اخبار

کارگاه _آموزش آشنایی با فعالیت واحد تحقیقات بازاریابی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید.

چهارشنبه، 1396/10/06

کارگاه _آموزش آشنایی با فعالیت واحد تحقیقات بازاریابی با همکاری شرکت یونیلور در دانشکده مدیریت برگزار گردید.

این کارگاه با هدف ارائه محتوای کاربردی برای دانشجویان رشته های مدیریت و MBA با همکاری شرکت یونیلیور توسط واحد CMI(جناب آقای علیرضا ایران منش) برگزار گردید.
در این کارگاه دانشجویان با مرور ابزارهای تحقیقات بازاریابی و مفاهیم شناخت رفتار مصرف کننده به تعادل و انجام کار گروهی پرداختند. در این کارگاه یکی از آژانس های تحقیقات بتزار نیز حضور داشتند تا دانشجویان جزییات بیشتری از فرایندهای تحقیقات بازاریابی بدانند.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018