دکتر علی دیواندری

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
ایمیل :
تلفن : 61117674
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1368, مدیریت دولتی, تهران
 • کارشناسی ارشد, 1373, مدیریت دولتی, تربیت مدرس
 • دکتری, 1380, مدیریت استراتژیک, تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • رییس پژوهشکده پولی و بانکی، 1394/05/08، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • دیواندری ، علی . "نگرشی متفاوت به مدیریت زمان." : موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا، نگاه‌ دانش ، 1385.
 • دیواندری ، علی . "بانکداری سرمایه گذاری نظریه ها و کاربرد." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Divandri, Ali, gholam reza jahanshamloo , f hossein zadeh , m maki , mahnaz mahmoodi , and v taleghani . "Personal Designation to Achieve a Relatively HypotheticalDesired Situation Using DEA in the Bank Mellat Iran." JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS (JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS) -, no. --- (2004): 1-10.
 • , Gholamreza Jahanshahloo, F Hossienzade , F Rezaee , and Ali Divandri. "multi component commercial bank branch progress and regress." INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE (ENGLISH) 2, no. --- (2006): -.
 • Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keimasi . "The impact of 3d e - readiness on e - banking developing in Iran : A fuzzy AHP analiysis." EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 37, no. 6 (2010): 4084-4093.
 • Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keymasi. "The impact of 3D e-readiness on e-banking development in Iran: A fuzzy AHP analysis." EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 37, no. 6 (2010): 4084-4093.
 • Divandri, Ali, , and Kamal rahmani. "Devising a branding model for multipurpose mega-projects in entertainment, residential, tourism, and sport in Iran." Journal of Vacation Marketing 20, no. 1 (2013): 73-91.
 • , , Ali Divandri, and mahdie haghani. "Alignment of Business Strategies and Human Resource Strategies in Banking Industry." European Online Journal of Natural and Social Sciences 4, no. 1 (2015): 1121-1105.
 • Divandri, Ali, , and Eshagh Karimi. "Using KPIs for Strategic Management of IT in Mellat Bank." International Journal of Information Science and Management 2, no. 1 (2018): 47-60.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Divandri, Ali, , farha hoss, Masoud Keymasi, and mohsen vaaz-ghasemi. "Performance monitoring and showing the weakness of periodic assessment of data envelopment analysis." modelling in operations management 3, no. 1 (2013): 23-87.
 • ، غلامحسین نیکوکار ، علی دیواندری ، عبدالحمید ابراهیمی و محمدرحیم اسفیدانی. "الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی : لوازم خانگی ایران." مدیریت بازرگانی 1، 1 (1111): -.
 • دیواندری ، علی ، هاشم آقازاده، محمد نهاوندیان ، غلامحسین نیکوکار ، محمد نهاوندیان و غلامحسین نیکوکار . "بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران." مدیریت بازرگانی 1، 1 (1111): 39-54.
 • دیواندری ، علی . "بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در بین بانکهای تجاری کشور از نظر سازگاری با استراتزی مشتری مداری." فرهنگ مدیریت 2، 6 (1383): 123-150.
 • دیواندری ، علی . "مدیریت تکنولوژی اطلاعات به منظور اجرای استراتژی مشتری مداری." اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی 16، 66 (1384): -.
 • دیواندری ، علی ، رضا شباهنگ و محمدابراهیم محمدپور زرندی . "طراحی سیستم مدیریت پر تفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی." پژوهشنامه اقتصادی 6، 23 (1385): -.
 • دیواندری ، علی ، عظمی وفایی و   اکبر حسن پور . "بررسی و مطالعه زیرساخت های فرهنگی و آموزشی رهیافتی مناسب برای تحقق بانکداری الکترونیک در ایران." ماهنامه بانک و اقتصاد 1، 90 (1386): 14-22.
 • دیواندری ، علی ، سیدرضا سیدجوادین ، محمد نهاوندیان و هاشم آقازاده . "بررسی رابطه بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری ایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 83 (1387): 17-40.
