دکترسیدرضا سیدجوادین

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی، مدیر گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
ایمیل :
تلفن : 61117673
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1357, مدیریت صنعتی, گیلان
 • کارشناسی ارشد, 1365, مدیریت بازرگانی, تربیت مدرس
 • دکتری, 1372, مدیریت باگرایش منابع انسانی, تربیت مدرس

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه منابع انسانی، 1392/08/08، ایران، تهران
 • مدی گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران، 1393/06/16، ایران، کرج

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • سیدجوادین ، سیدرضا. "مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی." : نگاه دانش، 1381.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "تئوری های مدیریت." : سنجش، 1382.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "مبانی سازمان و مدیریت." : نگاه دانش، 1382.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سیدرضا برقعی . "رفتار سازمانی." : انتشارات نگاه دانش، 1383.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "مروری جامع بر نظریه های مدیریت و سازمان." : انتشارات نگاه دانش، 1383.
 • ونوس، داور، سیدرضا سیدجوادین ، علیرضا امیرکبیری ، محسن نظری و امید محمودیان . "مجوعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (جلد اول)." : نگاه دانش، 1384.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان." : نگاه دانش، 1385.
 • ونوس، داور، سیدرضا سیدجوادین ، محسن نظری، محمد جواد زینلی ، مسعود آقاسی ، آرمان اشراقی ، احمد صداقت ، امید محمودیان ، سیدمحمدرضا ناصرزاده ، محمد وکیلی ، نوید غفارزادگان ، علی شراهی و حسین درکاهی . "مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA." : نگاه دانش، 1385.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سیدرضا برقعی . "اصول سرپرستی." : نگاه دانش، 1385.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، رضا تهرانی، محسن نظری، آرمان اشراقی ، احمد صداقت و حسین درگاهی . "مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی." : نگاه دانش، 1385.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "برنامه ریزی نیروی انسانی." : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1386.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سیدرضا برقعی . "نظریه های عمومی سازمان و مدیریت (2 جلد)." : نگاه دانش، 1386.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، آرمان اشراقی و داور ونوس. "آزمون دانشپذیری دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت اجرایی." : نگاه دانش، 1386.
 • ونوس، داور، سیدرضا سیدجوادین ، علیرضا امیرکبیری ، محسن نظری، امید محمودیان ، جلیل جلیلی خشنود ، ابولقاسم مرآت ، سیدمحمدرضا ناصرزاده و آرمان اشراقی . "مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (جلد اول)." : نگاه دانش، 1387.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سیدرضا برقعی . "مفاهیم کلیدی مبانی مدیریت منابع انسانی." : نگاه دانش، 1387.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمدرحیم اسفیدانی. "بازاریابی صنعتی." : زمزمه نور، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سیدمحمدرضا ناصرزاده . "مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت (ویژه کلیه گرایش های مدیریت)." : نگاه دانش، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمدرحیم اسفیدانی. "تئوری سازی داده بنیاد و نرم افزار اطلس تی.آی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و بهروز پورولی . "فرآیند برون سپاری." : نگاه دانش، 1390.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمد رحیم اسفیدانی . "رفتار مصرف کننده." : انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمدرحیم اسفیدانی. "رفتارمصرف‌کننده." تهران: دانشگاه تهران، 1391.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، علیرضا صرفی و حسین جلیلیان . "2000 سوال چهارگزینه ای دانش و مسائل روز." : نگاه دانش، 1391.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمدرحیم اسفیدانی. "بازاریابی صنعتی." تهران: انتشارات زمزمه نور، 1394.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و یوسف رضایی. "راهنمای مدیریت عملکرد." تهران: نگاه دانش، 1394.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سعید عربلوی مقدم. "مباحث بنیادین در بازاریابی." تهران: نگاه دانش، 1394.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "مبانی مدیریت منابع انسانی." تهران: نگاه دانش، 1394.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و جواد فقیهی پور. "قرارداد روانشناختی در مدیریت منابع انسانی." تهران: نگاه دانش، 1394.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و حسین جلیلیان. "تئوریهای مدیریت(ویژه آزمون کارشناسی ارشد)و دکتری مدیریت." تهران: نگاه دانش، 1394.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و نرجس السادات نسبی. "هوش سازمانی - مزیت رقابتی پایدار." تهران: نگاه دانش، 1394.

کتاب‌های ترجمه شده

 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "سازمان و سازماندهی (دیدگاه سیستم های عقلایی طبیعی و باز)." : مروارید، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، بهروز پورولی و الهام جمالی پویا . "مدیریت جبران خدمات." : انتشارات ارگ، 1390.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "برنامه ریزی جانشین پروری اثربخش." تهران: نگاه دانش، 1393.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و یوسف رضایی. "مدیریت عملکرد ( راهنمای مبتنی بر شواهد برای تحقق عملکرد مالی)." تهران: نگاه دانش، 1395.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، بهروز پور ولی و اکرم نوری. "مدیریت منابع انسانی در عمل." تهران: نگاه دانش، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Seyed Javadin, Seyed Reza, and amir hossen fahimi. "Introduction of TRIZ to the Process and Levels of Decision Making." TRIZ -, no. 1 (2005): -.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, علی کیماسی , حمید رضا یزدانی , and سید وارث . "Measureing Service Quality In Universities." Hesabdari Iraniyan 14, no. 48 (2007): 45-52.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, and علی شاه حسینی . "Organizational training aneeds Design by PDF." نشریه حسابداری ایرانیان 3, no. 4 (2007): 25-32.
