اخبار

انتصاب آقای دکتر محمد خندان به سمت رئیس کتابخانه دانشکده مدیریت

چهارشنبه، 1397/02/05

بر اساس حکمی از سوی آقای دکتر حسین صفری معاون پژوهشی دانشکده مدیریت ، آقای دکتر محمد خندان به عنوان رئیس کتابخانه دانشکده مدیریت منصوب شدند.

بر اساس حکمی از سوی آقای دکتر حسین صفری معاون پژوهشی دانشکده مدیریت ، آقای دکتر محمد خندان به عنوان رئیس کتابخانه دانشکده مدیریت منصوب شدند. به همین مناسبت با برگزاری مراسمی در محل دفتر ریاست دانشکده مدیریت و با حضور اعضا هیئت رئیسه دانشکده ، ضمن تقدیر از زحمات سرکار خانم دکتر مرجان فیاضی رئیس سابق کتابخانه،آقای دکتر خندان رسما فعالیت خود را در سمت جدید آغاز نمودند.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018