اخبار

انتخاب دو تن از اساتید دانشکده مدیریت به عنوان اعضای هیئت علمی برگزیده آموزشی دانشگاه تهران در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

شنبه، 1397/02/22

در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران ، آقایان دکتر محمد رضا مهرگان استاد گروه آموزشی مدیریت صنعتی و دکتر غلامرضا کرمی دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده مدیریت به عنوان اساتید برتر آموزشی انتخاب گردیدند.

 

                                   دکتر غلامرضا کرمی                                                                                دکتر محمد رضا  مهرگان                            

روابط عمومی دانشکده مدیریت موفقیت فوق را به این اساتید بزرگوار تبریک عرض می نماید. امیدواریم شاهد موفقیت های بیشتر این عزیزان در عرصه های آموزشی و پژوهشی در سطوح ملی و بین المللی باشیم.

به همین مناسبت هیئت رئیسه دانشکده مدیریت طی جلسه ای با اهداء لوح سپاس از این عزیزان تقدیر و قدردانی بعمل آورد.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018