دکتر محمد ابویی اردکان

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی
ایمیل :
تلفن : 61117722
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

  • کارشناسی, 1373, مهندسی برق-کنترل, دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد, 1377, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
  • دکتری, 1385, مدیریت سیستمها, دانشگاه تهران

عناوین دروس

  • اصول و مبانی مدیریت، کارشناسی، 1392-1393، 1
  • آمار و کاربرد آن در مدیریت 1، کارشناسی، 1385-1386، 2
  • آمار و کاربرد آن در مدیریت 2، کارشناسی، 1386-1387، 1
  • تحقیق و ماخذشناسی، کارشناسی، 1389-1390، 2
  • دولت الکترونیک، کارشناسی، 1388-1389، 2
  • روش تحقیق در کار آفرینی، کارشناسی، 1386-1387، 2
  • کارگاه تجزیه و تحلیل و حل مسائل دولت و حکومت، کارشناسی، 1391-1392، 2
  • برنامه ریزی استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1387-1388، 1
  • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
  • برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 2
  • روش تحقیق، کارشناسی ارشد، 1387-1388، 2
  • روش تحقیق پیشرفته، کارشناسی ارشد، 1387-1388، 2
  • روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری(مدیریت منابع انسانی)، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 1
  • مباحث منتخب در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 2
  • مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
  • مدیریت استراتژیک پیشرفته، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 2
  • مدیریت استراتژیک خدمات، کارشناسی ارشد، 1387-1388، 1
  • مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 1
  • استراتژیهای مدیریت منابع انسانی، دکتری Ph.D، 1394-1395، 2
  • روش تحقیق، دکتری Ph.D، 1391-1392، 1
  • روش تحقیق پیشرفته، دکتری Ph.D، 1394-1395، 1
  • روش تحقیق در سیاستگذاری علم و فناوری ، دکتری Ph.D، 1394-1395، 2
  • روش شناسی تحقیق در مدیریت، دکتری Ph.D، 1393-1394، 1
  • روش شناسی تحقیق در مدیریت تکنولوژی، دکتری Ph.D، 1394-1395، 2
  • روشهای تحقیق درمدیریت، دکتری Ph.D، 1391-1392، 2
  • طراحی و ارزشیابی نظام های اطلاع رسانی، دکتری Ph.D، 1388-1389، 1
  • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، دکتری Ph.D، 1392-1393، 1
  • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق (تئوری و عملی)، دکتری Ph.D، 1390-1391، 2
  • مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت، دکتری Ph.D، 1390-1391، 1
  • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، دکتری Ph.D، 1395-1396، 1

فعالیت‌های اجرایی

  • عضو شورای راهبردی استقرار دانشگاه دو فضایی، 1390/11/15، 1394/10/24، ايران، تهران
  • ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1392/09/19، ایران، تهران
  • قائم مقام دبیرکل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، 1392/09/20، ایران، تهران
  • عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1393/02/10، ایران، تهران
  • عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی مدیریت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393/04/29، ایران، تهران
  • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت، 1393/08/22، ایران، تهران
  • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، 1393/08/22، ایران، تهران
  • عضو کمیسیون پژوهش و فناوری، 1393/12/26، 1395/07/28، ایران، تهران
  • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای عالی عتف در خصوص تدوین و ارائه سیاست های کلی علم و فناوری و یکپارچه سازی برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی، 1394/02/14، ایران، تهران
  • عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، 1394/02/19، ایران، تهران
  • عضو کمیته سیاستگذاری نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، 1394/03/25، ایران، تهران
  • عضو کارگروه تدوین برنامه کلان توسعه پژوهش و فناوری و تحقق دانشگاه های کار آفرین، 1394/04/31، ایران، تهران
  • عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، 1394/06/03، 1396/06/03، ایران، تهران
  • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران، 1395/04/08، ایران، تهران
  • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران در امور برنامه ریزی و سیاست گذاری، 1395/04/08، ایران، تهران
  • عضو کمیته تدوین پیشنهاد تاسیس مرکز رصد علمی دانشگاه تهران، 1395/05/12، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

