اخبار

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده مدیریت

یکشنبه، 1397/02/09

جلسه شورای عمومی دانشکده مدیریت با حضور جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، ریاست محترم دانشگاه تهران روز یکشنبه ساعت 16 الی 19 در محل اتاق شورای دانشکده مدیریت برگزار گردید.

به مناسبت روز معلم و تجلیل از مقام معلم ، جلسه شورای عمومی دانشکده مدیریت با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران و اساتید دانشکده مدیریت در محل اتاق شورای دانشکده مدیریت در روز یکشنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید.

در این مراسم جناب آقای دکتر حسنقلی پور، رئیس دانشکده مدیریت،  گزارشی از وضعیت دانشکده در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و مالی در طی یکسال گذشته  را برای اساتید حاضر در جلسه ارائه دادند.

 در ادامه آقایان دکتر شاه حسینی معاون آموزشی دانشکده و دکتر صفری معاون پژوهشی دانشکده گزارشی را در امور مربوط به حوزه تحت نظر خویش برای اساتید بیان نمودند.

در پایان مراسم از آقای دکتر محمد حقیقی که به مقام بازنشستگی نائل گردیدند تقدیر و قدردانی شد. همچنین از آقای دکتر سید محمد مقیمی  نماینده سابق هیئت ممیزه دانشکده در جلسات هیئت ممیزه دانشگاه تهران تقدیر و قدردانی شد.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018