 • دیواندری ، علی ، عظمی وفای و اکبر حسن پور . "طراحی و ارائه سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی ( مورد نمونه بانک ملت )." مطالعات مدیریت صنعتی 3، 5 (1387): 105-120.
 • دیواندری ، علی ، سیدرضا سیدجوادین ، دکتر نهاوندیان و دکتر اقازاده . "آمار اقتصادی عملکرد بانکهای تجاری در قالب یک مدل بازار." مجله تحقیقات اقتصادی 43، 83 (1387): 80-92.
 • دیواندری ، علی ، محمد حقیقی ، اشکان الهیاری و تینا باقری . "بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی ( مطالعه موردی : بانک ملت )." مجله مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی 8، 30 (1388): -.
 • طالقانی ، غلامرضا، ملیکا شیرمحمدی ، علی دیواندری و ملیکا شیرمحمدی . "تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 4، 16 (1388): -.
 • ، محمد رضا زالی، علی دیواندری و مهدی کولوبندی . "ارزیابی و اثربخشی طرح بنگاه های زودبازده." ماهنامه کار و جامعه -، 109 (1388): 15-4.
 • ، عباس آسوشه ، علی دیواندری ، امیر کرمی و حمیدرضا یزدانی . "شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 1، 3 (1388): 3-18.
 • دیواندری ، علی ، محمدابراهیم محمدپورزرندی ، آلبرت بغزیان و اصغر نادری . "طراحی الگو و نرم افزار ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی." فصلنامه پول و اقتصاد 2، 3 (1389): 203-218.
 • دیواندری ، علی و آلبرت بغزیان . "کاربرد علوم اکچوئری در بانکداری." دولت پژوهی 1، 259 (1389): -.
 • دیواندری ، علی و گلناز ترکاشوند . "شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک." مدیریت بازرگانی 2، 6 (1389): 83-96.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، علی دیواندری و فاطمه عباس بنی. "بررسی مقایسه ای ادراک صادر کنندگان ایرانی و وارد کنندگان آمریکایی از استراتژی برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا." مدیریت بازرگانی 2، 8 (1390): 45.
 • حقیقی ، محمد، علی دیواندری و اشکان الهیاری. "بررسی رابطه بین تصور از عناصر معنابخش برند و شناخت برند بر اساس مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری(مطالعه موردی بانک ملت)." مدیریت بازرگانی 3، 10 (1390): 75-92.
 • تسلیمی ، محمدسعید، عباس بازرگان هرندی ، علی دیواندری و حسن الوداری. "ـدوین الگوی توسعه رهبری تحول آفرین در دانشگاه های کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی ( مورد مطالعه : دانشگاه پیام نور)." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 8 (1390): 19.
 • دیواندری ، علی و امیر اخلاصی. "طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه های چندمنظوره و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چندمنظوره." تحقیقات بازاریابی نوین سال دوم، شماره دوم / شماره پیاپی پنجم (1391): صص 1-20.
 • دیواندری ، علی ، علی کرمانشاه و امیر اخلاصی. "ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده ها ." پژوهشنامه بازرگانی شماره 65، 65 (1391): صص 27-64 .
 • دیواندری ، علی ، محسن نظری، سیدمصطفی رضوی و فرشته امین. "شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکتر." مدیریت بازرگانی دارای نامه پذیرش، - (1392): -.
 • دیواندری ، علی ، محمود محمدیان، مهدی شامی زنجانی و احسان عابدی. "تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک های تجاری خصوصی ایران." مدیریت بازرگانی ----------، ---------- (1392): ----------.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، علی دیواندری و محمدرحیم اسفیدانی. "الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی اینترنتی." پژوهشنامه بازرگانی زمستان 92، 69 (1392): 182-159.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، علی دیواندری و محمدرحیم اسفیدانی. "الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی اینترنتی در صنعت لوازم خانگی ایران." پژوهشنامه بازرگانی زمستان 92، 69 (1392): 15-182.
