امور دانشجوئی

راهنمای بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز، توجه شما را به موارد ذیل جهت استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان جلب می نماید:

انواع تسهیلات:

وام تحصیلی

وام مسکن

وام ضروری

وام ضروری حوادث غیرمترقبه

وام ضروری قهرمان ورزشی

وام استعداد درخشان (تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه)

وام ودیعه مسکن متاهلی

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات

 وام موارد خاص

شرایط بهره‌مندی از تسهیلات:

الف) شرایط عمومی وام گیرندگان:

1- دارا بودن اولویت نیاز مالی (به تشخیص معاونت محترم دانشجویی)

2- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی

3- عدم استفاده از بورس تحصیلی، کمک و یا وام موسسات دیگر

4- عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرات می‌باشد (به استثنای کار دانشجویی)

ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:
تمام وقت بودن آموزشی دانشجو
تبصره: دانشجویی تمام وقت محسوب می‌شود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیسمال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می‌کند.
2- مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل.
تبصره 1: اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.
تبصره 2: دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدی مشروطی، محروم می‌باشند. البته در صورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن بلامانع است.

سنوات تحصیل مجاز برای استفاه از وام تحصیلی به شرح زیر:

- کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)

- کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال (4 نیمسال)

- دکترای تخصصی ناپیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)

مبلغ وام تحصیلی دانشجویان مجرد 3/375/000 ریال برای یک ترم
مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متاهل 4/725/000 ریال برای یک ترم

مراحل دریافت وام:

1-       مراجعه به امور وام دانشکده و تکمیل فرم تقاضای هر یک از وام‌ها حداکثر یک ماه پس از شروع هر نیمسال تحصیلی
2-       ارائه مدارک ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا
·        اصل و کپی کارت ملی
·        اصل و کپی کارت دانشجویی
·        سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمی)
(تنها دانشجویان ورودی جدید که متقاضی وام تحصیلی می‌باشند، مجازند سند مذکور را تا نیمسال دوم همان سال ارائه نمایند)
3-       ارائه مدارک ویژه هر نوع وام بر اساس جدول مربوطه

وام مسکن

مشمولین مبالغ (ماهیانه به ریال) مدارک ویژه

دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاه‌های دانشجویی نیز سکونت نداشته باشند

 • در تهران
 • پنج شهر بزرگ
 • سایر شهرها

3/000/000
1/800/000
1/500/000

سند تاهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو

الف- متقاضیان وام مسکن در زمان تقاضای وام نباید از وام ودیعه مسکن برخوردار باشند.
ب- وام مسکن متاهلی ویژه دانشجویان متاهل مرد می‌باشد.
ج) میزان وام مسکن تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.
د- دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می‌توانند از وام مسکن متاهلی بهره‌مند گردند.
ه- دانشجویان متاهل زن که دور از همسر در شهرستان دیگری زندگی می‌کنند با ارائه مدارک مثبته می‌توانند از وام مسکن مجردی استفاده نمایند.
و- پنج شهر بزرگ عبارتند از: اصفهان – اهواز- تبریز- شیراز و مشهد

وام ضروری

مشمولین حداکثر مبالغ (ریال) مدارک ویژه

دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای مذکور در "بند الف" با مشکل مالی مواجه شده‌اند.

3/000/000

اسناد هزینه کرد دانشجو (در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که واحد پایان‌نامه را اخذ نموده‌اند (برای تامین هزینه تدوین پایان‌نامه):

 • مقطع کارشناسی ارشد
 • مقطع دکترای تخصصی غیربورسیه

 
3/000/000
5/000/000

فاکتور هزینه خرید کتاب

الف- رویدادها شامل: وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و …)/ آتش‌سوزی/ تصادف/ فوت یکی از بستگاه درجه یک/ بیماری/ خرید عینک طبی/ هزینه پایان‌نامه تحصیلی/ هزینه خرید لوازم کمک آموزشی
ب- میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.
ج- پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی امکان‌پذیر می‌باشد.

 

وام ضروری حوادث غیرمترقبه

مشمولین مبلغ مدارک ویژه

دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده و محل سکونت خود و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد.

معادل 3 تا 5 برابر سقف مجاز وام ضروری برای کلیه مقاطع تحصیلی

تاییدیه خسارت حوادث مذکور توسط فرمانداری یا استانداری محل سکونت

الف- به دانشجویان حادثه دیده کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا سقف وام دانشجویان دوره های تحصلیلات تکمیلی وام ودیعه مسکن متاهلی تعلق می‌گیرد.
ب- پرداخ وام‌ها با تائید معاونت دانشجویی دانشگاه محل تحصیل انجام خواهد شد.
ج) مهلت پرداخت تسهیلات مذکور حداکثر تا یک سال پس از وقوع حادثه می‌باشد.

وام ضروری قهرمان ورزشی

مشمولین مبلغ مدارک ویژه

دانشجویان قهرمان ورزشی دارای یکی از شرایط زیر:
الف- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه‌های کشور
ب- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات قهرمانی دانشگاه‌های کشور
ج- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات بین‌المللی و جهانی دانشجویی
د- دانشجویان عضو تیم‌های ملی کشور

حداکثر تا دو برابر سقف مجاز وام ضروری عادی

الف و ب و ج) اسناد هزینه کرد دانشجو (در خصوص هر یک از رویداداهای وام ضروری) و تائیدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع در خصوص حکم قهرمانی
 
د) اسناد هزینه کرد دانشجو (در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری) و تاییدیه سازمان تربیت بدنی در خصوص عضویت در تیم‌های ملی

الف- دانشجویان موضوع بند (ب) حداقل می‌بایست 2 بار حائز مقام گردیده باشند.
ب- دانشجویان قهرمان ورزشی حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی پس از قهرمانی می‌توانند درخواست وام نمایند.
ج- داشتن معدل 14 در زمان ارائه درخواست وام، الزامی است. شرط معدل برای دوره دکتری تخصصی 15 می‌باشد.
د- خرید تجهیزات و البسه ورزشی دانشجویان به رویدادهای وام ضروری دانشجویان قهرمان ورزشی اضافه گردیده و با ارائه فاکتور خرید، وام ضروری تعلق می‌گیرد.

