گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه

معرفی گروه :

این گروه فعالیت خود را از دهه هفتاد با نام گروه بیمه آغاز کرد و در سال 1381  ش. به گروه مالی و بیمه تغییر نام داد. این گروه اکنون در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری گرایش مدیریت مالی و بیمه ، قراردادهای بین المللی نفت و گاز  فعالیت آموزشی دارد.

هیأت علمی این گروه شامل: 2 استاد ،2 دانشیار و 3 استادیار است.(2 عضو هیات علمی جدید با رتبه استادیار در طی مراحل استخدام)

معرفی رشته :

در رشته مدیریت مالی که در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد، دروسی مانند: مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، تصمیم گیری در مسائل مالی، تئوری های مالی و بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اهداف این رشته عبارت است از: تربیت کادرمتخصص در زمینه مسائل بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)، مدیریت بانکداری و مدیریت مالی شرکت ها، تهیه متون و تحقیقات لازم در زمینه بهبود مسائل بازار سرمایه ایران و بسط و توسعه تئوری های مالی.

در رشته بیمه با آموزش دروسی چون: بیمه های مسئولیت، حقوق مدنی، محاسبات فنی، بیمه عمر، توسعه اقتصادی، مدیریت ریسک و غیره، اهداف زیر دنبال می شود:

  • تربیت کادر متخصص فنی – تجاری در حوزه های مدیریت مالی و بیمه
  • تهیه متون تحقیقاتی و اطلاعاتی در زمینه تحولات اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و بررسی روابط بین الملل (بیمه های اتکایی)
  • بسط و توسعه تئوری های مالی، سرمایه ای و بیمه ای در سطح کشور و بومی سازی تئوری های مورد نیاز بازارهای مالی.
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017