  • ابویی اردکان، محمد. "مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری: پرسشهای اساسی." : پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1385.
  • ، سیروس علیدوستی، فخرالسادات محمدی ، حمید کشاورز و محمد ابویی اردکان. "شیوه نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی." : پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1386.
  • اسفیدانی، محمدرحیم، حمید اسفندیانی ، روح ا نوری ، سعید فتحی و محمد ابویی اردکان. "کاربردهای تجارت الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389.
  • ، سعید فتحی، شهریار عزیزی ، روح اله نوری ، محمد ابویی اردکان و محمد رحیم اسفندیانی . "کسب و کار الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389.
  • ، محمدرحیم اسفیدانی، روح الله نوری ، هادی دارمی و محمد ابویی اردکان. "استانداردهای تجارت الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389.
  • ، روح اله نوری، محمد ابویی اردکان، سعید فتحی ، محمدرحیم اسفیدانی و بهناز بهادری‌فر . "روش شناسی طراحی و نیازسنجی دوره های آموزشی حرفه ای: تجربه ای ملی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389.
  • ابویی اردکان، محمد و طاهره علیدادی. "مدیریت ایران." تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

  • , Sirous Alidousti, Maryam Nazari , and mohammad abooyee Ardakan. "A study of success factors of resource sharing in Iranian academic libraries." Library Management 29, no. 9 (2008): 711-728.
  • , , سیروس علیدوستی , and mohammad abooyee Ardakan. "A Study of Success Factors of Resource Sharing in Iranian Academic Libraries." Library Management 29, no. 8 و 9 (2008): 711-728.
  • abooyee Ardakan, mohammad, and Kaveh Mohajeri . "Applying Design Research Method to IT Performance Management Forming a New Solution." JOURNAL OF APPLIED SCIENCES 9, no. 7 (2009): 1227-1237.
  • , Seyyed Ayatollah Mirzaei, Fateme Sheykh Shoaei , mohammad abooyee Ardakan, Seyyed Ayatollah Mirzaie , and Fatemeh Sheikhshoaei . "The peer - review proccess for articles in Irans scientific journals." JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 42, no. 2 (2011): 243-261.
  • habibi, leila, Seyed Mohammad Moghimi, Hasan Abedi, mohammad abooyee Ardakan, and . "Combating Corruption and Information & Communications Technology (ICT): Evidence from Tehran Metropolitan Municipality." archives des sciences 65, no. 4 (2012): 14-27.
  • Mahbanoei, Bahareh, Arian Gholipour, and mohammad abooyee Ardakan. "a competency model for ministry of health and medical education of iran's general managers." International Journal of Management Studies (IJMS) 9, no. 1 (2016): 100.
  • ، صدرا احمدی ، محمد ابویی اردکان و علیرضا طالب پور . "مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیکی." Information Sciences and Technology 24، 4 (1388): 103-126.
  • ابویی اردکان، محمد، حسن عابدی جعفری و فتاح آقازاده . "کاربرد روش های خوشه بندی در ترسیم نقشه های علم : مورد کاوی نقشه علم مدیریت شهری." Information Sciences and Technology 25، 3 (1389): 347-371.
  • ابویی اردکان، محمد، سید آیت الله میرزایی و فاطمه شیخ شعاعی . "فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران." پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 6، 12 (1391): -.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

