دکتر ساسان مهرانی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی حسابداری
ایمیل :
تلفن : 61117666
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1369, حسابداری, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1373, حسابداری, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1379, حسابداری, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو کمیته تخصصی گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، 1391/07/01، 1392/06/31، ایران، تهران
 • عضو کمیته تهیه و تدوین حسابداری تعهدی ، 1391/10/17، ایران، تهران
 • مشاور معاونت اداری و مالی وزارت علوم تحقیقات فناوری ، 1392/07/20، 1395/07/20، ایران، تهران
 • معاون اقتصادی و توسعه، 1392/08/20، 1394/02/20، ایران، تهران
 • عضو گروه مدیریت سازمان سمت، 1393/02/30، 1394/02/30، ایران، تهران
 • عضو کارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالی تدوین برنامه ششم توسعه، 1393/07/22، 1395/07/22، ایران، تهران
 • مدیر علمی و اجرائی حسابداری تعهدی در دانشگاهها و موسسات، 1393/09/02، 1396/09/02، ایران، تهران
 • عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی ، اداری ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه، 1394/01/26، 1395/03/19، ایران، تهران
 • مدیر گروه حسابداری سمت، 1394/02/28، 1395/02/28، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی حسابداری وزارت علوم، 1394/03/23، 1396/03/23، ایران، تهران
 • مدیر گروه تخصصی حسابداری سمت، 1394/07/01، 1395/07/01، ایران، تهران
 • عضو هیئت داوری گروه تخصصی علوم انسانی در مرحله کشوری جشنواره دانشجوی نمونه، 1395/02/13، 1395/08/13، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون برنامه ریزی و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تهران، 1395/04/02، 1398/04/02، ایران، تهران
 • مدیر گروه تخصصی حسابداری سازمان سمت، 1395/11/09، 1396/11/09، ایران، تهران
 • مدیر گروه کمیته تخصصی برنامه ریزی رشته حسابداری، 1396/03/03، 1398/03/03، ایران، تهران

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • جامعه حسابداران رسمی، عضو، ملی، 761/10/11، 1111/01/01
 • انجمن حسابداری ایران، عضو، ملی، 763/10/12، 1111/01/01

