استراتژی

قوت های کلیدی و وجوه تمایز:

 • وابستگی به دانشگاه تهران به منزله نماد آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
 • تاریخچه و سوابق منحصر بفرد دانشکده در عرصه آموزش و پژوهش مدیریت در کشور
 • ترکیب اعضای هیات علمی و تنوع حوزه های تخصصی دانشکده
 • توان جذب و پذیرش استعدادهای برتر کشور در حوزه مدیریت
 • تعداد قابل توجه دانش آموختگان دانشکده و نقش آنها در عرصه ملی
 • موقعیت جغرافیایی و امکانات و تسهیلات فیزیکی دانشکده

استراتژیهای اصلی:

 • SO1 : توسعه همکاریهای راهبردی آموزشی و پژوهشی با شرکت ها و سازمان ها
 • ST1 : گسترش محیط اجتماعی مناسب برای توسعه و توانمندسازی دانشجویان
 • WO1 : ارتقاء جایگاه و توسعه توانمندیهای لازم برای ارتباطات بین المللی
 • WO2 : توسعه منابع و بهبود نظام پژوهشی
 • WT1 : ارتقاء کیفیت و نوآوری در آموزش

استراتژیهای پشتیبان:

 • WT2 : توسعه نظام مدیریت و بهبود فرایندهای کاری کلیدی
 • WO3: توسعه سرمایه انسانی با تاکید بر شکل گیری توانمندی های لازم برای پویایی در عرصه علم و فناوری
 • WO4 :توسعه نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • WO5 :ارتقاء زیرساخت ها و تسهیلات فیزیکی
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018