 • , Ebrahim Soltani, Pei Chun Lai , Seyed Reza Seyed Javadin, and Tahmoores Hassan Gholipour . "A review of the theory and practice of managing TQM : An integrative framework." Total Quality Management and Business Excellence 19, no. 5 (2008): 461-479.
 • , Bahman Jahani, Seyed Reza Seyed Javadin, and Hassan Abedi Jafari . "measurement of enterprise aechitecture readiness within org." Business Strategy Series 11, no. 3 (2010): 177-191.
 • , Bahman Jahani, Seyed Reza Seyed Javadin, and Hassan Abedi Jafari . "Measurment of enterprise architecture readiness within organization." Business Strategy Series 11, no. 3 (2010): 191-177.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, and Mehrdad Estiri . "The Role of Internal Marketing in Creation of Sustainable Competitive Advantages." TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH 6, no. 4 (2011): 364-374.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Hamzeh Rayej , Hamidreza Yazdani , Mehrdad Estiri , and Seyed Ali Aghamiri . "How organizational citizenship behavior mediates between internal marketing and service quality : The case of Iranian GAS company." International Journal of Quality and Reliability Management 29, no. 5 (2012): 530-512.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, faraz saeid javziri , and seyed ali musavi ghafghani . "decision - making styles of young iranian consumers." Business Strategy Series 12, no. 5 (2012): 235-241.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Hessam Shafie , and Behzad Adbollahi . "Service Quality and Customer Loyalty in Software Companies of Iran : A Canonical Correlation Analysis." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4, no. 20 (2012): 4186-4178.
 • Haghighi, Mohammad, Seyed Reza Seyed Javadin, and mohammad abaszadeh . "Effect of Specific emotion on retrospective evaluation of experience." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 1, no. 2 (2012): -.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, elham ebrahimi, and mohammadreza fatehi. "ranking emloyees based on their career orientation: considering protean and boundaryless attitudes." Global Journal of Management Studies and Researches 3, no. 1 (2013): 136-142.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, mohammad reza fathi, amirheasm behroz, and mohammadreza sadegi. "human resource manager selection based on logarithmic fuzzy preference programming and TOPSIS methods." International Journal of Human Resource Studies 3, no. 2 (2013): 14-30.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza. "customer ranking for constructing customer pyramid using graph theory and matrix approch." Arth Praband: A Journal Of Economics And Management 1, no. 1 (2014): 1.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza. "evaluating the effect of quick return facilities to creating sustainabale employment." INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4, no. 4 (2014): 1.
 • mobaraki, fakhrodin, ardavan khajavi mir shams, and Seyed Reza Seyed Javadin. "an analysis of social capital reduction in banking industry and its impact on GDP." money and economy 9, no. 4 (2014): 127.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza. "nvestigating the Effects of Spiritual and Emotional Intelligence on Nurses’ Job Stress and Its Impact on Patient Satisfaction." Global Journal of Management Studies and Researches 2, no. 1 (2015): 9-16.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Tahmours Hasangholi pouryasouri, عباسعلی رستگار , and Javad Faghihi Pour. "Development of Employer Branding Model in Iranian Public Universities." Merit Research Journal of Environmental Science and Toxicology (MRJEST) 4, no. 5 (2016): 42-54.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Tahmours Hasangholi pouryasouri, عباسعلی رستگار , and Javad Faghihi Pour. "explanation of developed employer branding(Deb Model) in teran univesity." International Journal of Scientific Research and Management Studies 3, no. 6 (2016): 216-228.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Tahmours Hasangholi pouryasouri, Arian Gholipour, abbasali Hajkarimi, and fatemeh karimi jafari. "Designing a model of in fluencig factors on career adaptability in shazand petrochemical company." international journal of scientifical research and management studies 3, no. 9 (2016): 302-315.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "برنامه ریزی نیروی انسانی بعنوان منبع حیاتی استراتژی ملی در فرآیند تحول." مجموعه سخنرانیهای منتشرشده توسط جهاد -، --- (1372): -.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "فن آوری ، نوآوری آموزشی و تغییر." تغییر و نو آوری در سازمان و مدیریت آموزشی -، 28 (1379): -.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و مصطفی داودابادی فراهانی . "بررسی عوامل موثر بررفتار خرید خرده فروشان محصولات لبنی ( مطالعه موردی یک شرکت ایرانی )." ماهنامه تخصصی بازاریابی -، 40 (1383): 35--29.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "اقتصاد دانائی محور وفناوری اطلاعات." مجموعه مقالاعات -، --- (1384): 42--32.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و امیر کرمی . "شکوفایی خلاقیت." ماهنامه علمی - آموزشی در زمینه مدیریت 18، 183 (1386): 14-21.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Amir Khanlari , and Amir Astiri . "Customer loyalty in the sport services industry: the role of service quality, customer satisfaction, commitment and trust." International Journal of Human Sciences 2, no. 5 (2008): 52-63.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, and Mashallah Hossein Zadeh . "A distinct intermediate of RNase A is induced by sodium dodecyl sulfate at its pK ( a )." Iranian Journal of Management Studies 2, no. 2 (2009): 5-29.
 • Verdi Nezhad, Feridon , Seyed Reza Seyed Javadin, Humid Zargham Boroujeni , and Asghar Heidari . "To Present a tourisem development strategies model using new media based on 20 years vision deed." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 3, no. 8 (2011): 804-813.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Sasan Mehrani, and milad vafadar. "factors effecting brand trust in their brand communities." journal UMP social sciences and technology management 11, no. 5 (2014): 75.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Reza Raei, , and Mohammad Safari. "conceptualizing and examining the critical success factors for implementing islamic banking system towards banking sector of iran." Iranian Journal of Management Studies 8, no. 3 (2015): 421.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Reza Raei, , and Mohammad Safari. "Conceptualizing and examining the critical success factors for implementing Islamic banking system towards banking sector of Iran: A mixed method approach." Iranian Journal of Management Studies 8, no. 3 (2015): 421-452.
