- دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷
  • کنفرانس

کنفرانس های سال 1397:

1- پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - 3 و 4 بهمن ماه 1397 (جزئیات بیشتر)

2- سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال - 30 بهمن ماه 1397  (جزئیات بیشتر)

3- سومین کنفرانس منابع انسانی - 22 و 23 آبان ماه 1397 (جزئیات بیشتر)

4- همایش ملی بانکداری شرکتی - 2 آبان ماه 1397 (جزئیات بیشتر)

5- اولین مسابقه مورد کاوی  -  (جزئیات بیشتر)

 

 

______________ پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ______________ 

____________________________________________________________________________________________

 

________________ سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال ___________________ 

____________________________________________________________________________________________

 

___________________ سومین کنفرانس منابع انسانی _____________________ 

____________________________________________________________________________________________

 

____________________ همایش ملی بانکداری شرکتی ____________________