 • دیواندری ، علی ، محمود محمدیان، مهدی شامی زنجانی و احسان عابدی. "تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک های خصوصی ایران." مدیریت بازرگانی 6، 1 (1393): 41-66.
 • دیواندری ، علی ، محسن نظری، سیدمصطفی رضوی و فرشته امین. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی و تکنیک الکتر." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران دوره 6، 2 (1393): 292-273.
 • نظری، محسن، علی دیواندری ، محمد رضا حمیدی زاده و اشکان الهیاری. "کاربرد نظریه روانشناسی سازه های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند." چشم انداز مدیریت بازرگانی 13، 20 (1393): 33-49.
 • استیری، مهرداد، علی دیواندری ، سیدرضا سیدجوادین و سید حمید خداداد حسینی. "شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 760-780.
 • استیری، مهرداد، علی دیواندری ، سیدرضا سیدجوادین و سید حمید خداداد حسینی. "شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تاکید بر نقش منابع انسانی." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 295.
 • نظری، محسن، علی دیواندری و حمزه رایج. "بررسی تأثیر پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی ) HLM ) )مورد مطالعه: بانک ملت(." مدیریت فرهنگ سازمانی 13، 3 (1394): 945-972.
 • نظری، محسن، علی دیواندری و حمزه رایج. "بررسی تاثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد." مدیریت فرهنگ سازمانی 13، 3 (1394): 945-972.
 • دیواندری ، علی ، سیدرضا سیدجوادین ، سیدحمید خداداد حسینی و مهرداد استیری. "بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستمهای کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری." چشم‌انداز مدیریت دولتی زمستان 94، 24 (1394): 35-57.
 • دیواندری ، علی ، امیر حسین داودیان، محسن نظری و عزیزالله معماریانی. "تبیین الگوی انتخاب استراتژی های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی بر ارزش ویژه مشتری." مدیریت بازرگانی 8، 1 (1395): 47-72.
 • حیدری، علی، علی دیواندری ، سید محمد اعرابی و نادر سید کلالی. "رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی." چشم انداز مدیریت بازرگانی ---، 27 (1395): 125-140.

همایش‌های بین المللی

 • Divandri, Ali, Caro Lucas, and . "Information Security and Its Standards: An Approach to Facing Risks in Banking and eBanking." 18th Conference on Islamic Banking, Tehran.
 • Divandri, Ali. "development prospects of iran gas industriesmellat bank initives at iran frist energy bank." دومین همایش گاز, Tehran.
 • Divandri, Ali, , and . "useing kpis for strategic management of it in in mellat bank." iternational conference on Ecommerce in developing countries, Kish Island.
 • , , Ali Divandri, mahdie haghani, and mohsen ezadi. "allignment of business strategy with human resource management strategies in banking industry." INTERNATIONAL Conference on economics,management and social science, Barcelona.

همایش‌های داخلی

 • دیواندری ، علی ، مهناز محمودی، غلامرضا جهانشاهلو، حسین رضآزاده و فرزاد عشقی. "تعیین پرسنل جهت دست یافتن به وضعیت مطلوب نسبی شعب بانک ملت به کمک تحلیل پوششی داده ها." اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.
 • دیواندری ، علی ، اکبر حسن پور و عظمی وفایی. "بررسی چگونگی تقویت نگرش کارافرینی سازمانی در مدیران بانک ملت." نخستین همایش ملی کارآفرینی، تهران.
 • دیواندری ، علی ، کارو لوکس و سمیرا کریمی. "امنیت اطلاعات و استانداردهای آن رویکردی برای مقابله با مخاطرات در بانکداری و بانکداری الکترونیک." هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران.
 • دیواندری ، علی ، م پورزرندی و کوکب شریفی. "طراحی نظام مدیریت استراتژیک بانکها و موسسات مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی MBO BSC (مطالعه موردی بانک ملت." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
 • دیواندری ، علی ، م پورزرندی و مهرزاد مینوئی. "طراحی و پیاده سازی مدل ریاضی برای مدیریت بهینه پرتفوی دارایی ها و بدهی ها با تاکید بر ریسک اعتباری." هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی، تهران.