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, Saber Khalili Osboei, and neda Rajabani. "an integrated assessment of companies based on value based measures in fuzzy environment." Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica 3, no. 34 (2016): 12.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "ارزیابی عملکرد." ماهنامه زمینه -، 67-66 (1111): -.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمد مهدی فراحی . "اثربخش ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان های موفق." مدرس علوم انسانی 16، 1 (1111): -.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "بررسی عوامل مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران." فرهنگ مدیریت 15، --- (1111): -.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "چگونه میتوان صنایع کوچک را فعال کرد." دانش مدیریت 2، --- (1111): 78-86.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "چند نظریه درباره سازمان." ماهنامه زمینه -، 16-17 (1111): -.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "بررسی نقش مدیر در اثر بخشی صنایع کوچک ایران." دانش مدیریت 3، --- (1111): 79-95.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "تاثیر جبران خدمات در نگهداری نیروی انسانی." دانش مدیریت -، 26 (1282): 50-55.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی." دانش مدیریت -، 23 (1372): 44-50.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "روش های ایجاد اعتماد در سازمان." فصلنامه مصباح -، 18 (1375): 55-66.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و حسن درویش . "فرآیند جامعه پذیری سازمانی و نقش آن در پیشرفت کارکنان." مجله مجتمع اموزش عالی قم 2، 7,8 (1379): 123-136.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "تحلیل رفتاری جمعیت و اشتغال در ایران بر اساس مدل اریکسون." مدیریت بازرگانی 14، 54 (1380): 54-39.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "آموزش و نقش آن در بهبود منابع انسانی." دانش حسابرسی 1، 2 (1381): 56-59.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و مسعود کیماسی. "ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دید کارکنان." فرهنگ مدیریت بهار و تابستان، 3 (1382): 69-93.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و مسعود الماسی . "ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از منظر کارکنان." فرهنگ مدیریت 1، 3 (1382): 69-94.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، هاشم آقازاده و محمد رحیم اسفندیانی . "استراتژی بازاریابی هوشمند." مدیریت بازرگانی 17، 65 (1383): 123-134.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمد مهدی حیدری . "جهانی شدن وتثیر آن برفرآیند کارمندیابی." چشم انداز مدیریت بازرگانی -، 11و12 (1383): 78-59.
 • برقعی ، سیدرضا و سیدرضا سیدجوادین . "توسعه انسانی وچشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران." کتاب ماه (کلیات) -، 8و9 (1384): 162-142.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و ع نورا . "ارائه یک مدل کسب وکار الکترونیکی." رویش ( فصلنامه اشتغال وکارآفرینی ) -، 11 (1384): 54-24.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و م حسین زاده . "بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان وسیستمهای منابع انسانی." مدیریت تحقیقات دفاعی 3، 11و12 (1384): 71-42.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و شمسی یزدانی . "بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی ( مطالعه موردی بانک سامان )." دانش مدیریت -، 70 (1384): 45-62.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و م شریفی . "قبل از قراردادن اینترنت در دسترس کارکنان خود بیشتر بیاندیشید." مدیریت دانش سازمانی -، 15 (1384): 43-13.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و م خوش سیرت . "اثر مدیریت منابع انسانی برموفقیت پروژه ها." مدیریت تحقیقات دفاعی -، 11-12 (1384): 206- 236.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمد مهدی فراحی . "مدیریت منابع انسانی درمدیریت دانش سازمانی." مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان 1، 3 (1385): -.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، سیدرضا برقعی و مریم سقطچی . "بانکداری الکترونیک وسیر تحول آن درایران." مدیریت 1، 170 (1385): 30-36.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سعید شهباز مرادی . "فرسودگی شغلی وارائه راهکار مناسب جهت کاهش شکافهای تکنولوژی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 1، 2 (1385): 83-63.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و پوریا یوسفی . "تعیین عوامل موثر بروفاداری مشتریان بانک توسعه صادارات ایران بااستفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط بامشتری." بررسی های بازرگانی 1، 18 (1385): 100-82.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، مهدی فتاحی و بهاره واثق . "بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی باکیفیت خدمات ونقش میانجی رفتارهای خدمتی." پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران -، 23 (1385): 63-88.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "نیازسنجی آموزشی سازمان براساس خواسته های مشتریان بارویکرد بهبود بهره وری توسط بکارگیری تکنیک QFD." بررسی های حسابداری و حسابرسی 13، 4 (1385): 28-48.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و راحیل شمس . "عوامل تعیین کننده ارزش ویژه ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان." پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی 7، 25 (1386): 73-96.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، مسعود کیماسی، حمید رضا یزدانی و سیدحامد وارث. "اندازه گیری کیفیت خدمات در دانشگاه های ایران UNQUAL در برابر UNPEREF." بررسی های حسابداری و حسابرسی 14، 48 (1386): 136-125.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، حمید رضا یزدانی و حمزه رایج . "ارائه و تبیین مدلی برای چگونگی تثیر گذاری سبکهای رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر و پیروی رفتار شهروندی سازمانی." دانشور رفتار 8، 3 (1386): 50-62.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، مژگان روشن نژاد و حمید رضا یزدانی . "ارائه و تبین مدلی برای بررسی روابط علی بین خودباوری زنان ادراک موانع سقف شیشه ای و سقف شیشه ای." مجله تحقیقات زنان 1، 2 (1387): 183-149.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "جبران خدمات." مدیریت بازرگانی 12، 45 (1387): 52-30.
