفاده از تکنیک تحلیل متقارن، مصطفی نصری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/07/26
 • بررسی ابعاد رضایت از قیمت، پدرام زرافشان، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/11/24
 • بررسی ابعاد رضایت قیمتی با استفاده از مدل کانو، ثمین عبدالله زاده، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1391/11/26
 • بررسی عوامل تاثیر گذار ارزش ویژه برند بر روی تکرار خرید مشتریان کارگزاری بورس سیمابگون تهران، عیوض محمد لو، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/11/28
 • ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژ برند مبتنی بر نظر مصرف کنندگان (مطالع موردی:برند مجموعه کافی شاپ های ویونا در سطح شهر تهران، آناهیتا قزلباش، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/11/29
 • ررسی ابعاد رضایت قیمتی بر وفاداری مشتری مورد مطالعه: صنعت لبنیات ایران، ماندانا سینا، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/11/30
 • ارزیابی علل نا رضایتی کانال های واسطه از سیستم پخش دارو در تهران و چگونگی مدیریت شکایتها(مطالعه موردی:شرکت پخش رازی، اشکان انشایی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/12/04
 • بزرسی تاثیز استزاتژی تنوع گزایی بز عملکزد مالی شزکت های پذیزفته شذه در بورس اوراقبهادار تهزان در پنج صنعت منتخب، پزگل باوی لیایی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1391/12/10
 • بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید مشتریان در جزیره کیش بر اساس مدلاسپرولز و کندال(مطالعه موردی مشتریان خرید کاغذ دیواری، عسل حق شناس کا شانی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1391/12/10
 • بررسی اثر "پول برد" در میان سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران، مصطفی قیافه داوودی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/06/03
 • بررسی نقش جوامع مجازی مصرف بر کاهش اتکا به قیمت در ادراک کیفیت، زهرا حیدری فرد، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/19
 • اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر قیمت گذاری مشارکتی در ایران،مورد مطالعه تئاترهای شهر تهران، مریم مشیدی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1392/06/20
 • تبیین پدیده خرید ناگهانی پوشاک در میان جوانان شهر تهران، امیر حسین قادری عابد، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1392/06/23
 • تبیین پد یده خرید ناگهانی پوشاک در میان جوانان شهر تهران، امیرحسین قادری عابد، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1392/06/23
 • بررسی تمایل به پرداخت شهروندان تهرانی بابت ابمیو ه هی ارگانیک و عوامل موثر بر ان، افسانه جلالی علی ابادی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1392/06/27
 • بررسی رابطه ابعاد رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بدنه اتومبیل (مطالعه موردی: شرکت بیمه کارآفرین)، معصومه نقیان، کاربردی، گروه مدیریت، 1392/06/30
 • قیمت گذاری مبتنی بر اوج بار: مطالعه موردی مصرف برق خانگی شهر تهران، کیانوش اوژند، کاربردی، دانشگاه مهر البرز، 1392/07/06
 • بررسی رابطه میان نشانگر های بیرونی محصول با ادراک مشتریان از ارزش،مطالعه موردی لپ تاپ، سید مهدی سیدین اردبیلی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1392/07/20
 • شناسایی علائم بیرونی کیفیت کالاهای با درگیری ذهنی بالا و پایین از دیدگاه خریداران ایرانی (مطالعه موردی: لپ تاپ به عنوان محصول با درگیری ذهنی بالا و آبمیوه به عنوان محصول با درگیری ذهنی پایین)، رقیه رضایی عرب، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1392/10/15
 • بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بها دار تهران، سمیرا شهرابی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1392/11/24
 • ارائه تئوری چند سطحی جبران خدمات-عملکرد با رویکرد استقرائی، حمزه رایج، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1392/11/26
 • جایگاه قیمت در تعیین کننده های کیفیت محصولات(مطالعه موردی در جزیره کیش)، ارش حسینخانی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1392/12/01
 • تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتهای وارداتی در بورس تهران، جلیل فرخی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1392/12/01
 • بررسی عوامل موثر بر قیمت اتاق در هتل های کیش با استفاده از روش هدانیک، علی لنگرودی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1393/03/22
 • عوامل موثر بر استراتژی قیمت گذاری، نازلی اقا قزوینی، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1393/06/20
 • بررسی عوامل موثر بر خطای براورد قیمتی مصرف کننده، روشنک رضوانی، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1393/06/20