  • ، علیرضا طالب‌پور ، محمد ابویی اردکان و صدرا احمدی . "بررسی عوامل تاثیر گذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیک با استفاده از مدل FCM." مدیریت فناوری اطلاعات 1، --- (1111): -.
  • ابویی اردکان، محمد و مسعود عابسی . "ارایه چهارچوبی برای توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری استراتژیک در برنامه های اصلاحات دولت ایران." دانش مدیریت 14، 55 (1380): 196-226.
  • ابویی اردکان، محمد و  محمدعلی بهجتی اردکانی . "متدولوژیهای برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی SISP." دو فصلنامه مدیریت اسلامی 1، 1و2 (1385): 26-43.
  • ابویی اردکان، محمد و علی نقی مشایخی . "مفهوم و روش های اندازه گیری همردیفی در مطالعات اقتضایی مدیریت." دانش مدیریت 19، 72 (1385): 87-110.
  • ، سید آیت الله میرزایی ، محمد ابویی اردکان، معصومه قاراخانی و فاطمه شیخ شعاعی . "فرایند همترازخوانی در مجلات علمی مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران." مجله انجمن جامعه شناسی ایران 7، 28 (1385): 147-179.
  • پورعزت ، علی اصغر، محمد ابویی اردکان و علی پیران نژاد. "کاربرد مدل سیستمهای مانا برای تدوین برنامه های آموزش عالی ایران در قرن 21." فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) 40910، 1111 (1385): 43-66.
  • ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه و فاطمه شیخ شعاعی . "فناوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 37، 2 (1386): 85-104.
  • ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه و فاطمه شیخ شعاعی . "فن آوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه ها." مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 37، 2 (1386): 85-104.
  • عابدی جعفری ، حسن ، محمد ابویی اردکان و فتاح آقازاده ده ده . "مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم." فصلنامه رهیافت -، 46 (1389): 45-53.
  • ابویی اردکان، محمد و سیدآیت اله میرزایی . "داوران و اخلاق داوری در مجله های علمی ایران." اخلاق در علوم و فناوری 5، 1و2 (1389): 36-47.
  • ، حسن عابدی جعفری، محمد ابویی اردکان، فتاح آقازاده ده ده و فاطمه دلبری راغب . "روش شناسی ترسیم نقشه های علم : مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 17، 66 (1390): 69-53.
  • نوری، روح اله ، محمد ابویی اردکان و محمدرحیم اسفیدانی. "طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی تجارت الکترونیکی." فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 5، 13 (1390): 25.
  • عزیزی ، محمدمهدی ، محمد ابویی اردکان و نسرین نوری . "بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر در آن." هویت شهر 6، 10 (1391): 5-16.
  • مهرگان ، محمدرضا، محمد ابویی اردکان و ندا سلطان محمدی . "شناسایی عوامل کلیدی در مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم(SSM)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 4، 8 (1391): 129-146.
  • ابویی اردکان، محمد و مهدیه معتمدی. "بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نشاجی یزد)." بهبود مدیریت 3، 17 (1391): 203-226.
  • منوریان ، عباس، محمد ابویی اردکان، سیدموسی پورموسوی و اشرف رحیمیان. "مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران." چشم‌انداز مدیریت دولتی 4، 13 (1392): 41-63.
  • ابویی اردکان، محمد، بابک سهرابی یورتچی و ساناز بهرامی . "ویژگی ارزش آفرین سیستم های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان ( مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران)." مدیریت بازرگانی 5، 1 (1392): 1-20.
