اخبار

هیئت رئیسه دانشکده مدیریت از همکاران شاغل در دفتر نشریات دانشکده تقدیر و قدردانی به عمل آورد.

سه شنبه، 1397/02/25

با توجه به اینکه که نشریات علمی - پژوهشی دانشکده مدیریت در جدیدترین رده بندی نشریات مدیریتی چاپ شده در کشور، در رده های بالا قرار گرفتند، به همین مناسبت هیئت رئیسه دانشکده مدیریت از آقایان حسین آدوسی و مهدی فلاح که در طی سالهای گذشته در دفتر نشریه فعالیت داشتند طی جلسه ای با اهدای لوح سپاس از ایشان تقدیر و قدردانی به عمل آوردند.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018