اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی گروه صنعتی گلرنگ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

یکشنبه، 1396/10/17

کارگاه فرایندهای بازاریابی هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ در تاریخ های 11 و 12 دیماه 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید.

این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان با فعالیت های اجرایی حوزه بازاریابی در گروه صنعتی گلرنگ از صبح  روز دوشنبه مورخ 11 دی ماه 1396 در سالن ثامن الحجج دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آغاز شد و تا عصر روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه 1396 ادامه خواهد داشت.

بخش های مختلف این کارگاه، شامل: آشنایی با هلدینگ گلرنگ و واحد بازاریابی، معرفی مفاهیم حوزه تبلیغات، معرفی مفاهیم حوزه روابط عمومی، معرفی مفاهیم حوزه تحقیقات بازار، معرفی مفاهیم حوزه crm، معرفی مفاهیم حوزه باشگاه مشتریان، معرفی مفاهیم حوزه دیجیتال مارکتینگ، معرفی مفاهیم حوزه فروش، معرفی مفاهیم حوزه هویت، معرفی مفاهیم حوزه مستر دیتا می باشد.

این بخش ها توسط مسئولان مرتبط در واحد بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ برای دانشجویان ارائه داده می شود.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018