 • دیواندری ، علی ، سیدرضا سیدجوادین ، محمد نهاوندیان و هاشم آقازاده . "بررسی رابطه بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری ایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 83 (1387): 17-40.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "نوآوری نظام یافته در فرآیند مشاوره حل معضلات و سطوح تصمیم گیری." حقوق و مصلحت 1، 1 (1387): 71-99.
 • دیواندری ، علی ، سیدرضا سیدجوادین ، دکتر نهاوندیان و دکتر اقازاده . "آمار اقتصادی عملکرد بانکهای تجاری در قالب یک مدل بازار." مجله تحقیقات اقتصادی 43، 83 (1387): 80-92.
 • ، عباس صدقی ، سیدرضا سیدجوادین ، داود مطلبی و سید جابر حسینی . "بررسی مقایسه ای مدل های شاخص رضایت مشتری و ارئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور." مدیریت بازرگانی -، 2 (1388): 101-118.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، حامد حیدری و سعید شهبازمرادی . "بررسی عوامل موثر بر توانمد سازی نیروی انسانی در خدمات ( بررسی موردی در نظام بانکی )." فصلنامه مدیریت دولتی 1، 2 (1388): 88-75.
 • ، رایج حمزه، سیدرضا سیدجوادین و سید مهدی شریفی . "نقش توسعه منابع انسانی در دستیابی به چشم انداز 1404 صنعت نفت." فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 3، 8 (1388): 100-77.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، بابک ابراهیمی ، نادر سید امیری و سروش نالچیگر . "راهبردهای توسعه کارآفرینی در کسب و کار الکترونیک." مدیریت و توسعه 11، 42 (1388): 60-79.
 • ، بهروز پورولی و سیدرضا سیدجوادین . "همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی." مدیریت فرهنگ سازمانی -، 20 (1388): 78-57.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، حمزه رایج ، آقامیری سیدعلی ، حمیدرضا یزدانی ، حمزه رایج ، سید علی آقا‌میری و حمیدرضا یزدانی . "بازاریابی درونی گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات : تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ." مدرس علوم انسانی 14، 2 (1389): 68-97.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، مصطفی امامی و عبدالغنی رستگار . "بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ( مطالعه موردی : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)." فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 4، 12 (1389): 9-32.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، سعید شهباز مرادی ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و علی داوری . "سنجش آمادگی الکترونیکی در معماری منابع انسانی به رویکرد استراتژیک." مدیریت فناوری اطلاعات 2، 5 (1389): 37-54.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، محمد رحیم اسفیدانی و معصوم نورزاده . "بررسی چیستی و مولفه های نظام پژوهشی بر اساس مدل VS." توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 3، 2 (1390): 42-17.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، محمدرحیم اسفیدانی و حمید اسفیدانی . "طراحی شبکه عصبی جهت انتخاب راهبردهای بازاریابی اینترنتی." مجله مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی 10، 5 (1390): 111-125.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، مسلم باقری و مهدی علی شیریمحمد . "شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت پژوهشگران حوزه منابع انسانی صنعت نفت کشور." فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 4، 14 (1390): 9-30.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، مجتبی براری و کاظم ذبیح زاده . "رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تاثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 3، 5 (1390): 136-117.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدرضا سیدجوادین ، احمد روستا و امیر خانلری. "ارائه چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 10، 7 (1390): 73-93.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، اشکان الهیاری و مجتبی براری . "تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک های منتخب." تحقیقات بازاریابی نوین 1، 3 (1390): 144-129.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، جبار باباشاهی ، مهدی افخمی اردکانی و سید محسن ابراهیمی . "انعطاف پذیری سیستمهای جبران خدمات زمینه ساز ارتقا کارآفرینی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 6، 23 (1390): 151-167.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدرضا سیدجوادین ، احمد روستا و امیر خانلری. "مدل ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی کشور." مدیریت فناوری اطلاعات 4، 10 (1391): 41-62.
 • مظاهر یوسفی امیری، مظاهر یوسفی امیری، سیدرضا سیدجوادین ، آرین قلی پور و محمد مسعود وکیلی. "بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی پرستاران با رفتار شهروندی سازمانی." پرستاری مراقبت ویژه 3، 2 (1392): 70.
 • امین، فرشته ، سیدرضا سیدجوادین و علی رمضانی. "تدوین برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): 251.
 • امین، فرشته ، سیدرضا سیدجوادین و علی رمضانی. "تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمند سازی." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): 251.
 • موسوی، سید علی، بی بی مرجان فیاضی و سیدرضا سیدجوادین . "تاثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد." فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 3، 17 (1393): 193.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان با جه با میانجی گری تعهد سازمانی." فصلنامه مدیریت دولتی 4، 5 (1393): 193.
 • ضیائی ، محمدصادق ، سیدرضا سیدجوادین ، شهامت حسینیان و مهدی فتاحی. "عوامل موفقیت برنامه جانشین پروری در بخش خصوصی." فصلنامه مدیریت دولتی 6، 4 (1393): 747.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، آرین قلی پور و محمد جانعلی زاده شوکی. "شناسایی تاثیر بکارگیری سبک رهبری زهراگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی." فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 6، 4 (1393): 109.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و سعید رضایی. "بررسی تاثیر سیستم کاری تعهد بالابر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 8، 27 (1394): 23.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، سیدمحمد مقیمی و نادر سید امیری. "بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات با رویکرد نظریه زمینه ای کلاسیک." مدیریت بازرگانی 7، 1 (1394): 101.
