گروه آموزشی حسابداری

معرفی گروه

گروه حسابداری از سال 1343 ش. فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

هیأت علمی این گروه مرکب است از: 5 دانشیار و 3 استادیار.

معرفی رشته

دانشجویان دورۀ کارشناسی رشته حسابداری در پایان این دوره چرخه دفتر داری و سیستم اطلاعاتی حسابدرای و گزارشگری مالی، بهایابی و سایر ابعاد مدیریت بهای تمام شده، حسابرسی و سیستم کنترل داخلی، بودجه بندی و حسابداری دولتی را فرا گرفته و با مباحث دروس پایه و عمومی برنامه این مقطع تحصیلی آشنا می شوند.

در دوره کارشناسی ارشد، دانشجویان تئوری حسابداری و سایر سطوح پیشرفته تر دروس اختصاصی و سایر دروس را می آموزند و تحقیقی را در قالب پایان نامه تحصیلی خود در زمینه رشته تحصیلی به انجام می رسانند.

ابعاد فلسفی دروس تخصصی رشته حسابداری و برخی دروس دیگر در دوره دکتری حسابداری آموزش داده می شود و دانشجویان این مقطع تحصیلی پس از موفقیت در امتحان جامع، تحقیق گسترده ای در زمینه رشته تخصصی خود انجام داده و از کارتحقیقی خود در قالب رساله دکتری دفاع کرده و دانش آموخته می شوند.

 

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017