گروه آموزشی مدیریت بازرگانی‏

معرفی گروه :

رشته علوم اداری و بازرگانی در سال 1333 ش. در مؤسسه علوم اداری و بازرگانی دایر شد و در سال 1343ش. گروه مدیریت بازرگانی شکل گرفت.

این گروه اکنون در مقاطع زیر دانشجو می پذیرد:

  • کارشناسی: گرایش مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی با گرایش های بازاریابی، بازرگانی داخلی، بازرگانی بین المللی
  • دکتری: گرایش های سیاست گذاری بازرگانی و بازاریابی بین­المللی

هیأت علمی این گروه مرکب است از: 2 استاد، 3 دانشیار و 4 استادی 

معرفی رشته

رشته مدیریت بازرگانی شامل مدیریت تحول، بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی، روابط انسانی، فنون تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی و امور مالی و اقتصادی برای نیل به اهداف ذیل دایر شده است:

  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای آن؛
  • آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان ها و مؤسسات بازرگانی – تجاری و صنعتی
  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید؛
  •   ایجاد زمینه لازم برای رشد فردی و حرفه ای.

در ضمن این گروه در سال 1384 موفق به اخذ مجوز راه اندازی و پذیرش دانشجو  مدیریت اجرایی گردید و برای کسب مجوز گرایش تجارت الکترونیک و دکتری مدیریت حرفه ای اقدامات عمده ای انجام داد.لازم به توضیح است که رشته مدیریت اجرایی اکنون دارای گروه مستقلی هستند.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017