اخبار

بخش مربوطه خبر: نوع خبر:

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394

بدینوسیله برنامه هفتگی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی اعلام می‌‌گردد.در این خصوص توجه دانشجویان عزیز را به رعایت نکات ذیل جلب نموده، امید است تا با رعایت این موارد، اداره آموزش دانشکده را در ارائه بهتر خدمات آموزشی و ایجاد شرایط مناسب تحصیلی یاری نمایید.

جزئیات
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018