بخش رسانه

معرفی گروه

رشته مدیریت رسانه در سال 1382 ابتدا در مقطع دکتری در گروه مدیریت دولتی دانشکده دایر شد و در سال 1387 دوره کارشناسی ارشد آن نیز راه اندازی شد. از سال 1392 رشته به مدت یکسال زیر مجموعه گروه مدیریت بازرگانی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در آبان سال 1393 به عنوان یک بخش مستقل شکل گرفت.

این گروه اکنون در مقاطع زیر دانشجو می پذیرد:
کارشناسی ارشد و دکتری

اعضای هیأت علمی این گروه عبارتند از:

یک استاد و 2 استادیار و 4 عضو هیات علمی وابسته

هدف اساسی این دوره ،تربیت مدیران و مسئولان متخصص رسانه ای که افزون بر مدیریت بخش های مختلف تشکیلات رادیو تلویزیونی داخل و خارج بتواند در رهبری تشکیلات خبرگزاریها ، موسسات نشر کتاب، خانه های فرهنگ، مراکز سمعی بصری و دفاتر موسسات سینمائی و مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه ها ایفای نقش نمایند و عهده دار مسئولیت شوند.

در واقع ایجاد دوره کارشناسی ارشد رسانه برای پاسخگویی به نیازهای مهم زیر است:

الف- تربیت مدیرانی که با درک درست محیط رقابتی رسانه ها در عصر حاضر،تحولات تکنولوژیهای رسانه ای را بشناسند و از روندهای دم افزونی که هر روز بر کارکردهای رادیو تلویزیون در ارتباط با مخاطبان اثر می گذارد ، به خوبی آگاه باشند.

ب- به دلیل وجود جنبه دینی و ملی دو رسانه مهم در کشور و ضرورت حضور آن در امر آموزش عمومی و توسعه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور ، تربیت مدیرانی که بتوانند ساز و کار این دو رسانه را در انطباق هر چه بیشتر با اهداف کلان توسعه ملی هدایت و رهبری کنند.

ج- تربیت مدیرانی که با شناخت فرایند تولید برنامه سازی بتوانند تعادل درستی بین مصلحت و نیازهای مخاطبان ایجاد کنند و تیم های تولیدی تحت نظر خود را به سمت برقراری بهترین شکل موازنه این دو اصل رهبری نمایند به گونه ای که ارزش کیفی ، هنری و فرهنگی آثار تولید شده حفظ گردد.

 

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017