دکتر علی دیواندری

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
ایمیل :
تلفن : 61117674
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1368, مدیریت دولتی, تهران
 • کارشناسی ارشد, 1373, مدیریت دولتی, تربیت مدرس
 • دکتری, 1380, مدیریت استراتژیک, تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • رییس پژوهشکده پولی و بانکی، 1394/05/08، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • دیواندری ، علی . "نگرشی متفاوت به مدیریت زمان." : موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا، نگاه‌ دانش ، 1385.
 • دیواندری ، علی . "بانکداری سرمایه گذاری نظریه ها و کاربرد." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Divandri, Ali, gholam reza jahanshamloo , f hossein zadeh , m maki , mahnaz mahmoodi , and v taleghani . "Personal Designation to Achieve a Relatively HypotheticalDesired Situation Using DEA in the Bank Mellat Iran." JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS (JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS) -, no. --- (2004): 1-10.
 • , Gholamreza Jahanshahloo, F Hossienzade , F Rezaee , and Ali Divandri. "multi component commercial bank branch progress and regress." INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE (ENGLISH) 2, no. --- (2006): -.
 • Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keimasi . "The impact of 3d e - readiness on e - banking developing in Iran : A fuzzy AHP analiysis." Expert Systems with Applications 37, no. 6 (2010): 4084-4093.
 • Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keymasi Ben Kamari. "The impact of 3D e-readiness on e-banking development in Iran: A fuzzy AHP analysis." Expert Systems with Applications 37, no. 6 (2010): 4084-4093.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Divandri, Ali, , farha hoss, Masoud Keymasi Ben Kamari, and mohsen vaaz-ghasemi. "Performance monitoring and showing the weakness of periodic assessment of data envelopment analysis." modelling in operations management 3, no. 1 (2013): 23-87.
 • دیواندری ، علی ، هاشم آقازاده، محمد نهاوندیان ، غلامحسین نیکوکار ، محمد نهاوندیان و غلامحسین نیکوکار . "بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران." مدیریت بازرگانی 1، 1 (1111): 39-54.
 • ، غلامحسین نیکوکار ، علی دیواندری ، عبدالحمید ابراهیمی و محمدرحیم اسفیدانی. "الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی : لوازم خانگی ایران." مدیریت بازرگانی 1، 1 (1111): -.
 • دیواندری ، علی . "بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در بین بانکهای تجاری کشور از نظر سازگاری با استراتزی مشتری مداری." فرهنگ مدیریت 2، 6 (1383): 123-150.
 • دیواندری ، علی . "مدیریت تکنولوژی اطلاعات به منظور اجرای استراتژی مشتری مداری." اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی 16، 66 (1384): -.
 • دیواندری ، علی ، رضا شباهنگ و محمدابراهیم محمدپور زرندی . "طراحی سیستم مدیریت پر تفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی." پژوهشنامه اقتصادی 6، 23 (1385): -.
 • دیواندری ، علی ، عظمی وفایی و   اکبر حسن پور . "بررسی و مطالعه زیرساخت های فرهنگی و آموزشی رهیافتی مناسب برای تحقق بانکداری الکترونیک در ایران." ماهنامه بانک و اقتصاد 1، 90 (1386): 14-22.
 • دیواندری ، علی ، سیدرضا سیدجوادین ، محمد نهاوندیان و هاشم آقازاده . "بررسی رابطه بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری ایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 83 (1387): 17-40.
 • دیواندری ، علی ، عظمی وفای و اکبر حسن پور . "طراحی و ارائه سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی ( مورد نمونه بانک ملت )." مطالعات مدیریت صنعتی 3، 5 (1387): 105-120.
 • دیواندری ، علی ، سیدرضا سیدجوادین ، دکتر نهاوندیان و دکتر اقازاده . "آمار اقتصادی عملکرد بانکهای تجاری در قالب یک مدل بازار." مجله تحقیقات اقتصادی 43، 83 (1387): 80-92.
 • دیواندری ، علی ، محمد حقیقی ، اشکان الهیاری و تینا باقری . "بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی ( مطالعه موردی : بانک ملت )." مجله مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی 8، 30 (1388): -.
 • طالقانی ، غلامرضا، ملیکا شیرمحمدی ، علی دیواندری و ملیکا شیرمحمدی . "تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 4، 16 (1388): -.
 • ، محمد رضا زالی، علی دیواندری و مهدی کولوبندی . "ارزیابی و اثربخشی طرح بنگاه های زودبازده." ماهنامه کار و جامعه -، 109 (1388): 15-4.
 • ، عباس آسوشه ، علی دیواندری ، امیر کرمی و حمیدرضا یزدانی . "شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران." مدیریت فناوری اطلاعات 1، 3 (1388): 3-18.
 • دیواندری ، علی ، محمدابراهیم محمدپورزرندی ، آلبرت بغزیان و اصغر نادری . "طراحی الگو و نرم افزار ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی." فصلنامه پول و اقتصاد 2، 3 (1389): 203-218.
 • دیواندری ، علی و آلبرت بغزیان . "کاربرد علوم اکچوئری در بانکداری." دولت پژوهی 1، 259 (1389): -.
 • دیواندری ، علی و گلناز ترکاشوند . "شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک." مدیریت بازرگانی 2، 6 (1389): 83-96.
 • دیواندری ، علی و امیر اخلاصی. "طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه های چندمنظوره و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چندمنظوره." تحقیقات بازاریابی نوین سال دوم، شماره دوم / شماره پیاپی پنجم (1391): صص 1-20.
 • دیواندری ، علی ، علی کرمانشاه و امیر اخلاصی. "ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده ها ." پژوهشنامه بازرگانی شماره 65، 65 (1391): صص 27-64 .