 • استیری، مهرداد، علی دیواندری ، سیدرضا سیدجوادین و سید حمید خداداد حسینی. "شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تاکید بر نقش منابع انسانی." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 295.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، بهاره ماه بانویی و روح اله قاسمی. "ترسیم روابط علت - معلولی شایستگی های مدیریتی حضرت موسی (ع) با بکارگیری دیماتل خاکستری." مدیریت در دانشگاه اسلامی 4، 2 (1394): 150.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، حسین صفری و عباس ابراهیمی. "ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک های راهبرد در شرکت های هولدینگ سرمایه گذاری." مدیریت بازرگانی 8، 1 (1395): 89.
 • نقدي، اعتبار، بی بی مرجان فیاضی و سیدرضا سیدجوادین . "بررسی تاثیر استعداد بر دلبستگی و تعهد کارکنان." مطالعات کمی در مدیریت 27، 2 (1395): 55.

همایش‌های بین المللی

 • Seyed Javadin, Seyed Reza. "The Impact of Globalization on the Bureacratic Structures." Resource Utilization: Local Structures vs Globalization, Tehran, April 21-21, 1992 .
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, Seyed Reza Seyed Javadin, , and . "How Iranian Students Think A bout and Behave Toward India." International Conference,, April 21-25, 2007 .
 • , , , and Seyed Reza Seyed Javadin. "understanding the nature of managements orientations toward TQM." TQM, Kuala Lumpur, May 24-26, 2008 .
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, , and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "A review of the theory and practice of managing TQM An integrative framework." TQM, Glass Gow, May 25-26, 2008 .
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, , , and . "Managerial Skills and profit changes in iranian tea industry." Global Acadmy of Business Economic Research,, December 6-7, 2008 .
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, , , and . "The Investigation of Natural Resource Abundance Effect on Economic Growth by Mechanism of Human Capital." International Conference on Intellectual Capital Management, Zanjan, November 6-8, 2010 .

همایش‌های داخلی

 • سیدجوادین ، سیدرضا. "روشهای ایجاد اعتماد در سازمان." همایش رهبری و سازمان، تهران، تير 2-3، 1375.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "نظارت پیش نیاز کنترل رفتاری." نخستین همایش نظارت و بازرسی، تهران، ارديبهشت 1-2، 1376.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "معیارهای سنجش شایستگی بر مبنای استاندارد گرایی." استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش، تهران، مرداد 1-2، 1382.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، فرشید حسینی طولی و حسین صفری. "ضرورت مشتری گرایی در دستگاههای دولتی." نخستین همایش علمی-کاربردی تحول اداری و توسعه استان مازندران، تهران، مهر 1-2، 1383.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و کیومرث شریفی. "تثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بر تحولات اداری و توسعه استان." نخستین همایش علمی-کاربردی تحول اداری و توسعه استان مازندران، تهران، مهر 1-2، 1383.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و ن ثقفی. "مدیریت استراتژیک استراتژیهای سازمانی وسیاستهای مدیریت منابع انسانی در پشتیبانی از آنها." دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، ارديبهشت 26-27، 1384.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، مهدی بیگلو و ناهید ثقفی. "مدیریت استرتژیک استراتژی های سازمانی و سیاستهای مدیریت منابع انسانی در پشتیبانی از آنها." دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، ارديبهشت 2-27، 1384.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و ع فراست. "نقش رهبری تحولی ومدیریت تغییر در استقرارو توسعه سیستم های مدیریت کیفیت." سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 29-1، 1384.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و ا قهرمانی. "بررسی آموزش الکترونیکی از منظر سایبر نتیکی با استفاده از مدل دلار نتیس." سوومین کنفرانس بین المللی، تهران، دي 29-1، 1384.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و س ناصرزاده. "بررسی تاثیر معنویت کارکنان بررضایت شغلی آنها." سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 29-1، 1384.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و حسن حسین پور. "بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد کارکنان درسازمان تامین اجتماعی." سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران، ارديبهشت 25-26، 1385.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و ه جاویدان. "بررسی تاثیررفتار شهروندی سازمانی کارکنان برمیزان وفاداری مشتریان." کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران، شهريور 13-14، 1385.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و غلام سلیمانی. "بررسی عوامل درون سازمانی موثر درشروع فعالیتهای کارآفرینی مدیران دستگاههای دولتی." نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی، تهران، بهمن 25-26، 1385.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سیدجابر حسینی. "ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمان جهت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری." کنفرانس ملی مدیریت ارتباط با مشتری/شهروند، تهران، دي 18-19، 1386.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و بهنام امیری. "بررسی رابطه ترکیب اعضای هییت مدیره وموفقیت پروژه های سازمانی بااستفاده از مدل تغییر پروسی." ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 30-2، 1387.