روابط عمومی

انسیه شکری

مسئول روابط عمومی

تلفن: 61117629
پست الکترونیکی: shokri_nc@ut.ac.ir

روابط عمومی از دیرباز دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. لیکن طی دهه اخیر، توجه به آن رشد شتابان و فزاینده‌ای یافته است، به گونه‌ای که جایگاه آن در اکثر ادارات و سازمانها ارتقا یافته و مستقیماً زیرنظر بالاترین مقام سازمان فعالیت می‌نماید. روابط عمومی دربدو پیدایش صرفاً به دنبال متقاعدسازی مخاطب و همراهساختن او با اهداف سازمان و در واقع ابزار تبلیغ و ایفای نقش رسانهای بوده است. اما در واقع، ابزاری است که از یک طرف باعث آگاهی مدیران از محیط پیرامون و از طرف دیگر باعث انعکاس درست فعالیت سازمان به مخاطب می گردد.

برخی از وظایف روابط عمومی دانشکده مدیریت به شرح زیر می باشد:

 •     جمع آوری اطلاعات، اخبار و آمار لازم به منظور تهیه خبرنامه  داخلی و انتشار آنها بطور ماهیانه
 •     انجام امور تشریفاتی و پذیرایی از لحظه ورود تا خروج میهمانان طبق برنامه
 •     اطلاع رسانی  از پیشرفت ها ونتایج برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی از طریق بنر ،اطلاعیه ها ،وب سایت وت شکیل جلسات وسخنرانی ها.
 •     مشارکت و همکاری در برگزاری سیمینارها ، نمایشگاهها ، مراسم ختم  و…
 •     بررسی و تنظیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات در رابطه با نحوه فعالیت دانشکده به منظور ارایه آنها به مسئولین
 •     مطالعه جراید و روزنامه ها و سایت ها  و استخراج مطالب و مقالاتی که مستقیما و یا غیر مستقیم در ارتباط با مسایل دانشکده است
 •     تهیه اعلامیه و بروشورهای مختلف در رابطه با مسایل دانشکده
 •     تهیه عکس و فیلم از برنامه ها و مراسم ها  و ایجاد آرشیو مربوطه
 •     نظارت بر فضا ها و تابلو های تبلیغاتی در دانشکده
 •     ارتباط و ارسال اخبار مهم از دانشکده به روابط عمومی دانشگاه
 •     همکاری با مسوول وب سایت در خصوص به روز رسانی و تنظیم اخبار عمومی وب سایت دانشکده
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018