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • مهرانی ، ساسان ، علی ابراهیمی کردی و ترابی . "اصول حسابرسی 1 و 2." : انتشارات کارآفرینان، 1385.
 • کرمی، غلامرضا، ایرج نوروش و ساسان مهرانی . "مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد دوم)." : کتاب نو، 1387.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی. "مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)." تهران: انتشارات نگاه دانش، 1387.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی ، غلامرضا کرمی و مجید شهبازی . "مروری جامع بر حسابرسی." تهران: نگاه دانش، 1389.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی ، غلامرضا کرمی، جلال وافی ثانی و محمد فرهمند . "مروری جامع بر حسابداری صنعتی(جلد اول)." : کتاب نو، 1391.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی و سیدمصطفی سیدحسینی. "تئوری حسابداری." تهران: نگاه دانش، 1392.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی، محمد عبدزاده و امید فرجی. "حسابداری مدیریت ب." تهران: نگاه دانش، 1392.
 • نوروش، ایرج ، ساسان مهرانی ، غلامرضا کرمی، جلال وافی ثانی ، محمد فرهمند و سلمان بیک بشرویه . "حسابداری بهای تمام شده (2)." تهران: کتاب نو، 1392.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی، سید مصطفی سید حسینی و مهتاب جهرومی. "تئوری حسابداری 2." تهران: نگاه دانش، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Mehrani, Sasan, mohammad moradi, and hoda eskandar. "The type Of Institutional Ownership and Dividend inTSE." Journal of Basic and Applied Scientific research 3, no. 5 (2013): 21-26.
 • Mehrani, Sasan, mohammad moradi, and hoda eskandar. "Corporate Governance: Convergence v.s Divergence." British Journal of Economics Finance and Management Sciences 9, no. 1 (2014): 23-34.
 • ، عبدالرضا تالانه و ساسان مهرانی . "رابطه بین تقسیم سود و سرمایه گذاری." حسابداری -، 129 (1377): 8-13.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • مهرانی ، ساسان و عبدالرضا تالانه . "تقسیم سود در شرکتها." حسابدار -، 125 (1377): -.
 • مهرانی ، ساسان . "ریسک حسابرسی." حسابدار -، 134 (1378): 46-52.
 • ، امیر پور یانسب و ساسان مهرانی . "سرمایه گذاری و ارزش متعارف فروپاشی بهای تاریخی." حسابدار -، 136 (1379): 14-17.
 • مهرانی ، ساسان و امیر پوریا نسب . "ارزشها و حسابداری." حسابدار -، 139 (1379): -.
 • مهرانی ، ساسان و نعیمی مهدیس . "تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل." بررسی های حسابداری و حسابرسی 10، 32 (1382): 43-61.
 • مهرانی ، ساسان ، ف غیور و نقی بهرامفر. "بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی ونسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها." بررسی های حسابداری و حسابرسی 12، 40 (1384): 3-17.
 • مهرانی ، ساسان ،  غلامرضا کرمی  ، یاشار منصفی  و کاوه مهرانی . "بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار." بررسی های حسابداری و حسابرسی 12، 41 (1384): 105-131.
 • کرمی، غلامرضا، بیتا مشایخی ، ساسان مهرانی و کاوه مهرانی . "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی -، 42 (1384): 61-74.
 • مهرانی ، ساسان و امین ناظمی . "بررسی هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی با استفاده از دیدگاههای دیالکتیک هگل ، هم ریختی و دانش ، قدرت فوکو." حسابدار -، 187 (1386): 35-44.
 • مهرانی ، ساسان . "نقش حسابداری مدیریت در افزایش کارایی واحدهای تجاری." حسابدار 22، 6 (1386): -.
 • مهرانی ، ساسان و علی ‌اکبر نونهال نهر . "ارزیابی واکنش کمتر ار حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 15، 1 (1388): 136-117.
 • مهرانی ، ساسان و پریسا سادات بهبهانی نیا. "مربوط بودن سود عملیاتی در مقایسه با سود غیر عملیاتی در بازار سرمایه ایران." حسابداری مدیریت 1، 2 (1388): 35-44.
 • ، رضا حصارزاده و ساسان مهرانی . "نگرش انتقادی به چارچوب حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی." حسابدار 23، 206 (1388): 64-71.
 • مهرانی ، ساسان و حامد ذاکری . "سیستم خود نظمی در حرفه ی حسابرسی." حسابدار رسمی -، 6 (1388): 42-45.
 • مهرانی ، ساسان . "روش های اندازه گیری محافظه کاری." حسابدار 23، 206 (1388): 58-63.
 • ، امیر رسائیان، ساسان مهرانی و محمد کاشانی پور . "بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران." پژوهشنامه اقتصادی -، 5 (1388): 151-125.
 • مهرانی ، ساسان و امیر رساییان . "نقد شوندگی سهام و نقد شوندگی دارایی ها." دو ماهنامه حسابرس 11، 46 (1388): 1-52.
 • ، محمد کاشانی پور، ساسان مهرانی و یوسف پاشانژاد . "بررسی ارتباط راهبری شرکت با نقدشوندگی بازار." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 2، 4 (1389): 61-76.
 • کرمی، غلامرضا، ساسان مهرانی و هدی  اسکندر . "بررسی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی در سیاست های تقسیم سود : نقش سرمایه گذاران نهادی." پیشرفت های حسابداری -، 2 (1389): 109-132.
 • مهرانی ، ساسان و کوروش جمشیدی. "عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی." حسابدار رسمی 4، 13 (1390): 60-77.
 • مهرانی ، ساسان . "حسابرسی داخلی." حسابدار -، --- (1390): -.
 • مهرانی ، ساسان ، محمد موسی خانی و سحر سپاسی . "عوامل موثر بر تصمیم گیریهای اخلاقی حسابداران رسمی ایران ." اخلاق در علوم و فناوری 6، 3 (1390): 6-13.
 • مهرانی ، ساسان ، داریوش فروغی ، حسین کردتبار و امیر رسائیان . "بررسی تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود." فرایند مدیریت و توسعه 24، 2 (1391): 78-51.
