اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 4 ( قابل توجه داوطلبان پذیرش دکتری تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

جمعه، 1397/04/08

اطلاعیه شماره 4 ( قابل توجه داوطلبان پذیرش دکتری تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

اطلاعیه شماره 4 ( قابل توجه داوطلبان پذیرش دکتری تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

داوطلبان گرامی لطفا جهت مشاهده لیست کامل اطلاعیه های مرتبط با آزمون ارزیابی کتبی - تخصصی دکتری دانشکده مدیریت به بخش آرشیو اطلاعیه های آموزشی مراجعه فرمائید.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018