دکتر داتیس خواجه ئیان

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی بخش رسانه
ایمیل :
تلفن : 61117657
آدرس : ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اتاق 140

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1379, مدیریت بازرگانی, دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد, 1387, مدیریت کارآفرینی، گرایش کسب و کار جدید, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1391, مدیریت رسانه, دانشگاه تهران
 • پسا دکترا, 1393, کارآفرینی رسانه‌ای, دانشگاه آلبورگ دانمارک

عناوین دروس

 • ارتباط جمعی، کارشناسی ارشد، 1395-1396، 1
 • استقرار کسب و کار، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • بازاریابی الکترونیکی، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • تجارت و کسب و کارهای الکترونیکی، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 1
 • تشخیص فرصت های کارآفرینی، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 2
 • تئوریهای کارآفرینی، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 1
 • جامعه شناسی تبلیغات، کارشناسی ارشد، 1395-1396، 2
 • روش تحقیق و ارزشیابی، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1395-1396، 2
 • مدیریت تبلیغات، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 2
 • مدیریت رسانه 1، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 2
 • مدیریت رسانه 2، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 1

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • Khajeheian, D. (2013). New Venture Creation in Social Media Platform; Towards a Framework for Media Entrepreneurshi IN: Handbook of Social Media Management Value Chain and Business Models in Changing Media Markets. Heidelberg: Springer International Publishing.
 • Khajeheian, D. & Friedrichsen, M. (2017). Innovation Inventory as a Source of Creativity for Interactive Television, IN: Digital Transformation in Journalism and News Media, Media Business and Innovation. : Springer International Publishing.
 • Labafi, S. , Khajeheian, D. & Williams, I. (2017). Impact of Media Richness on Reduction of Knowledge- Hiding Behavior in Enterprises IN: Evaluating Media Richness in Organizational Learning. : IGI-Global.
 • Lindby Anderson, K. & Khajeheian, D. (2017). Blogging to Advertise: A Consumer-Centric Model of Online Marketing. : Lambert Academic Publishing.
 • فرهنگی ، ع. و خواجه ئیان، د. (1394). مدیریت رسانه: رویکرد مدیریت زنجیره ارزش. تهران: انتشارات صدا و سیما .

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Khajeheian, D. (2016) . Telecommunication Policy: Communication Act Update. Global Media Journal, Canadian Edition, 9(1), 135-141.
 • Khajeheian, D. (2017) . Media entrepreneurship: a consensual definition. AD-minister, 13(30), 91-113.
 • Khajeheian, D. (2017) . EDITORIAL: ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN THE SERVICE ECONOMY. AD-minister, 13(30), 91-113.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Khajeheian, D. & Tadayoni, R. (2016) . User innovation in public service broadcasts: creating public value by media entrepreneurship. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 14(2), 117.
 • Khajeheian, D. (2016) . Audience Commodification: A Source of Innovation in Business Models. Technology Innovation Management Review, 6(8), 40-47.
 • Khajeheian, D. & Friedrichsen, M. (2017) . Editorial note. Eurasian Business Review, 7(2), 157-159.

همایش‌های بین المللی

 • Khajeheian, D. (2017). Emerging Media Markets: A Framework for EMMA Special Interest Group. European Media Management Association Conference..
 • Khajeheian, D. (2017). Public Media and User Innovation: A theoretical development. Sixth International Symposium of Media Innovation. Tallinn.
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018