 • مهرانی ، ساسان ، علی فعال قیومی و محمد مرادی. "رابطه بین مالکیت نهادی ، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری." دانش حسابداری 3، 11 (1391): 31.
 • مهرانی ، ساسان ، کیوان شیخی و سید مهدی پارچینی. "رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد." پژوهش های تجربی حسابداری 2، 7 (1392): 17-33.
 • مهرانی ، ساسان و علی آطاهریان . "محافظه کاری و جریان نقد ازاد." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 3، 5 (1392): 73.
 • مهرانی ، ساسان و غلامرضا کرمی. "رابطه بین هزینه حقوق صهحبان سهام باکیفیت سود شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران." دانش حسابرسی سیزدهم، 50 (1392): 5-20.
 • مهرانی ، ساسان ، حسن حیدری و احد حسینی. "اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران." تحقیقات مالی 15، 1 (1392): 129.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی و زهرا طاهری. "ارمغان تئوری های دستوری حسابداری." فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی 2، 2 (1392): 4-19.
 • مهرانی ، ساسان و سید جلال سیدی. "بررسی رابطه حسابداری محافظه‌کارانه و اختلاف بین مالیات تشخیصی و قطعی با مالیات ابرازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." پژوهش های نوین در حسابداری (دانشگاه پیام نور) 1، 1 (1392): 56-72.
 • مهرانی ، ساسان ، محمد مرادی، منصور نخعی و محسن مطمئن. "نقش ویژگی های حسابرس در کیفیت سود." پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر 5/2، 16 (1392): 93-108.
 • مهرانی ، ساسان و مهدی حیدری. "تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده با پیش بینی سود حاصل از شبکه عصبی فازی." تحقیقات حسابداری و حسابرسی 3، 19 (1392): 22-37.
 • مهرانی ، ساسان و علی اکبر نونهال نهر. "آزمون تاثیر رویکردهای قضاوتی زبان در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی." بررسی های حسابداری و حسابرسی 20، 3 (1392): 123-144.
 • خانی، عبداله، ساسان مهرانی و الهام قانع. "بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان شریعتی استان اصفهان." فصلنامه حسابداری سلامت 2، 6 (1392): 40-57.
 • مهرانی ، ساسان و محسن مطمئن. "محافظه کاری و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری." پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 2، 2 (1392): 45-61.
 • مهرانی ، ساسان و عباس بهارلو. "تاثیر صورت های مالی میان دوره ای بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران." پژوهش های نوین در حسابداری (دانشگاه پیام نور) 1، 2 (1392): 58-70.
 • مهرانی ، ساسان و سید جلال سیدی. "بررسی تاثیر مالیات بردرامد و حسابداری محافظه کارانه بر اجتناب مالیاتی شرکت ها." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 3، 10 (1393): 13-33.
 • مهرانی ، ساسان ، حمیدرضا گنجی و قربان اسکندری. "رابطه بین کیفیت سود هموار سازی سود و ریسک سهام." فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 11، 42 (1393): 115-137.
 • مهرانی ، ساسان و سید جلال سیدی. "رابطه بین مالیات بردرآمد و حسابداری محافظه کارانه." پژوهشنامه مالیات 22، 23 (1393): 159-183.
 • مهرانی ، ساسان و مجتبی صفی پور افشار. "بررسی رابطه میان محافظه کاری و قیمتگذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیه." دانش حسابداری 5/3، 18 (1393): 49-66.
 • مهرانی ، ساسان و سید جلال سیدی. "رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران." تحقیقات حسابداری و حسابرسی 6، 24 (1393): 50-75.
 • مهرانی ، ساسان و علیرضا رام روز. "بررسی اندازه گیری در حسابداری اسلامی با تاکید برمبانی فقهی." مجله بررسی های حسابداری 2، 5 (1393): 91-108.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی، سید علی حسینی و علیرضا رام روز. "بررسی حساب های سرمایه گذاری محدود شده و محدود نشده از منظر حسابداری اسلامی." مجله بررسی های حسابداری 2، 8 (1394): 71-92.
 • مهرانی ، ساسان و سونا نوروزی. "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود." فصلنامه دانش حسابداری مالی 2، 3 (1394): 105-122.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی، سید علی حسینی و علیرضا رامروز. "بررسی ارائه صورتهای مالی دید در حسابداری اسلامی." جستارهای اقتصادی 12، 23 (1394): 109-133.
 • مهرانی ، ساسان ، عباس زند عباس ابادی و سهیل محمد حسن زاده. "نقش حسابداری در گزارشگری پایندگی شرکتها." حسابدار رسمی 2، 34 (1395): 65.
 • مهرانی ، ساسان ، غلامرضا کرمی و محمد رضا وطن پرست. "نقش مطبوعات تجاری در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری." فصلنامه دانش حسابداری مالی 3، 10 (1395): 1-22.
 • مهرانی ، ساسان و هدی اسکندر. "تبیین مدل سازی پارادایم مذاکرات حسابرس - صاحبکار پیرامون گزارشگری مالی." فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 6، 22 (1395): 143-169.
 • مهرانی ، ساسان و علیرضا رام روز. "مروری بر پژوهش های تعامل گرا و غیر مداخله گر در حسابداری مدیریت." دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 6، 21 (1396): 77-91.
 • مهرانی ، ساسان ، یحیی کامیابی و فرزاد غیور. "بررسی تاثیر شاخص های کیقیت سود بر قدرت مدل های پیش بینی درماندگی مالی." بررسی های حسابداری و حسابرسی 24، 1 (1396): 103-126.
 • مهرانی ، ساسان ، یحیی کامیابی و فرزاد غیور. "اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی." دانش حسابداری 8، 29 (1396): 35-62.
 • مهرانی ، ساسان . "مطبوعات و رسانه ها : واسطه گرهای نوین اطلاعات در بازار سرمایه." پژوهش حسابداری 4، 25 (1396): 56-72.

