معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد علی شاه‌حسینی
مرتبه علمی:استادیار
تلفن: 61117789
پست الکترونیکی :shahhoseini@ut.ac.ir
   
مهدی فلاح
پست الکترونیکی :mahdifallah@manage.ut.ac.ir
   
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018