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، عباس ابراهیمی و محمدعلی جمالی زواره. "بررسی عوامل فناوری تثیر گذار بر رقابت پیری بانکهای ایران." ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ارديبهشت 1-2، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "رادیو و مدیریت تحول در فرم و محتوای برنامه های رادیو." کنفرانس رادیو، تهران، ارديبهشت 1-3، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، محمد تاب و مهدی شریفی. "نقش رهبری و مدیریت در مواجه با بحران." همایش پدافند غیر عامل، تهران، تير 16-16، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "تجزیه و تحلیل محیط دانشگاه با رویکردچشم اندازی." همایش نقش علوم انسانی در توسعه ملی، تهران، مهر 29-29، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمد تاب. "تجزیه و تحلیل منابع انسانی در دستگاه های دولتی استان ایلام با استفاده از استراتژی منابع انسانی ows." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، دي 26-2، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "نقش توسعه منابع انسانی در دستیابی به چشم انداز صنعت نفت." چهاردهمین همایش بین المللی نفت و گاز، تهران، بهمن 28-2، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "بررسی نقش اطلاعات راهبردی در فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی." اطلاعات راهبردی در فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی، تهران، اسفند 1-2، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، محمد تاب و سیدمهدی شریفی . "تبیین استراتژی امام خمینی (ره در پاسخ به جالش های فرآوری جهان اسلام." نخستین سمینار بین المللی مسالمت آمیز در اسلام و ادیان هندی، دهلی، اسفند 1-2، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "استخراج شاخص های کلیدی مزیت رقابتی بانک های ایرانی." شاخص های کلیدی مزیت رقابتی بانک، تهران، اسفند 1-2، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "تبیین استراتژی امام خمینی در پاسخ به چالش های." جامعه المصطفی العالمیه، تهران، اسفند 2-6، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "رویکرد فرآیند به مدیدریت منابع انسانی." مدیریت منابع انسانی، تهران، اسفند 25-28، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "شکستن سقف شیشه ای با حضور همه جانبه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران." مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، ارديبهشت 1-2، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، محمد ایدی و محمد تاب. "سند راهبردی بانکداری اسلامی در چشم انداز 20 ساله موسسه مالی و اعتباری." همایش بین المللی علوم انسانی در ایران، تهران، خرداد 1-2، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "مدل جامع توانمند سازی تحقیقات در تئورهای بومی." همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی، تهران، خرداد 2-5، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "مدل جامع توانمند سازی نخبگان سازمانی بعنوان ساز و کار اصلی ایجاد تئوری های بومی." نخستین همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، تهران، خرداد 12-12، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و عباس ابراهیمی. "ارائه مدل تبیین نقش سهم بازار بانکهای ایرانی در رقابت پذیری آنها." هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، مرداد 1-1، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، علیرضا صرفی، مصطفی حسان و محمد صفری کهره. "بررسی نقش مدیریت در بهبود فرآیند های کسب و کار به منظور کسب مزیتی رقابتی برای سازمان ها." نخستین کنفرانس ملی مدیریت فرآیند در سازمان های خدماتی، تهران، شهريور 1-1، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، یحیی توماج، عبدالعزیز آبتین و محمد حسین یار احمد زهی. "جایگاه مدیریت منابع انسانی در پیمان های استراتژیک." هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، چابهار، مهر 6-7، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "لزوم تهیه برنامه فراگیر فرایند توسعه منابع انسانی." کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری، زنجان، مهر 20-21، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "وضعیت سرمایه انسانی در سند چشم انداز جمهوری ایران." همایش ملی نقش مدیریت راهبردی، تهران، آبان 1-1، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، عبدالعزیز آبتین، محمد حسین یار احمد زهی و محمد اسلم حسین بر. "توانمند سازی نهادهای ملی راهکاری در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز." همایش ملی نقش مدیریت راهبردی، تهران، آبان 1-2، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمد حسین یار احمد زهی. "تحقق توسعه پایدار انسانی با مستندسازی و استقرار استاندارد سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی( ohsas 18001 در اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان.." خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق، بیرجند، ارديبهشت 18-19، 1391.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و یحیی توماج. "ضرورت تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی برای توسعه پایدار محور شرق.." خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق.، بیرجند، ارديبهشت 18-19، 1391.
 • کاشانی، محمد، محمدرحیم اسفیدانی و سیدرضا سیدجوادین . "بررسی تاثیر سبک زندگی و گرایش افراد به کالای لوکس بر تعلق احساسی آنها به برند لوکس." دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی، تهران، اسفند 3-4، 1395.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "برنامه ریزی نیروی انسانی." علمی - کاربردی تحول اداری در جهادسازندگی،، آبان 1، 1372.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "نظارت پیش نیاز کنترل رفتاری." همایش نظارت و بازرگانی،، شهريور 1، 1376.