  • منوریان ، عباس، محمد ابویی اردکان، سید محمد کربلایی سید جوادی و محمدرضا زندی منش. "طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور بهبود محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 2 (1392): 158-173.
  • ابویی اردکان، محمد، سمیه لبافی، سمانه آذرپور و مهدیه جلال پور. "شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 6، 11 (1393): 1.
  • فهیمی، میترا و محمد ابویی اردکان. "بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیشبینی ورشکستگی." بررسی های حسابداری و حسابرسی 21، 2 (1393): 189-210.
  • ابویی اردکان، محمد، سید محمد علی عظیمی و کامبیز طالبی. "بررسى سطوح بلوغ و توسعه یافتگى نوآورى و همکارى دولت با خوشه هاى صنعتى." فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری 3، 3 (1393): 103.
  • دیلمقانی، میترا، فاطمه فهیم نیا ، محمد ابویی اردکان و غلامرضا فدایی  . "نقش فرهنگ دانش در اثر بخشی فرایندهای مدیریت دانش (مورد مطالعه یک سازمان دانش بنیان)." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 48، 3 (1393): 325.
  • یعقوبی ، طاهره ، محمد ابویی اردکان و فاطمه گوینده نجف آبادی. "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری 3." فصلنامه فناوری آموزش 9، 1 (1393): 11-24.
  • ابویی اردکان، محمد، مهدیه معتمدی و محمد امین. "بررسی اهمیت عوامل پیش برنده و بازدارنده ی تاثیرگذار در رشد و توسعه خوشه نساجی یزد با استفاده از نقشه شناختی فازی." بهبود مدیریت 9، 2 (1394): 77-96.
  • جباری پور، مجتبی، حسن عابدی جعفری و محمد ابویی اردکان. "بررسی و ارزیابی خط مشی های مبارزه با فساد در برنامه های چهارگانه توسعه جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی 1، 3 (1394): 51-58.
  • مختاری، بهاره، علی اصغر پورعزت ، آرین قلی پور و محمد ابویی اردکان. "بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران محله یوسف آباد تهران با ذینفعان." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی 1، 1 (1394): 1-18.
  • ابویی اردکان، محمد و سعیده جنتی. "بررسی رابطه میان سبک تفکر استراتژیک و سبک بازی کاربران در محیط بازی‌های رایانه‌ای (مطالعه موردی: بازی رایانه‌ای جنگ قبایل)." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 4 (1394): 819-837.
  • شفیعی، مرضیه، میثم امینی و محمد ابویی اردکان. "تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها." فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان - کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 4، 14 (1395): 1-25.
  • لبافی، سمیه و محمد ابویی اردکان. "پیشران ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی. مطالعه موردی سازمان های فرهنگی شهر اصفهان." اندیشه مدیریت راهبردی 10، 19 (1395): 117-150.
  • صابرنعیمی، المیرا و محمد ابویی اردکان. "طراحی مدل کسب‌وکار برای تولید کتاب‌های الکترونیکی در واحد انتشاراتی «سوره مهر الکترونیک»." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 50، 3 (1395): 13-35.
  • قلی پور، آرین ، محمد ابویی اردکان، حسن قالیباف اصل و اصغر اسدی. "استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه های مالی." مجله مدلسازی ریسک و مهندسی مالی 2، 1 (1396): 129-145.
  • ابویی اردکان، محمد، رضا زعفریان و فاطمه خورانی. "بررسی وضعیت شایستگی هنرآموزان برای آموزش کارآفرینی." فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی 3، 1/2 (1396): 127-139.

