اخبار

انتصاب سرکار خانم دکتر فرشته امین به عنوان مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت

چهارشنبه، 1397/02/05

طی حکمی از سوی آقای دکتر حسین صفری معاون پژوهشی دانشکده مدیریت ، سرکار خانم دکتر فرشته امین به به عنوان مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت منصوب گردیدند.

به همین مناسبت  با برگزاری جلسه ای در محل دفتر ریاست دانشکده مدیریت و با حضور اعضاء هیت رئیسه دانشکده ، حکم خانم دکتر امین به ایشان از سوی ریاست محترم دانشکده تقدیم گردید.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018