اخبار

انتخاب آقای دکترحسین صفری به عنوان "پژوهشگر نمونه طرح کاربردی "در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

چهارشنبه، 1396/09/29

آقای دکتر حسین صفری در "بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران" به عنوان پژوهشگر نمونه طرح کاربردی "دانشگاه تهران انتخاب گردیدند.

در این مراسم که با حضور رئیس، مسئولان، استادان و دانشجویان دانشگاه تهران و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران با تبریک به برگزیدگان و با بیان اینکه این جشنواره یکی از رویدادهای بسیار مهم دانشگاه تهران است، گفت: «کسانی که از شروع این جشنواره خاطره دارند به خوبی شاهد رشد و شکوفایی دانشگاه در حوزه پژوهش هستند. ما امروز شاهد گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن دستاوردهای پژوهشی دانشگاه هستیم».

دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران در توصیف پژوهش های کاربردی گفت: «با توجه به سیاست‌های کلان دانشگاه در برقراری ارتباط گسترده علمی و پژوهشی با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست».

معاون پژوهشی، رشد 27 درصدی در تعداد قراردادهای پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن و رشد اعتبارات مصوب 164 میلیارد تومان به 404 میلیارد تومان را نشانگر تلاش گسترده در عرصه پژوهش‌های کاربردی برشمرد.

در این مراسم علاوه بر انتخاب آقای دکتر حسین صفری استاد تمام گروه مدیریت صنعتی  دانشکده به عنوان پژوهشگر نمونه طرح کاربردی، آقای دکتر آرین قلی پور استاد تمام گروه منابع انسانی دانشکده مدیریت نیز به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران انتخاب گردیدند.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018