همایش‌های بین المللی

  • abooyee Ardakan, mohammad. "Aligning objectives processes and performance measures in BPR activities A framework for analysis." First International Management Conference, Tehran, October 29-31, 2003 .
  • abooyee Ardakan, mohammad, , and . "Aligning It business strategies adopting an HOQ A case study in a larg scale iranian bank." management technologhy and application,, November 1-3, 2010 .
  • abooyee Ardakan, mohammad, Mohsen Nazari, , and Maryam Sajedi Saba. "A Case Study on Historical Evolution and Renovation Plans for Textile Cluster in Yazd Province: Lessons for Integrated Policymaking." 8th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management Marketing Economic and Social Aspects, Athens, August 1-6, 2011 .
  • abooyee Ardakan, mohammad, and . "Investigating the relationship between Managers IT Competency and IT Projects Risks and Developing a Model for Assessing IT Competency of Managers." 5th European Conference on Information Management and Evaluation, Como, September 8-9, 2011 .
  • , , Nader Naghshineh, and mohammad abooyee Ardakan. "Impact of Internet Communication Mechanism on the Intraction patterns of Cyberspace Activists in Iran." WCIT 2011, Istanbul, October 4-5, 2011 .
  • abooyee Ardakan, mohammad, , and . "Developing a Conceptual Model for Irans Science Technology and Innovation System Performance Measurement." 1th International 5th National Conferance on Management of Technology, Tehran, November 22-24, 2011 .
  • abooyee Ardakan, mohammad, Neda Soltan Mohammadi, and Fariba Nik-siar. "a conceptual model for women's empowerment in political and economic development of iran." international education seminar and empowerment of women, Madrid, September 17-19, 2014 .
  • Dilmaghani, Mitra, Fatima Fahimnia, and mohammad abooyee Ardakan. "Evaluating the organizational Knowledge culture." International Conference on Management & Humanities, Dubai, December 18-18, 2015 .
  • abooyee Ardakan, mohammad, and mitra fahimi. "CONCEPTUAL HIERARCHIES SYSTEM ARCHITECTURE/ARCHITECTING, HARD OPERATIONS RESEARCH AND SOFT OPERATIONS RESEARCH." 3rd International Conference on“New Directions in Multidisciplinary Research & Practice”, Athens.
  • ابویی اردکان، محمد، سمیه لبافی و محمود فروزبخش. "تدوین استراتزی برای سازمان رسانه ای با رویکرد نوپدید : تجربه یک شرکت فرهنگی در استان اصفهان." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران، دي 19-21، 1389.
  • دائمی، زهرا و محمد ابویی اردکان. "تدوین استراتژی منابع انسانی بر اساس SRPs برای شرکت رفاه." هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسایداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، مرداد 2-3، 1396.

