اخبار

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه نیمسال دوم 97-1396

چهارشنبه، 1397/04/06

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه نیمسال دوم 97-1396

دانشجویان گرامی متقاضی وام تغذیه نیمسال دوم 97-1396 تا تاریخ 1397/04/14 می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.

امور دانشجویی دانشکده مدیریت

1397/04/06

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018