اطلاعیه ها

اطلاعیه پذیرش دانشجوی بین المللی در دوره کارشناسی ارشد ودکتری

با توجه به اهمیت راه اندازی دوره‌های بین المللی برای ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه تهران ،پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران با همکاری پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران در 15 رشته کارشناسی ارشد و 12 رشته دکتری اقدام به جذب دانشجو بین المللی می نماید.

مشاهده جزئیات
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018