همایش‌های داخلی

  • ابویی اردکان، محمد و زهرا واحد. "زنجیره ارزش ارتباطات - موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران." هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، تهران، آبان 8-9، 1390.
  • ابویی اردکان، محمد و ندا سلطان محمدی . "طراحی مدل فرایندی ارزیابی عملکرد نظام توسعه علمی کشور در راستای اسناد و برنامه های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران." اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، تهران، ارديبهشت 17-18، 1393.
  • ابویی اردکان، محمد. "آموزش متناسب با نیازهای نسلی جدید با الهام از مدل نوآوری باز." نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه، تهران، آبان 19-22، 1393.
  • ابویی اردکان، محمد. "بررسی تاثیر مهارتهای تفکر استراتژیک بر سبک مرشدیت بازرگانان." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 4-5، 1393.
  • ابویی اردکان، محمد، آرین قلی پور و مهسا توکلی کوشا. "بررسی همراستایی فرهنگ سازمانی و استراتژی(مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران)." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 4-5، 1393.
  • ابویی اردکان، محمد، الهام خسروی نسب و سیروس علیدوستی. "بررسی ارتباط میان عوامل ریسک و تصمیم گیری برای انتخاب روش های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)." کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، بهمن 27-27، 1393.

راهنمایی پایان نامه

  • اندازه گیری همردیفی میان استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای و استراتژیهای سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای برتر ایرانی، آریا یزدان پناه، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388/09/15
  • طراحی مدلی برای همراستا سازی فرآیند اعطالی تسهیلات سیستم سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و استراتژی های تجاری بانک ملت، هانیه هاتفیان، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388/09/15
  • مدلی برای سنجش همراستایی استراتژی کسب و کار و فرآیند اصلی یک شرکت، علی فراهانی راد، کاربردی، فلسفه، 1389/05/11
  • بررسی تناسب میان نظام برنامه ریزی شهرداری تهران و نیازمندیهای استراتژی ناحیه محوری با رویکرد نظریه پردازش اطلاعات، نسیبه احدی مراغه، کاربردی، فلسفه، 1389/12/15
  • امکانسنجی ایجاد برند شهری: مطالعه موردی منطقه 12 شهری تهران، شراره اخوان ثلات، کاربردی، فلسفه، 1389/12/15
  • ارائه الگویی برای همراستایی شایستگی فاوای مدیران با مدیریت ریسک پروژه های فاوای شهرداری تهران، وحید سعادت، کاربردی، فلسفه، 1390/06/30
  • بررسی رابطه شایستگی فاوای مدیران شهرداری تهران با موفقیت برنامه های پروژه های فناوری اطلاعات، حامد مجیدی ذوالبنین، کاربردی، فلسفه، 1390/06/30
  • طراحی مدل توسعه استراتژی ارتباطی برای سازمان و همراستایی آن با استراتژی های کسب و کار، زهرا واحد، کاربردی، فلسفه، 1390/08/23
  • بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه نساجی یزد، مهدیه معتمدی، کاربردی، فلسفه، 1390/10/10
  • ارائه مدلی از عوامل موثز بر نیت رفتاری استفاده مشتریان از همراه بانک در ایران (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات، ساناز بهرامی، کاربردی، فلسفه، 1390/11/29
  • بررسی کیفیت خدمات پروازهای بین المللی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما با استفاده از مدل سروکوال و ارزیابی سیاستهای این شرکت در ارتقای رضایت مشتری، وحیده اسدی نیاسر، کاربردی، فلسفه، 1390/12/22
  • بررسی رابطه بین مهارتهای تفکر استراتژیک و سبک منتورینگ بازرگانان صنایع روشنایی تهران، روشنک خواجه امیرلو، کاربردی، فلسفه، 1391/06/30
  • طراحی مدل کسب و کار برای بازی رایانه ای طلای سیاه، مریم احمدی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/12/07
  • طراحی مدل کسب و کار برای تولید کتاب های الکترونیکی مبتنی بر استراتژی اقیانوس آبی در واحد انتشاراتی (سوره مهر الکترونیک).، المیرا صابر نعیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/12/23
  • بررسی همراستایی فرهنگ سازمانی و استراتژی های شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مهسا توکلی کوشا، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/12/23
  • بررسی ارتباط بین تفکر استراتژِک مدیران و عادات مصرف رسانه های جدید در بین آنها (مطالعه مدیران نشریات تهران)، فاطمه قدیانی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/12/28
  • طراحی مدل سنجش بلوغ خوشه های صنعتی مورد کاوی خوشه های کاشی و نساجی استان یزد، سیدمحمدعلی عظیمی صفی ابادی، کاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1393/04/01
  • بررسی ارتباط میان عوامل ریسک و تصمیم گیری مدیران شهری درباره برون سپاری پروژه¬های فناوری اطلاعات در شهر تهران، الهام خسروی نسب، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/07/08
  • مطالعه ی استراتژی تصویرسازی برنامه ترکیبی(به خانه برمی گردیم) از سبک زندگی خانواده ایرانی، سارا مومنی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/07/20