 • آزمون و تحلیل رفتار توده وار در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انحراف از میانگین (YMH) بازدهی و تاخیر زمانی، شاهین تقوایی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/06/31
 • بررسی تأثیر رایحه محیطی بر ارزیابی و یادآوری برندهای آشنا و ناآشنا، جواد شالچیان، کاربردی، گروه MBA، 1393/06/31
 • بررسی عوامل موثر بر تصمیم به خرید سهام عادی توسط صندوق های ‌سرمایه‌گذاری مشترک در بورس، آرش بهنودی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1393/06/31
 • بررسی تاثیر بکارگیری فاکتورهای زیست محیطی پایدار بر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان درخرید محصولات سبز از شرکت سایپا، علی اصغر دوایی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1393/07/02
 • بررسی تعیین کننده های استراتژی قیمت گذاری نفوذی و پرمایه برای محصولات جدید در صنعت مواد غذایی، زهرا ساران، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1393/07/07
 • تأثیر مخارج تبلیغاتی درک شده و پیشبرد قیمت بر ارزش ویژه برند مشتری¬محور (مورد مطالعه: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل)، نگاه شا پوری، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1393/07/09
 • عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت ظروف بسته بندی شیشه ای با استفاده از مدل ECSI (مطالعه موردی: شرکت شیشه همدان – سهامی عام)، مسعود عالی ابوذر، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1393/11/20
 • مدل سازی تابع تقاضای طول مدت اقامت در هتل بین المللی شهریار تبریز: رهیافت مدل های دوره ای، فریده هاتف تبار، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1393/11/29
 • بررسی تاثیرات ساختار ترفیعات قیمتی بر روند تصمیم گیری مشتریان، علی تهامی، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1393/11/30
 • بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک شرکت بیمه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مینا عطایی گرمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/12/12
 • بررسی تاثیر ابعاد پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند آژانس های مسافرتی، سعیده اسماعیلی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/14
 • بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بیمه درمان تکمیلی (مطالعه موردی:شرکت بیمه ایران)، محمد جواد اشعری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/15
 • تدوین مدل ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل با رویکرد بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه لوازم خانگی)، عبدالرحمن احسان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/17
 • بررسی ابعاد تصویر قیمت و تأثیر آن بر قصد خرید در بازارهای سنتی و بازاهای مدرن، هدیه کراچی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • بررسی تاثیر عوامل موثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران،مطالعه موردی جشن سده، فروزنده فضلوی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • بررسی عوامل موثر بر تمایل گردشگران به خرید آنلاین محصولات گردشگری در ایران، امیر حسین سمیعی زفر قندی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • هقایس تاثیر ع اَهل ه قَعیتی بر رفتار خرید ز اًى شاغل خا دار در خرید هحص لَات ل اَزم، مژگان علیدوستی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/25
 • رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان چرم مصنوعی شهرستان تهران، اناهیتا ملک پور، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/25
 • بررسی رابطه بنیان های بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان به تفکیک محصول در صنایع فلزی مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد، رضوان زردشتی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/25
 • بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در انتخاب مقاصد گردشگری، سهیلا وکیلی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/25
 • عى اًن 9 بررسی تاثیر گرایص اَی استراتژیک سازمان بر سرمای اجتماعی بیریوی مدیر مح رً؛ م رًد، اکبر فرقاوی بىاب، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/25
 • تعیین و اندازه گیری عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کنندگان لوازم خانگی ساخت داخل کشور، جواد شریعتمداری، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/30
