گروه آموزشی مدیریت دولتی

معرفی گروه:

 گروه مدیریت دولتی با هدف توسعه دانش اداره سازمان های دولتی و پرورش کارشناسان و مدیران شایسته و دانشی برای بخش دولتی و عمومی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تاسیس شده است. این گروه براساس مصوبه سیصد و چهل و چهارمین جلسه کمیته تخصصی مدیریت و حسابداری شورای برنامه ریزی وزارت علوم در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تحول، مدیریت مالی دولتی، تشکیلات و روش ها و مدیریت سیستم های اطلاعاتی می باشد. نیز بر اساس مصوبه سیصد و دومین جلسه شورای یادشده در مقطع دکتری دارای گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتارسازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تطبیقی و توسعه و یک رشته مدیریت توسعه می باشد.

معرفی رشته:

 مدیریت دولتی به عنوان یک رشته آکادمیک سال های متمادی در حال تغییر و تحول بوده است. امروزه نمونه های زیادی در حوزه دانشکده مستقل مدیریت دولتی در دانشگاه ها وجود دارند. پیشینه علمی مدیریت دولتی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هنوز در حال تغییر و تحول است و نتوانسته است بر بیماری دوران طفولیت خود غلبه کند. در مقابل، اختلافات درباره هویت رشته مدیریت دولتی در طول این سال ها افزایش و تشدید یافته است. در طول چند دهه اخیر، آسیب شناسی مدیریت دولتی در اواخر دهه 1960 توسط والدو به عنوان یک علم در شکل گیری مبارزه با بحران کشنده هویت تغییر زیادی نکرده است. همچنین اندیشمندان دیگر تاکید می کنند که مدیریت دولتی مدرن به طور فزاینده ای هم در علم و هم در حرفه فاقد اعتماد به نفس است. این فقدان در شیوه های متفاوتی تجلی می یابد که مهمترین آن به دلیل ناتوانی در هدایت دولت ها از طریق جریان تغییر خط مشی گذاری عمومی است. بخش اعظم دانش موجود در رشته مدیریت دولتی از طریق آزمون های اجتماعی، خطاهای خط مشی و یادگیری از آنها در زمینه روش های ارائه بهتر خدمات به شهروندان کسب شده است. در حقیقت، علم به طور بالقوه در جستجوی دانش جدید، ارائه تعاریف بهتری از مشکلات عمومی و اداری مربوطه، به کار گیری روش های حرفه ای مفید و پیچیده و مهمتر از همه هدایت همه منابع قابل دسترس به منظور ارائه پیشنهادات کاربردی و موفقیت آمیز برای افراد حرفه ای است. به عبارتی هدف اولیه علم، تدوین یک چهارچوب نظری جامع در مورد نظام های دولتی شفاف، کارآ، اثربخش و صرفه جو است. چنین هدفی بدون درک جامعی از تنوع، پیچیدگی و میان رشته ای بودن علم مدیریت دولتی حاصل نمی شود.

تاریخچه رشته :

 قابل تامل است در ایران، رشته اداره ابتدا در موسسه علوم اداری ارائه شد. این موسسه در سال 1333 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشکیل شد، در فاصله 1333 تا 1341 در دانشکده حقوق رشته های متعددی ایجاد شدند و به تدریج رشته علوم اداری از رشته علوم سیاسی جدا شد تا این که در سال 1341 به صورت مستقل در دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران ارائه گردید. از سال 1374 نیز این دانشکده به دانشکده مدیریت تغییر نام داد.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017