 

وام استعداد درخشان
وام تحصیلی ممتاز و نمونه و برتر

مشمولین مبلغ مدارک ویژه

دانشجویان ممتاز که دارای یکی از شرایط زیر می‌باشند:

 1. برگزیدگان گروه‌های پنج‌گانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور
 2. برگزیدگان المپیادهای علمی دانش‌آموزشی کشور
 3.  برگزیدگان جشنواره‌های خوارزمی

حداکثر تا دو برابر سقف مجاز وام تحصیلی عادی

1-   تائید و معرفی نامه سازمان سنجش آموزش کشور و تاییدیه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
2-   تائیدیه وزارت آموزش و پرورش و تاییدیه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
3-   تائیدیه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و تائیدیه دفتر استعداد درخشان دانشگاه

دانشجویان نمونه:
دانشجویانی که در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، رعایت شئول اسلامی، دانشگاهی و ایثارگری سرآمد دانشجویان دیگر باشد و توسط هیات داوران انتخاب دانشجوی نمونه در معاونت دانشجویی وزارت متبوع بعنوان دانشجوی نمونه تعیین گردند.

حداکثر تا دو برابر سقف مجاز وام تحصیلی عادی

مستندات مربوط به نمونه بودن دانشجو (حکم دانشجوی نمونه با تائید معاونت دانشجویی وزارت متبوع)

الف- دانشجویان ممتاز بعد از دو نیمسال تحصیلی می‌توانند در صورت تمایل درخواست وام نمایند.
ب- برای دانشجویان ممتاز، داشتن معدل 17 برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی و تجربی و معدل 18 برای دانشجویان رشته عوامل انسانی در دو نیمسال متوالی در زمان ارائه درخواست وام، ضروری است.

ودیعه مسکن متاهلی

مشمولین حداکثر مبالغ (ریال) مدارک ویژه

دانشجویان متاهل فاقد خوابگاه که در همان نیمسال از وام مسکن بهره‌مند نباشند:

 • تهران - کاردانی و کارشناسی
 • تهران - تحصیلات تکمیلی

 
50/000/000
75/000/000

 
سند تاهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو

 • پنج شهر بزرگ – کاردانی و کارشناسی
 • پنج شهر بزرگ – تحصیلات تکمیلی

37/500/000
60/000/000

سند تاهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو

 • سایر شهرها – کاردانی و کارشناسی
 • سایر شهرها – تحصیلات تکمیلی

30/000/000
45/000/000

سند تاهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو

الف- مبلغ وام مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبالغ فوق می‌باشد.
ب- در صورتی که زوجین دانشجو باشند فقط یکی از آن‌ها می‌تواند از ودیعه مسکن بهره‌مند گردد.
ج- دانشجویانی که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه حضانت فرزندان خود را برعهده دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی و با توجه به شرایط بازپرداخت، می‌توانند از ودیعه مسکن بهره‌مند گردند.
د- وام ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی قابل پرداخت است.
هـ – پنج شهر بزرگ عبارتند از: اصفهان- اهواز- تبریز- شیراز و مشهد

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات

مشمولین مبالغ (ریال) مدارک ویژه

دانشجویان متقاضای عازم سفر به:

 • حج عمره
 • عتبات عالیات کشور عراق

4/000/000
2/500/000

مستندات سفر به همراه فیش ثبت نام و تائیدیه معاونت فرهنگی دانشگاه

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات فقط یکبار در طول تحصیل تعلق می‌گیرد.

 

وام موارد خاص

مشمولین حداکثر مبلغ (ریال) مدارک ویژه

دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات و دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه:

2/000/000

تصاویر برابر اصل شده مدارک پزشکی و هزینه‌های انجام شده

میزان وام قابل پرداخت، پس از بررسی مدارک ارائه شده و تا سقف مبلغ فوق تعیین خواهد شد.

 

وام شهریه

وام شهریه برای آن دسته از دانشجویان نوبت دوم و یا مجازی مقاطع ارشد و یا دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند قابل پرداخت (در صورت موجود بودن اعتبار پرداخت می‌شود).

 1. برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد دو سال (چهار نیمسال) مبلغ 10/000/000 ریال می‌باشد.
 2. برای دانشجویان دکتری چهار سال (هشت نیمسال) مبلغ 25/000/000 ریال می‌باشد.

کارشناس مسئول امور وام دانشجویی سرکار خانم جمالی با شماره تلفن  7714 می باشند.
کارشناسان تسویه حساب خانمها سرکار خانم سمیعی با شماره تلفن 7759 و سرکار خانم پارسا منش با شماره تلفن 7798
تسویه حساب رشته های تحصیلی سرکار خانم سمیعی: MBA مدیریت شهری ،مدیریت رسانه ،مدیریت منابع
انسانی ،مدیریت صنعتی ،مدیریت مالی و مهندسی مالی،مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت رشته های تحصیلی سرکار خانم پارسا منش: مدیریت اجرایی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت بیمه،مدیریت جهانگردی ،حسابداری ،مدیریت رسانه ومدیریت دولتی

 

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017