 • سیدجوادین ، سیدرضا. "فن آوری و نوآوری آموزش." همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت،، مهر 1، 1376.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی میزان آمادگی سازمان نقشه برداری ، نسیم عزیزیان، کاربردی، فلسفه، 1388/12/01
 • بسط و گسترش استراتژی سازمان، علی صفائیان، کاربردی، فلسفه، 1389/07/21
 • ارزیابی کیفیت خدمات پردیس کیش دانشگاه تهران از منظر دانشجویان با استفاده از مدل مقیاس کیفیت خدمات، گلسا صدری، کاربردی، فلسفه، 1389/09/28
 • بررسی تاثیر دانش بر اثر بخشی کارکنان سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، طاهره باغستانی، کاربردی، فلسفه، 1389/11/11
 • شناسایی و بررسی عوامل اثر گذار بر مدل 4 مرحله ای الیور در بخش خدمات بانکداری در سطح شهر تهران، فیروزه ستوده، کاربردی، فلسفه، 1389/11/12
 • بررسی آثار مشوق های خرده فروشان بر رفتار و نگرش مشتریان فروشگاههای زنجیره ای پوشاک در شهر تهران، نجمه محمد بیگی، کاربردی، فلسفه، 1389/11/27
 • رابطه تعهد سازمان و تحلیل رفتگی کارکنان شرکت سایپا با تاکید بر شیفتهای مجازی، مهران لطفی پور، کاربردی، گروه مدیریت، 1389/11/28
 • شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده موثر بر گردشگری، سارا فرجادمند، کاربردی، فلسفه، 1389/12/05
 • بررسی رابطه بین عوامل ارزیابی برند و نحوه عملکرد، مهشید سعیدی، کاربردی، فلسفه، 1389/12/21
 • آسیب شناسی فعالیت بنگاههای کسبو کار کوچک ایران بر اساس نیازهای مشتریان، حمید رضا محمدی، کاربردی، فلسفه، 1389/12/23
 • طراحی مدل مجازی سازمانی منابع انسانی در شرکت نفت، سعید شهباز مرادی، کاربردی، فلسفه، 1389/12/26
 • بررسی کیفیت بکارگیری رابطه دولت در راهبری رابطه محور سازمان، مائده میرزانیا، کاربردی، فلسفه، 1390/05/23
 • بررسی کارکردهای عوامل روانشناختی بر روابط مشتریان در تمایل به خرید مجدد، محمد رضا ابوالبشری، کاربردی، فلسفه، 1390/06/09
 • بررسی عوامل فردی موثر تصمیم خرید بر خریداران فراورده های گوشتی، احمد اخوان ارمکی، کاربردی، فلسفه، 1390/06/11
 • بررسی ارتباط رشته نحصیلی با شغل، مهرنوش فرقانی، کاربردی، فلسفه، 1390/06/21
 • بررسی کیفیت خدمات بانک تجارت، علی حسین آبادی، کاربردی، فلسفه، 1390/06/21
 • بررسی تغییر رفتار مصرف کنندگان در فرایند خریداری ، علی سبزواری، کاربردی، فلسفه، 1390/06/22
 • برنامه ریزی نیروی انسانی با رویکرد فازی، حمیده غریبی یامچی، کاربردی، فلسفه، 1390/06/25
 • بررسی میزان اثر بخشی سبک های رهبری در سازمان های پروژه محور یبا رویکرد استراتژیک، مریم محمد ابراهیمی جهرمی، کاربردی، گروه مدیریت، 1390/06/27
 • بررسی تغییر رفتار مصرف کننده ایرانی در فرایند خرید با روی آوری به Web 2، علی سبزواری، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1390/06/29
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل ذهنی ادراکی موثر بر تصمیم گردشگری استانهای شمالی کشور از دیدگاه گردشگری، احسان ذوقی توانا، کاربردی، فلسفه، 1390/06/30
 • ارایه الگویی برای شناسایی و دسته بندی سبک های مختلف زندگی مصرف کنندگان شهر تهران، آرمیتا مصلی نژاد، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/08/15
 • بررسی رابطه ویژگی های شهروندان و مشارکت آنان در سامانه مدیریت شهری 137 در شهرداری منطقه 22 تهران، احسان مالکیان نوری، کاربردی، فلسفه، 1390/08/17
 • الویت بندی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری خرید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تولید داخل، کاظم جوان ، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/09/21
 • نقش مقایسه اثر بازاریابی بر وفاداری مشتریان بانک های خصوصی و دولتی مورد مطالعه :بانک پارسیان و بانک ملی، فرزانه مرادی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1390/11/15
 • بررسی تاثیر سردرگمی مصرف کننده بر تبلیغات دهان به دهان ، منا قوشچی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1390/11/25
 • برسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی مشتریان جدید در بانک سپه با تاکید بر عناصر امیخته بازاریابی خدمات( مطالعه موردی: شعب بانک سپه در شهر تهران، حمید رضا خیری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/26
 • بررسی موانع توسعه بخش خصوصی در گردشگری سلامت، مریم شفاهی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/29
 • شناخت و ارزیابی عوامل موثر بر اجرای برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاهای کوچک، ندا ایوبی، کاربردی، فلسفه، 1390/11/29
 • بررسی نقش ابزار های پیش فروش برای ترغیب خرده فروشان محصولات لبنی به عرضه محصولات، حمید رضا خوانساری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/30
 • بررسی ارتباط میان سبک رهبری و فعالیت‌ بازاریابی مدیران شرکت‌های خدمات بیمه، الهام جلوی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1390/12/16
 • ارتباط بین سبک های رهبری و فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای خدمات ، الهام جلوی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/12/16
 • بررسی مقایسه ای هوش سازمانی در واحد های صف و ستاد (مطالعه موردی بانک سپه، سعید کیماسی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/12/20
 • تعیین میزان اثربخشی کانون های ارزیابی در گروه خودروسازی سایپا، مجتبی جشنی آرانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/24
 • تغییر میزان اثر بخشی کانون های ارزیابی در گروه خودرو سازی سایپا(مطالعه موردی مدیریت منابع انسانی، مجتبی جشنی آرانی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/12/24
 • طراحی مدل التزام کارکنان در بستر برون سپاری منابع انسانی بر اساس رویکرد روانشناختی، بهروز پور ولی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/01
 • بررسی تاثیر بلوغ اخلاقی و عقاید اخلاقی مصرف کنندگان بر تمایل به خرید آگاهانه کالاهای فرهنگی فاقد کپی رایت (با تاکید بر محصولات سینمایی و موسیقیایی)، حمید سلیمی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/05/03
 • بررسی سطح بلوغ عقاید اخلاقی مصرف کنندگان و تاثیر آن بر تمایل به خرید آگاهانه فاقد کپی رایت، حمید سلیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/03