همایش‌های داخلی

 • مهرانی ، ساسان . "حسابرسی داخلی." حسابداری و کنترلهای مدیریت، تهران، بهمن 1-1، 1385.
 • مهرانی ، ساسان . "مدیران مالی وهموار سازی سود." مشاوران و مدیران مالی، تهران، دي 3-3، 1386.

راهنمایی پایان نامه

 • محافظه کاری و ارتباط با اطلاعات حسابداری، محسن مطمئن، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/28
 • طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران، محمد مرادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/07/23
 • محافظه کاری پایداری سود و ناهنجاری اقلام تعهدی، حجت اسماعیل زاده ، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • بررسی رابطه بین محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیه سهام، مجتبی صفی پور، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/07/01
 • تاثیر ماده 272 قانون مالیات های مستقیم بر میزان تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی، فاطمه فرخی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/28
 • رابطه بین مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه کارانه، سید جلال سیدی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/12/26
 • تبیین مدلسازی پارادایم مذاکرات حسابرس - صاحبکار پیرامون گزارشگری مالی، هدی اسکندر، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/23
 • نقش حاکمیت شرکتی در کاهش اثر منفی مدیریت سود، سونا نوروزی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/29
 • وجود عدم تقارن زمانی سود در شرکت های دارای چسبندگی هزینه، الهه احمدی امین، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/29
 • حاکمیت شرکتی ، موجودی نقد و ارزش شرکت، الهام سرابندی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/29
 • تاثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر کسفست گزارشگری مالی، کریم هاتفی، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/11/12
 • شناخت حاکمیتی شرکتی مدیریت سود و ارتباط ارزشی در شرکتهای پذیرفته شده، سپیده جیرانی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/13
 • نقش مطبوعات تجاری در ازش گذاری اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس، محمد رضا وطن پرست، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1395/05/18
 • رابطه بین حاکمیت شرکتی ، کیفیت گزارشگری مالی و کارائی سرمایه گذاری، امیر عالی زاده، غیرکاربردی، دانشکده مدیریت، 1395/05/19
 • مالیات الکترونیکی و بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور، فتح اله محمودی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود، منصور طاهری، کاربردی، گروه حسابداری، 1395/06/30
 • تاثیر ایدئولوژی های اخلاقی بر قضاوت اخلاقی حسابداران اینده، فاطمه احسانیان، غیرکاربردی، گروه حسابداری، 1395/07/12

مشاوره پایان نامه

 • بررسی رابطه تقسیم سود و سرمایه گذاری با تاکید بذ عدم اطمینان در جریان های نقدی، سمانه قوهستانی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/07/01
 • رابطه مکانیزم های راهبری شرکتی با سیاست های تقسیم سود در طول چرخه عمر شرکت، سمانه کارگر، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/28
 • تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران، کامران تاجیک، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/07/12

بلاگ شخصی

رزومه

سوابق آموزشی:

عناوین دروس

سوابق اجرائی:

فعالیت‌های اجرایی

سوابق پژوهشی

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

کتاب‌های تالیفی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017