دکتر غلامرضا کرمی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی حسابداری، عضو هیئت رئیسه دانشکده مدیریت ، معاونت اجرائی و دانشجوئی
ایمیل :
تلفن : 61117697
آدرس : آدرس پستی: تهران- تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان امام رضا (ع)- طبقه پنجم- اتاق 525

بیوگرافی

تحصیلات

 • معادل کارشناسی, ---, حسابداری, تهران
 • معادل کارشناسی ارشد, ---, حسابداری, تهران
 • دکتری, ---, حسابداری, تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، 1392/08/08، 1394/08/08، ایران، تهران
 • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت )، 1394/03/01، 1394/12/29، ایران، تهران
 • مدیر گروه حسابداری، 1394/03/10، 1395/01/18، ایران، تهران
 • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، 1395/01/01، 1395/12/30، ایران، تهران
 • معاونت اجرایی و دانشجویی، 1395/01/18، 1398/01/18، ایران، تهران
 • عضو گروه تخصصی حسابداری سمت، 1396/01/01، 1396/12/29، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • نوروش، ایرج ، غلامرضا کرمی و هاشم مهرآذین. "حسابداری بهای تمام شده (1)." : انتشارات کتاب نو، 1383.
 • کرمی، غلامرضا و ایرج نوروش. "اصول حسابداری (2 جلد، تجدید نظر)." : کتاب نو، 1386.
 • کرمی، غلامرضا، ایرج نوروش و ساسان مهرانی . "مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد دوم)." : کتاب نو، 1387.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی. "مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)." تهران: انتشارات نگاه دانش، 1387.
 • کرمی، غلامرضا و کامران تاجیک . "تئوری های حسابداری 1." : نگاه دانش، 1387.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی ، غلامرضا کرمی و مجید شهبازی . "مروری جامع بر حسابرسی." تهران: نگاه دانش، 1389.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی ، غلامرضا کرمی، جلال وافی ثانی و محمد فرهمند . "مروری جامع بر حسابداری صنعتی(جلد اول)." : کتاب نو، 1391.
 • نوروش، ایرج ، غلامرضا کرمی، محمد مرادی و هدی اسکندر . "حسابداری مالی." : نگاه دانش، 1391.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی ، غلامرضا کرمی، جلال وافی ثانی ، محمد فرهمند و سلمان بیک بشرویه . "حسابداری بهای تمام شده (2)." تهران: کتاب نو، 1392.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومي. "تئوری حسابداری." تهران: نگاه دانش، 1394.