 • طرااحی و تبیین مدل توسعه مانبع انسانی برای دست یابی به مرجعیت علمی در آموزش عالی، محمد ناب، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/23
 • طراحی مدل التزام شغلی در بستر برون سپاری منابع انسانی (بر اساس رویکرد روانشناختی ، بهروز پور ولی ، کاربردی، فلسفه، 1391/05/31
 • بخش بندی مشتریان فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و خرده فروشان بر مبنای مزایای مورد انتظار، متان سادات نژند، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/27
 • بررسی چالش آموزش های الکترونیکی E-Learning در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، هستی جلالی فرهانی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/27
 • بررسی عوامل اثر گذار بر تعارض کار به خانواده کارکنان صفی و ستادی دانشگاه تهران، فرشته رضایی مهریزی ، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/29
 • تبیین و ارائه مدل مدیریت برند منابع انسانی، فراحی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/01/28
 • بررسی نقش میانجی‌گری سرمایه روانشناختی در رابطه بین منابع جامعه‌پذیری سازمانی و عملکرد شغلی، اباذر کمالی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/06/15

مشاوره پایان نامه

 • بررسی تاثیر عوامل ارزیابی برند بر عملکرد برند در خدمات رستوران داری (فست فودها در شهر تهران، مهشید سعیدی، کاربردی، فلسفه، 1389/07/15
 • شناسایی و اولویت بندی متغیر های اثر گذار بر برنامه ریزی منابع انسانی، شاهین مجیب، کاربردی، فلسفه، 1389/07/24
 • بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیاده سازی آن در سایپا، مرجان معالی تفتی، کاربردی، فلسفه، 1389/12/11
 • بررسی عوامل آمیخته بازاریابی موثر بر خرید تلویزیون (ال سی دی در خانوارهای شهر تهران، علی بهنامی فر، کاربردی، فلسفه، 1389/12/15
 • بررسی کیفیت خدمات بانک تجارت بر طبق مدل کارتر مطالعه مورد شهر تهران، علی حسین آبادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/05/30
 • اندازه گیری تعالی سازمان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما، فاطمه ابوالمعالی، کاربردی، فلسفه، 1390/06/24
 • بررسی عوامل فردی موثر بر تصمیم خرید به خریداران فرآوردههای گوشتی، احمد اخوان، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/06/29
 • بررسی موانع و مشکلات ارزیابی عملکرد اثر بخشی کارکنان و ارائه راهکارهای بهبود آن در بانکهای تجاری (بانک تجارت، وحید رضا شادزاد، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/07/13
 • بررسی رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی(7p و تصمیم خرید مشتریان از سرویسهای ارزش افزوده شرکت همراه اول ( مطالعه موردی سرویس GPRSاینترنت همراه، وحید جزینی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/10/13
 • تدوین و تبیین مدلی برای ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری ، امیر خانلری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/10/28
 • شناسایی و بررسی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک مدیریت سازمان های چند فرهنگی مورد سازمان SGS، سید محمد متوسلیان، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1390/11/24
 • نقش عومل فرهنگی در تسهیم دانش بین کارکنان و سازو کار های بهبود آن، حمید عبدالمحمدی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/25
 • بررسی رابطه عدالت سازمان با اعتماد کارکنان بانک شهر ، محمد هیدجی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/30
 • اهداف و روش های آموزش دانشگاهی مدیریت : شناسایی ترجیح دانشجویان و مقایسه با مدرسان در دانشگاه های شریف و تهران، مصطفی فروغی نعمت اللهی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/03
 • طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در صنعت گردش گری کشور، مسلم باقری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/07
 • ارائه مدل برند سازی برای کلان پروژه های تفریحی اقامتی ورزشی و تفریحی و توریستی کشور با رویکرد بومی، امیر اخلاصی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/05/31
 • بررسی نقش هیجان کالا و برند بر رفتار مصرف کننده، عماد رحیمیان، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/15
 • بررسی چند سطحی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی برند محور، مالکیت روانی برند، رفتارهای شهروندی برند، رضایت مشتری و وفاداری برند در بانک سپه شهر تهران، سمیرا تدریسی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/06/27
 • تدوین مدل تاثیر رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، اصغر حیدری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/27
 • بررسی چند سطحی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی برند محور مالکیت روانی برند بر رفتار شهروندان در جلب رضایت مشتریان، سمیرا تدریسی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/27
 • بررسی اثر بخشی ارزیابی عملکرد کارکنان (شرکت توسعه، زهره محمودی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/29
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منایع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمان ، مهدی هاشمی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/29
 • بررسی اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت توسعه 2 مپنا از دیدگاه کارکنان و مدیران، زهره محمودی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران عملیاتی، اردشیر شیری، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/06/29
 • چالش های منابع انسانی در شرکت گاز استان قزوین با نگاه به سند چشم انداز ایران 1404 و ارائه راهکارهای مناسب، مجتبی رجبی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/07/01
 • طراحی مدل توسعه منابع انسانی بر اساس شهرت رسانه ای (واحد مرکزی خبر، سید مهدی شریفی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/08/17
 • بررسی تاثیر پدیده Taxic Leadership بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی ، محمد جانعلیزاده شوکی، کاربردی، فلسفه، 1391/09/15
 • تاثیر استراتژی‌های جبران خدمات بر نگرش‌های شغلی پرسنل بانک رفاه، سید علی موسوی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/06/17

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017