 • دیواندری ، علی . "چشم انداز انرژی در ایرانحرکت به سوی نخستین بانک انرژی." هشتمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی، تهران.
 • دیواندری ، علی . "بررسی نقش راهبردی بانکها در تسهیل قراردادهای نفتی." نخستین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت نفت، تهران.
 • دیواندری ، علی ، حمید رضا یزدانی و امیر کرمی. "مهمترین استراتژیهای مقابله با ریسک در پروژه های برون سپاری." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
 • دیواندری ، علی و م پورزرندی. "طراحی الگو ونرم افزار ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی." بیستمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تهران.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و علی دیواندری . "بررسی تطبیقی عملکرد استراتژی برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران.
 • دیواندری ، علی . "ضرورت تعمیق ابزارهای تامین مالی در برنامه پنجم توسعه." بیست و یکمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تهران.

راهنمایی پایان نامه

 • ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر تصمیم خرید مشتریان بانکداری اینترنتی بانک ملت، احسان عابدی، دانشگاه تهران، 1388/06/16
 • بررسی رابطه عوامل موثر کانالهای توزیع برمیزان فروش محصولات پروتئینی و اولویت بندی آنها، مرتضی انوشه، دانشگاه تهران، 1388/07/15
 • ارزیابی خدمت پس از فروش و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات شرکت خدمات انفورماتیک، گلناز ترکا شوند، دانشگاه تهران، 1388/07/15
 • بررسی رابطه قابلیت های مدیریتی مدیران مناطق بانک ملت و عملکرد آنان، مهدی اسماعیل زاده، دانشگاه تهران، 1389/05/21
 • بررسی ارتباط بین کیفیت رابطه بانک – مشتری و پیامدهای رفتاری آن (مطالعه موردی : در بانک ملت )، زهرا توحیدی نیا، دانشگاه تهران، 1389/08/19
 • سنجش کیفیت خدمات ارزی شعب بانک مسکن در شهر تهران، زهرا قرشی، دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • بررسی رابطه اجرای ارتباطات یکپارجه بازاریابی با عملکرد بازار: مطالعه موردی : بانک ملت، محمدرضا پارسافرد، دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • مقایسه تطبیقی محتوای منشورهای اخلاقی سازمانهای برتر ایران با محتوای منشورهای اخلاقی سازمانهای برتر ترکیه، امیر هدایتی مهدی ابادی، دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • بخش بندی مشتریان بانک ها بر مبنای ارزش مورد انتظار مشتری، احسان انیسی، دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • ارائه مدلی مفهومی برای ارزیابی و توسعه ر قابت پذیری و مزیتهای رقابتی ملی کشورهای پس از جنگ مطالعه موردی: کشور افغانستان، محمد رضایی، دانشگاه تهران، 1390/07/15
 • بررسی امکان استفاده از الگوی مشارکت بخش دولتی و غیردولتی در توسعه خدمات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، علی جراحی، دانشگاه تهران، 1390/12/06
 • شناسایی چالشها و فرصتهای بین المللی صادرات گاز طبیعی ایران در شرایط کنونی، متین عامری گلستان، دانشگاه تهران، 1390/12/06
 • بررسی نگرش کارآفرینان ایرانی نسبت به کار، حسین توحیدی مقدم، دانشگاه تهران، 1390/12/09
 • شناسایی تعیین و الویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد فردی مدیران در راستا یا استراتژیک شرکت ( مطالعه موردی شرکت تولید توربین های مپنا (توگا)، مارال خانجانی، دانشگاه تهران، 1391/05/03
 • شناسایی (قابلیت های پویا) بانک ملت و اولویت بندی آنها از دیدگاه مدیران عالی میانی و عملیاتی، فاطمه اشجعی، دانشگاه تهران، 1391/05/03
 • ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه های تفریحی اقامتی ورزشی و توریستی کشورها با رویکرد بومی، امیر اخلاصی، دانشگاه تهران، 1391/05/31
 • طراحی همسو سازی استراتژیهای تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی در بانکهای تجاری ایران، فرشته امین، دانشگاه تهران، 1391/06/18
 • بررسی دیدگاه های مدیران شرکتهای پتروشیمی در خصوص عملکرد پایداری شرکتی در صنعت پتروشیمی ایران، آسیه امیدیان، دانشگاه تهران، 1391/07/15
 • شناسایی و رتبه بندی چالش های استراتژیک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کشور: موردکاوی بانک ملت، مهدی انصاریپورجرم افشادی، دانشگاه تهران، 1391/11/16
 • مطالعه اثر باشگاه مشتریان بانک ملت بر وفاداری و رفتار خرید مشتریان، فاطمه تابعی، دانشگاه تهران، 1391/12/07
 • تبیین مدل مدیریت منابع انسانی بازارگرا در صنعت خدمات بانکداری با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا، مهرداد استیری، دانشگاه تهران، 1392/05/01
 • الویت بندی الگوهای رتبه بندی بانک ها بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، صادق قادری کنگاوری، دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • ارائه تئوری چند سطحی جبران خدمات - عملکرد با رویکرد استقرایی، حمزه رایج، دانشگاه تهران، 1392/11/26
 • طراحی چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانکهای تجاری خصوصی ایران، احسان عابدی، دانشگاه تهران، 1392/12/17
 • شناسایی مدل توسعه نقشه استراتژی سازمان، موردکاوی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، اسحاق ریاحی سامانی، دانشگاه تهران، 1392/12/27
 • طراحی چارچوب عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای الکترونیکی بین بنگاهی ایران : رویکرد دلفی فازی و دیتمل فازی، فاطمه حاج اسمعیلیان، دانشگاه تهران، 1393/06/30
 • بررسی تاثیر موانع تغییر برقصد خرید مجدد مشتریان بانک ملت، امید مقیمیان بروجنی، دانشگاه تهران، 1393/06/30
 • شناسایی استراتژی های رهبری خود در کارآفرینان موفق مرد ایرانی، سیدمصطفی حسینی چاوشی، دانشگاه تهران، 1393/07/08
 • بررسی تاثیر وابستگی ودلبستگی به برند بر اعتماد ووفاداری مشتریان بانک پاسارگاد، نرگس آزاد، دانشگاه تهران، 1393/11/28
 • بررسی عوامل موثر بر تجربه مشتری در بانکها و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی بانک پارسیان)، مرضیه باقری نسب، دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • ارائه چارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران، تینا باقری، دانشگاه تهران، 1394/08/14
 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان بانک مسکن با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی، زهراسادات اعجازی، دانشگاه تهران، 1394/11/19
 • بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر پیامدهای شغلی کارکنان با نقش میانجی گری هویت سازمانی، زهرا شیخی، دانشگاه تهران، 1394/11/19
 • بررسی تاثیر ارزش برند صنعتی بر ارزش برند ترکیبی و تمایل به پرداخت مصرف کننده نهایی در صنعت هواپیمایی، فرینام شهرامی، دانشگاه تهران، 1394/11/24
 • بررسی رابطه بین قابلیت های ارتباطی ،مزیت برند سازی و عملکرد صادرتی فرآورده های نفتی، الهام بهشتی جزن آبادی، دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • تبیین الگوی شناسایی استراتژی های بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر ارزش ویژه مشتری بانکداری تجاری، امیرحسین داودیان، دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • توسعه مدل کسب و کار راهبردی خدمات بیمارستانی مطالعه موردی: مجموعه بیمارستانی محب، مرجان میرعمادی، دانشگاه تهران، 1395/09/16