همایش‌های بین المللی

 • Divandri, Ali, Karo lucas, and . "Information Security and Its Standards: An Approach to Facing Risks in Banking and eBanking." 18th Conference on Islamic Banking, Tehran, August 26-27, 2007 .
 • Divandri, Ali. "development prospects of iran gas industriesmellat bank initives at iran frist energy bank." دومین همایش گاز, Tehran, June 14-15, 2008 .
 • Divandri, Ali, , and . "useing kpis for strategic management of it in in mellat bank." iternational conference on Ecommerce in developing countries, Kish Island, September 23-23, 2010 .

همایش‌های داخلی

 • دیواندری ، علی ، مهناز محمودی، غلامرضا جهانشاهلو، حسین رضآزاده و فرزاد عشقی. "تعیین پرسنل جهت دست یافتن به وضعیت مطلوب نسبی شعب بانک ملت به کمک تحلیل پوششی داده ها." اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، آبان 3-4، 1382.
 • دیواندری ، علی ، اکبر حسن پور و عظمی وفایی. "بررسی چگونگی تقویت نگرش کارافرینی سازمانی در مدیران بانک ملت." نخستین همایش ملی کارآفرینی، تهران، بهمن 25-26، 1385.
 • دیواندری ، علی ، کارو لوکس و سمیرا کریمی. "امنیت اطلاعات و استانداردهای آن رویکردی برای مقابله با مخاطرات در بانکداری و بانکداری الکترونیک." هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مرداد 31-31، 1386.
 • دیواندری ، علی ، م پورزرندی و کوکب شریفی. "طراحی نظام مدیریت استراتژیک بانکها و موسسات مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی MBO BSC (مطالعه موردی بانک ملت." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، دي 26-27، 1386.
 • دیواندری ، علی ، م پورزرندی و مهرزاد مینوئی. "طراحی و پیاده سازی مدل ریاضی برای مدیریت بهینه پرتفوی دارایی ها و بدهی ها با تاکید بر ریسک اعتباری." هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی، تهران، فروردين 24-25، 1387.
 • دیواندری ، علی . "چشم انداز انرژی در ایرانحرکت به سوی نخستین بانک انرژی." هشتمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی، تهران، ارديبهشت 28-29، 1387.
 • دیواندری ، علی . "بررسی نقش راهبردی بانکها در تسهیل قراردادهای نفتی." نخستین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت نفت، تهران، ارديبهشت 29-30، 1388.
 • دیواندری ، علی ، حمید رضا یزدانی و امیر کرمی. "مهمترین استراتژیهای مقابله با ریسک در پروژه های برون سپاری." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، دي 26-27، 1388.
 • دیواندری ، علی و م پورزرندی. "طراحی الگو ونرم افزار ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی." بیستمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تهران، ارديبهشت 28-29، 1389.
 • دیواندری ، علی . "ضرورت تعمیق ابزارهای تامین مالی در برنامه پنجم توسعه." بیست و یکمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تهران، ارديبهشت 27-28، 1390.

راهنمایی پایان نامه

 • طراحی همسو سازی استراتژیهای تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی در بانکهای تجاری ایران، فرشته امین، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1391/06/18
 • شناسایی استراتژیهای رهبری خود در کارافرینان موفق ایرانی، مصطفی حسینی چاوشی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/07/08
 • بررسی عوامل موثر بر تجربه مشتری در بانکها و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند، مرضیه باقری نصب، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/06/24

مشاوره پایان نامه

 • شناسایی و اولویت بندی سنجه های کلیدی عملکرد در بانکداری شرکتی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای مطالعه موردی بانک ملت، گلناز سرور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/07/15
 • بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر سکوت کارکنان با میانجی گری سرمایه شناختی، سعید لقمان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/07/06
 • بررسی تاثیر رهبری توانمندساز بر رضایت مسیر شغلی کارکنان با میانجی گری خودکارآمدی مسیر شغلی، افسانه دهقانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/07/04

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017