اخبار

برگزاری دوره آموزشی "کارگاه شبیه سازی فرایندهای کسب و کار همراه با نرم افزار Arena " در دانشکده مدیریت

سه شنبه، 1397/02/25

دوره آموزشی "کارگاه شبیه سازی فرایندهای کسب و کار همراه با نرم افزار Arena " در دانشکده مدیریت در روزجمعه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

 دوره آموزشی "کارگاه شبیه سازی فرایندهای کسب و کار همراه با نرم افزار Arena " در دانشکده مدیریت در روزجمعه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی فوق توسط دو تن از اساتید دانشگاه تهران ، آقایان دکتر مهدی تقی زاده یزدی عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و دکتر سید مجتبی سجادی عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. کارگاه اول در روز جمعه مورخ 1397/02/21 توسط اقای دکتر تقی زاده برگزار گردید. کارگاه دوم در روز جمعه مورخ 1398/02/28 توسط آقای دکتر سید مجتبی سجادی برگزار خواهد شد.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018