کتاب‌های ترجمه شده

 • کرمی، غلامرضا، حامد عمراني و امید آخوندی. "تئوری حسابرسی." تهران: نگاه دانش، 1396.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Alireza Khalili, Reza Tehrani, Gholamreza Karami , and Gholamreza Jandaghi. "Prioritizing the Factors Influencing the Development of Operational Audit." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2, no. 1 (2012): 659-674.
 • , Gholamreza Karami, and SEYED MOSTAFA SEYED HOSSEINI. "Bankruptcy prediction, Accounting Variables and Economic Development: empirical evidence from iran." international business resarch 5, no. 8 (2012): 147-152.
 • , Gholamreza Karami, and farzad hajiazimi. "value relevance of coditional conservatism and the role of disclosure:emperical evidence from iran." international business resarch 6, no. 3 (2013): 66-74.
 • , Gholamreza Karami, Ali Ebrahimi kordler, Yasin Amini, and Saeed Hajipour. "earnings management and underpricing of initial public offerings,evidence from iran." international business resarch 7, no. 7 (2014): 156-163.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • , Gholamreza Karami, Seyyed jalal seyyedi, and Mohammadsadegh Ghaznavi. "towards identifying and disclosing intellectual capital." international journal of business and social research 4, no. 3 (2014): 107-114.
 • , Gholamreza Karami, Tahere Karimyan, and saba salati. "Auditor Tenure, Auditor Industry Expertise, and Audit Report Lag: Evidences of Iran." Iranian Journal of Management Studies 10, no. 3 (2017): 617-638.
 • کرمی، غلامرضا، بیتا مشایخی ، ساسان مهرانی و کاوه مهرانی . "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی -، 42 (1384): 61-74.
 • نوروش، ایرج ، غلامرضا کرمی و جلال وافی ثانی . "بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران." تحقیقات حسابداری 1، 1 (1388): 24-27.
 • کرمی، غلامرضا و الهام حسنی آذر . "اخلاق و تعهد مدیران طبق تیوری ذینفعان." ماهنامه بانک و اقتصاد -، 98 (1388): 54-57.
 • کرمی، غلامرضا و هدی اسکندر . "ترکیب سهامداران و سیاست تقسیم سود." حسابدار -، 207 (1388): 53-57.
 • کرمی، غلامرضا، ساسان مهرانی و هدی  اسکندر . "بررسی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی در سیاست های تقسیم سود : نقش سرمایه گذاران نهادی." پیشرفت های حسابداری -، 2 (1389): 109-132.
 • کرمی، غلامرضا، محسن نظری و سید مجتبی شفیع پو . "ارزش افزوده اقتصادی نقدشوندگی بازار سهام." تحقیقات مالی 12، 30 (1390): 117-132.
 • مهرانی ، ساسان و غلامرضا کرمی. "رابطه بین هزینه حقوق صهحبان سهام باکیفیت سود شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران." دانش حسابرسی سیزدهم، 50 (1392): 5-20.
 • کرمی، غلامرضا، سید علی حسینی و سعید رضوانی فرد. "بررسی رابطه بین سطح افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس تهران." بورس اوراق بهادار ششم، 21 (1392): 47-71.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی و زهرا طاهری. "ارمغان تئوری های دستوری حسابداری." فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی 2، 2 (1392): 4-19.
 • کرمی، غلامرضا و وحید افتخاری . "بررسی برخی معیارهای کیفیت سود در چرخه های تجاری." بررسی های حسابداری و حسابرسی 20، 4 (1392): 93-112.
 • کرمی، غلامرضا و مهناز مرشد زاده بافقی. "ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطة میان آن دو." دانش حسابداری 5، 19 (1393): 7-26.
 • کرمی، غلامرضا و زهرا طاهری. "بررسی قدرت توضیح‌دهندگی معیارهای ارزشیابی در شرکت‌های با کیفیت سود متفاوت." فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 4، 3 (1394): 63-85.
 • کرمی، غلامرضا و کامران تاجیک. "تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 22، 1 (1394): 105-124.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی، سید علی حسینی و علیرضا رام روز. "بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی." جستارهای اقتصادی 12، 23 (1394): 109-134.
 • کرمی، غلامرضا، محسن مرادی جز و داود محسنی نامقی. "کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی 7، 23 (1394): 93-110.
 • کرمی، غلامرضا و فریده صدیقی. "طح افشا و عوامل تعیین‌کنندةآن در بانک‌ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی." تحقیقات مالی 17، 2 (1394): 357-376.
 • کرمی، غلامرضا و ندا رسولی. "بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارایه شده." بورس اوراق بهادار 8، 31 (1394): 27-52.
 • کرمی، غلامرضا و مریم فرج زاده. "ررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی." فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 12، 48 (1394): 77-104.
 • کرمی، غلامرضا و کامران تاجیک. "مدلسازی حسابداری تورمی در ایران بر اساس روش تحلیل تم." مدیریت و توسعه 28، 1 (1394): 141-164.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی، سید علی حسینی و علیرضا رامروز. "ارائه مدل حسابداری اسلامی، با تأکید بر مبانی فقهی و چالش های بنیادی." حسابداری مدیریت 9، 29 (1395): 89-109.
 • کرمی، غلامرضا، حمیدرضا وکیلی فرد و مهدی مزینانی. "بررسی ارتباط بین فشار زمانی، پیچیدگی‌کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور." دانش حسابرسی 16، 63 (1395): 5-33.
 • کرمی، غلامرضا و علیرضا شهابی. "مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی." تحقیقات مالی 18، 3 (1395): 541-562.
 • کرمی، غلامرضا و امید آخوندی. "چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها." فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 13، 52 (1395): 29-48.
 • خدابنده لو، مهدی، غلامرضا کرمی و عبدالرضا تالانه . "تدوین مدل گزارشگری سرمایه انسانی در حسابداری." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 6، 23 (1396): 63-78.

راهنمایی پایان نامه

 • ارتباط با ارزش اطلاعات حسابداری و بازده کوتاه مدت سهام در عرضه های اولیه، یاسین امینی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران، کامران تاجیک، دانشگاه تهران، 1393/07/14
 • تامین مالی از طریق بدهی و محافظه کاری، اسمعیل امین زاده، دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • ارتباط محافظه کاری با کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، وحید حسن بیگی، دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام، امید آخوندی، دانشگاه تهران، 1395/06/29

بلاگ شخصی

زمینه های تخصصی- تحقیقاتی:

حسابداری مالی

سوابق آموزشی:

دروس مقطع کارشناسی:

 • اصول حسابداری یک و دو
 • حسابداری میانه یک و دو
 • حسابداری صنعتی یک
 • مباحث جاری حسابداری

دروس مقطع کارشناسی ارشد:

 • تئوری حسابداری یک و دو
 • حسابداری دولتی پیشرفته

دروس مقطع دکتری:

 • تئوری حسابداری پیشرفته
 • توسعه عقاید و افکار حسابداری

سوابق اجرائی

 • مدیر گروه رشته حسابداری 1394
 • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) 
 • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1388 الی 1394

سوابق تحصیلی

 • دکتری حسابداری دانشگاه تهران 1386
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران 1380
 • کارشناسی حسابداری دانشگاه تهران 1378
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018