 • بررسی رابطه علی بین در هم بافتگی شغلی و درگیری شغلی در کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیما لطفعلی، دانشگاه تهران، 1396/04/12
 • شناسایی و بررسی فرصت ها و چالش های بین المللی بانک های ایرانی با دیدگاه استراتژیک، امینه اسداللهی، دانشگاه تهران، 1396/07/04
 • ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک اعتباری در موسسات کارگزاری‌ بورس، جلال جعفری، دانشگاه تهران، 1396/07/11
 • روایت پژوهی در تجربه ی زیسته مدیران موفق مورد مطالعه بانک ملت، مصطفی فروغی نعمة اللهی، دانشگاه تهران، 1396/07/19

مشاوره پایان نامه

 • بررسی استراتژی برند سازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا، فاطمه عباسی بنی، دانشگاه تهران، 1388/07/15
 • طراحی مدلی برای همراستا سازی فرایند اعطای تسهیلات سیستم سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و استراتژی های تجاری بانک ملت، هانیه هاتفیان، دانشگاه تهران، 1388/09/15
 • بررسی رابطه میان حمایت ادراک شده از جانب سازمان (POS) و عملکرد شعب و تعهد عاطفی (AC) کارکنان شعب منتخب بانک ملت در شهر تهران، ملیکا شیرمحمدی، دانشگاه تهران، 1388/12/03
 • شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگیهای مشاغل استراتژیک در راستای ایجاد آمادگی استراتژیک در سرمایه انسانی: مورد کاوی شرکت طراحی ومهندسی نفت، میلاد بختی، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • شناسایی عوامل تعیین کننده (یا کلیدی) مدیریت امنیت سیستم های اطلاعاتی در بانکداری الکترونیک، قاسم نوروززاده، دانشگاه تهران، 1391/07/15
 • اولویت بندی ساختار اتحاد بانک –بیمه از دیدگاه مدیران بانکها و بیمه های ایران، محسن جلالی، دانشگاه تهران، 1391/11/23
 • بررسی خدمات بانکداری اختصاصی از دیدگاه مشتریان هدف بانک ملت، محمدرضا صفوی سهی، دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش در ایجاد ارزش ویژه برند، صبا سعیدی، دانشگاه تهران، 1392/11/19
 • ارائه روشی پایه به منظور تدوین کارت امتیازی متوازن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها، سیدبهنام خاکباز، دانشگاه تهران، 1393/06/25
 • رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران استانی بانک ملت با عملکرد سازمانی شان، نگین باقری، دانشگاه تهران، 1393/06/25
 • شناسایی و اولویت بندی سنجه های کلیدی عملکرد در بانکداری شرکتی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای مطالعه موردی بانک ملت، گلناز سرور، دانشگاه تهران، 1393/07/15
 • ارائه مدل برآورد تمایل به پرداخت برای تداعی های برند بانک، اشکان الهیاری، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر سکوت کارکنان با میانجی گری سرمایه روانشناختی، سعید لقمان، دانشگاه تهران، 1394/07/06
 • بررسی نقش اجتماعی سازی در رابطه بین منبع کنترل افراد و هویت سازمانی آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان)، زهرا عنبرستانی، دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • بررسی تاثیر جذابیت برند کارفرما بر تعهد کارمندان با میانجی گری هویت سازمانی (مورد مطالعاتی بانک پارسیان)، ایدا بیات ماکو، دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • ارائه مدل مزیت رقابتی در خدمات تجاری دانش بنیان بر اساس نظریه قابلیت های پویا: مود مطالعه صنعت مشاوره مدیریت، نادر سیدکلالی، دانشگاه تهران، 1394/11/12
 • شناسایی ابعاد موثر بر سیستم پرداخت مهارت محور:مورد مطالعه بانک رفاه، آرمان فاتح، دانشگاه تهران، 1396/06/22
 • بررسی تاثیر رهبری توانمندساز بر رضایت مسیر شغلی کارکنان با میانجی گری خودکارآمدی مسیر شغلی، افسانه دهقانی، دانشگاه تهران، 1396/07/04

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018