‏گروه آموزشی مدیریت صنعتی‏

معرفی گروه :

گروه مدیریت صنعتی از سال 1376 ش. تشکیل شده است و اکنون در سه مقطع زیر فعالیت می کند:

  • کارشناسی: گرایش مدیریت صنعتی
  • کارشناسی ارشد: گرایش تولید و عملیات، تحقیق در عملیات
  • دکتری: گرایش های مدیریت تولید، مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها

این گروه اکنون 3 استاد،4 دانشیار و 5 استادیار عضو هیأت علمی دارد.

معرفی رشته :

گرایش مدیریت صنعتی شامل مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت تولید و عملیات و مدیریت سیستم ها با اهداف زیر دایر شده است:

  •   آشنایی دانشجویان با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی و کاربردهای علمی آن برای بهبود کارآیی واحدهای صنعتی و اجرایی؛
  •   به کارگیری نرم افزارهای مرتبط و مؤثر در مدیریت
  • به کارگیری الگوهای ریاضی و منطقی در تصمیم گیری
  •   تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی
  •   افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از یافته های کاربردی
  •   آشنا نمودن دانشجویان با محیط های کار از طریق کارآموزی.

 

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017