 • بررسی رابطه میزان مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد هتل های 4 و 5 ستاره تهران، منوچهر میرزاپور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • ارائه مدل برآورد تمایل به پرداخت برای تداعی های برند بانک، اشکان الهیاری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی رابطه بین تصویر برند و تمایل به پرداخت صرفه قیمتی برای برندهای غذایی )مطالعه، الهام مهدوی فرد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • مقایسه براورد تابع قیمت اتاق هتل های تهران به روش هدانیک و شبکه عصبی، فاطمه حمصیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • ارزش افرینی در بازاریابی سیاسی، امین حسین خدادی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1394/07/18
 • تاثیر تخفیف های قیمتی بر ادراکات مشتریان از کیفیت و وفاداری به برند، علی حایری، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1394/07/18
 • تبیین تاثیر شش عامل شخصیت بر اهمیت زیبایی گرایی دیداری کالا با میانجی گری ارزش های مادی گرایانه، سهیل پسران حاجی عباسی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/07/21
 • ارائه مدلی برای بررسی تأثیر قالب‌های ارائه تخفیف بر قصد خرید مصرف‌کنندگان، مهسا قزلباش، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/10/05
 • بررسی تاثیر ارزش ادراکی مصرف کننده بر سبک های تصمیم گیری خرید (مطالعه موردی: مشتریان نرم کننده لباس شهر تهران)، شهرزاد مهدوی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/24
 • بررسی عوامل تاثیر گذاربرتجربه مشتری در خرده فروشی ها (بررسی موردی فروشگاه اتکا)، حسن فرهاد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • بررسی تاثیرات ترفیعات پولی و غیر پولی بر قیمت مرجع ,وفاداری مشتریان و تصویر برند، المیرا مظهری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • بررسی تاثیر فرهنگ بر ادراک از قیمت مشتریان (مورد مطالعه مشتریان هتل های شهر تهران)، الهام جعفری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • ترسیم نقشه مفهومی برند دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، معصومه دهقان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • ترسیم نقشه ی مفهومی برند دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، معصومه دهقان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • بررسی عوامل موثر بر جایابی محصول خرما در سبد مصرف خانوار ایرانی، مهدی حق شناس، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1394/11/29
 • بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندکان از خدمات تفریحی کلوپ های دریایی جزیره کیش، برزو کمالی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1394/11/29
 • تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در شهرداری تهران:مورد مطالعه فروشگاه شهروند، علی رامشینی، کاربردی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، 1394/12/04
 • بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی و ارزش های خرید بر رفتار خرید تکانشی، ریحانه موحد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/04/21
 • ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین المللی با استفاده از مدل جاذبه، مهدی طبا طبایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/24
 • تاثیر پیشبرد قیمتی بر افزایش میزان فروش محصولات پتروشیمی، سید ایمان محدث، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/06/29
 • تاثیر ابزارهای پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند شرکت بیمه سامان، سارا پویانا، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بین اژانس های مسافرتی و اینترنت در تصمیم گیری مسافران، مرتضی سلیمانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/30
 • بررسی مقایسه ای تاثیر ابعاد تصویر قیمت بر قصد خرید در بازار های سنتی و مدرن ایران، رضا شادمهری، کاربردی، دانشگاه مهر البرز، 1395/06/31
 • ارایه مدل انصاف ادراک شده مشتری از روش قیمت گذاری پویا (مورد مطالعه : مجموعه هتل های پارسیان)، مهدی سمیع زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/31
 • الزامات قیمت گذاری هدفمند محصولات و خدمات مخابراتب در بازار صنعتی (B2B)، مهدی عرب زاده یکتا، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1395/07/07
 • طراحی مدل فرایند شکل¬گیری و توسعه شبکه¬های کسب¬وکار در خوشه¬های صنعتی ایران، سید مجتبی موسوی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/11

داوری‌های انجام شده

 • عضو هیأت داوری کمیته‌ی پژ وهشی علوم انسانی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394 دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، 1394/08/14
 • جشنواره دانشجوی نمونه سال 1396، دانشگاه تهران، 1396/08/13

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017