اخبار

انتخاب مجله علمی - پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت به عنوان برترین مجله در بین مجلات علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی در ایران

چهارشنبه، 1397/02/05

براساس آخرین رتبه‌بندی سال1396 وزارت علوم - تحقیقات و فناوری فصلنامه مدیریت بازرگانی با بالاترین درجه A82 در رتبه اول بین مجلات بازرگانی قرار گرفت.

براساس آخرین رتبه‌بندی سال1396 وزارت علوم - تحقیقات و فناوری فصلنامه مدیریت بازرگانی با بالاترین درجه A82 در رتبه اول بین مجلات بازرگانی قرار گرفت. موفقیت فوق را به تمامی دست اندرکاران چاپ فصلنامه ، هیئت رئیسه محترم دانشکده مدیریت ، مدیر مسئول ، سردبیر و اعضای محترم هیئت تحریریه فصلنامه مدیریت بازرگانی تبریک عرض می نمائیم.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018