مشاوره پایان نامه

  • ارائه یک الگوی برنامه‌ریزی جامع فناوری اطلاعات برای سازمانهای اطلاع‌رسانی در ایران، محمدعلی بهجتی، کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1384/08/17
  • طراحی سیستم مدیریت عملکرد فناوری اطلاعات با رویکردی ارزشگرا، کاوه مهاجری، کاربردی، فلسفه، 1387/06/25
  • بررسی و مقایسه نسبی انواع سرمایه های ذهنی در شرکتهای ایرانی، توحید علوی، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388/09/15
  • ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای مستندات ISI، فتاح آقازاده، کاربردی، فلسفه، 1388/09/15
  • بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی: موردکاوی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، مجتبی محیطی اردکانی، کاربردی، دانشگاه شاهد ، 1389/05/18
  • شناسایی عوامل کلیدی در مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم(SSM، ندا سلطان محمدی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1389/07/07
  • بررسی علل تداوم فقر شهری در تهران، مونا کریمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1389/08/25
  • بررسی ابعاد نمایندگی شورایاری ها در ارتباط با ذی نفعان محله، بهاره مختاری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1389/09/01
  • بررسی عوامل شخصیتی موثر بر قانون گریزی در رفتارهای ترافیکی، فرناز بیکرسولی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1389/09/01
  • تجزیه و تحلیل خط مشی های مبارزه با فساد در برنامه های چهار گانه، مجتبی جباری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1389/09/15
  • طراحی مدل سیستم جانشین پروری برای گروه مپنا، بهزاد عباسی، کاربردی، فلسفه، 1389/12/15
  • بررسی رابطه اجرای ارتباطات یکپارچه بازاریابی با عملکرد بازار: مطالعه موردی بانک ملت، رضا پارسافرد، کاربردی، فلسفه، 1389/12/15
  • بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونی شهر تهران، الهه پیدایش، کاربردی، فلسفه، 1389/12/15
  • بررسی نقش و تثیر قوانین و مقررات بر یکپارچگی مدیریت شهری در کلانشهر تهران، نسرین نوری، کاربردی، فلسفه، 1390/02/31
  • فضای سایبر و الگوهای گفتمانی: نقش ساز و کارهای اینترنت در شکل گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران، محمود بابایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1390/04/28
  • ارائه مدلی برای همراستایی بین فرآیندها و استراتژی سازمان و بررسی تاثیر آن بر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت، سمانه جوکار، کاربردی، فلسفه، 1390/06/29
  • ارزیابی رابطه بین رضایت مندی مشتری و کیفیت خدمات در تصمیات رفتاری مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی شهر ایلام، علی نعمتی زاد، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1390/09/23
  • شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه تولید راه حل های نرم افزاری مبتنی بر نرم افزارهای آزاد/متن باز در ایران، بررسی نمونه موردی سیستم عامل لینوکس، فرهاد جوهری زاده، کاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1390/11/30
  • بررسی تاثیر مشارکت شهروندان در تحقق شهر یادگیرنده از بعد آموزشهای مستمر (مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران، شیوا مافی مرادی، کاربردی، فلسفه، 1390/12/23
  • بررسی تاثیر ضوابط اخلاقی بر رفتار ضد شهروندی بیمه ملت، زهره سیاوشی، کاربردی، فلسفه، 1390/12/23
  • ارائه فرایند ایجاد معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل دورن شهری تهران با استفاده از مطالعات تطبیقی، مهدی میرافشار، کاربردی، فلسفه، 1390/12/27
  • بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و مهارت تفکر استراتژیک مدیران در سازمانهای رسانه ای ایران (مطالعه موردی: مجلات تهران، سمانه آذرپور، کاربردی، فلسفه، 1391/03/06
  • بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری وب 2 توسط دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری، فاطمه گوینده، کاربردی، دانشگاه پیام نور ، 1391/04/27
  • تدوین الگوی مبارزه با فساد اداری ومالی سازمان شهرداری کلان شهرهای ایران :مطالعه موردی شهرداری تهران، لیلی حبیبی، کاربردی، فلسفه، 1391/04/31
  • طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HTP در بانک سینا، زینب خوش مشربان، کاربردی، فلسفه، 1391/06/29
  • طراحی مدل فرایندی برندسازی شهری برای کلان شهرهای ایران، اشرف رحیمیان، کاربردی، فلسفه، 1391/07/08
  • بررسی همراستایی مربی‌گری و استراتژی بنگاه در مدیریت مسیرحرفه‌ای حمایتی و توسعه‌ای، بنفشه ندیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/08/23
  • تبیین مدل شایستگی مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهاره ماه بانویی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/09/20
  • تدوین ویژگیهای محتوای آموزشی مناسب برای آشنا ساختن کودکان با حقوق و قوانین شهروندی (بارویکرد تسهیل مدیریت شهری)، سید وحید کریمیان، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/10/10
  • طراحی مدل سیستم جانشین پروری برای مشاغل کلیدی درشرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو ساپکو، سیدعباس مرادی شیرازی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/06/19
  • ارائه مدل تبیینی رابطه فرهنگ دانش بل اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش، مطالعه موردی سازمان صاایران، میترا دیلمقانی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/06/27
  • طراحی مدلی برای پیاده سازی منشورهای اخلاقی درسازمان مطالعه موردی گروه مپنا، هادی عارف، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/06/31
  • ارائه مدلی مفهومی برای تدوین طرح توسعه فردی درگروه مپنا، وحید بیگی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/06/31
  • طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور بهبود محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا زندی منش، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/11/16
  • بررسی کیفی فرد تاثیر عوامل طراحی زیباشناسانه ارتباط با مشتریان بر رضایت شغلی مدیران و کارکنان بانک رفاه، علی دبیری فرد، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/11/27
  • طراحی سیستم جبران خدمات برای نسل های متنوع کاری دربانک ها، رحمان حسنی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/11/29
  • بررسی رابطه پاسخگویی حاکمیت ومشارکت شهروندی، رضا رهبر، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/06/04
  • طرح استراتژی منابع انسانی سازمان فرابورس ایران با درنظرگرفتن قابلیت های فرهنگ سازمانی در محیط رقابتی، زهرا جاوید، کاربردی، دانشگاه تهران

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017